Spaargeld, BelgiŽ

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Twee. de Arco-top beloog zijn achterban, de coŲperanten, over wat er precies met het ingelegde spaargeld gebeurde. Drie. om niet volkomen met de billen bloot te gaan, wordt de politieke machinerie van de ACW-familie in stelling gebracht met als gevolg dat de belastingbetaler moet opdraaien voor het eigen falen.  [...] De verzekeringsmarkt in BelgiŽ kan perfect functioneren zonder Ethias. De voorbije jaren toonde het management van Ethias duidelijk haar onbekwaamheid om haar missie waar te maken. De overheden, die als aandeelhouder zwaar tekort schoten door het allemaal te laten gebeuren, moeten onmiddellijk stoppen met geld in deze vergeetput te kappen, Ethias in vereffening stellen en zo veel mogelijk proberen te recupereren via de verkoop van de goede brokken.  [...] Mijnheer Van Overstraete, Wat gebeurt er als Dexia Bank BelgiŽ failliet gaat met het spaargeld van de Belgen Hetzelfde als met de spaarders van de Ijslandse banken, die niet eens een adres hadden in dit land, maar via een Luxemburgse constructie.Wat er met de banken gebeurd is, is het gevolg van uw heilsleer.  [...]

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

De meerwaarde van Brussel - Trends Opinie - Columns

De afwijzing van het zespuntenplan van Europa over noodzakelijke sociaaleconomische hervormingen door de Parti Socialiste, heeft alweer duidelijk gemaakt dat in BelgiŽ de minderheid het democratische systeem blokkeert. Niet Bart De Wever (N-VA), maar formateur Elio Di Rupo (PS) durft als winnaar van de verkiezingen ťťn jaar geleden, zijn verantwoordelijkheid niet op te nemen.  [...] In Trends van deze week pleit de Waalse professor Francis Bismans voor een confederaal model op basis van artikel 35 van de grondwet. Vertolkt hij een marginaal standpunt Dat kan, al is hij overtuigd dat de omslag naar confederalisme aan Franstalige kant sneller kan gaan dan de moeizame ombuiging in de geesten van het unitaire naar een federaal BelgiŽ.  [...] De opeenvolgende staatshervormingen waren een uitholling van de Vlaamse meerderheid, zodat de minderheid het spel beheerst. Dat is nu veranderd. De N-VA heeft het politieke landschap in BelgiŽ compleet gewijzigd, zegt Bismans. En dat is minder een kwestie van 'nieuwe Vlaamse arrogantie' dan van grenzen trekken.  [...]

De meerwaarde van Brussel - Trends Opinie - Columns

Speculanten gezocht - Vrije Tribunes - Trends Opinie

Beide standpunten zijn uitzichtloos. Eigenlijk is de vrijstelling van het spaarboekje al afgeschaft. In een interview met Rabo Magazine zegt minister Geens. De taks die de banken betalen op het deel van de gereglementeerde spaarrekeningen dat is vrijgesteld van voorheffing, werd inderdaad verhoogd.   [...] De economie heeft beleggers nodig. Speculanten. Misschien kan men daarnaast een aanmoediging behouden om per persoon een vrijgestelde spaarbuffer aan te leggen van pakweg 40.000 euro. Maar vandaag staat de 1900 euro vrijstelling bij een rente van 1,5 procent voor een bedrag van 126.000 euro.   [...] zijn we nu al vergeten dat grootbanken- in de globaliserende neoliberale glorie- toch speculanten werden/zijn Ook met ons zuurverdiende spaargeld. Eerst europees/mondiaal terug splitsen die handel... Spaarbanken dan wel zakenbanken.  [...]

Speculanten gezocht  - Vrije Tribunes - Trends Opinie

Automatische indexering moet in de koelkast  - Trends Opinie - Columns

Automatische indexering moet in de koelkast - Trends Opinie - Columns

De wet schrijft voor dat een loonkostenontsporing ten opzichte van de buurlanden achteraf moet worden gecorrigeerd. De Vos. Hoogstens hebben de sociale partners zich bij het vastleggen van een aantal loonnormen wat ingehouden. Maar als BelgiŽ de opgebouwde handicap echt had willen wegwerken, dan hadden ze beter voor een loonbevriezing gekozen.  [...] Cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven tonen aan dat de loonkostenontsporingen grotendeels te verklaren zijn door het indexeringssysteem, niet door de reŽle loonstijgingen. Het probleem voor BelgiŽ is dat de inflatie hier al een hele tijd structureel hoger ligt dan in de buurlanden (2,8 procent in BelgiŽ tegenover 2 procent in Duitsland).  [...] Volgens Marc De Vos blijft BelgiŽ sowieso benadeeld als het huidige stelsel in stand wordt gehouden. Ook in andere landen worden de lonen aangepast aan de levensduurte, zegt hij, Maar dat gebeurt synchroon met de economische ontwikkeling. Bij ons is dat niet het geval en dat zorgt voor problemen.  [...]

Automatische indexering moet in de koelkast  - Trends Opinie - Columns

Twee heikele punten in Dexia-dossier - Johan Van Overtveldt - Columns

Neen. De financiŽle dienstverlening aan de Belgische particulieren, ondernemingen en overheden kan perfect verlopen zonder een entiteit als Dexia. De bezetting van het bancaire veld in BelgiŽ is divers, breed en stevig genoeg om  [...] betere dienstverlening reŽel.  [...] Dit is absurd. Meet men de verliezen die Dexia sowieso dient te noteren af aan het eigen vermogen dan is er de facto sprake van een falingssituatie. Het logische gevolg is dat de huidige aandeelhouders per definitie hun inleg kwijt zijn. Het aandeelhouderschap van de eventuele nieuwe Dexia Bank BelgiŽ moet de inbreng aan kapitaal in deze nieuwe entiteit reflecteren.  [...] JRogiers. wat ik nie begrijp aan uw posting is je zit zoveel beter 8000 km verder in zuid -amerika en toch duik je dagelijks op in belgische website's, dus denk ik even waarom, haatgevoelens tegenover de politiek Dan moet ik bijna denken dat je zelf een politieker was, want eerlijk gezegd, heel weinig mensen geloven nog in politiek tenzij mensen die ervan leven, dus als belgie toch uitgekleed word door allerhande oneerlijke mensen, is de oplossing dan vertrekken, of beter een deugdelijke oplossing zoeken Weglopen is het gemakkelijkst en erna iedreen aanwijzen voor wat er niet goed is, is een teken van zwakte vind ik.  [...]

Twee heikele punten in Dexia-dossier - Johan Van Overtveldt - Columns

Fuseer de nationale banken van de Benelux - Trends Opinie - Columns

De benoemingen belonen verdienstelijke cabinettards op sleutelposities. Misschien dat dit later nuttig kan zijn. De volgende regering staat hierdoor voor voldongen feiten. Dat is niet erg als de coalitie wordt voortgezet, maar in BelgiŽ lijkt dat niet zo zeker.  [...] Dat van de Nationale Bank van BelgiŽ telt acht leden. dat van de Nederlandsche Bank telt er vijf. Nochtans is Nederland beduidend groter dan BelgiŽ, en een verschil in taken kan evenmin als verantwoording dienen. De omvang van het Belgische directiecomitť is des te vreemder omdat het takenpakket van de centrale banken in de eurozone sinds de creatie van de euro is gekrompen.  [...] Jef Vuchelen, overigens een zeer competent iemand, is dus voorstander van een fusie van de Nationale Banken in Benelux-verband. Dan heeft hij toch zonder franstalig BelgiŽ gerekend. Zij zijn het die de Benelux gedachte in al haar aspecten altijd al gesaboteerd hebben.  [...]

Fuseer de nationale banken van de Benelux  - Trends Opinie - Columns

Bieraccijnzen: tap uit een ander vaatje - Trends Opinie - Columns

Ja, de accijnzen in BelgiŽ zijn hoger in vergelijking met sommige buurlanden. Uit een onderzoek van Ernst & Young uit 2011 blijkt dat de Belg 23 euro accijnzen per hectoliter bier betaalt, tegenover 10 euro in Duitsland en Luxemburg en 11 euro in Frankrijk.  [...] De biermarkt groeit alleen in landen waar de inkomens stijgen, gekoppeld aan een groeiende bevolking en middenklasse. Die periode is voorbij in West-Europa. Een beetje meer of minder accijnzen zal die consumptie niet aanzwengelen. De Belgische brouwers moeten uit een ander vaatje tappen als ze meer willen afzetten.  [...] Ach man. Het was bijvoorbeeld JLDehaene die er voor gezorgd heeft dat AbInbef haar belastingen mocht betalen in Luxemburg ipv in Belgie. Onze brouwerijen, nochtans de beste in Europa, worden genekt door CD&V politici. Die drinken liever patersbier.  [...]

Bieraccijnzen: tap uit een ander vaatje  - Trends Opinie - Columns

Geen gepingel over concurrentie - Trends Opinie - Columns

Alle economische rapporten zijn het erover eens. dat de loonkosten gecorrigeerd voor productiviteit in BelgiŽ sinds 2012 cumulatief met 12,8 procent sneller zijn gestegen dan in de buurlanden, is deels een gevolg van de automatische loonindexering. Maar in het regeerakkoord staat dat aan dat mechanisme niet mag worden geraakt.  [...] Het concurrentiebeleid van de regering is ook steevast een waslijst van maatregelen die uiteenlopende sectoren moeten sussen. Competitiviteitsmaatregelen staan in BelgiŽ te veel gelijk met cadeaus, waarbij de best lobbyende sectoren langs de kassa mogen passeren.  [...] @johan de vulder. een vlaktaks is idd. een oplossing...dit weten ze al lang in het voormalige USSR...waar ze net dezelfde weg aan het bewandelen waren zoals ze nu in Belgie doen...tot in 1989...tot de USSR failliet ging. Jammer dat men de verantwoordelijken niet opgepakt heeft en voor de rest van hun dagen naar een werkkamp in Siberie stuurde.  [...]

Geen gepingel over concurrentie - Trends Opinie - Columns

Als we blijven teren op onze reserves, dan zijn onze dagen als sterk land geteld. - Trends Opinie - Columns

De dagen dat BelgiŽ als relatief sterk land met enig medelijden staart naar de trieste lotgevallen van belegerde eurolanden als Spanje of Ierland, zijn geteld.  [...] Al jaren zagen enkele structurele factoren de poten van onder onze exportstoel. BelgiŽ richt zich te sterk op laagtechnologische producten, waarvoor de concurrentie uit de groeilanden het meest intens is. Die landen klimmen bovendien snel de technologische ladder op, zodat we systematisch minder goed worden in de dingen waarin we het beste zijn.  [...] Een oncomfortabel groot deel van de Belgische economie is daarom veroordeeld tot concurrentie op basis van prijs in plaats van kwaliteit, maar ook daar laten we grote steken vallen. De loon- en energiekosten stegen hier de voorbije jaren sneller dan bij onze belangrijkste handelspartners, met een grote kostenhandicap, een futloze export, een tanend marktaandeel op onze afzetmarkten en een oplopend tekort op onze goederenbalans als resultaat.  [...]

Als we blijven teren op onze reserves, dan zijn onze dagen als sterk land geteld. - Trends Opinie - Columns

'Belgisch vastgoed niet extreem overgewaardeerd' - Vrije Tribunes - Trends Opinie

We hebben het hier over twee verslagen (ratio's), ťťn die de vastgoedprijzen met de inkomsten vergelijkt, het ander met de huurgelden. De ratio's worden niet op zich gepubliceerd maar als indexen (in procenten van hun gemiddelde op lange termijn). In BelgiŽ betekent een index van 149 dus dat het verband tussen prijs en inkomsten het gemiddelde op lange termijn met 49% overschrijdt.  [...] We moeten ons vragen stellen over die vrij unieke stijging. Het is inderdaad waarschijnlijk dat het gemiddelde op lange termijn van de verhouding tussen prijs en inkomsten geen goede referentie is, gewoonweg omdat in een land waar sparen zo belangrijk is (de Belgen zijn de grootste spaarders van Europa), aankopen niet alleen op inkomsten gebaseerd zijn maar ook op spaargelden.  [...] Dat zou de volgende jaren weleens kunnen gebeuren. De spaargelden zullen dat niet volledig kunnen compenseren, aangezien die maar een klein deel van de kopers betreffen. Ze zullen ook dalen als gevolg van de veroudering en de terugkeer van de bereidheid om risico's te nemen.  [...]

'Belgisch vastgoed niet extreem overgewaardeerd' - Vrije Tribunes - Trends Opinie