Schuldgraad, Griekenland

Belgische overheidsschuld daalt tot 103,7 procent van bbp - Finance

De Belgische overheidsschuld is het derde kwartaal van vorig jaar gedaald tot 103,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegenover 105,2 procent een kwartaal eerder. Dat meldt Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.   [...] De Belgische schatkist berekende eerder dat de staatsschuld eind 2013 - zoals beloofd - onder de 100 procent was gedoken. In geld uitgedrukt, bedroeg de Belgische overheidsschuld op het eind van het derde kwartaal 393,6 miljard euro, aldus Eurostat.   [...] De schuldgraad was op het eind van het derde kwartaal het hoogst in Griekenland (171,8 procent), ItaliŽ (132,9 procent), Portugal (128,7 procent) en Ierland (124,8 procent). De laagste schuldgraad werd genoteerd in Estland (10,0 procent), Bulgarije (17,3 procent) en Luxemburg (27,7 procent). (Belga/BO).  [...]

Belgische overheidsschuld daalt tot 103,7 procent van bbp - Finance

'Economische crisis duurt nog zeker zes jaar' - Finance

'Economische crisis duurt nog zeker zes jaar' - Finance

Ook wat BelgiŽ in het bijzonder betreft, staat de overheid volgens Van de Cloot nog grote inspanningen te wachten, vooral met het oog op de vergrijzing. 'Bij een ongewijzigd beleid gaan we naar onhoudbare schuldniveaus. De besparingsmaatregelen die de overheid tot dusver heeft genomen zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de inspanningen die ons nog te wachten staan.   [...] Bovendien blijft de werkloosheidsgraad ondanks een lichte daling vrij hoog, net als de schuldgraad die slechts met mondjesmaat vermindert. We moeten ook rekening houden met een verlenging van de hulpprogramma's voor noodlijdende eurolanden, zoals voor Griekenland en Portugal het geval is.'.  [...] Terwijl iedereen weet dat overmatige groei nooit haalbaar is zonder epo. En die epo maakt ons allemaal ziek. Schuld is een vorm van doping. Net als de druk die we leggen op het milieu, op mensen, arbeid die wordt vervangen door machines. De manier waarop men vandaag economische groei wil bereiken, leidt tot allerlei onevenwichten.   [...]

'Economische crisis duurt nog zeker zes jaar' - Finance

Eurolanden torsen schuld van ruim 9.000 miljard euro - Finance

Eurolanden torsen schuld van ruim 9.000 miljard euro - Finance

De Belgische schuldgraad klom in het eerste kwartaal naar 105,1 procent van het bbp, wat overeenstemt met 404,25 miljard euro.  [...] De hoogste schuldgraad op het einde van het eerste kwartaal komt op rekening van Griekenland (174,1 procent van het bbp), gevolgd door ItaliŽ (135,6 procent), Portugal (132,9 procent), Cyprus (112,2 procent) en BelgiŽ (105,1 procent).  [...] In vergelijking met het vierde kwartaal 2013 was de hoogste stijging van de schuldgraad in de EU-landen voor SloveniŽ (+7 procentpunt), Hongarije (+5 procentpunt) en BelgiŽ en Portugal (+ 3,9 procentpunt). In vergelijking met het eerste kwartaal 2013 was er wel een daling voor ons land met 0,9 procentpunt.  [...]

Eurolanden torsen schuld van ruim 9.000 miljard euro - Finance

Frank Lierman: 'We mogen ons niet kapot besparen' - Finance

Frank Lierman: 'We mogen ons niet kapot besparen' - Finance

Van de 16 procentpunt groei, is 7 procentpunt toe te schrijven aan de reddingsboeien voor de banksector, en 3 procentpunt aan de reddingsplannen voor Portugal, Griekenland en Ierland. De economische crisis heeft de schuldgraad maar met 6 procentpunt doen toenemen.  [...] Frank Lierman. De schuldgraad van de eurozone is nu ongeveer 95 procent van het gezamenlijke bbp. Dat is ver verwijderd van de Maastricht-norm van 60 procent. De grootste uitdaging blijft de afbouw van die schulden naar een aanvaardbaar niveau. BelgiŽ is dus zeker niet alleen.  [...] Maar blind besparen maakt het sociale en economische weefsel kapot. Kijk naar Griekenland, Portugal en Spanje. Besparingen verbeteren de concurrentiekracht, maar tegelijk tasten ze de koopkracht aan. De handelsbalans van de Zuid-Europese landen mag dan wel verbeterd zijn, maar de werkloosheid en de armoede zijn er spectaculair gestegen.  [...]

Frank Lierman: 'We mogen ons niet kapot besparen' - Finance

Thomas Mayer (DB): "Laat Griekenland geen Europees Lehman Brothers worden" - Finance

Griekenland is heel snel in een dodelijke schuldenspiraal terecht gekomen. De rente is nu zo hoog dat de financiŽle markten Griekenland als insolvabel beschouwen. Uit dergelijke spiraal kan een land alleen ontsnappen door draconische besparingsmaatregelen te nemen of via een echte bail-out, zegt Thomas Mayer.  [...] Om Griekenland een doorstart te geven zou de schuldgraad gehalveerd moeten worden naar 60% van het bbp. Dat impliceert een schuldverlichting van 150 miljard euro. Dat is niet verteerbaar, tenzij de kosten verdeeld worden tussen de Europese belastingbetaler (voor 100 miljard euro) en de banksector (voor 50 miljard euro).  [...] Een exit uit de euro is ook geen oplossing, noch voor Griekenland, noch voor Europa, zegt Mayer. Die stap staat gelijk met een schuldfaling. De Griekse schulden zijn immers in euro, terwijl de inkomsten uit gedevalueerde drachme's zullen bestaan.  [...]

Thomas Mayer (DB): "Laat Griekenland geen Europees Lehman Brothers worden" - Finance

Belgische schuldgraad klokt af op 101,5 procent - Finance

BelgiŽ staat binnen de Europese Unie op de zesde plaats wat de overheidsschuld betreft. Griekenland torst met 175,1 procent de zwaarste schuldenlast van alle Europese lidstaten, gevolgd door ItaliŽ (132,6 procent), Portugal (129,0 procent), Ierland (123,7 procent) en Cyprus (111,7 procent).  [...] De laagste schuldgraad werd opgetekend in Estland (10,0 procent), Bulgarije (18,9 procent), Luxemburg (23,1 procent), Letland (38,1 procent), RoemeniŽ (38,4 procent), Litouwen (39,4 procent) en Zweden (40,6 procent).  [...] Binnen de volledige Europese Unie nam de schuldgraad in 2013 toe tot 87,1 procent. Het gezamenlijk Europees begrotingstekort klokte vorig jaar af op 3,3 procent tegenover 3,9 procent een jaar eerder. In de 18 landen van de eurozone bedroeg de schuldgraad 92,6 procent, het gemeenschappelijke begrotingstekort 3,0 procent, tegenover respectievelijk 90,7 en 3,7 procent in 2012. (Belga/BO).  [...]

Belgische schuldgraad klokt af op 101,5 procent - Finance

Duitse minister Schšuble: 'Geen concessies aan Griekenland' - Finance

Duitse minister Schšuble: 'Geen concessies aan Griekenland' - Finance

De Duitse minister van FinanciŽn Wolfgang Schšuble vindt dat er geen ruimte is voor verdere concessies aan Griekenland.  [...] Inspecteurs van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds zijn in Griekenland om te onderzoeken of het land voldoet aan de voorwaarden voor maximaal 130 miljard euro aan noodsteun.  [...] Schšuble. Ik zie geen ruimte om Griekenland verder tegemoet te komen. Het is geen kwestie van vrijgevigheid. De vraag is meer of er een geloofwaardige manier is voor Griekenland om de crisis te boven te komen.  [...]

Duitse minister Schšuble: 'Geen concessies aan Griekenland' - Finance

Griekenland krijgt status van ontwikkelingsland - Finance

Het noodlijdende Griekenland wordt niet langer beschouwd als een ontwikkeld land. Het beurshuis MSCI, dat wereldwijd de economische ontwikkelingen in kaart brengt, heeft Griekenland namelijk gedegradeerd tot een 'groeiland'.  [...] De 'downgrade' waarvoor MSCI in juni vorig jaar al had gewaarschuwd, is het gevolg van een forse terugval van de Griekse beursindex. Die index verloor sinds 2007 al 83 procent van zijn waarde. Griekenland kan daardoor niet meer voldoen aan een aantal criteria, aldus MSCI.  [...] Constantinos Zouzoulas, analist bij Axia Ventures Group - een makelaarskantoor in Athene - probeert de downgrade van Griekenland positief in te schatten. 'Het is onduidelijk hoe zwaar Griekenland zal wegen op de opkomende markten, maar het land zal in ieder geval meer gewicht in de schaal leggen dan vandaag het geval is, aldus de analist.  [...]

Griekenland krijgt status van ontwikkelingsland - Finance

Touroperator Tui speculeert op euro-exit Griekenland - Finance

Touroperator Tui speculeert op euro-exit Griekenland - Finance

Tui heeft hotels in Griekenland gevraagd om nieuwe contracten te tekenen die bepalen dat het bedrijf, als Griekenland de eurozone zou verlaten, zijn rekeningen in de nieuwe munt zal betalen.  [...] Het Duitse reisconcern Tui, waartoe onder meer Jetair en Sunjets behoren, heeft hotels in Griekenland gevraagd om nieuwe contracten te tekenen die bepalen dat het bedrijf, als Griekenland de eurozone zou verlaten, zijn rekeningen in de nieuwe Griekse munt zal betalen.  [...] Met deze actie speculeert Tui duidelijk op een devaluatie van een eventuele nieuwe Griekse munt meteen na de invoering ervan. Woordvoerder Robin Zimmerman van Tui. Als een verantwoordelijk bedrijf moeten we ons beschermen tegen een potentiŽle exit van Griekenland uit de eurozone.  [...]

Touroperator Tui speculeert op euro-exit Griekenland - Finance

Griekenland op de rand van het bankroet: voorlopig geen noodhulp - Finance

Pro memorie. de noodlening van 130 miljard euro is samengesteld uit een gezamenlijke inspanning ten belope van 100 miljard van het noodfonds EFSF en het IMF en een bijdrage van 30 miljard euro van de eurolanden aan de overeenkomst tussen Griekenland en de privťsector over een vrijwillige schuldherschikking.  [...] Die deal, benadrukte Juncker nog eens, is noodzakelijk om Griekenland weer op het juiste pad te zetten. Er is nu een technisch akkoord, waarvan de trojka nagaat of het de Griekse schuldenberg afbouwt volgens de afgesproken doelstelling.  [...] Dinsdag bekijkt een technische werkgroep van de eurogroep of Griekenland aan alle gestelde voorwaarden voldaan heeft. Is dat het geval, dan komt de eurogroep zelf op woensdag opnieuw samen en zal ze het licht op groen zetten voor de vrijmaking van de noodlening.  [...]

Griekenland op de rand van het bankroet: voorlopig geen noodhulp - Finance