Spaargeld, BelgiŽ

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Twee. de Arco-top beloog zijn achterban, de coŲperanten, over wat er precies met het ingelegde spaargeld gebeurde. Drie. om niet volkomen met de billen bloot te gaan, wordt de politieke machinerie van de ACW-familie in stelling gebracht met als gevolg dat de belastingbetaler moet opdraaien voor het eigen falen.  [...] De verzekeringsmarkt in BelgiŽ kan perfect functioneren zonder Ethias. De voorbije jaren toonde het management van Ethias duidelijk haar onbekwaamheid om haar missie waar te maken. De overheden, die als aandeelhouder zwaar tekort schoten door het allemaal te laten gebeuren, moeten onmiddellijk stoppen met geld in deze vergeetput te kappen, Ethias in vereffening stellen en zo veel mogelijk proberen te recupereren via de verkoop van de goede brokken.  [...] Mijnheer Van Overstraete, Wat gebeurt er als Dexia Bank BelgiŽ failliet gaat met het spaargeld van de Belgen Hetzelfde als met de spaarders van de Ijslandse banken, die niet eens een adres hadden in dit land, maar via een Luxemburgse constructie.Wat er met de banken gebeurd is, is het gevolg van uw heilsleer.  [...]

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Het regeerakkoord is er al  - Trends Opinie - Columns

Het regeerakkoord is er al - Trends Opinie - Columns

Nog dit jaar moet 0,5 procent van het bruto binnenlands product structureel worden bespaard, en 0,6 procent in 2015. Dat is een saneringsoperatie van in totaal 4,4 miljard euro. De jaren daarna moet minstens 0,5 procent structureel worden bespaard (elke keer bijna 2 miljard euro), tot BelgiŽ een structureel overschot van 0,75 procent heeft.  [...] Hogere heffingen op consumptie liggen iets moeilijker, aangezien de inwoners van een klein land als BelgiŽ gemakkelijk de grens kunnen oversteken op zoek naar goedkopere producten. In de verkiezingsprogramma's met de politieke partijen bleek enkel CD&V voorstander van een hogere btw te zijn.  [...] De moeilijkste opdracht wordt wellicht het hakken in het woud aan fiscale aftrekken. BelgiŽ is het land van de lobbyfiscaliteit, waar elk belastingvoordeel is wel door de een of andere pressiegroep is afgedwongen. Wat bijvoorbeeld te denken over de heilige koe van de bedrijfswagens Pas met een duidelijke, ingrijpende en lineaire verlaging van de lasten op arbeid zullen werknemers en werkgevers aanvaarden dat bepaalde fiscale snoepjes verdwijnen.  [...]

Het regeerakkoord is er al  - Trends Opinie - Columns

De waarschuwing van Greenspan - Trends Opinie - Columns

De obligatie wordt ook geplaatst onder Brits recht, wat de kans op een herschikking van deze schuld kleiner maakt. En als de hoofdsom netjes wordt terugbetaald, dan is een rendement van 4,95 procent best interessant. Duits en Belgisch overheidspapier met dezelfde looptijd bieden respectievelijk 0,58 en 0,88 procent rendement.  [...] het Rekenhof) laat staan dat er een methodologische nota aan vast zou hangen. Dat van N-VA komt bij mij bovenop de andere propaganda. Wie is er ook alweer als eerste in BelgiŽ/Vlaanderen/Brussel/WalloniŽ met dat idee naar voor gekomen PS. Internetlinks kan ik u niet meegeven en literatuurverwijzingen toevoegen lijkt me overkill.  [...] Een eventuele devaluatie is diefstal van spaargeld. En die diefstal is al bezig met rentes die kunstmatig lager zijn dan de inflatie. En was niet juist gebrek aan spaargeld (of te hoge schulden) de aanloop van het probleem van de Eurozone.  [...]

De waarschuwing van Greenspan - Trends Opinie - Columns

Leterme en Dexia: vele eurocenten verlies  - Johan Van Overtveldt - Columns

Leterme en Dexia: vele eurocenten verlies - Johan Van Overtveldt - Columns

Het waarborgbedrag dat BelgiŽ zal moeten neertellen voor de bad bank staat nog niet vast, maar het ligt zeker boven de 50 miljard euro (we houden geen rekening met de consequenties van een mogelijke nationalisering van Dexia BelgiŽ). Neem daarbij de 27 miljard euro waar ons land zich tot nu toe garant voor heeft voor gesteld in het kader van de strijd tegen de eurocrisis en je krijgt een potentiŽle bijkomende last op de schouders van BelgiŽ die de 20 procent van ons bbp overschrijdt.  [...] In de ranking van bijvoorbeeld Moody's geniet BelgiŽ nog altijd van een e1-rating, zijnde de op een na hoogste quotering. Spanje zit daar net onder met e2. Spanje betaalt vandaag afgerond 5 procent voor financiering op tien jaar, BelgiŽ 3,90 procent. Zakt de rating van BelgiŽ onder meer door de potentiŽle kosten veroorzaakt door het Dexia-dossier, dan zal de Belgische staat, en dus de belastingbetaler, beduidend hogere rentelasten moeten torsen.  [...] Dit is veel erger dan Fortis, Arco Group zit nu met een negatief eigen vermogen, Overheden verliezen een miljoenen spaarpot, dit is niet goed voor Belgie, en dan nu nog een ex-bestuurder van Dexia als premier, dat belooft.  [...]

Leterme en Dexia: vele eurocenten verlies  - Johan Van Overtveldt - Columns

Conversaties met Mr. P.: De tanende Belgische competitiviteit - Trends Opinie - Columns

Uitstekend, dank u wel', glundert Mr.P. We stevenen af op een recordjaar, met dank, weerom, aan de export. Nauwelijks last van de dure euro. Belgische bieren blijven hot in het buitenland. En de verkoop in BelgiŽ houdt stand. Neen, mij hoor je niet klagen.  [...] Kijk Dirk, voor ons is het geen optie in Centraal-Europa bier te gaan brouwen. Maar waarom zouden anderen in BelgiŽ nog een nieuwe fabriek opstarten In TsjechiŽ bijvoorbeeld zijn de personeelskosten een derde van de onze. In Bulgarije een tiende. Ok, je moet geschikt volk vinden.  [...] Weet je Dirk, die bedrijfskosten, dat op zich is al een pijnlijke zaak. Maar daarnaast zijn er nog tal van andere zaken die het leven van Belgische bedrijven bemoeilijken. Onze centrale ligging is een troef. Maar ik erger me blauw aan de verloren uren die ik aan onze chauffeurs betaal om vooral in BelgiŽ in de file te staan.'.  [...]

Conversaties met Mr. P.: De tanende Belgische competitiviteit  - Trends Opinie - Columns

De meerwaarde van Brussel - Trends Opinie - Columns

De afwijzing van het zespuntenplan van Europa over noodzakelijke sociaaleconomische hervormingen door de Parti Socialiste, heeft alweer duidelijk gemaakt dat in BelgiŽ de minderheid het democratische systeem blokkeert. Niet Bart De Wever (N-VA), maar formateur Elio Di Rupo (PS) durft als winnaar van de verkiezingen ťťn jaar geleden, zijn verantwoordelijkheid niet op te nemen.  [...] In Trends van deze week pleit de Waalse professor Francis Bismans voor een confederaal model op basis van artikel 35 van de grondwet. Vertolkt hij een marginaal standpunt Dat kan, al is hij overtuigd dat de omslag naar confederalisme aan Franstalige kant sneller kan gaan dan de moeizame ombuiging in de geesten van het unitaire naar een federaal BelgiŽ.  [...] De opeenvolgende staatshervormingen waren een uitholling van de Vlaamse meerderheid, zodat de minderheid het spel beheerst. Dat is nu veranderd. De N-VA heeft het politieke landschap in BelgiŽ compleet gewijzigd, zegt Bismans. En dat is minder een kwestie van 'nieuwe Vlaamse arrogantie' dan van grenzen trekken.  [...]

De meerwaarde van Brussel - Trends Opinie - Columns

5 voorspellingen van Trends voor 2014 - Trends Opinie - Columns

5 voorspellingen van Trends voor 2014 - Trends Opinie - Columns

a. Kandidaat-premier Bart De Wever scoort sterk met de N-VA, maar botst op een non van de Franstaligen. Het federale BelgiŽ blijft verstoken van een echte sociaal-economische herstelregering. De regering-Di Rupo zal voor en na de verkiezingen de milde conjuncturele opleving, die haar vel redde, verkopen als een structureel herstel.  [...] Europa krabbelt verder overeind, al wordt de kloof tussen een groep sterkere landen rond Duitsland (met Spanje en Nederland als comebacklanden) en een groep zwakke landen rond Frankrijk (met BelgiŽ) onrustwekkend breed. Griekenland moet nog eens gered worden, maar die routine heeft Europa intussen in de vingers.  [...] De Rode Duivels overleven zonder problemen de groepsfase van de Wereldbeker voetbal en in het knock-outsysteem van de laatste zestien is alles mogelijk. Dat geeft BelgiŽ een kans van 6,25 procent om wereldkampioen te worden.  [...]

5 voorspellingen van Trends voor 2014 - Trends Opinie - Columns

Een land zonder mensen die nog willen werken of ondernemen, is ten dode opgeschreven - Vrije Tribunes - Trends Opinie

Ondernemers en zelfstandigen zijn rijke elitaire nestbevuilers in BelgiŽ en lopen constant te verkondigen dat ze het allemaal beu en moe zijn en dat ze dringend meer moeten gewaardeerd worden. En telkens zijn blijkbaar alle ondernemers N-VA'ers of Open VLD'ers en zijn deze mensen bij uitstek geen warme of sociale mensen.  [...] Ik stel mij vaak de vraag of het echt nodig is om perfect capabele mensen eindeloos in een uitkering te voorzien of te blijven vasthouden aan de dure maatregelen om buitenlandse bedrijven extra te motiveren om in BelgiŽ te blijven. Zou dat geld niet beter gebruikt zou worden om bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg extra te financieren en de kleine zelfstandigen extra te ontlasten Wie wil er anders morgen nog met de noodzakelijke bedrijven beginnen zoals een krantenwinkel, kapsalon, kinderopvang of thuisverpleegzorg Dit zijn de fundamenten van onze maatschappij.  [...] De socialistische Overheid, de hele Overheid en ambtenaren, haten hardwerkende ondernemers en zijn verliefd op steuntrekkers en afhankelijken, hun stemmetjes. Je moet dus wel goed gek zijn als je een bedrijf in Nederland, Belgie of Frankrijk begint. Wees verstandig emigreer uit het zieke socialistische Europa, er is hier geen toekomst voor ondernemers en kreatievelingen.  [...]

Een land zonder mensen die nog willen werken of ondernemen, is ten dode opgeschreven - Vrije Tribunes - Trends Opinie

Antwerpse dilemma's staan model voor het hele land - Trends Opinie - Columns

Pensioenen blijven betalen en tegelijk investeren in de toekomst. in Antwerpen zal het niet kunnen zonder harde sanering. Hopelijk schudt het Antwerpse voorbeeld de rest van BelgiŽ wakker.  [...] Ook dat klinkt vertrouwd. Het ijzeren statuut van de Antwerpse havenarbeiders en de verstikkende files doen bedrijven uitkijken naar andere oorden. Opnieuw zijn er parallellen met BelgiŽ, met zijn rigide arbeidsmarkt, vastlopende mobiliteit en bedrijfssluitingen.  [...] Loonlastenverlaging, flexibilisering van de arbeidsmarkt, pensioenleeftijd, belastingen. BelgiŽ heeft de belangrijkste sleutels in handen, maar treuzelt. Antwerpen heeft die sleutels niet, maar probeert het toch.  [...]

Antwerpse dilemma's staan model voor het hele land - Trends Opinie - Columns

Automatische indexering moet in de koelkast  - Trends Opinie - Columns

Automatische indexering moet in de koelkast - Trends Opinie - Columns

De wet schrijft voor dat een loonkostenontsporing ten opzichte van de buurlanden achteraf moet worden gecorrigeerd. De Vos. Hoogstens hebben de sociale partners zich bij het vastleggen van een aantal loonnormen wat ingehouden. Maar als BelgiŽ de opgebouwde handicap echt had willen wegwerken, dan hadden ze beter voor een loonbevriezing gekozen.  [...] Cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven tonen aan dat de loonkostenontsporingen grotendeels te verklaren zijn door het indexeringssysteem, niet door de reŽle loonstijgingen. Het probleem voor BelgiŽ is dat de inflatie hier al een hele tijd structureel hoger ligt dan in de buurlanden (2,8 procent in BelgiŽ tegenover 2 procent in Duitsland).  [...] Volgens Marc De Vos blijft BelgiŽ sowieso benadeeld als het huidige stelsel in stand wordt gehouden. Ook in andere landen worden de lonen aangepast aan de levensduurte, zegt hij, Maar dat gebeurt synchroon met de economische ontwikkeling. Bij ons is dat niet het geval en dat zorgt voor problemen.  [...]

Automatische indexering moet in de koelkast  - Trends Opinie - Columns