Gemiddelde, Inkomen, Vlaanderen

Kosten ouderenzorg meer dan verdubbeld tegen 2050 (OESO) - Finance - Nieuws

Volgens het rapport van de OESO stemden de kosten in het domein van de ouderenzorg in 2008 overeen met gemiddeld 1,5 procent van het bbp van de (welstellende) OESO-landen. Portugal staat onderaan met 0,1 procent van het bbp, en Zweden bovenaan met 3,6 procent van het bbp.  [...] Het ziet er namelijk naar uit dat enkel de allerrijksten zich nog ouderenzorg op lange termijn zullen kunnen permitteren. Zelfs wie over een inkomen beschikt dat boven het gemiddelde ligt, zal 60 procent van zijn beschikbaar inkomen moeten besteden aan de kosten die ouderenzorg meebrengt.  [...] Op dit moment wordt in de OESO-landen ongeveer 70 procent van de afhankelijke personen thuis verzorgd, wat uiteraard een minder duur systeem is dan wanneer ouderen worden opgenomen in instellingen. De 30 procent die in instellingen verzorgd wordt, slorpt 62 procent van de uitgaven op.   [...]

Kosten ouderenzorg meer dan verdubbeld tegen 2050 (OESO) - Finance - Nieuws

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

... niets behalve vuil papier. Als mijn partner doodgaat en ik moet als gevolg daarvan iemand inhuren om het huishouden te beredderen STIJGT het BNP van BelgiŽ - het land wordt dus rijker. Wat een onzin. Dat we nog 5e eindigen met Wallobrux aan ons been bewijst dat Vlaanderen alleen met voorsprong op de 1e plaats zou moeten staan.  [...] Het bbp per hoofd van de bevolking zegt daarom niets over de verdeling van het inkomen. Het gros van het nationaal inkomen kan best terechtkomen bij een kleine elite. Als we hiermee rekening houden staat een gemiddelde inwoner van het egalitaire Wit-Rusland er nog beter voor.  [...] Wat een achterlijke reacties hier weer. En in Vlaanderen zijn we allemaal noeste werkers hť. En hier zijn geen werklozen en profiteurs hť. Wat een zielig volk hier.  [...]

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

Middenklasse krimpt in sommige rijke landen  - Finance - Nieuws

Middenklasse krimpt in sommige rijke landen - Finance - Nieuws

Het OESO-rapport stelt dat de baten van de economische groei sinds begin de jaren 1980 disproportioneel naar de rijksten in de samenleving zijn gevloeid. Het gemiddelde inkomen van de rijkste 10 procent van de bevolking in de OESO-landen lag in 2010 9,5 keer hoger dan dat van de armste 10 procent.  [...] In de Verenigde Staten ging 47 procent van de totale inkomensgroei tussen 1976 en 2007 naar de rijkste 1 procent. In Canada was dat 37 procent en in AustraliŽ en Groot-BrittanniŽ 20 procent.  [...] Dat er voor BelgiŽ geen cijfers zijn is normaal. Dat soort informatie pleit niet voor het voortgaan met het gevoerde ACW-PS beleid / goed nieuws show. Het is waarschijnlijk dat dit ook in Vlaanderen zo is.  [...]

Middenklasse krimpt in sommige rijke landen  - Finance - Nieuws

Geen fors herstel Vlaamse economie in het vooruitzicht - Finance - Nieuws

Geen fors herstel Vlaamse economie in het vooruitzicht - Finance - Nieuws

Hoewel Vlaanderen in 2014 allicht mag rekenen op een lichte groei, komt het conjunctuurherstel van de Vlaamse economie maar traag op gang. Dat blijkt uit enkele indicatoren die de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, bekendmaakt.  [...] De sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) schetsen een beeld van de economische conditie van het gewest. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB), het Planbureau, de VDAB en Eurostat.  [...] Toch mag Vlaanderen zich troosten met een inflatie die, dankzij dalende energieprijzen, is afgenomen tot het West-Europese gemiddelde. ( BO).  [...]

Geen fors herstel Vlaamse economie in het vooruitzicht - Finance - Nieuws

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO) - Finance - Nieuws

Vooral kinderloze alleenstaanden worden zwaar belast in BelgiŽ. Zo draagt een alleenstaande met een hoger inkomen liefst 60 procent af aan belastingen en aan sociale bijdragen. Voor een alleenstaande die het gemiddelde jaarloon ontvangt bedraagt de belastingdruk 55,4 procent.  [...] Ze doen altijd alsof ze vereenvoudigen, maar in de praktijk blijven de dikke posten van gedeputeerde behouden in Vlaanderen en belooft Geert Bourgeois dat vanaf 2019 het aantal dikke profiteurposten zal worden verminderd. (beloftepolitiek). En wat leest men over de onnodige arrondissementscommissarissen.  [...] Met de senatoren, volksvertegenwoordigers en Europarlementsleden ook verkozen binnen de 19 gemeenten telt dit Gewest meer dan 100 parlementsleden, een Europees record. De VS heeft 100 senatoren voor een enorm land (320 miljoen inwoners), enz. Verleden week schreef Luc Vanderkelen een geargumenteerd artikel, hoe slecht Vlaanderen bestuurd is.  [...]

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO)  - Finance - Nieuws

Belgen sparen 17,2 procent van hun inkomen - Finance - Nieuws

De spaarquote is het aandeel van het beschikbaar inkomen dat niet gebruikt wordt om uitgaven te doen. In 2009 spaarde de Belg nog gemiddeld 18,3 procent van zijn inkomen. In 2008 was dat aandeel gezakt tot 17 procent.  [...] Hoewel er in vergelijking met 2009 een lager quote werd genoteerd, was er in de loop van 2010 wel een toename merkbaar. Terwijl er begin 2010 nog een gemiddelde spaarquote van 16,2 procent werd opgetekend, steeg dat tegen het einde van het jaar al tot 18,2 procent.  [...] De investeringsquote van de Belgische gezinnen - dat zijn de uitgaven die aanleiding geven tot een verhoging van het onroerend vermogen via bouw of renovatie - bedroeg over het volledige jaar 2010 gemiddeld 9,6 procent tegenover 10,1 procent in 2009.  [...]

Belgen sparen 17,2 procent van hun inkomen - Finance - Nieuws

400 grootste belastingbetalers betaalden 22,9 miljard dollar inkomensbelasting - Finance - Nieuws

De 400 Amerikanen met de grootste belastingsbrief betaalden samen liefst 22,9 miljard dollar aan federale inkomensbelastingen in 2007. De belastingsgraad lag op 16,6 procent. Dat meldt de Amerikaanse belastingdienst Internal Revenue Service (IRS).  [...] Donderdag 15 april was de deadline voor in de Verenigde Staten om het belastingformulier in te dienen. Naar aanleiding van die dag publiceert de belastingdienst IRS ieder jaar een rapport over de 400 Amerikanen die het meest inkomensbelasting moeten betalen.  [...] Het inkomen van de top-400 werd gemiddeld voor slechts 16,6 procent belast. Dat is het laagste percentage sinds de IRS de top-400 opstelde.  [...]

400 grootste belastingbetalers betaalden 22,9 miljard dollar inkomensbelasting - Finance - Nieuws

Stijging vastgoedprijzen gehalveerd - Finance - Nieuws

Stijging vastgoedprijzen gehalveerd - Finance - Nieuws

De Vlaamse provincie waar woonhuizen het goedkoopst zijn is West-Vlaanderen (146.069 euro), gevolgd door Limburg (150.462 euro). Woonhuizen zijn in Vlaanderen het duurst in de provincies Vlaams-Brabant (202.823 euro) en Antwerpen (181.945 euro).  [...] Appartementen zijn in Vlaanderen het duurst in de provincie West-Vlaanderen, waar de kustgemeenten de prijzen optrekken, en kosten er gemiddeld 192.858 euro. Antwerpen is de goedkoopste Vlaamse provincie met 152.932 euro per appartement.  [...] Op gemeentelijk vlak blijken de woonhuizen in BelgiŽ het duurst te zijn in Woluwe en het goedkoopst in Martelange. Voor Vlaanderen zijn dat respectievelijk Linkebeek en Mespen, voor WalloniŽ Lasne en Martelange en voor Brussel Woluwe en Ganshoren.  [...]

Stijging vastgoedprijzen gehalveerd - Finance - Nieuws

Belgische spaardrift houdt stand - Finance - Nieuws

De Belgen hebben in het laatste kwartaal van 2011 gemiddeld 17,5 procent van hun beschikbaar inkomen gespaard tegenover 15,3 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.  [...] Uit de cijfers van het INR blijkt ook dat gezinnen in het vierde kwartaal 2011 ongeveer evenveel bleven investeren in nieuwbouw en renovatie. De uitgaven daalden van 9,3 procent van het inkomen in het derde kwartaal naar 9,2 procent in het laatste kwartaal.  [...] De investeringsuitgaven namen toe met 0,3 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Over het hele jaar bedroeg de 'investeringsquote' van de huishoudens 9,5 procent, of een half procentpunt minder dan het gemiddelde van 2010. (Belga/BO).  [...]

Belgische spaardrift houdt stand - Finance - Nieuws

Nog geen Waalse inhaalbeweging  - Finance - Nieuws

Nog geen Waalse inhaalbeweging - Finance - Nieuws

In de periode 2008-2011 groeide de Vlaamse economie op jaarbasis met gemiddeld 0,6 procent, evenveel als Brussel. In diezelfde periode kende WalloniŽ een jaarlijkse gemiddelde groei van 1,2 procent. WalloniŽ doorstaat de gevolgen van financiŽle crisis duidelijk beter dan de andere regio's.  [...] Waarom zitten er zovelen uit te kijken naar het verschil van WalloniŽ met Vlaanderen Zijn er ook even veel blonde mensen in WalloniŽ als in Vlaanderen Worden de mensen in hier ouder dan in WalloniŽ of omgekeerd Wat is het belang tussen al die verschillen En wat zijn de verschillen met het Groothertogdom, met Nederland, met Frankrijk Of met China en het Verenigd Koninkrijk Zijn wij nu echt zo gebiologeerd met WalloniŽ op onze neus Vlaanderen en WalloniŽ zijn nu eenmaal verschillend, aanvaard dar gewoon.  [...] Alles is goed om BelgiŽ te promoten, zeker in deze royalistische hoogdagen. Zo wordt het beeld geschapen dat Vlaanderen WalloniŽ nodig heeft in plaats van omgekeerd. Het komende jaar zullen we constant om de oren geslagen worden met alle mogelijke belgicistische propaganda.  [...]

Nog geen Waalse inhaalbeweging  - Finance - Nieuws