Inkomen, Pensioen

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Maak ťťn systeem waar zwartwerken niet bestaat. Voor de zelfstandige. Werknemers hebben recht op pensioen van de staat. Zelfstandige niet. Zelfstandige nemen risico bij inkomen voor meer loon. Dus ze moeten maar opdraaien voor eigenlijk pensioen. Als werknemer verdien je weiniger.  [...] Deze mensen zijn natuurlijk niet te beschaamd om gebruik te maken van al datgene wat een sameleving toelaat zich beschaafd te noemen. Maar @VBert, ik zal u tegemoetkomen en gewoon afgaan op wat ik merk in mijn omgeving en niet op cijfertjes. En ook dan moet ik vaststellen dat het heel erg is.   [...] Op VOLT, VRT1, kon iedereen met me vaststellen dat zowel 5 schilders als 5 slotenmakers hun prijs kwamen afgeven in het zwart. Dat was een momentopname aan 100%. Terwijl ik opgroeide was mijn buurman een hersteller van autoradatoren. Telkens een klant toekwam riep zijn vrouw, die de boekhouding deed al van verre.   [...]

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

De Belg kiest als aanvullend pensioen slechts zelden voor lijfrente. Volgens Assuralia kennen de formules weinig meeval omwille van het ongunstig fiscaal klimaat, waardoor kapitaal meteen opnemen gunstiger is dan rente incasseren. Bovendien vrezen spaarders dat hun inspanning verloren gaat wanneer ze kort na hun pensioen overlijden.  [...] Assuralia wil nu dat de overheid maatregelen neemt om lijfrente als volwaardig aanvullend pensioen aan te moedigen. Volgens de verzekeraars heeft een levenslange rente immers voordelen. Zo geeft de formule een regelmatig inkomen zolang je leeft, zonder dat het pensioenkapitaal na verloop van tijd opgesoupeerd raakt.  [...] Assuralia stelt een nieuw gunstig en eenvoudig fiscaal regime voor voor lijfrente ten vroegste vanaf 60 jaar. Ze suggereert belastingvrije uitkering tot 12.000 euro op jaarbasis. Zo zou lijfrente hetzelfde fiscale voordeel bieden als pensioensparen.  [...]

Assuralia pleit voor lijfrente als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Belgen sparen 17,2 procent van hun inkomen - Finance - Nieuws

De spaarquote is het aandeel van het beschikbaar inkomen dat niet gebruikt wordt om uitgaven te doen. In 2009 spaarde de Belg nog gemiddeld 18,3 procent van zijn inkomen. In 2008 was dat aandeel gezakt tot 17 procent.  [...] Het Belgische gezin is dus meer beginnen te sparen, en komt daarmee stilaan op het peil van voor de wereldwijde economische crisis.   [...] wat een vergelijking is men dat. Eerst en vooral zijn dit belgen die veel of genoeg inkomen hebben. met een gezinsinkomen van 1200 euro per maand kan men onmogelijk sparen integendeel vele euro's tekort per maand. wat men allemaal niet schrijft. belgen sparen, ja de die men genoeg inkomen.  [...]

Belgen sparen 17,2 procent van hun inkomen - Finance - Nieuws

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO) - Finance - Nieuws

. dit werd de laatste jaren maar steeds verhoogd. Dit zou moeten dalen met minimum 1/3de. In de grote steden en gemeenten hebben die schepenen een dienstwagen met chauffeur. Zij hebben recht op een pensioen als ze 1 mandaat krijgen (en ten minste 5 jaar van de 6 presteren), dat pensioen in grote steden is voor 5 of 6 jaar mandaat hoger dan dat dit van een zelfstandige die 45 jaar werkt en met 2 x 1 mandaat ligt het ver boven dit van een beidende.  [...] Zij mogen het politiek pensioen cumuleren met hun andere pensioenen van universiteitsprofessor, pensioen van schepen+ pensioen van parlementslid enz. Vele gepensioneerden krijgen niet na 4O jaar werken wat de politici krijgen na 1 of 2 mandaten van 4 of 5 jaar.  [...] Schandalig. Als je ziet wat de private belastingbetaler terugkrijgt voor deze hoogste belastingdruk. Files, slechte wegen, excuuspolitiek, een beschamend koningshuis, slecht gecoordinereerde en langdurende wegwerkzaamheden, non-beleid, lage pensioenen, extreem hoge energienota's en een wansmakelijke, kortzichtige en slappe politiek.  [...]

BelgiŽ blijft koploper belastingdruk (OESO)  - Finance - Nieuws

Belgen sparen ruim 17 procent van inkomen - Finance - Nieuws

De huishoudens vertonen opnieuw de neiging om meer te sparen, aldus het instituut in een persbericht, zonder evenwel weer aan te knopen met de zeer sterke spaarneiging waarvan ze hadden blijk gegeven op het hoogtepunt van de financiŽle en economische crisis.   [...] De spaarquote is afhankelijk van het inkomen van de gezinnen en van de consumptie. Het (bruto beschikbare inkomen) van de huishoudens steeg tijdens het derde kwartaal met 1,4 procent, vooral dankzij een stijging van de werknemersvergoedingen, zo luidt het.  [...] Zijn de Walen die 5,7 miljard van de Vlamingen ontvangen daar ook in die Belgen begrepen Vermoedelijk niet, want dit soort Belgen leeft van ťťn of ander overheidsinkomen en gezien de oneindige onophoudbare inkomsten continu het ontvangen geld uit. Blijft dus over dat enkel de belastingbetalers dit bedrag vertegenwoordigen.  [...]

Belgen sparen ruim 17 procent van inkomen - Finance - Nieuws

Amerikaanse CEO's zien inkomen fors toenemen - Finance - Nieuws

Amerikaanse CEO's zien inkomen fors toenemen - Finance - Nieuws

De toplui van de 350 grootste Amerikaanse bedrijven noteren een forse toename van hun inkomen via aandelenopties en bonussen. Dat meldt The Wall Street Journal maandag.  [...] Deze CEO's ponden hun bedrijven uit, verkopen Westerse technolgien, verplaatsen productiecapaciteiten naar de nu nog goedkope lonen landen. Op deze manier realiseren deze CEO's op een gemakszuchtige manier winst die enkel zichzelf en enkele aandeelhouders ten goede komt.   [...] Deze zelfverrijking van enkele CEO's heeft een uiterste negatieve impact op de werkgelegenheid en prodcutiviteit van het Westen... Kortom, een aparte tax voor dit soort zelfverrijkers lijkt mij meer op z'n plaats... als compensatie voor de duurzame destructie van de Westerse econmien en haar toekomstige generaties.   [...]

Amerikaanse CEO's zien inkomen fors toenemen - Finance - Nieuws

Belg spaart niet meer maar minder - Finance - Nieuws

Belg spaart niet meer maar minder - Finance - Nieuws

In het derde kwartaal van 2012 hebben de Belgische gezinnen 15,6 procent van hun inkomen opzij gezet, aldus het NBB-rapport. In het tweede kwartaal was dat 15,8 procent. Toch blijft het spaargeld in verhouding tot het inkomen in het derde kwartaal van vorig jaar op een hoog peil.  [...] De zogenaamde spaarquote van de NBB wordt berekend op basis van het bruto beschikbaar inkomen waarover de Belgische gezinnen beschikken in verhouding tot wat ze uitgeven. Onder de spaarquote vallen behalve de spaarboekjes ook financiŽle producten zoals aandelen en verzekeringsproducten.  [...] In het derde kwartaal van 2012 is het bruto beschikbaar inkomen toegenomen met 0,3 procent, terwijl er 0,5 procent meer uitgegeven werd.  [...]

Belg spaart niet meer maar minder - Finance - Nieuws

Begrotingstekort groter dan verwacht - Finance - Nieuws

Het minder gunstige resultaat is volgens minister van Begroting Olivier Chastel (MR) vooral te wijten aan de vereffening van de Gemeentelijke Holding, een minder goede evolutie van de fiscale inkomsten en de nucleaire bijdrage van 250 miljoen die in 2011 nog niet op de rekening van de federale regering kwam.  [...] FAIBOLA heeft al meer dan 1 miljard bef pensioen ontvangen. Ze woont gratis in een paleis ook gratis onderhouden, reist gratis per vliegtuig naar haar familie en krijgt 62 miljard Bef pensioen onbelastbaar. Waarom dit niet onmiddellijk herleiden tot het pensioen van de weduwe van een minister,Zij heeft vier keer meer pensioen dan de wedde van de president Sarkozy in dienst en die is dan nog belast.  [...] Het pensioen van FABIOLA is 10-101 keren hoger dan de wedde van de eerste minister (hij wordt belast) en moet er voor werken. Hoe kan men dit ANCIEN REGIME systeem rechtvaardigen.  [...]

Begrotingstekort groter dan verwacht - Finance - Nieuws

Je huis als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Je huis als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

KBC wil alvast een Amerikaanse specialist in opeethypotheken overnemen. Vertical Lend. Een wettelijk kader komt er bij ons ten vroegste eind 2008, zegt Marina Moerloze van Febelfin, de Belgische federatie van het financiewezen. Hoe ver staan de zaken nu.   [...] Febelfin heeft een aantal teksten uitgewerkt, die eventueel als basis kunnen dienen voor een wetsontwerp. We zitten dus in een beginfase. Of er politieke goodwill is De opeethypotheek werd vermeld in de nota van de formateur. Een teken dat politici zoeken naar creatieve oplossingen in het debat over de vergrijzing en de betaalbaarheid van de pensioenen.  [...] Er is ook tegenstand. erfgenamen blijven met lege handen achter, of moeten in het ergste geval de uitstaande schuld aan de bank terugbetalen. Dat ligt aan de overeenkomst die iemand maakt met zijn bank. De consument beslist zelf waar hij naartoe wil, en het komt eropaan niet onbezonnen te werk te gaan.   [...]

Je huis als aanvullend pensioen - Finance - Nieuws

Belgische spaardrift houdt stand - Finance - Nieuws

De Belgen hebben in het laatste kwartaal van 2011 gemiddeld 17,5 procent van hun beschikbaar inkomen gespaard tegenover 15,3 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.  [...] In het volledige jaar 2011 zette de Belg 16,4 procent van zijn inkomen opzij, wat iets meer is dan de 16,2 procent in 2010. De lichte toename van de 'spaarquote', het deel van het beschikbare gezinsinkomen dat niet meteen geconsumeerd of geÔnvesteerd wordt, komt volgens het INR in de eerste plaats doordat het bruto beschikbaar inkomen eind 2011 iets sneller groeide dan de consumptie.  [...] Uit de cijfers van het INR blijkt ook dat gezinnen in het vierde kwartaal 2011 ongeveer evenveel bleven investeren in nieuwbouw en renovatie. De uitgaven daalden van 9,3 procent van het inkomen in het derde kwartaal naar 9,2 procent in het laatste kwartaal.  [...]

Belgische spaardrift houdt stand - Finance - Nieuws