BelgiŽ, Socialisten

'Massale golf' van fiscale bedrijfscontroles aan de gang - Finance - Nieuws

De vrijstelling geldt klassiek voor bepaalde types van werk (onderzoek en ontwikkeling) of werkorganisatie (ploegenarbeid of overuren). Het principe van de lastenverlaging via een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing past in de relanceplannen om bepaalde sectoren of activiteiten te ondersteunen.   [...] Jammer dat Belgie is overgeleverd aan ambtenaren en vrijetijds-socialisten. Het land had nochtans potentieel... vroeger.  [...] @ Marc Herremans. controles in het zuiden van het land. Ben je nou helemaal besodemietertIs niet nodig ginder. Staaltje controle van iemand die boekhouder is hier en over de taal/landsgrens. In brugge werd de bedrijfsleider op ALLES wat zijn moto betreft belast op voordeel alle aard hoewel de wetgeving de moto en ALLE bijhorende toelaat 100% in kosten te steken.   [...]

'Massale golf' van fiscale bedrijfscontroles aan de gang  - Finance - Nieuws

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO) - Finance - Nieuws

Vooral kinderloze alleenstaanden worden zwaar belast in BelgiŽ. Zo draagt een alleenstaande met een hoger inkomen liefst 60 procent af aan belastingen en aan sociale bijdragen. Voor een alleenstaande die het gemiddelde jaarloon ontvangt bedraagt de belastingdruk 55,4 procent.  [...] (Elke ernstige zieke uit alle arme continenten (Afrika, AziŽ, Midden Oosten, Zuid-Amerika, en ontelbare andere landen,) hebben recht te eisen dat zij gratis verzorg worden, een sociale woning krijgen, mutualiteituitkeringen, familiehereniging, enz. Zij kunnen heel hun leven gratis onderhouden worden zonder ooit in BelgiŽ ťťn dag te hebben gewerkt.  [...] Niemand kan de belastingen in dit land verminderen zonder de onnodige instellingen af te schaffen, zonder het aantal politici te verminderen. Voka zegt daarover echter geen woord, zij worden ook wel minister zoals De Muyter Onze kafkaiaanse regionalisering met 7 parlementen en 6 regeringen, heeft BelgiŽ kapot geregionaliseerd en de 6 regeringen maken ruzie onder elkaar, spannen processen in de ene tegen de andere wegens betwistingen van bevoegdheden, enz.  [...]

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO)  - Finance - Nieuws

'BelgiŽ voor 72,5 miljard blootgesteld aan Dexia' - Finance - Nieuws

Credit Suisse heeft berekend hoe zwaar het Dexia-risico weegt op de overheidsfinanciŽn van BelgiŽ. Analist Michelle Bradley berekende dat de Belgische belastingbetaler voor 72,5 miljard blootgesteld is aan de bankgroep die vorig jaar ontmanteld werd.  [...] Daar komt nog 4,3 miljard euro bij, zijnde het deel van BelgiŽ in het verlies dat Belfius volgens Credit Suisse kan lijden op de 12 miljard financiering die het heeft uitstaan op Dexia's Franse dochter DCL. En BelgiŽ staat ook nog eens garant voor 2 miljard euro leningen uitgeschreven door Dexia Municipal Agency, de Franse financieringspoot die volgens plan uit de groep gelicht moet worden.  [...] De precieze technische details ben ik nooit te weten gekomen, maar de filosofie achter dit soort (fiscale)constructies was blijkbaar duidelijk en eenvoudig. de belastbare winstbasis in BelgiŽ zo laag mogelijk houden. (Lees. de verliezen op de ťene positie waren aftrekbaar in BelgiŽ, terwijl de winsten op de corresponderende posities werden weggesluisd naar het buitenland) Hoewel ik niet twijfel aan het verhaal en de oprechtheid van de persoon in kwestie, ben ik me wel bewust van het feit dat ik weliswaar de klok heb horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt.  [...]

'BelgiŽ voor 72,5 miljard blootgesteld aan Dexia'  - Finance - Nieuws

Dalende ‘ruilvoet' wijst op structurele verarming van BelgiŽ  - Finance - Nieuws

Dalende ‘ruilvoet' wijst op structurele verarming van BelgiŽ - Finance - Nieuws

De prijzen van de ingevoerde producten stijgen in BelgiŽ al een tijd sneller dan die van de exportgoederen. De oorzaak is zowel de duurdere invoer van olie als de tanende kwaliteit van de Belgische exportproducten.  [...] Vaak geven economen een pasklare oorzaak voor een dalende ruilvoet. BelgiŽ is een belangrijke importeur van grondstoffen, en van olie in het bijzonder. Als de olieprijzen op de internationale markten stijgen, dan neemt ook de prijs van de import toe. BelgiŽ is vooral een uitvoerder van half-afgewerkte producten en die prijs steeg de voorbije jaren veel minder.  [...] Hier hinkt BelgiŽ achterop. Op grond van de investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de innovatiegraden voor zowel processen als marketing scoort BelgiŽ relatief ongunstig in vergelijking met Duitsland, Frankrijk en Nederland. De lage innovatiegraden komen ook tot uiting in een geringer aantal octrooien per miljoen inwoners dan bij de drie buurlanden.  [...]

Dalende ‘ruilvoet' wijst op structurele verarming van BelgiŽ  - Finance - Nieuws

'Sociale uitgaven in BelgiŽ lopen op tot 30,7 procent van het bbp' - Finance - Nieuws

'Sociale uitgaven in BelgiŽ lopen op tot 30,7 procent van het bbp' - Finance - Nieuws

BelgiŽ staat wereldwijd aan de top wat de sociale uitgaven betreft. Dat blijkt uit een berekening van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  [...] De sociale uitgaven in BelgiŽ stemmen in 2013 overeen met 30,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 was dat 30,5 procent van het bbp. Wereldwijd geven enkel Frankrijk en Denemarken meer uit aan onder meer uitkeringen, pensioenen en sociale hulp.  [...] Niet enkel in BelgiŽ, maar ook elders zijn de sociale uitgaven sinds het begin van de crisis - in 2008 - toegenomen. Waar het gemiddelde in 2007 nog op 19 procent van het bbp lag, is dat percentage in 2009 al opgelopen tot 22,1 procent. Volgens de recente prognoses zou dat wereldwijde gemiddelde in 2013 uitkomen op 21,9 procent.  [...]

'Sociale uitgaven in BelgiŽ lopen op tot 30,7 procent van het bbp' - Finance - Nieuws

Belgische industrie blijft te duur - Finance - Nieuws

Belgische industrie blijft te duur - Finance - Nieuws

Volgens de vergelijkende studie van de Boston Consulting Group blijven de productiekosten in BelgiŽ niet alleen te hoog, maar verliest ons land bovendien verder terrein in vergelijking met andere landen.  [...] Niet enkel BelgiŽ kampt met een dure indsutrie, maar ook Zweden (+7 procent), Frankrijk (+9 procent), Zwitserland en ItaliŽ (beide +10 procent) zien de kosten toenemen in vergelijking met wereldleider VS.  [...] En ja nog vergeten dat inderdaad de energiekosten in Belgie ons ook een zware slag hebben gegeven. De US met zijn lage energiekost, zijn lage sociale loonkosten hedft een veel betere kans dan Europa zeker als we ons niet flexible opstellen maar blijven houden aan de onhoudbare loonkost.  [...]

Belgische industrie blijft te duur - Finance - Nieuws

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Schneider publiceerde eerder dit jaar een update van een eerdere studie over zwartwerk in de Europese landen. In BelgiŽ neemt de schaduweconomie 17,1 procent van het bbp voor haar rekening. Het gefraudeerde bedrag schommelt rond 25 miljard euro. Ons land prijkt op de zeventiende plaats in de Europese lijst.  [...] Een van de redenen waarom BelgiŽ laag scoort, is de relatief sterke economie. Schneider. In landen waar de recessie hard toeslaat, bestaat een grotere neiging om in het zwart bij te klussen. Het reguliere circuit biedt immers amper jobs.  [...] Maar eigenlijk is het bedrag niet eens van belang. Onze gemeenschap wordt gefinancierd vanuit het principe dat eenieder naar vermogen bijdraagt aan de samenleving, de sociale zekerheid, de publieke diensten, veiligheid, wegennet, scholen enz. Wie voor zichzelf beslist niet te moeten bijdragen brengt hiermee het evenwicht aan ontvangsten in gevaar.   [...]

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

‘Ook Franse staatsbedrijven omzeilen via BelgiŽ eigen fiscus' - Finance - Nieuws

‘Ook Franse staatsbedrijven omzeilen via BelgiŽ eigen fiscus' - Finance - Nieuws

De Franse privťwereld vindt eveneens de weg naar BelgiŽ. van de veertig beursgenoteerde topbedrijven uit de CAC40 organiseert de kleine helft zijn investeringen of financiering via BelgiŽ. Het gaat onder meer om voedingsgroep Danone, olieproducent Total, bouwgroep Lafarge en warenhuisketen Carrefour.  [...] Idd Philip. je zou bijna denken dat het johan toebak moet zijn. Die denkt dat ook. dat die grote jongens gewoon gaan aanschuiven om te mogen betalen in Belgie..puur om het genot van hier te mogen zijn...ook al zijn het buitenlandse inkomsten...ook al is de taks hier hoog.  [...] Mocht het fiscaal systeem zoals we het nu kennen niet bestaan, denk je dan echt dat die bedrijven met hun geld naar BelgiŽ komen... denk nog eens na aub. Nee, dan gaan ze met hun geld daar waar ze de minste belastingen moeten betalen..., al is het een klein percentage wat nu aan de Belgische staat betaalt wordt, het zal altijd meer zijn dan wanneer ze hier niet zouden zijn.  [...]

‘Ook Franse staatsbedrijven omzeilen via BelgiŽ eigen fiscus' - Finance - Nieuws

IMF verwacht geen groei maar krimp voor eurozone - Finance - Nieuws

Denk men nu echt dat het Europa is die Frankrijk of BelgiŽ heeft opgezadeld met een staatsschuld om u tegen te zegen, is het Europa die deze landen een overheid apparaat heeft opgedrongen waar een kat zijn kleintjes niet meer in terug vindt. Maar ja wat heeft een socialist met economie gemeen. Antwoord.Niets.  [...] Wie nu nog niet inziet dat de EU zelf vernietigend werkt, heeft toch totaal geen inzicht in economie. Belgie is het schoolvoorbeeld van een land dat door zijn toetreding zijn eigen doodvonnis heeft getekend. De EU moddert verder als een uitgeleefde middeleeuwse koe in een pittige en slagvaardige global economy.  [...] De overheidslast is 3-dubbel verzwaard door ook de EU-last erbij te nemen. Belgie was daarvoor al een slechte leerling, nu zien we 'total chaos op alle vlak. Ik blijf herhalen dat de taxfreedomday met 3 maand moet teruggeschroefd om nog ene talentvolle jongere aan te moedigen om hier te blijven.  [...]

IMF verwacht geen groei maar krimp voor eurozone - Finance - Nieuws

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

In 2009 slaagde ons land erin om door te stoten naar de top drie, maar in 2010 werd BelgiŽ voorbijgestoken door de VS en Nederland. In die landen is de arbeidsproductiviteit, gemeten als bbp per gewerkt uur, sneller gestegen dan bij ons.  [...] Uit de studie over 2010 blijkt trouwens ook dat in BelgiŽ het aantal gewerkte uren vorig jaar meer is gestegen dan in de VS en Nederland, wat dan weer goed nieuws is.  [...] ... niets behalve vuil papier. Als mijn partner doodgaat en ik moet als gevolg daarvan iemand inhuren om het huishouden te beredderen STIJGT het BNP van BelgiŽ - het land wordt dus rijker. Wat een onzin. Dat we nog 5e eindigen met Wallobrux aan ons been bewijst dat Vlaanderen alleen met voorsprong op de 1e plaats zou moeten staan.  [...]

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws