Hoogste, Inkomen

Belgen sparen ruim 17 procent van inkomen - Finance - Nieuws

De spaarquote van de Belgen loopt sinds begin 2010 opnieuw op. In het derde kwartaal van vorig jaar spaarden de Belgen 17,1 procent van hun inkomsten, tegen 15,7 procent in het eerste en 16,4 procent in het tweede kwartaal.  [...] De spaarquote is afhankelijk van het inkomen van de gezinnen en van de consumptie. Het (bruto beschikbare inkomen) van de huishoudens steeg tijdens het derde kwartaal met 1,4 procent, vooral dankzij een stijging van de werknemersvergoedingen, zo luidt het.  [...] Zijn de Walen die 5,7 miljard van de Vlamingen ontvangen daar ook in die Belgen begrepen Vermoedelijk niet, want dit soort Belgen leeft van ťťn of ander overheidsinkomen en gezien de oneindige onophoudbare inkomsten continu het ontvangen geld uit. Blijft dus over dat enkel de belastingbetalers dit bedrag vertegenwoordigen.  [...]

Belgen sparen ruim 17 procent van inkomen - Finance - Nieuws

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

... niets behalve vuil papier. Als mijn partner doodgaat en ik moet als gevolg daarvan iemand inhuren om het huishouden te beredderen STIJGT het BNP van BelgiŽ - het land wordt dus rijker. Wat een onzin. Dat we nog 5e eindigen met Wallobrux aan ons been bewijst dat Vlaanderen alleen met voorsprong op de 1e plaats zou moeten staan.   [...] Prognose IMF voor het GOS. http.//www.prospekt-online.nl/prospekt/prospekt_artikelen/gos_2010.pdf Het bbp per hoofd van de bevolking zegt weinig over het werkelijke welvaartspeil van verschillende inkomensgroepen in een land, omdat het cijfer slechts het nationaal inkomen door het aantal inwoners.  [...] Het bbp per hoofd van de bevolking zegt daarom niets over de verdeling van het inkomen. Het gros van het nationaal inkomen kan best terechtkomen bij een kleine elite. Als we hiermee rekening houden staat een gemiddelde inwoner van het egalitaire Wit-Rusland er nog beter voor.  [...]

BelgiŽ uit top-3 productiefste landen - Finance - Nieuws

Rendement van 12 procent voor Belgische pensioenfondsen - Finance - Nieuws

Alle activa van de pensioenfondsen presteerden goed in 2012, vandaar het hoge rendement. Terwijl aandelen en vastgoed in 2011 nog een negatief rendement kenden, was dat in 2012 positief. Obligaties deden het vorig jaar zelfs nog iets beter dan het jaar voordien, verduidelijkt Neyt.   [...] In 2012 investeerden de Belgische pensioenfondsen voor het eerst meer in bedrijfsobligaties dan in overheidsobligaties. Die laatste categorie wordt door de eurocrisis niet langer beschouwd als een absoluut veilige belegging.   [...] Neyt waarschuwt wel voor het toenemend risico op de obligatieportefeuille. Hij verwacht dat de inflatie zal toenemen, waardoor de meerwaarden zouden wegsmelten als sneeuw voor de zon. De BVPI-voorzitter zou willen dat er kan worden geÔnvesteerd in overheidsleningen die gekoppeld zijn aan de inflatie.   [...]

Rendement van 12 procent voor Belgische pensioenfondsen - Finance - Nieuws

Duitse import op recordniveau - Finance - Nieuws

De Duitse import steeg in november 2010 op jaarbasis met een derde tot 75,1 miljard euro. Dat is het hoogste peil sinds oktober 2008. De export klom met 21,7 procent hoger tot 88 miljard euro.  [...] Op maandbasis is de toename minder opmerkelijk. De uitvoer steeg in november met 0,5 procent in vergelijking met oktober, de invoer met 4,1 procent. In oktober was de uitvoer nog met 1,3 procent gezakt, terwijl de invoer met 0,1 procent toenam. Het handelsoverschot in november komt daardoor uit op 12,9 miljard euro.   [...] Duitsland is de grootste uitvoerder van Europa. De economische groei die het land in 2010 kende, was voor een groot deel te danken aan die uitvoer. De laatste maanden sloeg ook de motor van het binnenlandse Duitse verbruik aan, wat de economie nog sterker maakt.   [...]

Duitse import op recordniveau  - Finance - Nieuws

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

De Belg kiest als aanvullend pensioen slechts zelden voor lijfrente. Volgens Assuralia kennen de formules weinig meeval omwille van het ongunstig fiscaal klimaat, waardoor kapitaal meteen opnemen gunstiger is dan rente incasseren. Bovendien vrezen spaarders dat hun inspanning verloren gaat wanneer ze kort na hun pensioen overlijden.   [...] Assuralia wil nu dat de overheid maatregelen neemt om lijfrente als volwaardig aanvullend pensioen aan te moedigen. Volgens de verzekeraars heeft een levenslange rente immers voordelen. Zo geeft de formule een regelmatig inkomen zolang je leeft, zonder dat het pensioenkapitaal na verloop van tijd opgesoupeerd raakt.  [...] Assuralia stelt een nieuw gunstig en eenvoudig fiscaal regime voor voor lijfrente ten vroegste vanaf 60 jaar. Ze suggereert belastingvrije uitkering tot 12.000 euro op jaarbasis. Zo zou lijfrente hetzelfde fiscale voordeel bieden als pensioensparen.   [...]

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Inflatie eurozone boven de 2 procent - Finance - Nieuws

In december 2010 bereikte de inflatie in de zestien landen van de eurozone het hoogste peil sinds oktober 2008, toen het inflatiecijfer afklokte op 3,2 procent. De prijzen in de eurozone zijn in december sneller toegenomen dan de 2 procent waar analisten op hadden gerekend.  [...] Voor ons land heeft het Planbureau dinsdag de inflatievooruitzichten voor 2011 opwaarts bijgesteld als gevolg van de hogere olieprijzen. Het Planbureau houdt nu rekening met een gemiddelde jaarinflatie van 2,5 procent in 2011. Bij de recentste prognose in december werd gerekend op een gemiddelde van 2,3 procent.   [...] Als de prognose van het Planbureau uitkomt, dan zullen de kosten voor levensonderhoud sneller stijgen dan de voorgaande jaren. In 2010 lag de inflatie nog op 2,19 procent, en in 2009 werd er zelfs een licht negatief cijfer van -0,05 procent opgetekend.   [...]

Inflatie eurozone boven de 2 procent - Finance - Nieuws

Rendement spaarrekening grootbanken 'ondermaats' - Finance - Nieuws

Volgens berekeningen van Spaargids.be gaf de 'beste' spaarrekening in 2010 dubbel zoveel rente als de zwakste. Vooral de klassieke spaarrekeningen bij de grootbanken renderen ondermaats, luidt het. Het hoogste rendement werd in 2010 gegeven door de spaarrekeningen van Fortuneo en CKV Bank, die dan ook de titel Spaarrekening van het jaar in de wacht slepen.  [...] De top 5 voor actief spaargeld is samengesteld uit respectievelijk Fortuneo Plus, Ethias Spaarrekening Plus, Rabobank.be spaarrekening, CKV Centrale Kredietverlening en Keytrade Azur.   [...] Eigenlijk krijgt elke houder van een spaarrekening een negatieve reeele rente op zijn fiat digitaal geld...of je nu ten opzichte van de inflatie iets meer of iets minder verliest, straks zal dit - als de inflatie fors gaat oplopen - geen verschil meer maken.   [...]

Rendement spaarrekening grootbanken 'ondermaats' - Finance - Nieuws