Ambtenaren, Pensioen

'Ambtenaren krijgen 5 procent extra pensioen' - Finance - Nieuws

De pensioenen van de Vlaamse ambtenaren stijgen tussen september 2010 en augustus 2011 met 5,3 procent. Dat bericht De Standaard donderdag.  [...] Volgens de socialistische vakbond ACOD komt er in het voorjaar van 2011 een perequatie van 1,3 procent voor de gepensioneerde ambtenaren van de Vlaamse overheid. Voor gepensioneerde spoormannen komt er 1,7 procent bij. Ook de pensioenen bij het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap gaan met meer dan 1 procent omhoog.  [...] Het Federaal Planbureau verwacht in augustus 2011 een nieuwe indexering, na die van september 2010. De optelsom van die dubbele indexering en de perequatie maakt dat de Vlaamse ambtenaren hun pensioen in minder dan twaalf maanden met 5,3 procent zien stijgen.  [...]

'Ambtenaren krijgen 5 procent extra pensioen' - Finance - Nieuws

Pensioenlawine bedelft lokale besturen - Beleid - Nieuws

Pensioenlawine bedelft lokale besturen - Beleid - Nieuws

De hoofdoorzaak is het groeiende legioen gepensioneerde statutaire ambtenaren. De kern van het probleem is dat de lokale besturen zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van die vastbenoemde ambtenaren. Dat gebeurt via een eigen omslag- of repartitiestelsel, waarbij werkende statutaire ambtenaren via de pensioenkas Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) bijdragen betalen voor de gepensioneerde ambtenaren.  [...] Steden moeten niet klagen. Als men steeds meer ambtenaren in dienst neemt, moeten de verantwoordelijken toch weten dat deze op pensioen zullen gaan. Of zal men opnieuw de schuld geven aan de vorige bestuurders.  [...] Ondernemers hebben hun pensioen onder Di Rupo met 25% zien afnemen(.) door de liquidatie-heffing. Het lijkt me niet meer dan billijk dat ook ambtenaren hun pensioen met 25% moeten laten afnemen. engezien die spaarpot voor ondernemers ook niet inflatie-vast wast, moeten ook de indexeringen voor ambtenaren worden afgeschaft.  [...]

Pensioenlawine bedelft lokale besturen - Beleid - Nieuws

Barroso looft Europese aanpak crisis - Beleid - Nieuws

Barroso looft Europese aanpak crisis - Beleid - Nieuws

Barroso liet voorts duidelijk verstaan dat de Commissie onderzoekt hoe ze de inkomsten van de EU kan laten groeien. Dat zou gebeuren via de aanpassing van het systeem waarop de Unie via transfers van de nationale regeringen wordt gefinancierd.   [...] GOEDGEKEURD... Pensioen op 50 en 9.000 euro maandelijks voor EU- ambtenaren 340 Europese ambtenaren gaan dit jaar met vervroegd pensioen vanaf 50 en dit met een pensioen van 9.000 euro (bruto) per maand. Om ambtenaren uit de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Polen, Malta, Estland) aan de slag te helpen, geeft de EU functionarissen uit de oude lidstaten (BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk) dus een gouden handdruk.  [...] Daar word ik nu ziek van. Waarom...en wie betaalt dit allemaal En wij moeten steeds langer werken voor een bedenkelijk pensioentje. Hoe zou het toch komen dat de kloof tussen burger en politiek zo groot is.  [...]

Barroso looft Europese aanpak crisis - Beleid - Nieuws

Jens Hoj (OESO): ‘Schaf de fiscale voordelen af'  - Finance - Nieuws

Jens Hoj (OESO): ‘Schaf de fiscale voordelen af' - Finance - Nieuws

Bovendien slokken de wedden van de ambtenaren 13 procent van het bbp op. De vergoedingen stijgen vooral in regionale en lokale overheden. Tegen het einde van dit decennium gaat een derde van het aantal federale ambtenaren op pensioen. Dat biedt een kans op besparingen.  [...] De OESO pleit ook voor een belastingverschuiving naar vastgoed en consumptie. Daar is nog fiscale ruimte. In BelgiŽ is de aankoop van een woning zeer duur - registratierechten van 10 of 12,5 procent - maar het huizenbezit wordt amper of niet belast. Personen die een gebouw verhuren, betalen slechts belasting op het kadastraal inkomen.   [...] Dat moet je eens proberen uit te leggen aan de rooie rakkers hier in BelgiŽ. Als de Vlaamse partijen zich niet zo zouden laten doen door PS, hadden er misschien al lang een deel van die maatregelen gestemd zijn. Maar ja, liever de NVA eraf rijden voor een paar ministerposten, dan een beetje ťchte politieke moed en de franstaligen voor de verandering eens in een hoek drijven en de noodzakelijke maatregelen erdoor duwen.   [...]

Jens Hoj (OESO): ‘Schaf de fiscale voordelen af'  - Finance - Nieuws

Memorandum VBO in teken van besparingen en efficiŽntere overheid - Belga Economie

(Belga) Werkgeversorganisatie VBO heeft woensdag, naar aanleiding van de federale verkiezingen van 13 juni, zijn memorandum voorgesteld. De prioriteiten liggen op een efficiŽntere overheid, kostenbesparingen om de pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden en een herstel van de concurrentiepositie van bedrijven.  [...] Besparen kan bijvoorbeeld op het ambtenarenapparaat. De laatste tien jaar kwamen er in ons land 60.000 ambtenaren bij, waarvan 50.000 op het niveau van de regio's en de gemeenten, illustreerde Leysen het verschil met de buurlanden. De volgende jaren gaan er echter heel wat ambtenaren op pensioen en is er dus besparingspotentieel.  [...] Het VBO pleitte er ook voor te sleutelen aan de vervroegde pensioneringssystemen of de gelijkgestelde periodes. Anders is de financiŽle houdbaarheid van onze pensioenen niet gewaarborgd. Hogere belastingen zijn geen optie, want de belastingdruk in BelgiŽ is al zeer groot. (EYI).  [...]

Memorandum VBO in teken van besparingen en efficiŽntere overheid - Belga Economie

Karel Van Eetvelt (Unizo): 'Losse flodders mogen stoppen. Hoog tijd voor realisaties' - Beleid - Nieuws

Er zijn politici zoals CD&V-voorzitter Wouter Beke die vinden dat eerst het regeerakkoord moet worden uitgevoerd vooraleer het debat over de relance van de Belgische economie moet worden gevoerd. Andere politici hebben de voorbije weken zelf al nieuwe voorstellen gelanceerd, zoals het structurele relanceplan waartoe minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) opriep en de uitgestelde indexaanpassing waar staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) voor pleitte.  [...] Op zich zijn de gelanceerde voorstellen positief, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. Dat wijst hopelijk op het toenemende besef dat groei moet gestimuleerd worden. Maar het lanceren van losse flodders vanuit de politiek mag nu wel stoppen. Het is hoog tijd voor overleg en realisaties.   [...] Vergelijk. een man/vrouw gezin zefstandigen heeft all√ √ n en slechts na 45 jaar werken recht (...) op een pensioen van 1240 euro - een individueel ambtenaren kan reeds na een loopbaan van 20 jaar aanspraak maken op een pensioen van 1250 euro - dit komt ongeveer overeen met een gezinsleefloon waar ook nieuw binnengekomen autochtonen recht op hebben.  [...]

Karel Van Eetvelt (Unizo): 'Losse flodders mogen stoppen. Hoog tijd voor realisaties' - Beleid - Nieuws

Joseph Stiglitz ziet weinig redenen voor optimisme - Beleid - Nieuws

Joseph Stiglitz ziet weinig redenen voor optimisme - Beleid - Nieuws

Trouwens, aan iedereen. ik ben dat gelul van bpven je stand leven meer dan beu. Ikzelf heb NOOIT bocven m'n stand geleefd, de staat daarentegen continu, het aantal ambtenaren vertoont een steeds stijgende lijn met steeds stijgende lonen terwijl de tekorten almaar oplopen.  [...] De enige weg uit dit probleem houdt in dat men ofwel 30% ambtenaren eruitknikkert, of dat die ambtenaren ongeveer dezelfde % op hun loon/pensioen inleveren.  [...] @Leo Duym Het enige wat ze nu voor hebben is dat ze hun catastrofaal beleid niet meer kunnen afschermen, zoals Dehaene deed voor de EURO, door een devaluatie van een nationale munt (verkapte belastingen). M.a.w. door de Euro zijn ze geconfronteerd met de structurele fouten van hun nationale politiek beleid en gaan ze er nu stilaan verplicht echt werk van te maken in plaats van iedere x jaren de munten te devalueren en ons allemaal (Europeanen) armer te maken.   [...]

Joseph Stiglitz ziet weinig redenen voor optimisme - Beleid - Nieuws

Deze week golf van stakingen in de Griekse overheidssector - Belga Economie

Deze week golf van stakingen in de Griekse overheidssector - Belga Economie

(Belga) In Griekenland wordt deze week een harde strijd gevoerd tussen de vakbonden van de overheidssector en de regering van premier Antonis Samaras. Uit protest tegen loonsverminderingen, ontslagen en personeelstekorten zullen de leerkrachten vanaf maandag enkele dagen het werk neerleggen.   [...] Ook de ambtenaren van de pensioen- en ziekenkassen kondigden een vijfdaagse staking vanaf maandag aan. Woensdag en donderdag zullen alle staatsambtenaren 48 uur lang staken. Hun vakbond (ADEDY) heeft daartoe opgeroepen.  [...] onder druk van de internationale geldschieters zal de regering in Athene 15.000 staatsambtenaren tegen eind 2014 ontslaan. Nog eens 25.000 staatsambtenaren, onder wie 3.000 leerkrachten, worden gedumpt in een soort mobiliteitsreserve. Ze zullen volgend jaar hun job verliezen, indien het staatsapparaat geen andere functie voor hen heeft gevonden.  [...]

Deze week golf van stakingen in de Griekse overheidssector - Belga Economie

22,6 procent van Belgen heeft geen werk - Mensen - Nieuws

Met die werkloosheidsgraad scoort BelgiŽ op Europees niveau zeker niet slecht. Maar de realiteit is dat tal van werklozen uit de statistieken weggefilterd zijn. Het gaat om mensen die zich niet of niet meer beschikbaar stellen voor de arbeidsmarkt, maar dat wel nog zouden kunnen, zoals vervroegd gepensioneerden, bruggepensioneerden (nu werklozen met bedrijfstoeslag) of mensen in voltijds tijdskrediet en loopbaanonderbreking.  [...] Bij de werklozencategorieŽn is ook de (slinkende) groep huisvrouwen niet meegeteld net als de studenten en de leefloners (die laatsten waren vorig jaar met 94.000). Als we die wel in rekening nemen, dan komen we aan een totale groep van 2,1 miljoen werklozen ťn inactieven of 31 procent van de bevolking tussen 20 en 65 jaar.   [...] En dan maar klagen dat de gewone mens afhaakt. In dat afhaken zit een boodschap, men moet ze alleen maar willen lezen. Ik ben helemaal niet tegen evolutie, in tegendeel, maar men moet soms ook oog willen hebben voor de neveneffecten en durven bijsturen. Heb jarenlang via zelfstudie en persoonlijke inzet mijn weg gezocht, maar op een bepaald moment was het gedaan, HR, geholpen door de crisis, deed de deur dicht.   [...]

22,6 procent van Belgen heeft geen werk  - Mensen - Nieuws

Werkloosheid in BelgiŽ stijgt met 5,7 procent - Mensen - Nieuws

Alle leeftijdsgroepen lijden onder de woekerende werkloosheid in ons land. Bij de jongeren (-25 jaar) kwamen er 2.617 (+ 4,9 procent) werklozen bij. De middenleeftijdsgroep noteerde een toename met 14.669 werklozen (+ 5,8 procent). Dat is ook de tendens bij de 50-plussers (+ 5.964 of + 5,7 procent).   [...] Mr. Huts heeft groot gelijk. Als hij voor dezelfde arbeid in de haven dure havenarbeiders moet gebruiken, kan hij beter op een ander gaan, waar dat niet moet. BEDANKT VAKBONDEN, BEDANKT DI RUPO. Jullie zijn de oorzaak dat er veel mensen in de armoede komen omdat jullie zoveel reageren en maatregelen nemen, zodat het voor een ondernemer al lang niet meer aantrekkelijk is om in BelgiŽ te investeren, laat staan dure werknemers aan te werven.   [...] Waar blijven de vakbonden met hun fameuze arbeidsherverdeling in de tijd Van ambtenaren wordt alles getolereerd, ze mogen naast een meer dan behoorlijk pensioen de job van een Kleine Zelfstandige inpikken, nietwaar Tomczack.  [...]

Werkloosheid in BelgiŽ stijgt met 5,7 procent - Mensen - Nieuws