Gemiddelde, Inkomen, Vlaanderen

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

... niets behalve vuil papier. Als mijn partner doodgaat en ik moet als gevolg daarvan iemand inhuren om het huishouden te beredderen STIJGT het BNP van BelgiŽ - het land wordt dus rijker. Wat een onzin. Dat we nog 5e eindigen met Wallobrux aan ons been bewijst dat Vlaanderen alleen met voorsprong op de 1e plaats zou moeten staan.  [...] Het bbp per hoofd van de bevolking zegt daarom niets over de verdeling van het inkomen. Het gros van het nationaal inkomen kan best terechtkomen bij een kleine elite. Als we hiermee rekening houden staat een gemiddelde inwoner van het egalitaire Wit-Rusland er nog beter voor.  [...] Wat een achterlijke reacties hier weer. En in Vlaanderen zijn we allemaal noeste werkers hť. En hier zijn geen werklozen en profiteurs hť. Wat een zielig volk hier.  [...]

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

Stijging vastgoedprijzen gehalveerd - Finance - Nieuws

Stijging vastgoedprijzen gehalveerd - Finance - Nieuws

De Vlaamse provincie waar woonhuizen het goedkoopst zijn is West-Vlaanderen (146.069 euro), gevolgd door Limburg (150.462 euro). Woonhuizen zijn in Vlaanderen het duurst in de provincies Vlaams-Brabant (202.823 euro) en Antwerpen (181.945 euro).  [...] Appartementen zijn in Vlaanderen het duurst in de provincie West-Vlaanderen, waar de kustgemeenten de prijzen optrekken, en kosten er gemiddeld 192.858 euro. Antwerpen is de goedkoopste Vlaamse provincie met 152.932 euro per appartement.  [...] Op gemeentelijk vlak blijken de woonhuizen in BelgiŽ het duurst te zijn in Woluwe en het goedkoopst in Martelange. Voor Vlaanderen zijn dat respectievelijk Linkebeek en Mespen, voor WalloniŽ Lasne en Martelange en voor Brussel Woluwe en Ganshoren.  [...]

Stijging vastgoedprijzen gehalveerd - Finance - Nieuws

Belgen sparen ruim 17 procent van inkomen - Finance - Nieuws

De spaarquote is afhankelijk van het inkomen van de gezinnen en van de consumptie. Het (bruto beschikbare inkomen) van de huishoudens steeg tijdens het derde kwartaal met 1,4 procent, vooral dankzij een stijging van de werknemersvergoedingen, zo luidt het.  [...] Ik sluit mij aan bij de vorige schrijver. Waar haalt men zoiets vandaan, mensen moeten krabben om nog alles betaald te krijgen... Toch rare statistieken hier in BelgiŽ. De mensen een rad voor de ogen draaien, dat kan niet anders. en de ene kan moeten er zoveel mensen aankloppen om financiŽle hulp en aan de andere kant kunnen ze sparen, snap het niet.   [...] Zijn de Walen die 5,7 miljard van de Vlamingen ontvangen daar ook in die Belgen begrepen Vermoedelijk niet, want dit soort Belgen leeft van ťťn of ander overheidsinkomen en gezien de oneindige onophoudbare inkomsten continu het ontvangen geld uit. Blijft dus over dat enkel de belastingbetalers dit bedrag vertegenwoordigen.  [...]

Belgen sparen ruim 17 procent van inkomen - Finance - Nieuws

Waalse groei dreigt Vlaamse in te halen - Finance - Nieuws

In de hypothese dat de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen (nu 65,8 procent) blijft stijgen tot het bijzonder hoge peil van 75 procent in 2030 en in de veronderstelling dat ook de productiviteitsgroei in Vlaanderen hoger blijft dan in WalloniŽ, zal de groei in Vlaanderen in 2030 verzwakken tot 1,7 procent.  [...] Boosdoeners zijn de vergrijzing en de tanende beroepsbevolking in Vlaanderen. In WalloniŽ zou er de komende jaren een lichte stijging zijn van de bevolking op beroepsactieve leeftijd.  [...] Waarom dreigt in de titel Is het soms fout dat de Waalse economie groeit Overigens is het niet meer dan normaal dat economieŽn groeien en krimpen en groeien en krimpen. Wie nu de grootste is, wordt straks de kleinste en omgekeerd. Vroeger was WalloniŽ een nettobetaler aan Vlaanderen, nu is Vlaanderen en nettobetalen aan WalloniŽ en volgens alle prognoses zal over niet meer zo lange tijd WalloniŽ weer een nettobetaler zijn aan Vlaanderen.  [...]

Waalse groei dreigt Vlaamse in te halen - Finance - Nieuws

Inflatie eurozone boven de 2 procent - Finance - Nieuws

In december 2010 bereikte de inflatie in de zestien landen van de eurozone het hoogste peil sinds oktober 2008, toen het inflatiecijfer afklokte op 3,2 procent. De prijzen in de eurozone zijn in december sneller toegenomen dan de 2 procent waar analisten op hadden gerekend.   [...] Voor ons land heeft het Planbureau dinsdag de inflatievooruitzichten voor 2011 opwaarts bijgesteld als gevolg van de hogere olieprijzen. Het Planbureau houdt nu rekening met een gemiddelde jaarinflatie van 2,5 procent in 2011. Bij de recentste prognose in december werd gerekend op een gemiddelde van 2,3 procent.  [...] De inflatie zou in februari 2011 pieken tot 3,05 procent. Pas in december zou het cijfer onder de 2 procent zakken. Het Planbureau gaat voor zijn prognoses uit van een gemiddelde olieprijs van 95 dollar per vat en een wisselkoers van 1,34 dollar per euro.  [...]

Inflatie eurozone boven de 2 procent - Finance - Nieuws

Belgische schatkist haalt 3 miljard op via obligaties - Finance - Nieuws

Belgische schatkist haalt 3 miljard op via obligaties - Finance - Nieuws

De Belgische schatkist verkocht voor 1,605 miljard euro aan obligaties met een looptijd van 12 maanden tegen een gemiddelde rente van 1,4443 procent. Bij een vorige veiling in december moest nog een rente van 1,821 procent worden betaald.  [...] Er gingen dinsdag ook voor 1,551 miljard euro aan obligaties met een looptijd van drie maanden van de hand tegen een gemiddelde rente van 0,631 procent, vergeleken met een rente van 0,661 procent begin januari. In beide gevallen was de vraag groter dan het aanbod.  [...] Na succesvolle obligatie-uitgiftes van Spanje slaagde ook Griekenland erin 650 miljoen euro op te halen via staatspapier met een looptijd van drie maanden, en dat tegen een rente van 4,10 procent.   [...]

Belgische schatkist haalt 3 miljard op via obligaties - Finance - Nieuws

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Dat heeft Assuralia dinsdag gezegd op een persconferentie in Brussel. Volgens de vereniging heeft lijfrente sterke troeven, maar zetten fiscale nadelen een rem op het mogelijke succes.   [...] De Belg kiest als aanvullend pensioen slechts zelden voor lijfrente. Volgens Assuralia kennen de formules weinig meeval omwille van het ongunstig fiscaal klimaat, waardoor kapitaal meteen opnemen gunstiger is dan rente incasseren. Bovendien vrezen spaarders dat hun inspanning verloren gaat wanneer ze kort na hun pensioen overlijden.   [...] Assuralia wil nu dat de overheid maatregelen neemt om lijfrente als volwaardig aanvullend pensioen aan te moedigen. Volgens de verzekeraars heeft een levenslange rente immers voordelen. Zo geeft de formule een regelmatig inkomen zolang je leeft, zonder dat het pensioenkapitaal na verloop van tijd opgesoupeerd raakt.  [...]

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

“Er staan 20 magere jaren voor de deur”  - Finance - Nieuws

“Er staan 20 magere jaren voor de deur” - Finance - Nieuws

Beckers. De belastingbetaler die vroeg of laat die schulden aflost, via hogere belastingen, of via inflatie, of via een combinatie van de twee. Uiteindelijk zullen we betalen. Er zijn geen andere oplossingen. Langzaam aan komen we tot het besef dat we de voorbije 20 jaar boven onze stand geleefd hebben.   [...] Indien de belastingbetaler gaat geconfronteerd worden met ( waarschijnlijk ) een mix van hoge inflatie en hogere belastingen zal de economie sowieso ineen stuiken. Zeker in BelgiŽ, we betalen nu reeds 2/3 van ons bruto inkomen aan belastingen patronale lasten inbegrepen ( die ook opgebracht moeten worden door de werknemers ).  [...] Hogere inflatie komt er zeker aan nu de lonen in China/India exponentieel beginnen te stijgen, gecombineerd met de te verwachten loonstop in West Europa gaat dat de koopkracht dus helemaal onderuithalen. Indien de staat niets doet aan zijn eigen verspilzucht noch aan het ongebreidelde en ongecontroleerde sociale profitariaat noch aan de immigratie van mensen die niets hebben, niets kunnen en alleen de weg naar het OCMW willen leren zal onze westerse maatschappij imploderen.   [...]

“Er staan 20 magere jaren voor de deur”  - Finance - Nieuws

'Tekenen van stabilisering in eurozone ondanks milde recessie' - Finance - Nieuws

Er komt dus geen sterke economische terugval, zoals de eurozone die kende tijdens de recente wereldwijde economische crisis van 2008-2009. Tenminste niet volgens Rehn, die de crisis al ziet uitbodemen. Terwijl de eurozone zich in een milde recessie bevindt, zijn er tekenen van stabilisering merkbaar, verklaarde Rehn tijdens een conferentie in Parijs.   [...] In het vierde kwartaal 2011 noteerden slechts drie landen van de eurozone positieve cijfers. Slovakije (+0,9 procent), Frankrijk (+0,2 procent) en Finland (+0,1 procent). BelgiŽ ligt met een krimp van 0,2 procent net onder het gemiddelde van 0,3 procent. (WSJ/BO).  [...] De gepamperde of de geprivilegieerde klasse. In de totale geschiedenis hebben de gepamperde de geprivilegieerde klasse met hun roze brillen de armoede nooit gezien en ontkenden steeds het bestaan ervan. Deze armen passen niet in hun kader, voor hen zijn het derderangsburgers, de problematiek rond armoede is voor hen onbestaande en zelfs irriterend en vrijheidsrovend, niets nieuws onder de zon.   [...]

'Tekenen van stabilisering in eurozone ondanks milde recessie' - Finance - Nieuws