Spaargeld, BelgiŽ

De muizenval van Reynders - Trends Opinie - Columns

De regering van lopende zaken heeft een begerig oog laten vallen op de ongeveer 200 miljard euro die geparkeerd staat op Belgische spaarboekjes. Dat is tactisch goed bekeken. Premier Leterme & co krijgen het moeilijker om de staatsschuld en het begrotingstekort te herfinancieren tegen betaalbare rentevoeten, dus waarom niet dat spaargeld mobiliseren om die herfinanciering op een relatief goedkope manier te doen.  [...] Daarnaast dreigt de spaarder die in de muizenval trapt, gedeeltelijk onteigend te worden. Wie vandaag tegen de huidige rentevoeten staatspapier met langere looptijden koopt, loopt een hoog risico dat een hogere inflatie zwaar zal interen op de koopkracht van dat spaargeld.  [...] De demarche van de regering getuigt ook van weinig fair play tegenover de private sector. Als de overheid alle muizen vangt, dan blijft er minder te eten voor de privťsector. De regering mag niet vergeten dat ook de banken, die ze net gered heeft, de volgende maanden en jaren een grote behoefte hebben aan dat goedkope spaargeld om zichzelf te financieren.  [...]

De muizenval van Reynders - Trends Opinie - Columns

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Twee. de Arco-top beloog zijn achterban, de coŲperanten, over wat er precies met het ingelegde spaargeld gebeurde. Drie. om niet volkomen met de billen bloot te gaan, wordt de politieke machinerie van de ACW-familie in stelling gebracht met als gevolg dat de belastingbetaler moet opdraaien voor het eigen falen.  [...] De verzekeringsmarkt in BelgiŽ kan perfect functioneren zonder Ethias. De voorbije jaren toonde het management van Ethias duidelijk haar onbekwaamheid om haar missie waar te maken. De overheden, die als aandeelhouder zwaar tekort schoten door het allemaal te laten gebeuren, moeten onmiddellijk stoppen met geld in deze vergeetput te kappen, Ethias in vereffening stellen en zo veel mogelijk proberen te recupereren via de verkoop van de goede brokken.  [...] Mijnheer Van Overstraete, Wat gebeurt er als Dexia Bank BelgiŽ failliet gaat met het spaargeld van de Belgen Hetzelfde als met de spaarders van de Ijslandse banken, die niet eens een adres hadden in dit land, maar via een Luxemburgse constructie.Wat er met de banken gebeurd is, is het gevolg van uw heilsleer.  [...]

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Geen getrouwheidspremie, geen winnaars - Trends Opinie - Columns

Voor de Belgische banken, groot en klein, is het verdwijnen van de getrouwheidspremie geen goed nieuws. De premie was een middel om het spaargeld gedurende langere tijd aan zich te binden, waardoor ze het konden herbeleggen op de iets langere termijn (twee tot tien jaar).  [...] Zijn er dan geen winnaars in dit verhaal Toch wel, de buitenlandse banken die hier een internetbank hebben neergezet en een hoge rente kunnen afficheren wegens nauwelijks werkingskosten. Maar waarin beleggen die banken het Belgische spaargeld Hoe groot is het risico van hun investeringen Daarover bestaat totaal geen transparantie.  [...] Niet alleen dreigt veel Belgisch spaargeld naar het buitenland te vloeien, het kan bovendien wel eens met grote risico's herbelegd zijn. We zouden kunnen rekenen op toezichthouders die ons daarvoor waarschuwen, maar na de financiŽle crisis van 2008 weten we beter. Remember Kaupthing.  [...]

Geen getrouwheidspremie, geen winnaars  - Trends Opinie - Columns

Overheidswaarborgen verschuiven risico naar belastingbetaler - Trends Opinie - Columns

Soms zijn overheidswaarborgen terecht. Bijvoorbeeld als de economie dreigt stil te vallen door algemene paniek. Dat was zo in 2008 na het kapseizen van de zakenbank Lehman Brothers. Gigarant onstond kort daarna als voorlopige maatregel om gezonde bedrijven aan kredieten te helpen.   [...] Peeters wil via de waarborgen ook het spaargeld mobiliseren en spaarders laten intekenen op bedrijfsobligaties bijvoorbeeld. Op de Belgische spaarboekjes staat een recordbedrag van 230 miljard euro. Wat de politici ontgaat, is dat de berg spaargeld niets anders is dan opgehoopte angst en uitzichtloosheid.  [...] De spaarders wachten niet op waarborgen, maar op moedige beslissingen. Zonder politieke en begrotingsunie blijft de euro een krakkemikkige constructie die bij het minste stormpje omver waait. Met een doortastend beleid en een helder perspectief zouden de miljarden op de spaarboekjes vanzelf loskomen en naar de risicomarkten vloeien.   [...]

Overheidswaarborgen verschuiven risico naar belastingbetaler - Trends Opinie - Columns

Veilige banken, het kan - Trends Opinie - Columns

De nieuwe Belgische bankenwet sluit nochtans aan bij de internationale tendens om stevige schotten op te trekken tussen het klassieke bankieren en het zakenbankieren, wat moet voorkomen dat het casinogeld' het spaargeld opeet als het misgaat. Een eerste scenario, waar ook de regering-Di Rupo aan denkt, is om het zakenbankieren fors in te perken, zoals in de VS is gebeurd.  [...] Ook de Belgische bankenwet zou nog veel ruimte laten voor deze tradingactiviteiten. Het Verenigd Koninkrijk wil wel voor een volwaardige afsplitsing gaan om de spaarder en de belastingbetaler te beschermen. Of hoe de bewakers van het Angelsaksische kapitalisme en de Belgische socialisten hier elkaar vinden.  [...] Dus al het spaargeld hebben die dieven zichzelf als bonus uitgekeerd... dus als we lezen de belg heeft 200 miljoen gespaard dit kwartaal' dan gaat er 200 miljoen naar bonussen en devidenten. Bij de volgende beurscrisis gaan de meeste banken overkop en pikken ze alle spaarboeken in zoals in Cyprus en NIEMAND zal protesteren.  [...]

Veilige banken, het kan  - Trends Opinie - Columns

BelgiŽ is niet klaar voor inflatie - Trends Opinie - Columns

BelgiŽ is niet klaar voor inflatie - Trends Opinie - Columns

Voor het gros van de Belgische bevolking is inflatie minder goed nieuws. De Belgen staan bekend als stevige spaarders. En inflatie is de vijand van spaargeld. Het wordt immers steeds minder waard. Voor een vergrijzende bevolking (die normaal meer spaart dan schulden heeft) is het inflatiescenario geen goed vooruitzicht.  [...] Een belangrijk deel van de spaargelden zijn pensioengelden. Daar heeft BelgiŽ met zijn repartitiestelsel wel een voordeel. Onze wettelijke pensioenen worden betaald door de werkenden aan de gepensioneerden op het moment zelf. Inflatie heeft er dus geen invloed op.  [...] De Belgische politici hebben nauwelijks vat op de inflatie. Ze wordt positief beÔnvloed door de geldcreatie en negatief door de rente. Dat spel wordt gespeeld door de grote landen, de Fed en de ECB. BelgiŽ kan zich echter wel verdedigen tegen de gevolgen van die inflatie.  [...]

BelgiŽ is niet klaar voor inflatie - Trends Opinie - Columns

Duim omhoog voor Geens - Trends Opinie - Columns

Want spaargeld krijgt in dit land een fiscale voorkeurbehandeling die schadelijk is voor de economie. De vrijstelling van roerende voorheffing lokt te veel centen naar spaarrekeningen, die niet meer zijn dan veredelde zichtrekeningen. Hoewel deze spaarmassa een vrij stabiele en daarom zeer belangrijke financieringsbron is voor de banken, vindt dit geld vrij moeilijk de weg naar de economie.  [...] Daarnaast creŽert de gunstige fiscaliteit ook een overaanbod aan spaargeld, waarbij het surplus naar het buitenland stroomt. De Belgische overheid subsidieert op die manier de financiering van de economie van onze buurlanden en concurrenten. Bovendien vloeit het fiscaal voordeel slechts in beperkte mate naar de spaarder zelf, want door de vrij dominante positie van de grootbanken op de spaarmarkt, is de kans groot dat de banken het fiscaal voordeel naar zich toe halen door lagere spaarrentes te afficheren.  [...] In principe moet de spaarder trouwens nu al zijn intresten optellen en opgeven in zijn belastingaangifte. De schrik voor de aanleg van een vermogenskadaster zit er bij de bevolking natuurlijk diep in, wat best begrijpelijk is gegeven de jacht van de regering-Di Rupo op de burger die wat geld opzijgezet heeft.   [...]

Duim omhoog voor Geens - Trends Opinie - Columns

Belgische belastingdruk en zwartwerk behoren tot de absolute wereldtop - Trends Opinie - Columns

De discussie over het zwartwerk in de horeca zou ons er moeten toe aanzetten om de de belastingdruk in BelgiŽ grondig onder handen te nemen. Het is opvallend dat hoe langer hoe meer internationale instellingen aangeven dat in BelgiŽ de grenzen van de belastingsdruk echt wel bereikt zijn.  [...] Denk maar aan het IMF, de OESO en nu de Europese Commissie. Een nieuwe verhoging van de belastingen is echt uit den boze, lezen we in hun rapporten. Want zoals genoegzaam bekend behoort de Belgische belastingdruk tot de absolute wereldtop.  [...] De belastingen kunnen niet zakken. Bovendien hebben de politici hun ogen gericht op het spaargeld vand de Belgen. Daar kunnen ze alleen maar aan via belastingen. Ik vraag me af op welk niveau men het woord belastingen vervangt door in beslag name. Als men dan kijkt naar de onrechtstreekse belastingen dan zijn we dus daar niet ver vanaf.  [...]

Belgische belastingdruk en zwartwerk behoren tot de absolute wereldtop - Trends Opinie - Columns

Di Rupo en de weg naar de economische woestijn - Trends Opinie - Columns

Het Belgische probleem bestaat er echter in hoofdzaak in dat, al naargelang men zich in Vlaanderen, Brussel of WalloniŽ bevindt, de definitie van het probleem en de identificatie van de schuldige(n) van de volledige blockage er erg verschillend uitzien.  [...] Griekenland,Spanje,Portugal,BelgiŽ,alles landen bestuurd door de socialisten.de resultaten zijn er.geen groter leed dan men zichzelf aandeed.Hendrik 1729 heeft gelijk,vlamingen haalt uw centen uit de banken weg,de interesten zijn toch maar een aalmoes en consumeert matig gedurende een jaar,dan spaar je veel meer en zet de geldzakken-dixit politiekers-onder druk.  [...] Het heeft niet veel zin om zich nog druk te maken in wat die krankzinnige Waalse politici annex CD&V, Groen, OVLD, SPSA wensen door te voeren ( alleen belastingsverhogingen op de rug van de Vlamingen ) met steun van le palais. Maak dat al je spaargeld weg is bij Belgische banken ( bankrun, crash nummer 1, koop fysiek goud ) en stop met consumeren waar je maar kan ( crash nummer 2, de economie stort in ).  [...]

Di Rupo en de weg naar de economische woestijn - Trends Opinie - Columns

Wie wint 'race to the bottom'? - Visie Noels - Blogs

BelgiŽ. Waar bevindt BelgiŽ zich in deze race naar het laagste tarief In BelgiŽ is het normale tarief van de vennootschapsbelasting op dit ogenblik 33 % plus 3 opcentiemen aanvullende crisisbijdrage. In totaal dus 33,99 %. Voor kmo's geldt een verlaagd opklimmend tarief.  [...] De vraag rijst evenwel of de invoering van de notionele interest echt bedoeld is als een maatregel om het tarief van de vennootschapsbelasting in het algemeen te verlagen. Er zijn tekenen dat de notionele interest een andere agenda dient. BelgiŽ heeft zich in de voorbije periode op internationaal niveau vooral ontpopt als een land dat het financieringsvennootschappen van internationale groepen erg naar de zin wil maken.  [...] De notionele interest past in dezelfde doelstelling. De maatregel is niet - of niet in de eerste plaats - bedoeld om de belastingdruk in hoofde van de bakker om de hoek of in hoofde van de plaatselijke kmo te verlichten. Notionele interest is in de eerste plaats bedoeld om de coŲrdinatiecentra van multinationale ondernemingen in BelgiŽ te houden en om liefst nog talrijke andere financieringsvennootschappen van internationale groepen naar BelgiŽ te lokken.  [...]

Wie wint 'race to the bottom'? - Visie Noels - Blogs