UCB, Werknemers

Cadeautjes voor Dexia-werknemers zijn onaanvaardbaar - Trends Opinie - Columns

De holding Dexia deelt cadeaus uit aan haar werknemers - met goedkeuring van de christelijke vakbond. Het bewijst dat Dexia een stuurloos schip is. Er is dringend nood aan een strakke leiding en een geloofwaardig businessplan.  [...] Ongeloof. Dat is de enige reactie die een weldenkende mens kan hebben bij het lezen van de berichten over de cadeautjes die de Dexia-holding eind 2011 aan haar werknemers uitdeelde. engezien de variabele verloning al eerder geschrapt was, keerde de holding een 'functiepremie' uit.  [...] En dat is jammer. Want Dexia heeft nu nood aan een gedegen leiding waarbij iedereen - bestuur, management, werknemers, vakbonden en aandeelhouders - aan hetzelfde zeel trekt. Nu lijkt de restbank nog het meest op een stuurloos schip waar iedereen nog snel iets waardevols uit het ruim meepikt voor de boot zinkt.  [...]

Cadeautjes voor Dexia-werknemers zijn onaanvaardbaar - Trends Opinie - Columns

Het lot der economen - Johan Van Overtveldt - Columns

De loonkosten vastpinnen op een punt boven het niveau dat spontaan in de markt tot stand zou komen, remt de tewerkstelling van de betrokkenen. Voor ondernemingen overstijgt de kostprijs van deze werknemers hun productiviteit, en dus zullen potentiŽle werkgevers veeleer opteren voor rationalisering en automatisering dan voor werkverschaffing voor weinig of niet geschoolden.  [...] Een veel effectievere aanbeveling om verdere uitbreiding van ondraaglijke schuldenlasten te voorkomen, is een pleidooi voor een verhoging van de laagste nettolonen. Zonder de kosten voor de werkgever te verhogen en zonder de jobkansen van de minder begiftigde werknemers te hypothekeren, kan zo de welvaart van de laagste inkomenscategorieŽn opgetrokken worden.  [...] Tegelijk remt de optrekking van de ontslagvergoeding de aanwerving van nieuwe werknemers, omdat werkgevers zich goed bewust zijn van de gestegen kosten van een ontslag. Economen spreken zich niet uit voor of tegen een verhoging van de ontslagvergoeding. Zij wijzen er wel op dat zo'n ingreep de jobkansen voor jongeren en werklozen verkleint.  [...]

Het lot der economen  - Johan Van Overtveldt - Columns

'De bittere houding van de vakbonden bij Agfa-Gevaert is onbegrijpelijk en verwerpelijk' - Trends Opinie - Columns

'De bittere houding van de vakbonden bij Agfa-Gevaert is onbegrijpelijk en verwerpelijk' - Trends Opinie - Columns

De beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert is het slachtoffer van wat wordt omschreven als de hardste stakingsactie van de jongste decennia. De bittere houding van de vakbonden en opgehitste werknemers is tegelijk onbegrijpelijk en verwerpelijk.  [...] Agfa speelt nochtans in op de maatschappelijke trend om langer te werken, een trend die de vakbonden zouden moeten onderschrijven. Met deze wilde stakingsactie stoten ze oudere werknemers in vele andere bedrijven tegen het hoofd. Al is het protest allicht ook een pervers effect van het al te genereus toestaan van brugpensioen bij grote bedrijfsherstructureringen of -sluitingen als Ford Genk of Caterpillar Gosselies.  [...] Mocht het ooit zover komen, mogen de vakbonden en stakers er gif op innemen dat zo'n overnemer minder geduld zal hebben met een afdeling als Materials. Die produceert onder meer film en foliŽn, een dalende business. Met deze actie ondergraven ze zonder meer de tewerkstelling van vele collega's.   [...]

'De bittere houding van de vakbonden bij Agfa-Gevaert is onbegrijpelijk en verwerpelijk' - Trends Opinie - Columns

Tarieven van fiscaal-administratieve sancties - Trends Opinie - Columns

om een faillissement te vermijden. na een spontane rechtzetting. na een volledige rechtzetting, als de bewijzen onvolledig zijn. als tijdelijk en collectief voorstel aan een sector of een groep ondernemers of beleggers, als de redelijke termijn is verstreken.   [...] Rob Vermeiren. geloof jij dat nu nog steeds allemaal wat sommigen verkondigen. Denken jullie nu nog steeds dat zelfstandigen/ondernemers geen belastingen betalen. U mag de mijne anders eens betalen. De meeste zelfstandigen gaan kapot aan het zwartwerk van WERKNEMERS, niet aan dat van collega ondernemers.  [...] De fiscus moet meer middelen krijgen om de misbruiken te kunnen opsporen en bestraffen. Op dit ogenblik worden de belastingen betaalt door de werknemers waarvan het inkomen sowieso op papier staat, de vrije beroepen en de ondernemers betalen nauwelijks belastingen omdat ze allerlei achterpoortjes in de wetgeving vinden ofwel omdat ze gewoon zwart werken.  [...]

Tarieven van fiscaal-administratieve sancties - Trends Opinie - Columns

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Van ondernemers wordt verwacht dat zij ondernemen. Het samenbrengen van kapitaal, arbeid en technologie met het oog op de productie van goederen en diensten die een maatschappelijke meerwaarde bieden. Als de overheid via degelijke, corrigerende regulering voor de gewenste omgeving zorgt, dan vormt de gerealiseerde winst een goede indicatie van die maatschappelijke meerwaarde.   [...] Inherent aan dat ondernemerschap is het nemen van risico. Hebben de ondernemer en zijn team een goede productiekeuze gemaakt Richten ze zich op de meest lonende markten Brengen ze de meest efficiŽnte combinatie van kapitaal, arbeid en technologie in stelling Schat de ondernemer een of meerdere van deze keuzes fout in dan heeft dat onmiddellijk consequenties en moet er onverwijld bijgestuurd worden.   [...] Hoor ik u daar ooit eens iets over zeggen en over de 5 miljard onuitgekeerde gelden van werknemers via de pensioenfondsen in de verzekeringsmaatschappijen.  [...]

Twee maten, twee gewichten - Johan Van Overtveldt - Columns

Privťmanagers mijden overheidsbedrijven steeds meer - Trends Opinie - Columns

En er is nog een andere reden waarom toptalent zijn neus zal ophalen voor overheidsbedrijven. Bij de selectie worden vaak executive searchers betrokken die van discretie hun handelsmerk hebben gemaakt. Zo'n koppensneller legt een shortlist van kandidaten aan waaruit de raad van bestuur kan kiezen.   [...] Deze huidige topkaderleden zijn tegenwoordig niet meer of minder dan veel te duur betaalde werknemers. Dit zijn GEEN ondernemers. Zij staan doorgaans niet in met hun eigen hebben en houden, hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Als er iets fout gaat, geen probleem voor hen.  [...] Neen hoor, uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat deze mensen evengoed de werkingsmiddelen van het bedrijf dat ze 'leiden' opsouperen of grotendeels wegnemen. Bedrijven dienen tegenwoordig, net als de politiek, om aan persoonlijke verrijking te doen zonder enige maatschappelijke rol of verantwoordelijkheid.   [...]

Privťmanagers mijden overheidsbedrijven steeds meer - Trends Opinie - Columns

Industrie heeft genoeg van achterhoedegevechten - Trends Opinie - Columns

Het was een opdracht die De Geest niet kon weigeren. Zo zit hij namelijk in elkaar. Alles wat volgens hem goed is voor het bedrijf, is goed voor heel de industrie, en vice versa. Alleen waren zijn vleugels, blijkt nu, te sterk geknipt om met de Industrieraad een vrije en sierlijke vlucht te nemen.   [...] HVAC was ons vakgebied en met de opkomst van computers en de daaraan verbondene hightech zagen wij een totaal nieuwe markt ontstaan EN, veel erger, zat de industrie met een karrevracht oudere werknemers die plots veel te laag geschoold bleken om zich nog te kunnen (willen) inwerken in de innovatieve technieken.  [...] Dat is te wijten aan ons versplinterd politiek systeem. Dat heeft zeker niets te maken met de opleiding die de ministers zelf genoten hebben. Overigens, meneer Sowinski, blijkt het u te ontgaan dat er ook onder de succesvolle ondernemers, hier en elders en zeker in de Verenigde Staten, veel gediplomeerden in de rechten zijn.   [...]

Industrie heeft genoeg van achterhoedegevechten - Trends Opinie - Columns

Sociaal overleg is uitgeleefd - Trends Opinie - Columns

Waarom blijven de werkgevers en de federale regering dit overlegmodel mordicus verdedigen terwijl ze voortdurend te maken hebben met balorige vakbonden Na de opeenvolgende complexe staatshervormingen en de instorting van de Belgische haute finance in 2008, is het doodzieke sociaaloverlegmodel een van de laatste pijlers die het zeer gammele Belgische huis overeind houden.   [...] Ook de loonnorm die de sociale partners de voorbije jaren moesten vastleggen heeft niet geleid tot een beperking van de loonkostenhandicap. De stelling van de werkgevers dat de situatie nog veel erger zou zijn zonder loonoverleg snijdt geen hout.   [...] Het probleem zit hem in het sociaal overleg zelf, een relikwie van de industriŽle samenleving. Anno 2013 ziet de Belgische economie er totaal anders uit dan in de jaren zestig. Internationaler, met vervagende grenzen tussen de sectoren, met mondigere werknemers die meer en meer een individueel loonoverleg met hun baas verkiezen.  [...]

Sociaal overleg is uitgeleefd  - Trends Opinie - Columns

Chinese hypocrisie en onmacht  - Trends Opinie - Columns

Chinese hypocrisie en onmacht - Trends Opinie - Columns

Een tweede aspect van de Chinese hypocrisie is dat de schuldenopbouw binnen de VS in belangrijke mate een spiegelbeeld heeft in de zeer hoge consumptie in de VS die dan weer op haar beurt in belangrijke mate ten goede komt aan de Chinese exportmachine. Chinezen werken en investeren zich te pletter om te kunnen exporteren naar zich alsmaar dieper in de schulden stekende Amerikanen.   [...] De opmerking van mliedts over Amerikaanse producten vindt ik nogal naar de onozele kant. Toch even nadenken. Deze wil ik wel. auto's(Ford), frisdrank(Coca-Cola), fietsen(Trek), medicijnen(Pfizer), pacemakers(Boston Scientific), fietscomponenten(Sram), sportkledij(Nike).   [...] Dit zijn maar enkele voorbeelden hoor, ik zou zo nog een tijdje kunnen doorgaan. Als die dingen dan al niet in de US worden gemaakt zorgen ze elders oa. hier voor een pak werkgelegenheid. Die werknemers betalen belastngen en spijzen onze staatskas. Vergis ik mij als ik zeg dat alle Amerikaanse bedrijven samen de grootste werkgever is in BelgiŽ.  [...]

Chinese hypocrisie en onmacht  - Trends Opinie - Columns

Armoede is niet de enige verklaring voor de Britse rellen  - Trends Opinie - Columns

Armoede is niet de enige verklaring voor de Britse rellen - Trends Opinie - Columns

Kortom, rellen en criminaliteit zijn uitsluitend een gevolg van economische ongelijkheid. Maar dat is een al te gemakkelijke analyse. De realiteit is veel genuanceerder. Indien toenemende werkloosheid en economische achterstelling inderdaad de oorzaak is van de toenemende rellen, dan zouden de criminaliteitscijfers in Groot-BrittanniŽ al een paar jaar substantieel moeten stijgen.   [...] Criminologen zijn er meer en meer van overtuigd dat criminaliteit niet te herleiden is tot een louter armoede- en werkloosheidsprobleem. Een element dat vaak onderschat wordt, is de afwezigheid van stabiele gezinsverbanden. Tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig waren er bijvoorbeeld meer stabiele familiale situaties dan vandaag.   [...] black water,ik weet heus wel hoe de wereld in elkaar steekt. wat ik wou aantonen is als er geen ondernemers meer zijn er ook geen werknemers nodig zijn.van die sterilisaties wist ik ook al.ik ben trouwens ook al aan de kant geschoven door een multinational na 15 jaar dienst dus ik weet heus wel hoe het draait in de wereld.  [...]

Armoede is niet de enige verklaring voor de Britse rellen  - Trends Opinie - Columns