Groenen, Vermoeden, Sommige, Slechte

Dexia-commissie ontdekt verdachte koersbewegingen - Finance

De groene Kamerleden Meyrem Almaci en Georges Gilkinet willen dat beurswaakhond FSMA een onderzoek naar voorkennis opent. Moody's bracht op 29 september om 22.26 uur de Dexia-top op de hoogte dat het ernstig overwoog om de kredietscore van Dexia Bank BelgiŽ, Dexia Crťdit Locale en Dexia BIL te verlagen.  [...] De groenen vermoeden dat sommige marktpartijen al eerder op de hoogte waren en anticipeerden op het slechte nieuws, want vanaf 16.00 uur werden aanzienlijke volumes verhandeld op de beurs. Dat schrijven De Tijd en Le Soir. Het Dexia-aandeel zakte uiteindelijk met 1,7 procent, terwijl de Eurostoxx-bankenindex 3,5 procent steeg.  [...] Vier dagen later, op maandag 3 oktober maakte Moody's de dreiging officieel bekend, wat de val van de Dexiagroep in een stroomversnelling bracht. Het doet bij de groenen eens te meer vragen rijzen over de rol van kredietbeoordelaars.  [...]

Dexia-commissie ontdekt verdachte koersbewegingen - Finance

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance

Dat schrijft De Tijd. In Luxemburg, Noorwegen, de Verenigde Staten en Nederland ligt het bruto binnenlands product (bbp) per gewerkt uur hoger dan bij ons.   [...] Het slechte nieuws moet evenwel genuanceerd worden omdat sommige resultaten van vorige jaren herberekend werden, wat de einduitslag beÔnvloedt. Bovendien blijft ons land ondanks de daling bij de koplopers wereldwijd als het gaat over arbeidsproductiviteit.  [...] Uit de studie over 2010 blijkt trouwens ook dat in BelgiŽ het aantal gewerkte uren vorig jaar meer is gestegen dan in de VS en Nederland, wat dan weer goed nieuws is.   [...]

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance

Duitsland en ItaliŽ ruziŽn over steun voor Griekenland - Finance

Te snel beloftes over concrete steun maken, zal er enkel toe leiden dat Griekenland minder druk voelt om de overheidsuitgaven in te dijken. Het mag niet zijn dat het vanzelfsprekend wordt dat de Europese belastingbetaler verantwoordelijk wordt gehouden voor het slechte gedrag van sommige landen, zo verklaarde Westerwelle.  [...] Even later laakte zijn Italiaanse collega Franco Frattini de Duitse rigiditeit. We kunnen niet vermijden onze solidariteit met Griekenland te tonen. Dat is niet enkel een morele verplichting, maar ook in ons eigen belang, aldus Frattini.   [...] De eurolanden en het IMF hebben een pakket van 45 miljard euro achter de hand. Eerst moeten de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank echter een advies overmaken aan de ministers van FinanciŽn van de eurozone. Het is nog niet duidelijk wanneer dat advies zal overgemaakt worden.   [...]

Duitsland en ItaliŽ ruziŽn over steun voor Griekenland - Finance

'Zwitsers referendum bedreigt bankgeheim' - Finance

'Zwitsers referendum bedreigt bankgeheim' - Finance

Het referendum heeft geen onmiddellijke gevolgen voor fiscale verdragen. De verplichte medewerking aan fiscale onderzoeken van andere landen wordt geregeld door de G20-landen en de OESO. De Europese spaarrichtlijn verplicht de landen wederzijds bancaire informatie uit te wisselen.   [...] Een andere richtlijn verplicht de lidstaten tegen 2015 informatie over onroerend goed, tewerkstelling en pensioenen uit te wisselen. Vanaf 2017 komen daar roerende inkomsten en kapitaalproducten (zoals tak23) bij. Van Zantbeek. Ook daarvoor wacht Luxemburg op Zwitserland.   [...] Het zit de Zwitsers erg hoog dat sommige van hun prestigieuze banken in de internationale pers worden afgeschilderd als witteboordcriminelen. Het referendum kan een nieuwe dynamiek op gang brengen. De regering kan redeneren dat het slechte imago na het referendum kan worden verbeterd door enige toegeeflijkheid te tonen in zijn fiscale barriŤres.  [...]

'Zwitsers referendum bedreigt bankgeheim' - Finance

Wat blijft over van het bankgeheim? - Finance

Wat blijft over van het bankgeheim? - Finance

Vroeger moest sprake zijn van een georganiseerde belastingontduiking om het bankgeheim te kunnen opheffen. Sinds 2011 is een aanwijzing van belastingontduiking voldoende. De fraude hoeft niet bewezen te zijn, maar er moeten vermoedens in die richting bestaan.  [...] Alle gegevens worden acht jaar bewaard bij het CAP. Vooral het feit dat de overeenkomsten over beleggingsdiensten en -activiteiten moeten worden gemeld, kan sommige belastingplichtigen zuur opbreken. Het is niet ondenkbeeldig dat spaarders hun zwart geld hebben gerepatrieerd zonder dat fiscaal te regulariseren.  [...] Alleen ambtenaren van de directe belastingen kunnen een aanvraag indienen om het aanspreekpunt te raadplegen, en dat enkel bij een vermoeden van fraude. Bovendien is de toegang slechts mogelijk als de belastingplichtige niet ingaat op het verzoek van de fiscus om zijn financiŽle gegevens voor te leggen.  [...]

Wat blijft over van het bankgeheim? - Finance

Kadaster van vermoedelijke spaarfraudeurs bestaat al - Finance

Dat Open Vld zich nu profileert als beschermer van de privacy van de spaarder mag echter vreemd genoemd worden, want de regering-Di Rupo I, waar Open Vld deel van uitmaakt, keurde in 2011 al de aanleg van een roerend vermogenskadaster goed. Deze wet treedt op 1 mei 2014 in werking.   [...] Slechts bepaalde ambtenaren van de belastingadministratie zijn bevoegd om het 'centrale aanspreekpunt' te raadplegen en dat enkel bij vermoeden van fraude. Bovendien is de toegang slechts mogelijk als de belastingplichtige zich weerbarstig opstelt. Met andere woorden, als hij weigert mee te werken, ofwel omdat hij niet reageert op de vragen om inlichtingen van de administratie, ofwel omdat hij bepaalde informatie verheelt.  [...] Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de rekening in de loop van het jaar een andere titularis krijgt, bijvoorbeeld bij een erfenis De geplogenheden kunnen van de ene tot de andere bank verschillen. In plaats van een nieuwe rekening te openen, geven sommigen er de voorkeur aan om de naam van de bestaande titularis te vervangen.  [...]

Kadaster van vermoedelijke spaarfraudeurs bestaat al - Finance

China moet op zoek naar een nieuwe groeimotor - Finance

China moet op zoek naar een nieuwe groeimotor - Finance

Een van de pijnpunten van de Chinese economie is echter de betrouwbaarheid van de cijfers. Indirect bewijsmateriaal (zoals het dalende elektriciteitsverbruik en de met grondstoffen volgestouwde pakhuizen) doet vermoeden dat het met de economie veel slechter gaat dan China ons wil wijsmaken en dan wat wij te graag willen geloven.  [...] Dankzij nieuwe snelwegen zonder verkeer en nieuwe fabrieken zonder klanten bleef China groeicijfers van 10 procent en meer publiceren. De factuur voor zoveel onbezonnenheid viel vrij snel in de bus. eerst een vastgoedzeepbel in de steden en een oplopende inflatie, nu een pak slechte kredieten en overcapaciteiten die inhakken op de bedrijfswinsten.  [...] Een nieuw groeimodel vergt grote hervormingen. meer marktwerking, betere bescherming van de eigendomsrechten, meer transparantie, betere sociale zekerheid. Het betekent dat de Communistische Partij macht moet afstaan, maar dat is allesbehalve vanzelfsprekend.   [...]

China moet op zoek naar een nieuwe groeimotor - Finance

Hou de euromuntjes nog even bij - Finance

Winkeliers zullen bij het afrekenen van een volle winkelkar voorlopig nog niet mogen afronden tot op 5 eurocent. Het wetsontwerp over het afschaffen van muntjes van 1 en 2 eurocent zit namelijk geblokkeerd binnen de federale regering. Of het nog vlot getrokken kan worden voor de verkiezingen van 25 mei is onduidelijk.   [...] Volgens ondernemersorganisatie Unizo heeft met name de PS het wetsontwerp afgeschoten. Nochtans keurden de Franstalige socialisten de tekst in eerste lezing mee goed.   [...] Bij een coalitiepartner valt te horen dat de PS mogelijk vreest voor slechte reacties bij de eigen achterban. Elders klinkt echter dat het ontwerp niet van de baan is, maar slechts uitgesteld. Ook andere dossiers zouden meespelen. Zo kreeg de PS wel groen licht voor een tekst rond medicijnen, maar botste het op een njet met een amendement rond banktransacties.  [...]

Hou de euromuntjes nog even bij - Finance

Spaanse banken kreunen onder 156 miljard euro 'slechte' kredieten - Finance

Met slechte kredieten - of leningen - worden in de eerste plaats hypotheekleningen bedoeld die allicht nooit zullen worden terugbetaald.  [...] Volgens berekeningen van de Spaanse centrale bank is het aandeel slechte kredieten in mei opgelopen tot 8,95 procent van het totaal aantal leningen, wat overeenstemt met het hoogste peil sinds1994. In april bedroeg dat percentage nog 8,72 procent, eind 2008 'slechts' 3,37 procent.  [...] In juni van dit jaar beslisten de autoriteiten van de eurozone dat de Spaanse bankensector op 100 miljard euro's mocht rekenen om uit het dal te raken. en die injectie werden wel strikte voorwaarden gekoppeld, zoals het oprichten van een 'bad bank' voor de slechte kredieten. (bloomberg/BO).  [...]

Spaanse banken kreunen onder 156 miljard euro 'slechte' kredieten - Finance

Spaanse banken noteren recordaantal 'slechte leningen' - Finance

Het aandeel slechte leningen (bad loans) bij de Spaanse banken is opgelopen tot een recordpercentage van 9,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Spaanse centrale bank.  [...] Het bedrag aan slechte leningen bij de Spaanse banken is in juni opgelopen tot 164,4 miljard euro. Dat is 8,4 miljard meer dan de maand ervoor. Daarmee noteren de banken het hoogste percentage 'bad loans' sinds 1962, toen de Spaanse centrale bank de statistische gegevens opstartte.  [...] Maar daarmee zijn de de problemen in de Spaanse banksector verre van de baan, waardoor de Spaanse regering van Mariano Rajoy almaar meer in een Europees noodhulpscenario dreigt terecht te komen. Overigens ogen de vooruitzichten voor de Spaanse arbeidsmarkt bijzonder somber.   [...]

Spaanse banken noteren recordaantal 'slechte leningen' - Finance