FISCALE VOORDELEN, Hypothecaire leningen, Vandaag

Hypothecaire leningen worden een fiscaal kluwen - Trends Opinie - Columns

Die belasting wordt een stuurloos schip, dat dobbert tussen twee oevers en niet goed weet waar het moet aanmeren. Door dat ambigue karakter krijgen we een vervuilde personenbelasting, die complexer is dan ooit. Die dualiteit komt het meest tot uiting in de totale versnippering van de fiscale voordelen voor een hypothecaire lening, die toch de belangrijkste fiscale aftrekpost in een mensenleven is.  [...] De vijf fiscale voordelen voor hypothecaire leningen die we vandaag kennen, worden omgezet in maar liefst veertien nieuwe belastingverminderingen. vijf federale en negen gewestelijke. Die omzetting gebeurt ook voor de lopende kredieten. Als de gewesten hun bevoegdheid ook invullen, krijgen we mogelijk 32 fiscale stelsels.  [...] Nu is de woonfiscaliteit nog relatief eenvoudig. Het statuut van een hypothecair krediet wordt in principe voor de hele duur van de lening bepaald in het leningsjaar. Die zekerheid valt weg na de staatshervorming. Voortaan geldt de gewestelijke belastingvermindering voor bedragen die zijn betaald in de maanden voor de verhuizing, terwijl de federale vermindering geldt voor de stortingen daarna.  [...]

Hypothecaire leningen worden een fiscaal kluwen - Trends Opinie - Columns

Kameraad Rudy heeft een probleem - Johan Van Overtveldt - Columns

Het is niet correct om Rudy De Leeuw te verwijten dat hij tot de aandeelhouders/bestuurders behoort van een firma die de wet op de notionele-intrestaftrek toepast. De wet en haar mogelijkheden zijn er voor iedereen, ook voor Rudy De Leeuw. Ik ben tegen de fiscale aftrek van hypothecaire leningen, maar ik heb ze wel gretig toegepast.  [...] o.v. de werkgevers en vooral t.o.v. de multiantionals welke gebruik of misbruik maken van bestaande fiscale achterpoortjes. Dat verzwakt hun positie en dus de positie van hun leden / werknemers bij wie ze geloofwaardigheid hebben verloren en hun belangen ook niet langer ten volle kunnen verdedigen.  [...] dat alleen regels van de vrije markt mogen gelden, ook politiek. Elk politiek debat wordt uitgesloten. Zulke ingrepen leiden niet tot een betere democratie, of meer economische groei, maar bevoordelen vooral wie al lang het meest uit het spel haalt. een kleine financiŽle elite.  [...]

Kameraad Rudy heeft een probleem  - Johan Van Overtveldt - Columns

ECB zal rente niet verhogen - Trends Opinie - Columns

Zoals genoegzaam bekend zit Spanje opgezadeld met een redelijk gigantische kater als gevolg van de vastgoedzeepbel van voor 2008. Ruim 1 miljoen huizen en appartementen staan vandaag leeg. Toch bleef een grote terugval van de vastgoedprijzen zoals die zich bijvoorbeeld in Ierland voordeed tot nu toe grotendeels achterwege in Spanje.  [...] Vermits tussen de 70 en de 80% van de hypothecaire leningen in Spanje een variabele rente dragen, reflecteert een stijging van de ECB-basisrente zich snel in een toename van de rentes op hypothecaire leningen. Dit verhoogt de kans op wat men noemt fire sales, zijnde gedwongen verkopen, van vastgoed.  [...] Trekt bovengeschetste vicieuze cirkel zich op gang, dan zal dat ook ernstige consequenties hebben voor het Spaanse bankwezen. Afschrijvingen op hypothecaire leningen zullen de winstgevendheid en de solvabiliteit van de Spaanse banken aanwreten. Dat zal zeker gebeuren bij de cajas, de kleinere regionale spaarkassen, die zich in de boom-boom-jaren als gekken op de vastgoedfinanciering wierpen.  [...]

ECB zal rente niet verhogen  - Trends Opinie - Columns

Laat de woonbonus uitdoven - Trends Opinie - Columns

Natuurlijk zou het onrechtvaardig zijn om de fiscale subsidie in een klap af te schaffen. Bestaande leningen moeten nog een tijdje van het voordeel blijven genieten, omdat ze anders voor heel wat gezinnen onbetaalbaar worden. Maar ook voor nieuwe contracten gebeurt de beperking best geleidelijk.  [...] Een sowieso al verwachte renteverhoging kan in combinatie met een plotselinge afschaffing van het fiscale voordeel (die naar schatting een prijsverlaging van zo'n 8 procent teweegbrengt) leiden tot Nederlandse toestanden. Onzekerheid over de woonfiscaliteit en bijgevolg een krimp in de transacties hebben er geleid tot een langdurige crisis op de woningmarkt.  [...] @ Pieter-Jan Vandaele. wel, U spreekt van 150Ä per maand. Over 30 jaar ( want dat is de gangbare duur van een hypotheek vandaag ) vertegenwoordigt dat 54.000Ä. Die 54.000Ä zou men NIET meer in de aankoopprijs kunnen investeren bij uitdoven van de woonbonus en naar mijn bescheiden mening vertegenwoordigt dat zo-n 15-25% van de gemiddelde aankoopprijs van een huis vandaag en komt overeen met de te verwachten prijsdaling.  [...]

Laat de woonbonus uitdoven - Trends Opinie - Columns

Geoorloofde fiscale discriminatie - Trends Opinie - Columns

Dit is niet alleen hypocriet, maar ook symptomatisch voor de manier waarop in ons land de fiscaliteit uitgegroeid is tot een oerwoud waar in het beste geval alleen fiscalisten hun weg nog terugvinden. Horecabedrijven, krantenuitgevers, aannemers, bankiers, eersteklassevoetbalclubs,  [...] In theorie leidt de afschaffing van discriminatie naar fiscale rechtvaardigheid. In de praktijk kan het nefast zijn. Als BelgiŽ de voordelen voor multinationals, rederijen, farma- of diamantsector afschaft, is een verhuis naar landen als Nederland of het Groothertogdom slechts een kwestie van tijd.  [...] De Europese Unie en de OESO trachten de fiscale concurrentie tussen staten in te dijken, maar boeken amper resultaat. Zonder afdwingbare internationale regels tegen deloyale concurrentie, is de afschaffing van fiscale voordelen een vorm van eenzijdige ontwapening.  [...]

Geoorloofde fiscale discriminatie - Trends Opinie - Columns

Nu vastgoed kopen? Dit moet u weten - Trends Opinie - Columns

Een eigen woning kopen of bouwen, het is de belangrijkste financiŽle beslissing in een mensenleven. Trends probeert u daarbij te helpen in een dossier over hypothecaire leningen, want investeren in bakstenen is er de voorbije jaren allesbehalve eenvoudiger op geworden.  [...] Maar toch. In vergelijking met de meeste andere Europese landen houden de Belgische banken een lagere kapitaalbuffer aan voor de hypothecaire leningen op hun balans. Bovendien schatten ze een kredietrisico soms helemaal anders in.  [...] De Nationale Bank besloot daarom begin december 2013 een licht hogere risicoweging toe te kennen aan hypothecaire leningen. Dat verplicht de banken een hogere kapitaalbuffer aan te leggen voor woonkredieten, wat hen schokbestendiger tegen een vastgoedcrisis maakt.  [...]

Nu vastgoed kopen? Dit moet u weten  - Trends Opinie - Columns

Hoe onze industrie aan China verloren marktaandelen kan terugwinnen - Trends Opinie - Columns

In 1901 schreef de Franse econoom Edmond Thťry een boekje dat meer dan een eeuw later brandend actueel is en zelfs perfect aansluit bij de groeiende slagkracht van Chinese bedrijven in de wereldmarkt en het beslag van Peking op grondstoffen. In Le Pťril jaune' - wat vandaag een clichť is, maar begin vorige eeuw visionair - voorspelde Thťry dat westerse bedrijven zich in de armen van hun Chinese concurrenten zouden storten.  [...] Helemaal in lijn met de voorspelling van Thťry die ook al de vraag opwierp. Wat zal er gebeuren nadat wij ons productiesysteem overgeleverd hebben aan de Chinezen Zijn antwoord. China zal zich dan tegen onze bedrijven keren. Vandaag roepen sommigen om protectionistische tegenmaatregelen.  [...] Feit is wel dat zij vandaag leningen verschaffen voor infrastructuurwerken in ruil voor grondstoffen, leningen die hoofdzakelijk gefinancierd worden uit woekerwinsten omdat de Europese industrie niet meer bij machte is alternatieven aan te bieden.  [...]

Hoe onze industrie aan China verloren marktaandelen kan terugwinnen - Trends Opinie - Columns

Breek het heilige huisje hypotheekaftrek af - Trends Opinie - Columns

De federale belastingaftrek voor hypothecaire leningen verdwijnt. De bevoegdheid om het woonbeleid te ondersteunen wordt door de staatshervorming overgeheveld naar de deelstaten. Ter compensatie voor de hogere belastingopbrengst (1,4 miljard federaal), vloeit volgens sommige bronnen 929 miljoen euro naar Vlaanderen.  [...] Heeft de fiscale woonbonus een positief effect op de bouwmarkt Waarschijnlijk beÔnvloedt hij vooral de prijs. De koper verrekent de toekomstige voordelen die hij voor de woning kan betalen. De verkoper weet dat en kan de prijs opdrijven. Dit effect werd versterkt door de verhoogde woonbonus in 2005, eigenlijk een perverse maatregel omdat de vastgoedmarkt toen hoge toppen scheerde.  [...] Het zijn dus in zekere zin discriminerende maatregelen. Veel simpeler zou zijn de fiscale druk voor iedereen te verlagen. Dit is veel democratischer. Een hypotheekaftrek voor een tweede woning moet zeker afgeschaft worden, want dit is pure luxe.  [...]

Breek het heilige huisje hypotheekaftrek af - Trends Opinie - Columns

Overheid maakt huizen duur - Trends Opinie - Columns

De fiscale voordelen bij de verwerving van een woning worden best radicaal herdacht. Er zijn betere manieren om een woonbeleid te voeren.  [...] Zo kan renovatie nog beter worden ondersteund. Als eigenaars hun appartementsblokken in een stadskanker tegen de grond smijten en er een nieuw project bouwen, betalen ze de volle pot aan btw. Een lastenverlaging voor zulke projecten is aangewezen. Er kan ook gedacht worden aan verstandige fiscale steunmaatregelen die de woonkwaliteit duurzamer maken.  [...] De beschikbare ruimte in Vlaanderen is beperkt. Een oplossing is onder meer een betere omkadering van nieuwbouw en renovatie in de steden, ook bijvoorbeeld via de stadsvastgoedbedrijven. Een andere manier om woningen betaalbaar te houden, is de herberekening van het kadastraal inkomen in functie van de reŽle waarde.   [...]

Overheid maakt huizen duur - Trends Opinie - Columns

De ontmaagding  - Johan Van Overtveldt - Columns

De ontmaagding - Johan Van Overtveldt - Columns

000 euro van tafel. Dat heeft, bij wijze van spreken, iets weg van een ontmaagding. hoe of wanneer het ook gebeurt, het is onherroepelijk (ook al leidt het niet onmiddellijk tot zwangerschap). De Europese leiders hebben duidelijk laten blijken dat een fiscale confiscatie van kleinere bankdeposito's bespreekbaar is, ook al verdwijnt het thema voorlopig weer van tafel.  [...] De beweringen dat het gaat om een eenmalige maatregel specifiek voor Cyprus, maakte bijzonder weinig indruk. Het verlies aan geloofwaardigheid dat de leiders van de eurozone de voorbije periode al moesten incasseren, werkte hier nog versterkend. Het geschokte vertrouwen - in Cyprus, maar ook in de rest van de eurozone - hypothekeert het herstel uit de recessie.   [...] In Ijsland hebben ze de banken failliet laten gaan. Vandaag werken de voormalige bankiers er als vissers. de mensen die geld op die banken hadden staan zijn het kwijt, wij die leningen hadden betalen vandaag nog. In de eurozone wordt schuld bestreden met meer schuld.  [...]

De ontmaagding  - Johan Van Overtveldt - Columns