BelgiŽ, Socialisten

'Massale golf' van fiscale bedrijfscontroles aan de gang - Finance - Nieuws

De vrijstelling geldt klassiek voor bepaalde types van werk (onderzoek en ontwikkeling) of werkorganisatie (ploegenarbeid of overuren). Het principe van de lastenverlaging via een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing past in de relanceplannen om bepaalde sectoren of activiteiten te ondersteunen.   [...] Jammer dat Belgie is overgeleverd aan ambtenaren en vrijetijds-socialisten. Het land had nochtans potentieel... vroeger.  [...] @ Marc Herremans. controles in het zuiden van het land. Ben je nou helemaal besodemietertIs niet nodig ginder. Staaltje controle van iemand die boekhouder is hier en over de taal/landsgrens. In brugge werd de bedrijfsleider op ALLES wat zijn moto betreft belast op voordeel alle aard hoewel de wetgeving de moto en ALLE bijhorende toelaat 100% in kosten te steken.   [...]

'Massale golf' van fiscale bedrijfscontroles aan de gang  - Finance - Nieuws

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO) - Finance - Nieuws

Vooral kinderloze alleenstaanden worden zwaar belast in BelgiŽ. Zo draagt een alleenstaande met een hoger inkomen liefst 60 procent af aan belastingen en aan sociale bijdragen. Voor een alleenstaande die het gemiddelde jaarloon ontvangt bedraagt de belastingdruk 55,4 procent.  [...] (Elke ernstige zieke uit alle arme continenten (Afrika, AziŽ, Midden Oosten, Zuid-Amerika, en ontelbare andere landen,) hebben recht te eisen dat zij gratis verzorg worden, een sociale woning krijgen, mutualiteituitkeringen, familiehereniging, enz. Zij kunnen heel hun leven gratis onderhouden worden zonder ooit in BelgiŽ ťťn dag te hebben gewerkt.  [...] Niemand kan de belastingen in dit land verminderen zonder de onnodige instellingen af te schaffen, zonder het aantal politici te verminderen. Voka zegt daarover echter geen woord, zij worden ook wel minister zoals De Muyter Onze kafkaiaanse regionalisering met 7 parlementen en 6 regeringen, heeft BelgiŽ kapot geregionaliseerd en de 6 regeringen maken ruzie onder elkaar, spannen processen in de ene tegen de andere wegens betwistingen van bevoegdheden, enz.  [...]

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO)  - Finance - Nieuws

Overheidswaarborg loopt op tot 12.500 euro per Belg - Finance - Nieuws

De baseline van BelgiŽ, Eendracht maakt macht', klinkt almaar ongeloofwaardiger. Dexia kapseist BelgiŽ loodst het schip naar de eigen veilige haven. KBC maakt water BelgiŽ pompt er extra kapitaal in. Is ons spaargeld nog veilig Ja, toch tot de eerste 100.000 euro, dankzij de handtekening van Yves Leterme & co.  [...] De Gemeentelijk Holding failliet BelgiŽ veegt de scherven wel op. Arco gaat in vereffening BelgiŽ schrijft vlug een waarborg uit voor de coŲperatieve aandeelhouders.  [...] Maar BelgiŽ gaat onder die lasten steeds krommer lopen. De federale overheid heeft ruim 130 miljard euro aan waarborgen toegekend, waarvan 100 miljard euro aan de banken. Vooral de waarborgen op de restbank van Dexia bezorgt politiek BelgiŽ slapeloze nachten.  [...]

Overheidswaarborg loopt op tot 12.500 euro per Belg - Finance - Nieuws

Belgen lopen fiscale kater op tijdens skivakantie  - Finance - Nieuws

Belgen lopen fiscale kater op tijdens skivakantie - Finance - Nieuws

Jacob Bernaerts is volledig correct. Zelfs als me 0% fraude heeft is Belgie nog altijd in de diepe put. De staats financien zijn zodanig onder de invloed van de ik heb daar recht op mentaliteit en het zakkenvullen vand de politiek kaste is zo enorm dat niets buiten een totaal faillisement kan helpen.  [...] @Ludo Hertogs. je bent een typische, venijnige, jaloerse belg die de zon niet voor iemand anders kan zien schijnen. De belastingsdruk in Belgie is veel te hoog en immoreel geworden en schaadt het belgisch welzijn en de belgische tewerkstelling. en je reaktie is te vermoeden dat jj duidelijk iemand bent die leeft van 'het geld van de anderen.  [...] Weet dat Socialisme en communisme sterft eens het geld van de anderen opgesoupeerd is...en in Belgie zijn we daar niet ver meer van verwijderd.  [...]

Belgen lopen fiscale kater op tijdens skivakantie  - Finance - Nieuws

'BelgiŽ voor 72,5 miljard blootgesteld aan Dexia' - Finance - Nieuws

Credit Suisse heeft berekend hoe zwaar het Dexia-risico weegt op de overheidsfinanciŽn van BelgiŽ. Analist Michelle Bradley berekende dat de Belgische belastingbetaler voor 72,5 miljard blootgesteld is aan de bankgroep die vorig jaar ontmanteld werd.  [...] Daar komt nog 4,3 miljard euro bij, zijnde het deel van BelgiŽ in het verlies dat Belfius volgens Credit Suisse kan lijden op de 12 miljard financiering die het heeft uitstaan op Dexia's Franse dochter DCL. En BelgiŽ staat ook nog eens garant voor 2 miljard euro leningen uitgeschreven door Dexia Municipal Agency, de Franse financieringspoot die volgens plan uit de groep gelicht moet worden.  [...] De precieze technische details ben ik nooit te weten gekomen, maar de filosofie achter dit soort (fiscale)constructies was blijkbaar duidelijk en eenvoudig. de belastbare winstbasis in BelgiŽ zo laag mogelijk houden. (Lees. de verliezen op de ťene positie waren aftrekbaar in BelgiŽ, terwijl de winsten op de corresponderende posities werden weggesluisd naar het buitenland) Hoewel ik niet twijfel aan het verhaal en de oprechtheid van de persoon in kwestie, ben ik me wel bewust van het feit dat ik weliswaar de klok heb horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.  [...]

'BelgiŽ voor 72,5 miljard blootgesteld aan Dexia'  - Finance - Nieuws

BelgiŽ boekt grootste handelsoverschot in jaren - Finance - Nieuws

BelgiŽ heeft in juli een handelsoverschot geboekt van 2,1 miljard euro. Dat meldt de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB). Het is de derde positieve handelsbalans op rij en het grootste overschot in jaren.  [...] Volgens de NBB-flashraming voerde BelgiŽ in juli voor 21,8 miljard euro uit (10 procent meer dan in juli 2012), terwijl er voor 19,8 miljard euro (-1,4 procent) ingevoerd werd. Dat leidt tot het grootste handelsoverschot sinds 2009. We kunnen niet verder teruggaan dan 2009, want toen vond er een herdefiniŽring plaats van de berekeningswijze, luidt het bij de Nationale Bank.  [...] Over het eerste halfjaar leed BelgiŽ nog een handelstekort van 4,9 miljard euro. Dat is een iets groter tekort dan in dezelfde periode vorig jaar (-4,5 miljard euro), maar de NBB wijst erop dat er 'sinds januari 2013 een geleidelijk herstel optreedt van het maandelijkse handelssaldo'.  [...]

BelgiŽ boekt grootste handelsoverschot in jaren - Finance - Nieuws

Dalende ‘ruilvoet' wijst op structurele verarming van BelgiŽ  - Finance - Nieuws

Dalende ‘ruilvoet' wijst op structurele verarming van BelgiŽ - Finance - Nieuws

De prijzen van de ingevoerde producten stijgen in BelgiŽ al een tijd sneller dan die van de exportgoederen. De oorzaak is zowel de duurdere invoer van olie als de tanende kwaliteit van de Belgische exportproducten.  [...] Vaak geven economen een pasklare oorzaak voor een dalende ruilvoet. BelgiŽ is een belangrijke importeur van grondstoffen, en van olie in het bijzonder. Als de olieprijzen op de internationale markten stijgen, dan neemt ook de prijs van de import toe. BelgiŽ is vooral een uitvoerder van half-afgewerkte producten en die prijs steeg de voorbije jaren veel minder.  [...] Hier hinkt BelgiŽ achterop. Op grond van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de innovatiegraden voor zowel processen als marketing scoort BelgiŽ relatief ongunstig in vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland. De lage innovatiegraden komen ook tot uiting in een geringer aantal octrooien per miljoen inwoners dan bij de drie buurlanden.  [...]

Dalende ‘ruilvoet' wijst op structurele verarming van BelgiŽ  - Finance - Nieuws

'Sociale uitgaven in BelgiŽ lopen op tot 30,7 procent van het bbp' - Finance - Nieuws

'Sociale uitgaven in BelgiŽ lopen op tot 30,7 procent van het bbp' - Finance - Nieuws

BelgiŽ staat wereldwijd aan de top wat de sociale uitgaven betreft. Dat blijkt uit een berekening van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  [...] De sociale uitgaven in BelgiŽ stemmen in 2013 overeen met 30,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat 30,5 procent van het bbp. Wereldwijd geven enkel Frankrijk en Denemarken meer uit aan onder meer uitkeringen, pensioenen en sociale hulp.  [...] Niet enkel in BelgiŽ, maar ook elders zijn de sociale uitgaven sinds het begin van de crisis - in 2008 - toegenomen. Waar het gemiddelde in 2007 nog op 19 procent van het bbp lag, is dat percentage in 2009 al opgelopen tot 22,1 procent. Volgens de recente prognoses zou dat wereldwijde gemiddelde in 2013 uitkomen op 21,9 procent.  [...]

'Sociale uitgaven in BelgiŽ lopen op tot 30,7 procent van het bbp' - Finance - Nieuws

Arbeidskosten in BelgiŽ stijgen sneller dan Europees gemiddelde - Finance - Nieuws

In het tweede kwartaal van 2012 zijn de arbeidskosten in de EU - waarin behalve de lonen ook de sociale bijdragen en belastingen vervat liggen - gemiddeld met 1,8 procent gestegen tegenover dezelfde periode een jaar eerder. In de eurozone namen de loonkosten met gemiddeld 1,6 procent toe.   [...] en grote woorden en theorieen geen gebrek. Dat hadden ze ook niet tekort bij de redding van De Morgen. Alleen hadden ze eerst het geld van de SP en nog wat socialistische kassen opgesoupeerd en dan kwam het geld van Augusta goed van pas.  [...] In de opkomende nieuwe markten (B.R.I.K.S landen) liggen de lonen van werknemers uiteraard lager, de levensstandaard, koopkracht, gezondheidszorg en het sociale zekerheidsysteem van deze mensen bevind zich nog in de beginfase van hun evolutie. Daardoor is concurreren met arbeidsintensieve producten tegen deze nieuwe markten onmogelijk en vals uiteraard, enkel met totaal automatisering van machines is dit mogelijk.   [...]

Arbeidskosten in BelgiŽ stijgen sneller dan Europees gemiddelde - Finance - Nieuws

Belgische industrie blijft te duur - Finance - Nieuws

Belgische industrie blijft te duur - Finance - Nieuws

Volgens de vergelijkende studie van de Boston Consulting Group blijven de productiekosten in BelgiŽ niet alleen te hoog, maar verliest ons land bovendien verder terrein in vergelijking met andere landen.  [...] Niet enkel BelgiŽ kampt met een dure indsutrie, maar ook Zweden (+7 procent), Frankrijk (+9 procent), Zwitserland en ItaliŽ (beide +10 procent) zien de kosten toenemen in vergelijking met wereldleider VS.  [...] En ja nog vergeten dat inderdaad de energiekosten in Belgie ons ook een zware slag hebben gegeven. De US met zijn lage energiekost, zijn lage sociale loonkosten hedft een veel betere kans dan Europa zeker als we ons niet flexible opstellen maar blijven houden aan de onhoudbare loonkost.  [...]

Belgische industrie blijft te duur - Finance - Nieuws