De vakbonden, NMBS

Vakbonden hebben hun visie op hoge fiscale druk niet gewijzigd - Financieel en economisch nieuws

Ondanks hun pleidooi voor lagere loonlasten zijn de vakbonden de fase van de negatie van de Belgische economische knelpunten nog niet echt voorbij.  [...] Het was zowaar een verademing. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw die tijdens zijn 1 mei-toespraak een pleidooi hield voor een verlaging van de loonkosten. Een week voordien had het ACV op een congres een vergelijkbaar discours laten horen. Nadat de vakbonden jarenlang het probleem van de hoge loonkost hebben ontkend, blijken ze nu in te zien dat dit een onze concurrentiekracht fundamenteel onder druk zet.  [...] Voor de vakbonden blijft een verschuiving van de belastingdruk het enige bespreekbare. De totale belastingdruk in Europa ligt op 38,8 procent. BelgiŽ komt aan 44,1 procent. Enkel Denemarken (47,7%) en Zweden (44,3%) gaan ons land nog voor. Maar een verlaging van de totale fiscale druk is voor de vakbonden niet aan de orde.  [...]

Vakbonden hebben hun visie op hoge fiscale druk niet gewijzigd  - Financieel en economisch nieuws

Syndicale poker - Financieel en economisch nieuws

De vakbonden krijgen van de werkgeversfederatie essenscia voor de derde week op rij te horen dat er geen sprake kan zijn van een loonsverhoging boven op de index en barema's. Essenscia wil vooral ook dat de 'nulloonnorm' niet alleen geldt op sectorniveau, maar ook in de individuele bedrijven.  [...] De vakbonden weten dat het dreigement van een staking altijd werkt. Ook nu heeft de chemiesector al opgeroepen iedereen te mobiliseren voor de interprofessionele actiedag op 6 juni. Als er niet snel een akkoord is, blijft het daar allicht niet bij. Waarbij de vakbonden al te vlot voorbijgaan aan het feit dat zulke stakingsacties moordend zijn voor het imago van de Belgische vestigingen bij de hoofdkwartieren van wat bijna uitsluitend in het buitenland gevestigde concerns zijn.  [...] De houding van de vakbonden in de chemiesector staat in schril contrast met die van hun collega's bij bpost, dat in juni naar de beurs trekt (zie p. 56). Bij het postbedrijf hebben de vakbonden al langer begrepen dat we in ons land steeds meer druk zullen voelen van internationale concurrentie en dat iedereen baat heeft bij een constructieve houding.  [...]

Syndicale poker  - Financieel en economisch nieuws