Belgische economie, Economische

Keuze voor ING bevestigt Dexia-debacle - Johan Van Overtveldt - Columns

De meest pertinente van die vragen gaat terug naar de redding van Dexia enkele weken terug. De Belgische gemeenschap kon niet anders dan Dexia Bank BelgiŽ (DBB) redden omdat die bank systemisch was voor de Belgische economie en voor de financiering van de Belgische overheden.  [...] Bovendien blijkt nu ook dat de Belgische economie en de Belgische overheden qua financiering perfect verder kunnen zonder Dexia, een realiteit die enkele weken terug ook al bekend was. Het systemische element raakte kant noch wal. We maken hier bovendien nog abstractie van de marktverstoring die Dexia blijft veroorzaken door op klantenadressen voortdurend te zwaaien met de extra garanties die het voor de klanten biedt om een staatsbank te zijn.  [...] Ik voel mij hierbij al even onwennig als RDF. Dat net in deze tijden van onzekerheid dit soort informatie door de Vlaamse Regering wordt verspreid lijkt mij minstens untimely. Bovendien heb ik zowat het gevoel dat als de overheid geen inspanning levert om de economische actoren van eigen bodem te ondersteunen, ik het als burger nog moeilijker heb om hiertoe door dezelfde overheden toe gedwongen te worden.  [...]

Keuze voor ING bevestigt Dexia-debacle  - Johan Van Overtveldt - Columns

Als we blijven teren op onze reserves, dan zijn onze dagen als sterk land geteld. - Trends Opinie - Columns

De stijgende economische conditie van die landen steekt schril af tegen onze relatieve stilstand. Die nog fel onderschatte, maar snel veranderende realiteit komt nergens beter tot uiting dan in de handel met het buitenland. Stapelden Spanje & co tot 2007 de handelstekorten steeds hoger op, dan is de verbetering van hun handelsbalans de voorbije jaren vrij spectaculair te noemen.  [...] BelgiŽ bewandelt al enkele jaren precies het omgekeerde traject. Na de grote herstructurering in de jaren tachtig boekte de Belgische economie in de jaren 1990 en 2000 vrij grote overschotten op de lopende rekening, tot een piek 6 procent van het bbp in 2002.  [...] Een oncomfortabel groot deel van de Belgische economie is daarom veroordeeld tot concurrentie op basis van prijs in plaats van kwaliteit, maar ook daar laten we grote steken vallen. De loon- en energiekosten stegen hier de voorbije jaren sneller dan bij onze belangrijkste handelspartners, met een grote kostenhandicap, een futloze export, een tanend marktaandeel op onze afzetmarkten en een oplopend tekort op onze goederenbalans als resultaat.  [...]

Als we blijven teren op onze reserves, dan zijn onze dagen als sterk land geteld. - Trends Opinie - Columns

Bart De Wever: 'De regering-Di Rupo viseert de Vlaming die werkt, spaart of onderneemt' - Trends Opinie - Columns

Bart De Wever: 'De regering-Di Rupo viseert de Vlaming die werkt, spaart of onderneemt' - Trends Opinie - Columns

Overheden creŽerden de illusie van een genereuze welvaartsstaat. Een waanbeeld gebaseerd op fictieve economische groei aangevuurd door een enorme kredietexpansie.  [...] Want de gelijkenissen tussen het Europese debat en de Belgische context zijn toch pertinent. De breuklijn tussen de kern van Europa en de periferie loopt dan ook dwars door BelgiŽ. Vlaanderen heeft een sterke economie en een actieve arbeidsmarkt. Maar doordat we gevangen zitten in de Belgische context behoren we niet tot die kern en neemt ons land een speciale rol in binnen Europa.  [...] Ze is gestoeld op een te hoge economische groei en schat ook de inkomsten te hoog in. De inkt zal amper gedroogd zijn of de regering-Di Rupo zal meteen enkele miljarden extra moeten zoeken. Als dat opnieuw via een onevenwichtige verdeling gebeurt met de nadruk op hogere inkomsten, begeeft ons land zich steeds verder in de economische woestijn.  [...]

Bart De Wever: 'De regering-Di Rupo viseert de Vlaming die werkt, spaart of onderneemt' - Trends Opinie - Columns

Geen gepingel over concurrentie - Trends Opinie - Columns

De regering slaagt er maar niet in een degelijk competitiviteitsbeleid te voeren. Dat komt door de nefaste koehandel, waarbij de economische dossiers niet fundamenteel worden aangepakt.  [...] Alle economische rapporten zijn het erover eens. dat de loonkosten gecorrigeerd voor productiviteit in BelgiŽ sinds 2012 cumulatief met 12,8 procent sneller zijn gestegen dan in de buurlanden, is deels een gevolg van de automatische loonindexering. Maar in het regeerakkoord staat dat aan dat mechanisme niet mag worden geraakt.  [...] Als na de volgende verkiezingen de grote discussie over de belastingshift losbarst, is het de vraag of het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) zijn sectoren in de pas kan houden. Zo zullen sectoren zoals de bouw en de horeca verwijzen naar hun moeilijke economische situatie om blijvende fiscale uitzonderingsmaatregelen af te dwingen.  [...]

Geen gepingel over concurrentie - Trends Opinie - Columns

De verloren legislatuur van Di Rupo - Trends Opinie - Columns

De verloren legislatuur van Di Rupo - Trends Opinie - Columns

Deze regering heeft nog ťťn jaar om haar begrotingsblazoen op te poetsen, maar dat wordt bij toenemende verkiezingskoorts een steeds moeilijker karwei. De Europese Commissie waarschuwt dat bij ongewijzigd beleid het begrotingstekort in 2014 weer naar 3,1 procent stijgt, zelfs als de economie in de loop van volgend jaar opleeft.  [...] De kreet we besparen ons kapot is in een Belgische context dus totaal uit de lucht gegrepen. Zolang gelijk welke regering er niet in slaagt deze uitgaven onder controle te krijgen, blijft de Belgische economie ertoe veroordeeld gebukt te gaan onder een zware belastingdruk.  [...] Wat als we eens zouden beginnen met 1 regering voor een land dat op wereldvlak amper een zakdoek groot is. Waarom hebben wij al deze verschillende regeringen nodig Daar zouden we al miljoenen kunnen besparen die voor andere nuttige zaken kunnen gebruikt worden, zoals het land economisch weer aantrekkelijk maken voor investeerders.  [...]

De verloren legislatuur van Di Rupo - Trends Opinie - Columns

Crisis in 5D - Johan Van Overtveldt - Columns

Het gebrek aan internationale competitiviteit weegt zwaar op de economische groei en zwengelt de werkloosheid en de tekorten op begroting en handelsbalans voort aan.  [...] Weet je wat het grootste probleem is Geen enkele politicus is een geschoolde economist. het zijn allemaal advocaten die zich bezighouden met juridisch geneuzel. Zo blŤŤŤren ze over dat je niet uit de euro kan stappen, want dat staat nergens in een verdrag.  [...] De EU is er alleen voor de financiŽle en industriŽle elite. Niet voor de burger, werknemer, zelfstandige, of lokale ondernemers(KMO's). Deze moeten het immers allemaal hebben van een welvarende middenklasse. Voor de industriŽlen ligt dat iets anders, in hun afzetmarkt stelt BelgiŽ niets voor, dus de lokale Belgische economie speelt voor hen niet mee.  [...]

Crisis in 5D  - Johan Van Overtveldt - Columns

Sociaal overleg is uitgeleefd - Trends Opinie - Columns

Waarom blijven de werkgevers en de federale regering dit overlegmodel mordicus verdedigen terwijl ze voortdurend te maken hebben met balorige vakbonden Na de opeenvolgende complexe staatshervormingen en de instorting van de Belgische haute finance in 2008, is het doodzieke sociaaloverlegmodel een van de laatste pijlers die het zeer gammele Belgische huis overeind houden.  [...] Het probleem zit hem in het sociaal overleg zelf, een relikwie van de industriŽle samenleving. Anno 2013 ziet de Belgische economie er totaal anders uit dan in de jaren zestig. Internationaler, met vervagende grenzen tussen de sectoren, met mondigere werknemers die meer en meer een individueel loonoverleg met hun baas verkiezen.  [...] Het sociaal model met zijn drie trappen interprofessioneel, sectoraal, onderneming - is niet meer in staat om met die gewijzigde sociaaleconomische realiteit om te gaan. Het huis van het sociaal overleg is uitgeleefd.  [...]

Sociaal overleg is uitgeleefd  - Trends Opinie - Columns

De miljardenfantasie van Elio Di Rupo - Trends Opinie - Columns

De financiŽle markten begonnen toen rekening te houden met het uiteenvallen van de eurozone, en joegen daarom de rentevoeten op staatspapier van de eurolanden in moeilijkheden omhoog. De paniekgolf bereikte in november ook BelgiŽ, omdat de hoge staatsschuld onze overheidsfinanciŽn kwetsbaar maakt, en omdat fondsbeheerders om technische redenen hun Belgische papier dumpten.  [...] De regering is niet zonder verdienste, maar de pluim van de rentedaling volledig op de eigen hoed steken is intellectueel oneerlijk. De lage rente is geen beloning van de financiŽle markten voor het gevoerde beleid en is geen bewijs van een stabiele en performante Belgische economie.  [...] En denkt u nu niet dat uitgerekend economisten het als hun taak zien projecties te maken op wat niet is Bij wie ligt dan de fout Elke economische redactie kan elk cijfer omkeren en dan van jetje geven.  [...]

De miljardenfantasie van Elio Di Rupo  - Trends Opinie - Columns

Automatische indexering moet in de koelkast  - Trends Opinie - Columns

Automatische indexering moet in de koelkast - Trends Opinie - Columns

Volgens Marc De Vos blijft BelgiŽ sowieso benadeeld als het huidige stelsel in stand wordt gehouden. Ook in andere landen worden de lonen aangepast aan de levensduurte, zegt hij, Maar dat gebeurt synchroon met de economische ontwikkeling. Bij ons is dat niet het geval en dat zorgt voor problemen.  [...] Waarom past men deze theorie√ n niet toe in economische modellen Dan kan men een geschikte GRAAD VAN INDEXKOPPELING of positieve feedback voorspellen waarbij prijsstijgingen gedempt worden. Economie is geen elektronica/regeltechniek, maar zelfs niet-perfecte macro-economische schattingen zijn beter dan geen ingrepen in de index.  [...] 3. Streven naar een zo zuiver mogelijke markteconomie, weg met de keynesiaanse gemengde economie. 4. De bestaande gevaren van o.a. het financiŽle internet/schaduwbanken willen zien en er rekening mee houden. 5. We zijn allemaal op de een of andere manier consument, dus alle beleid afstemmen op de consumptie.  [...]

Automatische indexering moet in de koelkast  - Trends Opinie - Columns

Leren van linkse pragmatici - Trends Opinie - Columns

Latijns-Amerika is voor Di Rupo een betere inspiratiebron. Het continent was lang een matrijs voor sociale onrechtvaardigheid en economische stagnatie. Enkele Latijnse landen hebben zich daaraan ontworsteld en hun voorbeeld werkt aanstekelijk in de regio. Tot voor kort gingen wij er goed bestuur preken, maar westerse landen kunnen leren van de manier waarop BraziliŽ en zelfs Chili slaagden in een radicale ommekeer naar groei-economieŽn.  [...] In Chili trokken linkse coalities lering uit dogmatische vergissingen die Salvador Allende fataal werden. De ultraliberale agenda corrigerend van de militaire dictatuur, loodsten linkse coalities de best gemanagede economie van het continent in de OESO-club van rijkste industrielanden.  [...] Linkse regeringen weerstonden zo de druk van stakende vakbonden om die spaarpot lichtzinnig op te souperen. Hiermee kon de regering het belangrijkste economische stimulusprogramma na China lanceren om de economie op kruissnelheid te houden. Chili leent vandaag op de internationale markten tegen de laagste langetermijnrente in Latijns-Amerika.  [...]

Leren van linkse pragmatici - Trends Opinie - Columns