Spaarquote, Belgische gezinnen

Belg houdt vinger stevig op de knip - Finance

De spaarquote van de Belgische gezinnen klokte in het derde kwartaal 2011 af op 17,2 procent, het hoogste peil sinds begin 2010. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank (NBB).  [...] In het eerste en tweede kwartaal bedroeg de spaarquote respectievelijk 15,4 en 15,8 procent. In het derde kwartaal 2011 nam het bruto beschikbaar inkomen van de Belgische huishoudens toe met 2 procent, hoofdzakelijk als gevolg van de stijging van de bezoldigingen.  [...] De investeringsuitgaven van de huishoudens, die voornamelijk betrekking hebben op bouw en renovatie van woningen, werden met 0,8 procent teruggeschroefd tegenover het voorgaande kwartaal. De investeringsquote daalde naar 9,5 procent tegenover 9,7 procent in het tweede kwartaal. (Belga/BO).   [...]

Belg houdt vinger stevig op de knip - Finance

Belg spaart niet meer maar minder - Finance

De Belg ging in het derde kwartaal van vorig jaar iets minder sparen dan in het voorgaande kwartaal, blijkt uit gegevens van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB). Die vastelling stemt niet overeen met de recente berekeningen van de banken in ons land, die wijzen op steeds hogere bedragen op de spaarboekjes.   [...] In het derde kwartaal van 2012 hebben de Belgische gezinnen 15,6 procent van hun inkomen opzij gezet, aldus het NBB-rapport. In het tweede kwartaal was dat 15,8 procent. Toch blijft het spaargeld in verhouding tot het inkomen in het derde kwartaal van vorig jaar op een hoog peil.  [...] De zogenaamde spaarquote van de NBB wordt berekend op basis van het bruto beschikbaar inkomen waarover de Belgische gezinnen beschikken in verhouding tot wat ze uitgeven. Onder de spaarquote vallen behalve de spaarboekjes ook financiŽle producten zoals aandelen en verzekeringsproducten.  [...]

Belg spaart niet meer maar minder - Finance

Belg geeft meer geld uit met lager inkomen - Finance

Belg geeft meer geld uit met lager inkomen - Finance

De brutospaarquote, die het spaarvolume van de Belgische gezinnen peilt, is in het eerste kwartaal van 2014 met 0,9 procentpunt gedaald tot 13,7 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Het is van het eerste kwartaal van 2011 geleden dat de gezinnen in ons land nog zo weinig hebben gespaard.  [...] De cijfers van de NBB tonen aan dat de Belgische gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar 0,7 procentpunt meer hebben geconsumeerd, terwijl hun inkomen met 0,3 procentpunt is gedaald. De lagere spaarquote heeft niet enkel te maken met een lager inkomen, maar ook met een verminderde opbrengst uit beleggingsproducten (-0,5 procentpunt), blijkt uit de cijfers van de Nationale Bank.  [...] De Nationale Bank brengt behalve het spaargeld en de opbrengsten uit beleggingsproducten ook de investeringsquote van de Belgische gezinnen in rekening. Die investeringsuitgaven - voor onder meer de bouw en de renovatie van woningen - namen in het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt toe.  [...]

Belg geeft meer geld uit met lager inkomen - Finance

Belgen potten meer spaargeld op - Finance

De Belgen blijven verwoed sparen. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben de Belgische gezinnen 16,2 procent van hun beschikbaar inkomen gespaard, tegenover 15,9 procent eind vorig jaar.  [...] De Belgen blijven verwoed sparen. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben de Belgische gezinnen 16,2 procent van hun beschikbaar inkomen gespaard, tegenover 15,9 procent eind vorig jaar. Dat blijkt maandag uit berekeningen van de Nationale Bank van BelgiŽ (NBB).  [...] De Belgische gezinnen gaven in het eerste kwartaal van dit jaar slechts 0,5 procent meer uit. Daardoor steeg de consumptie minder snel dan het beschikbaar inkomen, wat tot gevolg heeft dat de spaarquote van de huishoudens is toegenomen, luidt het bij de NBB.  [...]

Belgen potten meer spaargeld op - Finance

Groei Belgische economie valt iets lager uit dan verwacht - Finance

In het rapport van de kwartaalrekeningen van de NBB valt op dat de Belgische gezinnen in de eerste drie maanden van het jaar aanzienlijk minder hebben gespaard. De spaarquote daalde van 15,2 procent in het laatste kwartaal 2011 terug tot 13,8 procent in het eerste kwartaal 2012.  [...] Het bruto beschikbaar inkomen van de Belgische gezinnen is met 0,2 procent afgenomen, terwijl de bezoldigingen met 0,5 procent gestegen zijn. Dat komt volgens de NBB doordat het 'beschikbaar inkomen heeft geleden onder het verloop van de directe belastingen als gevolg van de vertraging in de terugbetalingen aan de personenbelasting die in de tweede helft van 2011 aanzienlijk was'.  [...] Ondanks een terugval van het bruto beschikbaar inkomen zijn de consumptieuitgaven van de Belgische gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar toch fors toegenomen, met +1,4 procent tegenover 0,5 procent in het laatste kwartaal 2011. (BO).  [...]

Groei Belgische economie valt iets lager uit dan verwacht - Finance

"Belgische economie presteert beter dan Europese" - Finance

In 2009 zaten de Belgische gezinnen nog in zak en as. de spaarquote liep op tot 20 procent, de consumptie daalde met 1,6 procent en de residentiŽle bouw kalfde af met 2,9 procent. Maar het ergste ligt achter ons, zegt Freddy Van den Spiegel. Het Autosalon en Batibouw waren succesvol en illustreren het herwonnen vertrouwen van de consument.  [...] Lagere uitgaven door de overheid zullen gecompenseerd worden door hogere uitgaven in de private sector. Het hogere Belgische groeiritme is de beste remedie om de overheidsfinanciŽn te saneren. BelgiŽ is het Griekenland aan de Noordzee niet. BelgiŽ heeft niet boven zijn stand geleefd.  [...] De Belgische export herstelde sneller dan de Europese. Dit zal zich doorzetten in 2010. Dankzij de sterke handelsrelatie met Duitsland zullen we profiteren van de grote vraag uit China en de VS. Ja, BelgiŽ heeft een kostenhandicap met Duitsland, maar alle Europese landen hebben een kostenhandicap met Duitsland.  [...]

"Belgische economie presteert beter dan Europese" - Finance

Amerikaanse economie krimpt onverwacht - Finance

Tegen de analistenverwachtingen in is er voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 een einde gekomen aan economische groei in de VS.   [...] Maar niet alle cijfers uit het rapport ogen somber. Zo groeide de spaarquote van de Amerikaanse gezinnen met 4,7 procent tegenover 3,6 procent in het derde kwartaal. Dat resultaat komt mogelijk de toekomstige uitgaven van de gezinnen - en dus de economie - ten goede.  [...] De consumentenbestedingen, die ruim tweederde van de economische activiteiten in de VS vertegenwoordigen, namen toe met 2,2 procent. In het derde kwartaal werd 1,6 procent meer uitgegeven. (BO/Reuters).   [...]

Amerikaanse economie krimpt onverwacht - Finance

Belgen zijn rijkste van alle Europeanen - Finance

Met een gemiddeld financieel vermogen van 67.158 euro zijn de Belgische gezinnen de rijkste van Europa, schrijft Le Soir. De krant baseert zich op cijfers die Eurostat voor 2011 bekendmaakte. Het financiŽle vermogen omvat het geld op de bankrekeningen, beveks, obligaties, levensverzekeringen en aandelen.  [...] Verscheidene factoren verklaren volgens de krant het verschil tussen BelgiŽ en de andere Europese landen. De economische groei ligt in BelgiŽ boven het gemiddelde van de eurozone. Voorts is het belastingsysteem relatief mild voor roerende goederen. Ook zijn de vastgoedprijzen in ons land redelijker vergeleken met Nederland, de grote Duitse steden en Frankrijk.   [...] Eind 2012 bedroeg het financiŽle vermogen van de Belgische gezinnen in totaal 981 miljard euro. Als de 210,9 miljard schulden daarvan worden afgetrokken, ligt de netto financiŽle rijkdom van de Belgen nog steeds op 770,2 miljard euro. Het vastgoedvermogen van de Belgen wordt door de Nationale Bank van BelgiŽ op iets meer dan 1.  [...]

Belgen zijn rijkste van alle Europeanen - Finance

Belgische gezinnen zetten 200 miljard euro op spaarboekjes - Finance

De tegoeden op spaarboekjes in BelgiŽ zijn in maart voor het eerst gestegen tot 200 miljard euro. Het spectaculaire succes van de boekjes is te danken aan het hoge gezinssparen, de uitstroom uit andere spaarproducten en de risicoaversie van beleggers.  [...] Bankiers zien drie redenen voor de populariteit van het spaarboekje. In de eerste plaats is vers geld beschikbaar. De stijging van de inlagen is toe te schrijven aan de spaardrift van de Belgen, zegt BNP Paribas Fortis, de marktleider.   [...] De gezinnen spaarden vorig jaar liefst 20 procent van hun inkomen en economen geloven dat de spaarquote dit jaar amper daalt. Bovendien is er volgens Argenta een verschuiving van termijnrekeningen en kasbons naar spaarboekjes. Door de zeer lage kortetermijnrente brengen die vaak minder op dan een spaarboekje.  [...]

Belgische gezinnen zetten 200 miljard euro op spaarboekjes - Finance

Economisch herstel eurozone gaat niet over rozen - Finance

Economisch herstel eurozone gaat niet over rozen - Finance

Intussen namen de bedrijfsvoorraden al voor het vierde kwartaal op rij af, wat weliswaar perspectieven opent voor de groei in de nabije toekomst. De netto-export legde sinds de zomermaanden een mooi parcours af, maar het herstel van gezinsbestedingen en bedrijfsinvesteringen verschijnt nog niet ten tonele.  [...] De fors opgelopen spaarquote biedt wel mogelijkheden. Recent steeg de spaarquote tot 15 procent van het beschikbaar inkomen. Hierdoor is er een duidelijk neerwaarts potentieel wat de gezinnen wat ademruimte kan geven. Al is de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt wel een spelbreker.  [...] Bovendien dreigt er ook geen inflatiegevaar door de overcapaciteit op de arbeidsmarkt en in de economie. Het monetaire beleid zal nog geruime tijd soepel blijven, al worden de niet-conventionele maatregelen geleidelijk afgebouwd. In het licht van het economische herstel zijn deze noodmaatregelen immers niet meer nodig zoals dat tijdens de crisis wel het geval was.   [...]

Economisch herstel eurozone gaat niet over rozen - Finance