Belgische gezinnen, Eigenaar

'Vandaag is het ideale moment om een woning te kopen' - Immo - Nieuws

Er is dus nog ruimte voor een stijging van de prijzen voor instapklare woningen, waar de prijsdruk nog kan toenemen. De rente van 3,8 procent, vast over 30 jaar, is zeer laag. Niemand weet wat de toekomst brengt, zodat jonge gezinnen hun aankoop beter niet uitstellen.  [...] Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, merkt dat de vastgoedmarkt nog aantrekt. Terwijl de zomer normaal rustig is, steeg het aantal woningtransacties bij de notarissen in juli en tot half augustus met 12 procent, weet hij.  [...] Beleggers profiteren ook van het feit dat heel wat jonge gezinnen zich geen eigen woning meer kunnen veroorloven en node moeten huren. Dat wordt in het volgende decennium nog versterkt door de verwachte toename van migranten op de vastgoedmarkt. Van Gompel.  [...]

'Vandaag is het ideale moment om een woning te kopen'  - Immo - Nieuws

Druk houdt aan op Brusselse woningmarkt - Immo - Nieuws

Een toename van het aantal gezinnen in Brussel zorgt voor aanhoudende druk op de lokale woningmarkt. Met prijsstijgingen als gevolg.  [...] Het aantal vastgoedtransacties in het Brussels gewest is het voorbije jaar met 3,8 % gestegen. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de Brusselse notarissen. Die stijging is sterker dan de toename op nationaal niveau die beperkt bleef tot 1,1 %. Het marktaandeel van het Brussels gewest in de totale Belgische vastgoedactiviteit (residentieel) bedraagt 9,2 %.  [...] De Brusselse notarissen wijzen er op dat de jaarcijfers het pessimisme dat er heerste' tegenspreken. Jaar na jaar blijft de prijs van de woningen, in vergelijking met het beschikbare inkomen van de gezinnen, stijgen. De vraag naar woningen blijft hoog, omdat zowel de bevolking als het aantal gezinnen stijgt in Brussel, stelt Gaťtan Bleeckx, notaris in Sint-Gillis.  [...]

Druk houdt aan op Brusselse woningmarkt - Immo - Nieuws