BelgiŽ, Nationale Loterij

IMF verwacht zwakkere groei wereldeconomie - Finance - Nieuws

Voor ons land voorspelt het IMF een groei van 2,4 procent in 2011 en 1,5 procent in 2012. BelgiŽ komt daarmee boven het gemiddelde van de eurozone. Euro-locomotief Duitsland zou dit jaar een toename van het bbp optekenen van 2,7 procent en 1,3 procent volgend jaar.  [...] De Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) toonde zich bij de jongste prognoses in juni aanzienlijk optimistischer met een groei van 2,2 procent voor 2012.  [...] IMF-hoofdeconoom Olivier Blanchard wijst op de ontvlambare combinatie van lage groei, hoge begrotingstekorten en een kwetsbaar bankensysteem. Net als ECB-voorzitter Trichet roept hij de politieke overheden op actie te ondernemen - op korte en lange termijn - om de overheidsschulden onder controle te brengen, en de banken sterker te maken om paniek op de financiŽle markten te vermijden. (Afp/Bloomberg/BO).   [...]

IMF verwacht zwakkere groei wereldeconomie - Finance - Nieuws

Nationale Bank voorspelt halve procent groei in 2012 - Finance - Nieuws

De Belgische economie gaat er in 2012 met slechts 0,5 procent op vooruit, blijkt uit een rapport van de Nationale Bank van BelgiŽ.  [...] Voor het huidige (laatste) kwartaal van 2011 en het eerste kwartaal van volgend jaar rekent de Nationale Bank op een cijfer dat rond het nulpunt schommelt. De daaropvolgende kwartalen zou er een matige groei volgen, al moet in dat verband rekening worden gehouden met de sanering van de overheidsfinanciŽn en de 'versteviging' van de financiŽle instellingen.  [...] Het rapport van de Nationale Bank geeft nog mee dat het begrotingstekort van ons land in 2011 stijgt tot 4,2 procent van het bbp. Daarbij wordt 0,2 procent van het bbp 'beÔnvloed door de maatregelen die werden genomen naar aanleiding van de moeilijkheden bij de Gemeentelijke Holding', luidt het. (BO).  [...]

Nationale Bank voorspelt halve procent groei in 2012  - Finance - Nieuws

De automarkt ligt stil  - Bedrijven - Nieuws

De automarkt ligt stil - Bedrijven - Nieuws

Er heerst nog altijd grote verwarring over de nieuwe formule om bedrijfswagens te belasten. De berekeningswijze, waarbij rekening gehouden wordt met de catalogusprijs, raakt maar niet uitgewerkt. Het resultaat is dat de markt is stilgevallen, betreurt Wim Rommel van Mercedes-Benz BelgiŽ.  [...] Het valt te verwachten dat de catalogus- en uitrustingsprijzen aangepast worden. De Belgische markt staat nu eenmaal bekend voor haar traditie van kortingen. Niemand betaalt de catalogusprijs, zegt Christophe Weerts van BMW BelgiŽ en Luxemburg. Dat betekent dat er soms een aanzienlijk verschil kan bestaan tussen de catalogusprijs en het bedrag dat effectief neergeteld wordt en dat maakt de berekening van het voordeel van alle aard weer wat ingewikkelder.  [...] In Bejng is de nationale sport doodvallen door hartfalen op 45 door fijnstofintoxicatie Dit is hoofddoodsoorzaak nr 1 geworden in china. De autolobby (in belgie is dat de croo) zal er alles aan doen die waarheden te verdoezelen. Denk eens aan jullie kinderen als je met je grote bak rondrijdt.  [...]

De automarkt ligt stil  - Bedrijven - Nieuws

Regeringsonderhandelaars viseren bedrijfswagens - Fleet - Dossiers

Van een ontmanteling van alle voordelen die verband houden met bedrijfswagens is geen sprake. Maar nationale en internationale instanties wijzen wel op de nadelen van het gebruik. De OESO schrijft in een studie over BelgiŽ dat het mechanisme de CO2-uitstoot bevordert.  [...] Zo slaagde BMW erin om in 2010 28.946 wagens te verkopen in BelgiŽ, dubbel zoveel als in Nederland. Bij onze noorderburen weegt de prijs van de auto zo zwaar in de fiscale behandeling dat de verhuurders vaststellen dat de huurwagens doorgaans bijna zonder opties besteld worden en dat ze achteraf in gespecialiseerde ateliers volledig uitgerust worden.  [...] De bedrijfswagenparken hebben ook het voordeel dat ze openstaan voor de eerste generaties van voertuigen die ontwikkeld werden met zuivere milieudoeleinden voor ogen. Dat is al het geval voor de hybrides, waarvan er 16.000 rondrijden in BelgiŽ (0,3 procent van het totale wagenpark).  [...]

Regeringsonderhandelaars viseren bedrijfswagens - Fleet - Dossiers

ACV Brussel-Halle-Vilvoorde protesteert bij Open Vld - Belga Economie

(Belga) Het ACV Brussel-Halle-Vilvoorde heeft vrijdag, op de nationale actiedag, actie gevoerd tegen wat het de sinterklaaspolitiek van Open Vld noemt. De vakbondsleden protesteerden aan het hoofdkwartier van de Open Vld in de Melssenstraat in Brussel en vervoegden nadien de nationale manifestatie.  [...] Open Vld voert wel een heel aparte sinterklaaspolitiek. De grote vermogens, de hoge lonen, de bedrijfswinsten, de bonussen, de speculanten, de financiŽle markten,... kortom diegenen die aan de basis liggen van de huidige crisis worden gespaard, zegt ACV. Bij hen komt Sinterklaas langs met grote cadeaus in ruil voor een eenvoudige tekening.   [...] De partij zorgt er anderzijds wel voor dat de druk op de werkende mens wordt opgevoerd, luidt het. Het ACV wilde daarnaast vrijdag specifiek tegen Open Vld protesteren vanwege de rol die de partij heeft gespeeld in de onderhandelingen, zegt Ben Debognies van het ACV.   [...]

ACV Brussel-Halle-Vilvoorde protesteert bij Open Vld - Belga Economie

Nationale Bank pakt woningleningen aan - Belga Economie

Nationale Bank pakt woningleningen aan - Belga Economie

(Belga) De vier grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING) en een reeks andere financiŽle instellingen in ons land moeten voortaan een grotere kapitaalbuffer aanhouden als bescherming voor hun portefeuille hypothecaire kredieten. Die maatregel van de Nationale Bank, de toezichthouder op de sector, staat in een onlangs in stilte gepubliceerd koninklijk besluit, zo bericht De Tijd vandaag.  [...] Hoeveel extra kapitaal de banken precies aan de kant moeten zetten is niet bekend. Naar schatting gaat het grosso modo om zo'n half miljard euro in totaal. De beslissing is vooral belangrijk omdat de Nationale Bank, die de sector eerder opriep tot waakzaamheid om een vastgoedzeepbel te vermijden, het nu blijkbaar niet bij woorden laat, aldus De Tijd.  [...] De beslissing heeft mogelijk tot gevolg dat banken wat minder woningleningen gaan toekennen of hun tarieven gaan verhogen. Een combinatie is ook mogelijk. Eind september 2013 waren hypothecaire kredieten in BelgiŽ goed voor bijna 178 miljard euro. (Belga).  [...]

Nationale Bank pakt woningleningen aan - Belga Economie

Belgische spaardrift houdt stand - Finance - Nieuws

De Belgische gezinnen zetten weer meer geld opzij, blijkt uit berekeningen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).  [...] In 1995 piekte de spaarquote nog boven de 21 procent, waardoor BelgiŽ de Europese spaarkampioen werd. Door de aanhoudende rentedaling zakte de quote gestaag tot 16,2 procent halfweg 2008, de periode voor de wereldwijde financiŽle crisis in alle hevigheid losbrak.  [...] Het is dankzij dat spaargeld dat BelgiŽ zich perfect binnenlands kan financieren, het is dankzij dat spaargeld dat BelgiŽ zonder problemen uit de Euro kan stappen.  [...]

Belgische spaardrift houdt stand - Finance - Nieuws

Recordaantal Belgen heeft achterstallige schulden - Belga Economie

(Belga) Het aantal Belgen met een betalingsachterstand op minstens ťťn krediet is in februari opgelopen tot 319.517. Dat is een record, blijkt uit de gegevens van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank.  [...] De totale betalingsachterstand van de Belgen daalde in februari wel tot 2.589.514. Dat is 5,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar minder dan in januari. Het aantal Belgen met betalingsachterstand op minstens ťťn krediet bedroeg echter 319.  [...] 517. Het vorige record, 319.092, dateert van eind vorig jaar. Het aantal uitstaande kredieten liep in februari op tot 11.351.648 miljoen, verdeeld over 6.197.829 mensen. (MVL).   [...]

Recordaantal Belgen heeft achterstallige schulden - Belga Economie

Recordbedrag op spaarboekjes - Finance - Nieuws

Ondanks de forse toename blijken de groeicijfers minder spectaculair dan in 2009, maar de spaarboekjes blijven in ieder geval populair bij de modale Belg. Eind oktober 2010 bleek volgens berekeningen van de Nationale Bank (NBB) dat de Belgen in totaal 210 miljard euro op een spaarboekje hadden staan.  [...] Een van de banken merkt op dat de spaarrekening nog altijd de formule bij uitstek is voor beleggingen op korte termijn. Veel mensen kiezen na de crisis en een volatiel beursjaar ook voor een veilige spaarformule in plaats van voor risicovolle beleggingen. Bovendien kenden alternatieven, zoals kasbons, een relatief laag rendement.   [...] Zonder de spaarzaamheid van de Belgische (vooral Vlaamse) burger kenden we hier nu ook Ierse en Griekse toestanden, of nog erger. De burger behoedt de verkwistende Staat voor nietsontziende speculanten. Onze 'leiders' trekken echter de verkeerde conclusie en vragen zich begerig af hoe de Staat die rijkdom kan afromen zonder een volksopstand te ontketenen.  [...]

Recordbedrag op spaarboekjes  - Finance - Nieuws

Vakbonden plannen manifestatie rond pensioenen - Belga Economie

Vakbonden plannen manifestatie rond pensioenen - Belga Economie

(Belga) De drie nationale vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, gaan op 15 september in Brussel manifesteren voor het recht op waardigheid voor de gepensioneerden in ons land. De belangrijkste vakbondstenoren zullen aan het Schumanplein toespraken houden, in aanwezigheid van (brug)gepensioneerden en werknemers dicht bij de pensioenleeftijd, zo blijkt maandag uit een gezamenlijk persbericht.  [...] De vakbonden vragen onder meer een minimumpensioen van minstens 1.150 euro netto per maand en een minimale vervangingsratio van 75 procent van het gemiddeld loon. De oudste pensioenen zouden ook een inhaalbeweging moeten maken. Daarnaast pleiten ze voor de correcte toepassing van de wet op de welvaartsvastheid met betrekking tot uitkeringen, en een berekeningsplafond dat gelijk is voor loontrekkenden en zelfstandigen.   [...] De vakbondsbijeenkomst is ook bedoeld als protest tegen de privatisering van pensioenstelsels, de mogelijke verhoging van de pensioen- en brugpensioenleeftijd en tegen de verlenging van de loopbaan. De pensioenkwestie is tijdens de preformatie nog niet echt aan bod gekomen, maar gezien de gigantische besparingsoperatie waar de politici voor staan kunnen ingrepen worden verwacht. (VIM).   [...]

Vakbonden plannen manifestatie rond pensioenen - Belga Economie