BelgiŽ, Transfers

Het Waalse model kan op eigen kracht geen sociaaleconomische vooruitgang meer genereren - Financieel en economisch nieu...

Het tweede ernstige euvel is dat er geen enkel correctiemechanisme bestaat. Dat maakt dat bijvoorbeeld een fundamenteel verschillende aanpak van de arbeidsmarkt rustig blijft voortkabbelen in de beide landsgedeelten. Zeer verschillend van wat zich in degelijk georganiseerde federale staten voordoet, kunnen transfers in BelgiŽ ad aeternam in ťťn richting blijven vloeien.  [...] Hiermee komen we bij de grond van de zaak, niet alleen van de transfers in BelgiŽ, maar ook van de politieke impasse. Ondanks de dagelijkse retoriek van het tegendeel wil de Franstalige elite geen verandering, geen centimeter, zelfs geen millimeter. Dat vertelden ook de vier belangrijkste Waalse partijvoorzitters zwaar verbloemd aan de Vlaamse ondernemers toen ze op bezoek waren bij Voka.  [...] Het Waalse model kan op eigen kracht geen sociaaleconomische vooruitgang meer genereren. Het model dat die dynamiek wel in het leven kan roepen, zou op relatief korte termijn trouwens ook een einde maken aan de eenzijdige transfers in BelgiŽ. Een termijn die de politiek-electoraal relevante termijn ver overschrijdt.  [...]

Het Waalse model kan op eigen kracht geen sociaaleconomische vooruitgang meer genereren  - Financieel en economisch nieu...

Vlaanderen en WalloniŽ zijn beter af zonder transfers - Beleid

Vlaanderen en WalloniŽ zijn beter af zonder transfers - Beleid

Verlaag de geldstromen in BelgiŽ van noord naar zuid met de helft, en de Waalse economie groeit 0,55 procent extra per jaar, zegt Damiaan Persyn, researcher van Vives, de denktank van de KU Leuven voor economische beleidsvraagstukken, en auteur van recent studiewerk over transfers.  [...] Deze cijfers zijn niet het resultaat van het betere nattevingerwerk, maar zijn gebaseerd op een econometrische analyse van regionale transfers en groeicijfers in verschillende Europese landen. Dat gebeurde op basis van cijfers van Eurostat. De cijfers voor BelgiŽ zijn wellicht een ondergrens.  [...] Het negatieve effect van transfers op de groei is in BelgiŽ hoger dan gemiddeld in Europa omdat hier bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkeringen in de tijd onbeperkt zijn, zegt Damiaan Persyn.  [...]

Vlaanderen en WalloniŽ zijn beter af zonder transfers - Beleid

Vlaams-Waalse transfers lopen op tot 11 miljard euro - Finance

Vlaams-Waalse transfers lopen op tot 11 miljard euro - Finance

In een nieuwe studie voegt Vives daar nog een ander soort geldstroom aan toe. de intergewestelijke transfers uit rentelasten. In BelgiŽ zijn die de voorbije decennia aanzienlijk geweest wegens de Belgische traditie van begrotingstekorten en de daaruit voortvloeiende hoge rentelasten.  [...] Het Vives-onderzoek wijst die rente-uitgaven toe aan een van de drie gewesten (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel) in de mate dat ze die uitgaven veroorzaakt hebben. Volgens berekeningen van Geert Jennes, senior economist bij Vives, lopen de intergewestelijke transfers in BelgiŽ uit rentelasten in het jaar 2007 op tot nog eens 5,7 miljard euro.  [...] Verdere stijging van transfers Het onderzoek van Vives houdt rekening met de totale rentelasten, gecumuleerd over de jaren heen. Dat was nog voor de Grote Recessie en dus vooraleer de Belgische staatsfinanciŽn diep in het rood gingen. Vandaag heeft BelgiŽ opnieuw een negatief primair saldo en met de stijgende rentevoeten zullen de rentelasten de komende jaren opnieuw toenemen.  [...]

Vlaams-Waalse transfers lopen op tot 11 miljard euro - Finance

Nieuwe studie ziet Waals primair deficit van 6,2 miljard euro - Finance

Nieuwe studie ziet Waals primair deficit van 6,2 miljard euro - Finance

Het Belgische primaire saldo, dat zijn de ontvangsten min de uitgaven zonder rentelasten, kleurt al twee jaar rood. In 2009 was dat deficit 5,3 miljard euro, vorig jaar is dat tekort gedaald tot 1,6 miljard euro.  [...] Dat tekort wordt vooral in WalloniŽ veroorzaakt, zo blijkt uit een studie van het Cerpe, een onderzoekinstituut van economen van de universiteit van Namen. WalloniŽ boekte volgens de economen vorig jaar een negatief primair saldo van 6,2 miljard euro. Vlaanderen en Brussel hebben een positief saldo van respectievelijk 4,3 miljard en 276 miljoen euro.   [...] Volgens de Naamse economen is het primair saldo veel relevanter om de economische situatie van WalloniŽ bij een splitsing van BelgiŽ in te schatten dan de impact van de transfers die zonder rentelasten 5,7 miljard euro per jaar bedragen. De economen zien in het primair saldo het juiste deficit of surplus waarmee de deelstaten geconfronteerd worden bij een splitsing van BelgiŽ.  [...]

Nieuwe studie ziet Waals primair deficit van 6,2 miljard euro - Finance

"Btw is de facto al geregionaliseerd" - Finance

Tijdens de regeringsonderhandelingen laait de discussie over fiscale autonomie fel op. Terwijl de Vlamingen voor eigen bevoegdheden in de personenbelasting pleiten, stellen de Franstaligen een overheveling van btw en accijnzen naar de regio's voor.   [...] Lejeune. De btw is echter een Europese belasting bij uitstek. Je kunt geen afwijkende heffingsregels invoeren of geregionaliseerde btw-tarieven. Dat zou de zaak ook compliceren. De oplossing ligt dus in een aanpassing van de transfers. BelgiŽ verdeelt de ontvangsten onder de deelstaten (12,3 miljard euro), de sociale zekerheid (9,7 miljard euro), de Europese Unie (459 miljoen euro), de politie (190 miljoen euro) en de CREG (11,6 miljoen euro).  [...] Vijftig jaar na de invoering in Europa is de btw aan hervorming toe. Uit vergelijkend onderzoek van PwC blijkt dat de beste resultaten behaald worden met een hoge registratiedrempel, ťťn laag standaardtarief en een intensief gebruik van informatica. Lejeune.   [...]

"Btw is de facto al geregionaliseerd" - Finance

Fernand Huts: "Zonder communautaire oplossing gaat dit land snel kapot" - Beleid

Fernand Huts, CEO van Katoen Natie, analyseert de Belgische politiek in een nieuw boek. Dit land heeft alleen een toekomst als alle politieke dossiers worden geregionaliseerd, luidt het.  [...] De koepel BelgiŽ heeft veel voordelen, dus behoud die en doe de rest zelf, zegt het gewezen liberale kamerlid in een interview met Trends. Zo slecht staat WalloniŽ er trouwens niet voor. Sociologisch-maatschappelijk is de regio zelfs het slachtoffer van de transfers.  [...] De Antwerpse ondernemer schreef 'Vertelsels van een nar' onder een alias. Hij waarschuwt. Als je het communautaire niet oplost, dan gaat dit land kapot. Lang zal dat niet meer duren. De financiŽle wereld houdt BelgiŽ in het oog. De jongste zeven jaar is het land niet meer bestuurd.  [...]

Fernand Huts: "Zonder communautaire oplossing gaat dit land snel kapot" - Beleid

Kritiek op CSB-studie over Vlaams-Waalse transfers - Beleid

Kritiek op CSB-studie over Vlaams-Waalse transfers - Beleid

Het Aktiecomitť Vlaamse Sociale Zekerheid (AK-VSZ), dat aan de hand van studies over de Vlaams-Waalse transfers pleit voor een regionalisering van de sociale zekerheid, is niet te spreken over een recent onderzoek van het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) over diezelfde transfers.  [...] Volgens het CSB-rapport, opgesteld onder leiding van Bea Cantillon, zijn de Vlaams-Waalse transfers veel complexer dan ze worden voorgesteld. In 'De geografie van de sociale zekerheid in BelgiŽ' dalen de CSB-vorsers af naar het gemeentelijk niveau om de geldstromen in kaart te brengen.  [...] Herman Deweerdt, cijferaar van het AK-VSZ, heeft vragen bij de manier waarmee zo'n regio wordt geconstrueerd die dť pijler van de financiering van de sociale zekerheid vormt. Het is zeker waar dat de Vlaamse ruit een centrum van economische activiteit is en dus een zeer belangrijke basis vormt voor de financiering van de sociale zekerheid, geeft hij toe.   [...]

Kritiek op CSB-studie over Vlaams-Waalse transfers - Beleid

'Waar het voor mensen als Olivier Maingain om gaat, is geld en niks dan geld.'  - Financieel en economisch nie...

'Waar het voor mensen als Olivier Maingain om gaat, is geld en niks dan geld.' - Financieel en economisch nie...

N-VA-voorzitter Bart De Wever is zich goed van die realiteit bewust, zo blijkt uit het interview dat Trends met hem had. De aanpak die De Wever naar voren schuift, sluit nagenoeg naadloos aan bij wat gereputeerde internationale instellingen als het Internationaal Muntfonds (IMF) en de OESO al geruime tijd neerpennen in hun analyses over BelgiŽ.  [...] Waar het voor mensen als Olivier Maingain om gaat, en voor diegenen die achter de hoek staan te glimlachen, is geld en niks dan geld. Vandaag ontvangt Franstalig BelgiŽ jaarlijks ergens tussen 6 en 10 miljard euro uit Vlaanderen. Eender welke wijziging aan de situatie zal inhouden dat die transfers ofwel onmiddellijk bijgestuurd worden, ofwel transparanter worden zodat ze stilaan afgebouwd kunnen worden.  [...] Het Belgische systeem loopt steeds meer vast, niet door de Vlaamse eisen of onverantwoord gedrag van Bart De Wever, maar door de onuitgesproken maar daarom niet minder reŽle strategie van de Franstaligen. Hun enige doel is het afblokken van eender welke ernstige verstoring van de mechanismen die voor de continue geldstroom vanuit Vlaanderen zorgen.  [...]

'Waar het voor mensen als Olivier Maingain om gaat, is geld en niks dan geld.'  - Financieel en economisch nie...

Vlaams-Waalse transfers exploderen naar 16 miljard euro - Beleid

Vlaams-Waalse transfers exploderen naar 16 miljard euro - Beleid

De klassieke transfers In de eerste groep van klassieke transfers,die in de federale begroting zonder sociale zekerheid en zonder intrestlasten (oa de ambtenarenweddes), namen de geldstromen vanuit het Vlaams Gewest licht af. Waar de Vlaamse transfers hier in 2007 nog 1,3 miljard euro bedroegen, waren ze in 2009 gedaald naar 1,2 miljard.  [...] De meeste transferstudies uit het verleden hielden geen rekening met de intergewestelijke geldstromen die ontstaan uit de betaling van rente op de federale staatsschuld. Dat vindt Geert Jennes van Vives onterecht, zeker met de Belgische traditie van jarenlange begrotingstekorten en dus hoog oplopende rentelasten in het achterhoofd.  [...] De nultransfers uit intrestlasten in 2009 zijn dus eigenlijk uitstel van executie, verklaart Jennes. BelgiŽ zal vroeg of laat opnieuw een primair surplus moeten boeken, zodat het een deel van de rentelasten opnieuw kan betalen met fiscale inkomsten. Op dat moment zullen waarschijnlijk opnieuw grote Vlaams-Waalse transfers ontstaan.  [...]

Vlaams-Waalse transfers exploderen naar 16 miljard euro - Beleid

Dexia gered, veel vragen blijven - Financieel en economisch nieuws

De Belgische staat betaalt 4 miljard euro voor de overname van Dexia BelgiŽ. Het ligt in de bedoeling van de regering om deze nieuwe bank minstens voor een paar jaar in portefeuille te houden. Voorts stelt de Belgische staat zich a rato van 54 miljard euro garant voor Toxia, het pakket toxische producten dat overblijft in de huidige Dexia holding.  [...] De rating agencies zullen daar terecht onmiddellijk doorheen kijken. Een downgrade van BelgiŽ is dan ook iets meer dan een mogelijkheid. Moody's sprak zich vorige week trouwens al vrij duidelijk in die richting uit. Hierdoor zal de financiering van de staatsschuld voor BelgiŽ structureel duurder worden waardoor ook andere Belgische financiŽle entiteiten hogere financieringslasten zullen moeten dragen.  [...] Vijf. Diverse bronnen bevestigen dat belangrijke sommen binnen Dexia transfereerden van BelgiŽ naar Frankrijk. Het zou zelfs om 40 miljard gaan. Binnen het kader van de Europese regelgeving is dat onwettelijk. Hoe zit het met die transfers Vloeien deze Belgische deposito's terug Wat is daaromtrent overeengekomen.  [...]

Dexia gered, veel vragen blijven  - Financieel en economisch nieuws