Gemiddelde, Inkomen, Vlaanderen

Waalse economie groeit even snel als Vlaamse - Finance

Waalse economie groeit even snel als Vlaamse - Finance

Tussen 2008 en 2011 groeide de Waalse economie gemiddeld met 1,18 procent, terwijl Vlaanderen in die periode een gemiddelde groei van slechts 0,58 procent noteerde. Ook het Brusselse gewest groeide met 0,62 procent aanzienlijk minder snel dan WalloniŽ.  [...] In 2010 was het verschil tussen WalloniŽ (+3 procent) en Vlaanderen (+2,1 procent) al kleiner. In 2011 stonden de borden - volgens een eerste raming - met een toename van het bbp met +2,3 procent - gelijk. Brussel hinkte dat jaar achterop met een groei van 1,4 procent.  [...] Wat het gemiddelde netto-inkomen betreft, is Vlaanderen met 19.500 euro rijker dan Brussel (17.350 euro) en WalloniŽ (16.850 euro).  [...]

Waalse economie groeit even snel als Vlaamse - Finance

Vlaming is gemiddeld 17 procent rijker dan Waal - Finance

De Vlaming heeft een gemiddeld inkomen van 1.621 euro per maand. Dat ligt 17 procent hoger dan in WalloniŽ en 11 procent hoger dan in het Brussels Gewest.  [...] Het gemiddelde beschikbare jaarinkomen van de Vlaming in 2009 was 19.456 euro. Het gaat om het inkomen uit zowel arbeid als vermogen, na belastingen, sociale bijdragen en uitkeringen. Dat komt maandelijks neer op 1.621 euro per inwoner.  [...] Vlaanderen is dus veruit de rijkste regio van BelgiŽ. De inkomenskloof is de voorbije tien jaar groter geworden. In 1999 lag het gemiddelde inkomen in Vlaanderen 'slechts' 13,6 procent hoger dan in WalloniŽ en 5,1 procent hoger dan in Brussel.  [...]

Vlaming is gemiddeld 17 procent rijker dan Waal - Finance

Belgische werknemer verdient gemiddeld 2.936 euro bruto - Finance

Bedrijfsleiders kunnen rekenen op het hoogste inkomen met een gemiddeld maandloon van 7.870 euro. Dat bedrag ligt omgerekend 168 procent boven het nationaal gemiddelde. Het laagste inkomen is terug te vinden bij het horecapersoneel met gemiddeld 1.975 euro, of 33 procent onder het gemiddelde.  [...] De bestbetaalde sector is de petrochemie. het inkomen daar ligt gemiddeld 4.530 euro - of omgerekend 54 procent - boven het gemiddelde. Daarna volgen onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de chemische nijverheid met respectievelijk gemiddeld 3.871 en 3.811 euro.  [...] In hotels, restaurants en drankgelegenheden verdien je als werknemer het minst. Daar krijg je gemiddeld 2.129 euro per maand, of ligt je inkomen 27,5 procent onder het gemiddelde.  [...]

Belgische werknemer verdient gemiddeld 2.936 euro bruto - Finance

Kosten ouderenzorg meer dan verdubbeld tegen 2050 (OESO) - Finance

Volgens het rapport van de OESO stemden de kosten in het domein van de ouderenzorg in 2008 overeen met gemiddeld 1,5 procent van het bbp van de (welstellende) OESO-landen. Portugal staat onderaan met 0,1 procent van het bbp, en Zweden bovenaan met 3,6 procent van het bbp.  [...] Het ziet er namelijk naar uit dat enkel de allerrijksten zich nog ouderenzorg op lange termijn zullen kunnen permitteren. Zelfs wie over een inkomen beschikt dat boven het gemiddelde ligt, zal 60 procent van zijn beschikbaar inkomen moeten besteden aan de kosten die ouderenzorg meebrengt.  [...] Op dit moment wordt in de OESO-landen ongeveer 70 procent van de afhankelijke personen thuis verzorgd, wat uiteraard een minder duur systeem is dan wanneer ouderen worden opgenomen in instellingen. De 30 procent die in instellingen verzorgd wordt, slorpt 62 procent van de uitgaven op.   [...]

Kosten ouderenzorg meer dan verdubbeld tegen 2050 (OESO) - Finance

Lehman Brothers, 5 jaar later: het topje van de ijsberg - Finance

Lehman Brothers, 5 jaar later: het topje van de ijsberg - Finance

Telkens werkte de Greenspan-magie met lage rentevoeten en bijkomend geld pompen als voornaamste ingrediŽnten. Pro actief het monetair beleid terugschroeven om nieuwe zeepbellen en crises te voorkomen vond Greenspan geen goede strategie. De Fed en andere centrale banken, zo stelde Greenspan steeds explicieter, weten hoe ze achteraf het puin moeten ruimen zonder al te veel schade voor de rest van de economie.   [...] De regels waar zij zich aan houden bij hun herfinancieringen filteren dan ook haast automatisch door naar de oorspronkelijke toekenning van hypothecaire kredieten. In 1992 kregen Fannie en Freddie voor de eerste keer het directief van het Congres dat meer van de herfinancieringen dienden te slaan op leningen aangegaan door mensen met inkomens beneden het gemiddelde van hun regio.  [...] In de daaropvolgende jaren verscherpte de wetgever deze eisen verder. Tegen 2005 diende 52% van alle leningen ter herfinanciering aangeboden bij Fannie en Freddie te zijn toegekend aan mensen met een inkomen beneden het gemiddelde van hun regio. 22% van alle leningen dienden zelfs betrekking te hebben op mensen met een inkomen lager dan 60% van het gemiddelde.  [...]

Lehman Brothers, 5 jaar later: het topje van de ijsberg - Finance

Minder water verbruiken, meer betalen? - Finance

Minder water verbruiken, meer betalen? - Finance

De waterprijs in Vlaanderen ligt onder het Europese gemiddelde. Bovendien worden we almaar zuiniger in ons verbruik. Maar dat zou de factuur weleens kunnen doen stijgen.  [...] Tussen 2005 en 2011 is kraantjeswater voor de Belgische gezinnen liefst 64 procent duurder geworden. Dat becijferde de federale overheidsdienst Economie. Van 2,35 euro voor een kubieke meter ging het naar 3,85 euro, met verschillen tussen Brussel (3,23), Vlaanderen (3,71) en WalloniŽ (4,18).  [...] Toch blijkt uit een berekening van Arcadis, in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij, in december 2012 dat de waterfactuur in Vlaanderen globaal onder het Europese gemiddelde ligt, en voor particulieren zelfs ronduit goedkoop is.  [...]

Minder water verbruiken, meer betalen? - Finance

Groeilanden dreigen vast te lopen - Finance

Groeilanden dreigen vast te lopen - Finance

Almaar vaker duiken stemmen op dat dit geen tijdelijk fenomeen is, en dat deze landen in de middeninkomensval ( middle income trap ) dreigen te lopen. Dat is het fenomeen waarbij snelgroeiende landen overgaan van een laag inkomen naar een gemiddeld inkomen per capita, maar daarna blijven steken op dat gemiddelde niveau.  [...] Hoe komt het dat het ene land wel doorgroeit, terwijl andere vastlopen Uit studies van onder andere het IMF blijkt dat voor landen met een gemiddeld inkomen de omvang van de overheid, de regulering van product- en arbeidsmarkten, en de staat van de infrastructuur (transport en telecommunicatie) een grote impact hebben.  [...] Belangrijk is ook dat er een politiek systeem bestaat dat vooruitgang mogelijk maakt. Het bestaan van economische elites die er geen belang bij hebben het status-quo te veranderen, vergroot de kans dat een land vastraakt in de middeninkomensval.  [...]

Groeilanden dreigen vast te lopen - Finance

Amerikaanse consument laat het afweten - Finance

In juni 2011 vielen de consumentenbestedingen in de grootste economie ter wereld met 0,2 procent terug in vergelijking met mei, toen 0,1 procent groei werd opgetekend. Analisten gepolst door Bloomberg hadden voor juni opnieuw gerekend op een lichte toename van 0,1 procent.   [...] In ieder geval blijven de tanende banengroei en een loonevolutie die de inflatie niet kan volgen, mogelijk ook het derde kwartaal wegen op het consumentengedrag. De Amerikanen gaan overigens meer sparen, wat de hardnekkige ongerustheid over de economie en de werkgelegenheid weerspiegelt.   [...] Het gemiddelde inkomen in de VS steeg in juni met 0,1 procent tegenover een toename met 0,2 procent in mei. Analisten hielden voor juni rekening met +0,2 procent.  [...]

Amerikaanse consument laat het afweten - Finance

BelgiŽ middenmoter in Europa tegen 2018 - Finance

Het stelde een ranking op uitgaand van de verwachte evolutie van de economie, het gemiddelde inkomen, de werkloosheid, de ongelijkheid in de maatschappij en andere criteria. De maximumscore 100 werd voorbehouden voor het land met de perfecte perspectieven - wat natuurlijk niet bestaat.  [...] BelgiŽ eindigt in de ranking in de middenmoot, tussen Malta en Ierland. We scoren behoorlijk onder landen als Zweden, Zwitserland, Finland, Nederland en Denemarken. We doen wel beter dan Duitsland, dat vrij belabberd uit deze oefening komt. Maar wat dan gezegd van Engeland en Frankrijk, waarvan de perspectieven volgens Bloomberg dicht aanleunen bij de zware crisislanden van de afgelopen jaren.   [...] Opmerkelijk is ook de prima score van IJsland, dat op de vijfde plaats in de rangschikking staat. Niet slecht voor een land waarvan vier jaar geleden nog werd gedacht dat het voor lange tijd in een sociaaleconomisch moeras was terechtgekomen.   [...]

BelgiŽ middenmoter in Europa tegen 2018 - Finance

Duitsland vaart wel bij euro - Finance

Duitsland vaart wel bij euro - Finance

Dankzij de eenheidsmunt kan Duitsland als lidstaat van de eurozone de kosten gekoppeld aan de internationale handel beperken, en wordt het land tegelijkertijd beschermd tegen sterke wisselkoersschommelingen, legt ert De Geus, voorzitter en CEO van de Bertelsmann Stichting, uit.   [...] Meer zelfs. Een terugkeer naar de D-Mark zou aanzienlijke economische schade meebrengen. Duitsers zouden inkomsten en arbeidsplaatsen verliezen, voegt De Geus eraan toe.  [...] Ook de Duitse burgers varen wel bij de euro, blijkt uit de studie. Het gemiddelde 'extra' inkomen per inwoner tussen 2013 en 2025 zal ongeveer 1100 euro per jaar bedragen, berekende Bertelsmann. Overigens zou de arbeidsmarkt door de terugkeer van de D-Mark ontregeld raken.  [...]

Duitsland vaart wel bij euro - Finance