Spaargeld, BelgiŽ

Overheidswaarborgen verschuiven risico naar belastingbetaler - Financieel en economisch nieuws

Soms zijn overheidswaarborgen terecht. Bijvoorbeeld als de economie dreigt stil te vallen door algemene paniek. Dat was zo in 2008 na het kapseizen van de zakenbank Lehman Brothers. Gigarant onstond kort daarna als voorlopige maatregel om gezonde bedrijven aan kredieten te helpen.   [...] Peeters wil via de waarborgen ook het spaargeld mobiliseren en spaarders laten intekenen op bedrijfsobligaties bijvoorbeeld. Op de Belgische spaarboekjes staat een recordbedrag van 230 miljard euro. Wat de politici ontgaat, is dat de berg spaargeld niets anders is dan opgehoopte angst en uitzichtloosheid.  [...] De spaarders wachten niet op waarborgen, maar op moedige beslissingen. Zonder politieke en begrotingsunie blijft de euro een krakkemikkige constructie die bij het minste stormpje omver waait. Met een doortastend beleid en een helder perspectief zouden de miljarden op de spaarboekjes vanzelf loskomen en naar de risicomarkten vloeien.   [...]

Overheidswaarborgen verschuiven risico naar belastingbetaler - Financieel en economisch nieuws

Geen getrouwheidspremie, geen winnaars - Financieel en economisch nieuws

Voor de Belgische banken, groot en klein, is het verdwijnen van de getrouwheidspremie geen goed nieuws. De premie was een middel om het spaargeld gedurende langere tijd aan zich te binden, waardoor ze het konden herbeleggen op de iets langere termijn (twee tot tien jaar).  [...] Zijn er dan geen winnaars in dit verhaal Toch wel, de buitenlandse banken die hier een internetbank hebben neergezet en een hoge rente kunnen afficheren wegens nauwelijks werkingskosten. Maar waarin beleggen die banken het Belgische spaargeld Hoe groot is het risico van hun investeringen Daarover bestaat totaal geen transparantie.  [...] Niet alleen dreigt veel Belgisch spaargeld naar het buitenland te vloeien, het kan bovendien wel eens met grote risico's herbelegd zijn. We zouden kunnen rekenen op toezichthouders die ons daarvoor waarschuwen, maar na de financiŽle crisis van 2008 weten we beter. Remember Kaupthing.  [...]

Geen getrouwheidspremie, geen winnaars - Financieel en economisch nieuws

Veilige banken, het kan - Financieel en economisch nieuws

Dat is best gedurfd, want onder meer Fortis Bank en KBC brachten vijf jaar geleden met onverantwoord risicogedrag de Belgische economie aan de rand van de afgrond, al stonden Daems en Leysen toen nog niet aan het roer. Beide heren betwisten ook niet dat een strenge bankenwet een absolute must is, maar ze vrezen dat hun vleugels iets te veel geknipt worden en dat ook de Belgische economie niet beter wordt van de bankenwet.  [...] De nieuwe Belgische bankenwet sluit nochtans aan bij de internationale tendens om stevige schotten op te trekken tussen het klassieke bankieren en het zakenbankieren, wat moet voorkomen dat het 'casinogeld' het spaargeld opeet als het misgaat. Een eerste scenario, waar ook de regering-Di Rupo aan denkt, is om het zakenbankieren fors in te perken, zoals in de VS is gebeurd.  [...] Ook de Belgische bankenwet zou nog veel ruimte laten voor deze tradingactiviteiten. Het Verenigd Koninkrijk wil wel voor een volwaardige afsplitsing gaan om de spaarder en de belastingbetaler te beschermen. Of hoe de bewakers van het Angelsaksische kapitalisme en de Belgische socialisten hier elkaar vinden.  [...]

Veilige banken, het kan - Financieel en economisch nieuws

De muizenval van Reynders - Financieel en economisch nieuws

De regering van lopende zaken heeft een begerig oog laten vallen op de ongeveer 200 miljard euro die geparkeerd staat op Belgische spaarboekjes. Dat is tactisch goed bekeken. Premier Leterme & co krijgen het moeilijker om de staatsschuld en het begrotingstekort te herfinancieren tegen betaalbare rentevoeten, dus waarom niet dat spaargeld mobiliseren om die herfinanciering op een relatief goedkope manier te doen.  [...] Daarnaast dreigt de spaarder die in de muizenval trapt, gedeeltelijk onteigend te worden. Wie vandaag tegen de huidige rentevoeten staatspapier met langere looptijden koopt, loopt een hoog risico dat een hogere inflatie zwaar zal interen op de koopkracht van dat spaargeld.  [...] De demarche van de regering getuigt ook van weinig fair play tegenover de private sector. Als de overheid alle muizen vangt, dan blijft er minder te eten voor de privťsector. De regering mag niet vergeten dat ook de banken, die ze net gered heeft, de volgende maanden en jaren een grote behoefte hebben aan dat goedkope spaargeld om zichzelf te financieren.  [...]

De muizenval van Reynders - Financieel en economisch nieuws

Duim omhoog voor Geens - Financieel en economisch nieuws

Duim omhoog voor Geens - Financieel en economisch nieuws

Want spaargeld krijgt in dit land een fiscale voorkeurbehandeling die schadelijk is voor de economie. De vrijstelling van roerende voorheffing lokt te veel centen naar spaarrekeningen, die niet meer zijn dan veredelde zichtrekeningen. Hoewel deze spaarmassa een vrij stabiele en daarom zeer belangrijke financieringsbron is voor de banken, vindt dit geld vrij moeilijk de weg naar de economie.  [...] Daarnaast creŽert de gunstige fiscaliteit ook een overaanbod aan spaargeld, waarbij het surplus naar het buitenland stroomt. De Belgische overheid subsidieert op die manier de financiering van de economie van onze buurlanden en concurrenten. Bovendien vloeit het fiscaal voordeel slechts in beperkte mate naar de spaarder zelf, want door de vrij dominante positie van de grootbanken op de spaarmarkt, is de kans groot dat de banken het fiscaal voordeel naar zich toe halen door lagere spaarrentes te afficheren.  [...] In principe moet de spaarder trouwens nu al zijn intresten optellen en opgeven in zijn belastingaangifte. De schrik voor de aanleg van een vermogenskadaster zit er bij de bevolking natuurlijk diep in, wat best begrijpelijk is gegeven de jacht van de regering-Di Rupo op de burger die wat geld opzijgezet heeft.   [...]

Duim omhoog voor Geens - Financieel en economisch nieuws

Ajit Shetty: 'De notionele-intrestaftrek brengt geld in de schatkist' - Financieel en economisch nieuws

Ajit Shetty: 'De notionele-intrestaftrek brengt geld in de schatkist' - Financieel en economisch nieuws

De notionele-intrestaftrek is de reden waarom multinationals en financieringscentra in BelgiŽ blijven, zegt Ajit Shetty, voorzitter van het Forum voor Multinational Companies in BelgiŽ (MCB). De maatregel brengt geld in de Belgische schatkist.  [...] De financiŽle centra van multinationals hebben miljarden euro's aan eigen middelen naar BelgiŽ gehaald dankzij de notionele-intrestaftrek. Met die maatregel kunnen de bedrijven een fictieve rente van hun belastbare winst aftrekken. MCB-voorzitter Ajit Shetty, sinds gisteren met pensioen als topman van Janssens Pharmaceutica.  [...] In tegenstelling tot wat sommigen denken, brengt de maatregel wel degelijk geld op voor de staat. Als de aftrek wordt verminderd of afgeschaft, zal de winst waarop de gunstige belastingvoet wordt toegekend, eenvoudigweg niet meer in BelgiŽ gemaakt worden.  [...]

Ajit Shetty: 'De notionele-intrestaftrek brengt geld in de schatkist' - Financieel en economisch nieuws

Het regeerakkoord is er al - Financieel en economisch nieuws

Het regeerakkoord is er al - Financieel en economisch nieuws

Nog dit jaar moet 0,5 procent van het bruto binnenlands product structureel worden bespaard, en 0,6 procent in 2015. Dat is een saneringsoperatie van in totaal 4,4 miljard euro. De jaren daarna moet minstens 0,5 procent structureel worden bespaard (elke keer bijna 2 miljard euro), tot BelgiŽ een structureel overschot van 0,75 procent heeft.  [...] Hogere heffingen op consumptie liggen iets moeilijker, aangezien de inwoners van een klein land als BelgiŽ gemakkelijk de grens kunnen oversteken op zoek naar goedkopere producten. In de verkiezingsprogramma's met de politieke partijen bleek enkel CD&V voorstander van een hogere btw te zijn.  [...] De moeilijkste opdracht wordt wellicht het hakken in het woud aan fiscale aftrekken. BelgiŽ is het land van de lobbyfiscaliteit, waar elk belastingvoordeel is wel door de een of andere pressiegroep is afgedwongen. Wat bijvoorbeeld te denken over de heilige koe van de bedrijfswagens Pas met een duidelijke, ingrijpende en lineaire verlaging van de lasten op arbeid zullen werknemers en werkgevers aanvaarden dat bepaalde fiscale snoepjes verdwijnen.  [...]

Het regeerakkoord is er al - Financieel en economisch nieuws

Betaalde BelgiŽ te veel of te weinig voor Belfius? - Financieel en economisch nieuws

Hoewel dat onderzoek er nooit gekomen is, stemde de regering toch in met een overnameprijs van 4 miljard euro. Dit was de prijs die BelgiŽ wilde betalen om een catastrofe voor zijn spaarders te voorkomen.  [...] Critici zeiden in die periode dat BelgiŽ beter meer betaald had voor Belfius, op voorwaarde dat de restportefeuille volledig bij Dexia zou worden ondergebracht. Het had het voordeel van de duidelijkheid gehad. In dat scenario had Belfius met een propere lei kunnen starten, terwijl de bank nu nog werkt aan haar herstel.  [...] Bovendien zal pas over een paar jaar blijken of BelgiŽ nu al dan niet te veel betaald heeft. Belfius stevent af op een jaarwinst van naar schatting 400 miljoen euro, wat tegenover de overnameprijs een return on investment van 10 procent vertegenwoordigt. Als de staatsbank erin slaagt haar kapitaalbuffers te versterken en haar commerciŽle model te herdenken, kan ze vanaf 2016 als een overnamebruid gepresenteerd worden.  [...]

Betaalde BelgiŽ te veel of te weinig voor Belfius? - Financieel en economisch nieuws

Applaus voor Clear2Pay en Layerwise - E-Business

Applaus voor Clear2Pay en Layerwise - E-Business

Het is jammer dat de beloftevolle Vlaamse techbedrijven Clear2Pay en Layerwise in buitenlandse handen zijn gevallen. Maar met een infuus van Vlaams spaargeld waren die bedrijven nog slechter af. Ze hebben mťťr nodig dan enkel geld.  [...] En dat terwijl er voor 255 miljard euro op de Belgische spaarboekjes staat te roesten. Nu de samenleving bovendien ook eindelijk een return kan zien van die zware investeringen in onderwijs en infrastructuur, ziet het die grotendeels versluisd worden naar een buitenlandse speler.  [...] Die redenering is fout. Zelfs al hadden we Layerwise of Clear2Pay massaal met Vlaams spaargeld gesteund en zo beter in de Vlaamse klei laten wortelen, dan nog waren die ondernemers niet beter af geweest. In de techindustrie is Vlaams geld vaak 'dom' geld, zeker in jongere sectoren zoals software, internetbedrijven en 3D-printing.  [...]

Applaus voor Clear2Pay en Layerwise - E-Business

Fluiten in het donker - Financieel en economisch nieuws

Fluiten in het donker - Financieel en economisch nieuws

De Vlerick Business School maakte deze week, als onderzoekspartner van het World Economic Forum, de competitiviteitsranking 2013-2014 van 144 landen bekend. Zwitserland staat op ťťn, gevolgd door Singapore en Finland. Duitsland valt net naast het podium. BelgiŽ staat net als vorig jaar op de 17de plaats.  [...] BelgiŽ krijgt goede punten voor zijn gezondheidszorg en zijn onderwijs (3de en 5de plaats). Maar de medaille heeft een minder fraaie keerzijde. Voor zijn overheidsefficiŽntie staat BelgiŽ op de 56ste plaats. Dat is zeer verontrustend, als we weten dat er weinig landen zijn waar het overheidsbeslag nog groter is.  [...] Daar bengelt BelgiŽ met een 139ste en 142ste stek onderaan de ranking. BelgiŽ krijgt ook slechte punten voor zijn beperkte loonflexibiliteit, zijn hoge overheidsschuld en de sterke neiging tot deficitspending.  [...]

Fluiten in het donker - Financieel en economisch nieuws