Socialisten, Groenen

Interprofessionele akkoorden schieten hun doel voorbij - Beleid - Nieuws

Premier Jean-Luc Dehaene legde in 1993 de sociale partners zijn Globaal Plan op. De gezondheidsindex werd ingevoerd (een aantal producten die de gezondheid schaden worden uit de indexkorf geweerd) en voor 1995-1996 werd een loonstop ingevoerd.   [...] Maar door de overschatting van de loonkostenevolutie in onze buurlanden en het feit dat sociale partners en regering verzuimd hebben om de loonontsporing te corrigeren, is de loonkostenhandicap toegenomen. Maatregelen zoals in de jaren tachtig toen de regering het laken naar zich toe trok om de Belgische competitiviteit te herstellen, zijn ook uitgebleven.   [...] De brutoloonkomst moet naar beneden, en dus de uitgaven, bij voorkeur de nutteloze uitgaven. Maar de term nutteloze uitgaven hebben voor socialisten-groenen een andere betekenis dan voor werkenden.  [...]

Interprofessionele akkoorden schieten hun doel voorbij - Beleid - Nieuws

Ballet van Vlaanderen krijgt 131 euro subsidie per toeschouwer - Beleid - Nieuws

Ballet van Vlaanderen krijgt 131 euro subsidie per toeschouwer - Beleid - Nieuws

We budgetteren de eigen inkomsten bewust zeer voorzichtig, meldt de zakelijke leider Chantal Pauwels in een gesprek met Trends. We hebben wel degelijk ambitie, maar we rekenen ons niet rijk.   [...] Ongelimiteerde subsidies leiden tot een afhankelijkheidskultuur en buitensporige kosten voor projecten waarvan men het nut in vraag kan stellen. In landen zoals Engeland waar geen subsidies of zeer lage subsidies gelden, moeten groepen als ballet, theater, opera zichzelf bedruipen, wat ze ook met grootste succes doen.   [...] Zijn er onder socialisten en groenen uitzonderingen op die regel.  [...]

Ballet van Vlaanderen krijgt 131 euro subsidie per toeschouwer - Beleid - Nieuws

Europese Commissie waarschuwt voor Belgische export - Beleid - Nieuws

De Belgische exportsector verliest volgens het rapport op structurele wijze marktaandeel, zowel voor producten als voor diensten. Dat heeft volgens de Commissie te maken met de specialisatie in producten en diensten die op technologisch vlak niet de meest geavanceerde zijn en makkelijk geÔmiteerd kunnen worden.   [...] De Belgische begroting zou dit jaar afstevenen op een tekort van vijf procent, iets meer dan het deficit van 4,8 procent dat de regering voorspelde. Bij ongewijzigd beleid dreigt het tekort volgens de Commissie ook volgend jaar niet te dalen. De Belgische regering rekent nochtans op een daling tot 4,1 procent.   [...] Wij exporteren al heel lang bedrijven, en meer en meer. De socialisten en groenen willen nog wat bedrijven weg.  [...]

Europese Commissie waarschuwt voor Belgische export - Beleid - Nieuws

Elektriciteit- en gasfactuur duurder door federale bijdrage - Beleid - Nieuws

Voor 2011 wordt de federale bijdrage voor elektriciteit opgetrokken met 29 pct, tot 5,26 euro/MWh. Voor een gezin met vier komt dat neer op gemiddeld 18,4 euro per jaar. 4,19 euro meer dan in 2010, zo blijkt uit Creg-berekeningen. De federale bijdrage wordt verhoogd omdat groene energie, dat een steeds groter deel van de productie vertegenwoordigt, is vrijgesteld van bepaalde bijdragen, zoals voor het Kyoto-fonds en het de-nuclearisatiefonds.  [...] Voor aardgas bedraagt de federale bijdrage in 2011 0,5 euro/MWh. Dat is een stijging met 54 pct. Voor een gezin met vier betekent dit op de jaarfactuur 11,2 euro, of een stijging met 4 euro tegenover 2010, aldus de Creg. Reden voor de gestegen federale bijdrage voor aardgas is de automatische toekenning van het sociaal tarief.   [...] Elektriciteit en gas dienen om bijkomende belastingen te innen voor het beleid van de socialisten en de groenen. Nu Electrabel en SPE-Luminus in Franse handen zijn interesseert een lage prijs hen niet meer, integendeel het belastingfeest kan niet op.  [...]

Elektriciteit- en gasfactuur duurder door federale bijdrage - Beleid - Nieuws

Fiscale aftrekposten kosten BelgiŽ 3,6 miljard euro - Beleid - Nieuws

Fiscale aftrekposten kosten BelgiŽ 3,6 miljard euro - Beleid - Nieuws

Dat schrijft De Tijd vrijdag op basis van cijfers van het kabinet van ontslagnemend minister van FinanciŽn Didier Reynders (MR), die betrekking hebben op het aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008). In 2009 vulden de Belgen voor maar liefst 14 miljard euro aftrekposten in.   [...] ... Dus een kleine groep van werkenden torst de last van alle anderen (multinationals, werklozen, asielzoekers, studenten, gepensioneerden, ambtenaren, dienstencheques, politieke partijen,...). Als de werkende klasse foert zegt, is het gedaan. Spijtig genoeg zijn deze mensen te druk bezig met werken om zich te organiseren en het profitariaat de wacht aan te zeggen.   [...] En niet het minste, vreemdelingen die een huis kopen vertonen nog slechts criminaliteit. Socialisten en groenen hebben weer geld gevonden voor hun nieuwe kiezers. Neem nog meer geld van werkenden af en deel het uit aan onze nieuwe toekomstige kiezers.  [...]

Fiscale aftrekposten kosten BelgiŽ 3,6 miljard euro - Beleid - Nieuws

'BelgiŽ heeft geen industrieel beleid' - Beleid - Nieuws

'BelgiŽ heeft geen industrieel beleid' - Beleid - Nieuws

Ludo Sarens. We hebben zeker voldoende Belgische specialisten die tijdelijk naar het buitenland trekken, maar zonder hun familie, zij komen geregeld terug. We hebben wel weinig Belgische expats. Er is een structureel tekort aan ingenieurs in BelgiŽ. Wie vist in de vijver voor ingenieurs met een internationale carriŤre DEME, De Nul, Besix en wij ook een beetje.   [...] BelgiŽ heeft wel degelijk een industrieel beleid, zij het dan onrechtstreeks. ALLE parameters worden aangepast om de industrie te laten verdwijnen. Voor industrie is elektriciteit meestal zeer belangrijk. Socialisten en groenen, althans volgens hun eigen zeggen, wil de elektriciteit zo duur dat groene subsidies overbodig worden.  [...] Sarens heeft gelijk, er is geen industrieel beleid in Belgie en/of in Vlaanderen. Meegemaakt. er moest een nieuwe pijpleiding komen vanaf linkeroever Antwerpen naar rechteroever ivm. toelevering van een grondstof. Zit op dat geplande traject toch een vogel ( 1 vogel, EEN ) te broeden op 1 ei zeker ( 1 ei, EEN ) - project 4 maanden uitgesteld ( miljoenen Ä kosten ).   [...]

'BelgiŽ heeft geen industrieel beleid' - Beleid - Nieuws

Voorstellen economisch bestuur eurozone bekrachtigd in commissie Europees Parlement - Beleid - Nieuws

Voorstellen economisch bestuur eurozone bekrachtigd in commissie Europees Parlement - Beleid - Nieuws

Om het economisch bestuur in de eurozone en de hele Europese Unie te versterken, diende de Europese Commissie een pakket van zes wetgevende voorstellen in. Die voorstellen, die integraal werden goedgekeurd door de lidstaten, moeten vermijden dat er in de toekomst nieuwe schuldencrisissen opduiken.   [...] Concreet willen de voorstellen ingrijpen in het begrotingsbeleid van de lidstaten, in het macro-economische beleid en in structurele hervormingen. Lidstaten die zich niet aan de regels houden, moeten gesanctioneerd kunnen worden.   [...] Bij de groenen en de socialisten was er na afloop van de stemming wel enige ontgoocheling te bespeuren. Naar hun mening focust ook het Parlement te veel op het beperken van de uitgaven en is er te weinig aandacht voor een sociaal beleid. (Belga).  [...]

Voorstellen economisch bestuur eurozone bekrachtigd in commissie Europees Parlement - Beleid - Nieuws

Di Rupo moet meer saneren - Beleid - Nieuws

Volgens de ontwerpnota springt het tekort van 13 miljard euro dit jaar naar 20 miljard euro volgend jaar bij ongewijzigd beleid. Vooral de sociale zekerheid zou die sprong veroorzaken.   [...] beginnen met de jaarlijkse dotaties die partijen krijgen sterk te verminderen vooral voor die partijen die ons failliet geholpen hebben, socialisten, groenen en CD&V ers langs Vlaamse kant en alle linkse partijen langs Franstalige kant. De vakbonden droogleggen, deze kosten ons een fortuin en zijn bovendien nutteloos deze maffia bende met miljarden op hun rekeningen terug halen naar de schatkist, alle ministers en vertegenwoordigers van parlementen belastingen en pensioen rechten laten betalen.  [...] Sanering is vlug opgelost. Schaf alle nuttelose deelregeringen en de daarbij horende aanhang af en de sanering is rond met een heel grote overschot op de begroting. Het hele regeringsgedoe is een aaneenschakeling van politieke benoemingen profitariaat en het laten verloederen van de bevolking.   [...]

Di Rupo moet meer saneren - Beleid - Nieuws

Steeds meer vrouwen in bestuursraden, maar nog te weinig - Beleid - Nieuws

Steeds meer vrouwen in bestuursraden, maar nog te weinig - Beleid - Nieuws

De vrouwen zijn in opmars in de raden van bestuur van de beursgenoteerde bedrijven. In twee jaar tijd groeide hun aantal met ruim een derde, maar hun aandeel blijft wel nog steeds beperkt.   [...] Zie ook studie van universiteit Michigan hierrond, die zich uitput in allerlei hilarische hypothesen, om de politiek onwelgevallige conclusies van hun eigen onderzoek te neutraliseren. Wat is het minimum dat men moet kunnen in de bestuursraad. globaal financieel toezicht waarnemen, jaarrekening doornemen en kritische vragen stellen.   [...] By the way, de socialistische partij en de groenen zijn een goed voorbeeld van affirmative action en mediocracy met politiek op incompetent keuken niiveau.  [...]

Steeds meer vrouwen in bestuursraden, maar nog te weinig - Beleid - Nieuws

Schaliegas: de mythe doorprikt - Beleid - Nieuws

Schaliegas: de mythe doorprikt - Beleid - Nieuws

Ik ken niets van schaliegas maar stel vast dat menigen er nog minder van kennen dan mij en toch een uitgesproken mening hebben Laat ons dat eerst eens grondig in kaart brengen, ongekleurd en vooral politiek ongekleurd, en dan standpunt innemen. En iets voor de groenen.  [...] wat hebben jullie in BelgiŽ al gepresteerd, buiten GROENE BELASTINGEN NIETS, NIETS en nog eens NIETS. In Dijon in Frankrijk rijden de bussen (openbaar vervoer ) met gas en dus reukloos en milieuvriendelijk, in Duitsland bevat de diesel brandstof al 15 % bio-diesel, etc.  [...] Dit geeft bovendien aanzienlijk minder risico's voor aardbevingen. Natuurlijk onze huismoeders, politici en onze groenen weten slechts wat ze willen weten, dus weten bewust niets uit puur eigenbelang, dus niet in mijn achtertuin is het devies. Wees dan ook zo konsequent om thuis het licht uit te doen en met de kippen op stok te gaan.  [...]

Schaliegas: de mythe doorprikt - Beleid - Nieuws