Europese Commissie, Diepgaand, Compensaties, Transfers, Italiaanse, Overeenstemming, Europese regels, Staatssteun

Monica De Coninck: “Ik zal zien wat Europa vraagt” - Shipping - Transport en logistiek

Monica De Coninck: “Ik zal zien wat Europa vraagt” - Shipping - Transport en logistiek

Minister van Werk Monica De Coninck wil de formele vragen van de Europese Commissie over de organisatie van de havenarbeid in BelgiŽ afwachten alvorens te reageren. Maar Europa lijkt op het dossier te kunnen wegen.  [...] De Europese Commissie heeft vragen bij het Belgisch stelsel van havenarbeid en gaat daarover tegen ons land een procedure van ingebrekestelling opstarten, zo kon deze morgen vernomen worden. Zolang dat niet officieel gebeurd is, wil De Coninck niet op de feiten vooruitlopen.  [...] De sociale partners en de beleidsverantwoordelijken vragen uitsluitsel omtrent het standpunt van de Europese Commissie en zij engageren zich er toe om toekomstige voorstellen te toetsen aan de aanbevelingen van de Europese Commissie. Indien in de toekomst aanpassingen nodig zijn om de huidige regelgeving in overeenstemming te houden met de Europese regelgeving, dan verbinden de sociale partners zich ertoe om hieraan in onderling overleg tegemoet te komen.  [...]

Monica De Coninck: “Ik zal zien wat Europa vraagt” - Shipping - Transport en logistiek

EU-Commissie opent procedure tegen Gaz de France en E.ON - Beleid - Nieuws

EU-Commissie opent procedure tegen Gaz de France en E.ON - Beleid - Nieuws

E.ON en GdF zouden een akkoord hebben afgesloten waarin beide partijen er zich toe engageren de nationale markt van de andere niet in te nemen, ondanks de liberalisering van de gasmarkt in Europa.  [...] De beslissing van de Europese Commissie komt er na een inspectie in 2006 bij zowel E.ON als Gaz de France. Het openen van een formele onderzoeksprocedure impliceert niet dat er overtuigend bewijs is van een overtreding. Het betekent wel dat er een diepgaand onderzoek komt dat prioriteit krijgt, laat de Europese Commissie nog weten in een mededeling.  [...] Vorige week liet de Europese Commissie ook al weten een procedure te openen tegen [Electrabel en EDF]. Beide elektriciteitsproducenten zouden exclusieve aankoopverplichtingen op lange termijn te hebben geÔntroduceerd in hun leveringscontracten met industriŽle gebruikers.  [...]

EU-Commissie opent procedure tegen Gaz de France en E.ON - Beleid - Nieuws

Modernisering havenarbeid: “Het werk is niet af” - Shipping - Transport en logistiek

Modernisering havenarbeid: “Het werk is niet af” - Shipping - Transport en logistiek

Dit akkoord bevat goede elementen op het vlak van veiligheid en rekrutering. Het is belangrijk dat de inspanning verdergezet wordt, benadrukt Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport. Hij geeft de creatie van een level playing field voor de logistieke activiteiten binnen en buiten de haven en de verdere aanpassing van het laden en lossen van zeeschepen aan de evoluties in de moderne scheepvaart als voorbeeld.   [...] Dat vindt ook het Havenbedrijf, dat net als Alfaport het belang van een up-to-dat arbeidsorganisatie en van een goed sociaal klimaat onderstreept voor de concurrentiepositie van een haven als Antwerpen. Voor het feit dat het bereikte akkoord inhoudelijk een eerder bescheiden vooruitgang vertegenwoordigt, kan het Antwerps havenbestuur begrip opbrengen gezien de soms moeilijke situatie waarin deze debatten verlopen.   [...] Het Havenbedrijf juicht tevens toe dat het akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de noodzaak om de arbeidsorganisatie in de Belgische havens in overeenstemming te brengen met de Europese verdrags- en regelgeving.  [...]

Modernisering havenarbeid: “Het werk is niet af” - Shipping - Transport en logistiek

Beurzen reageren tevreden op eurotop - Belga Economie

(Belga) De Europese beurzen hebben tevreden gereageerd op de overeenstemming van de Europese leiders over de aanpak van de schuldencrisis, al werd de euforie van 's ochtends wat getemperd tijdens de dag. De Bel20 sloot de handel af met een winst van 0,69 procent op 2.  [...] Vandaag raakte nog bekend dat Dexia deelneemt aan het nieuwe Europese reddingsplan voor Griekenland. Of KBC en verzekeraar Ageas zullen deelnemen blijft voorlopig onduidelijk. Heel wat details ontbreken nog over de vrijwillige bijdrage van de banken. Dexia was koploper in de Bel20, met een winst van 3,21 procent op 2,13 euro.  [...] en de kant van de verliezen bevonden zich behalve KBC ook Omega Pharma (-0,01 procent, 34,61 euro), GBL (-0,03 procent, 60,39 euro) en de retailers Delhaize (-0,65 procent, 50,71 euro) en Colruyt (-0,70 procent, 34,11 euro). Het resultaat van de eurotop was ook goed nieuws voor de euro, die stevig terrein won op de dollar. (KAV).   [...]

Beurzen reageren tevreden op eurotop - Belga Economie

KBC betaalt federale overheid 500 miljoen euro steun terug - Bedrijven - Nieuws

KBC gaat op 2 januari de Belgische federale overheid 500 miljoen euro staatssteun (plus 15 procent strafrente) terugbetalen.  [...] Niettegenstaande het onzekere macro-economische klimaat en de uitdagende en turbulente marktomstandigheden die de voorbije weken en maanden kenmerkten, blijven onze fundamenten stevig. We beschikken over een zeer solide klantenbasis in onze thuismarkten in BelgiŽ en Centraal-Europa.  [...] KBC blijft er naar streven om de 7 miljard euro aan de overheid terug te betalen tegen eind 2013, in overeenstemming met het Europese plan. (Belga/TE).  [...]

KBC betaalt federale overheid 500 miljoen euro steun terug  - Bedrijven - Nieuws

EU stemt in met 80 miljard euro steun voor Portugal  - Finance - Nieuws

EU stemt in met 80 miljard euro steun voor Portugal - Finance - Nieuws

De Europese ministers van FinanciŽn hebben vrijdag op een beraad in Hongarije ingestemd met de verstrekking van ongeveer 80 miljard euro financiŽle steun aan het noodlijdende Portugal. In ruil moet Portugal onder meer de arbeidsmarkt hervormen en privatiseringen doorvoeren.  [...] De ministers belastten de Europese Commissie om samen met de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds onderhandelingen aan te knopen met de Portugese autoriteiten over de uitvoering van het plan.  [...] Tijdens de onderhandelingen moet niet enkel overeenstemming worden bereikt over het precieze bedrag, maar ook over de looptijd en de interestvoet van de lening uit de Europese reddingsfondsen.  [...]

EU stemt in met 80 miljard euro steun voor Portugal  - Finance - Nieuws

Wifi beperkt kosten data-explosie voor operatoren - E-Business - Nieuws

Publieke en private wifi-toegangspunten bespaarden de Europese mobiele operatoren vorig jaar al 35 miljard euro aan netwerkkosten, schrijft WIK Consult in een rapport voor de Europese Commissie.  [...] Tegen 2016 lopen de jaarlijkse besparingen op tot 200 miljard euro. Volgende week houdt het directoraat-generaal van commissaris Neelie Kroes een conferentie over het onderwerp.  [...] WIK suggereert een enorme lap spectrum in de 5 Ghz-band voor te behouden aan wifi. Oudere wifi-toestellen en smartphones werken in de overbevolkte 2,4 Ghz-band, maar moderne kunnen ook 5 Ghz aan. Neelie Kroes zet in haar aankomende telecomregulering overheden en overheidsdiensten aan om publieke wifi-netwerken uit te bouwen in overeenstemming met de regels voor concurrentie en openbare aanbestedingen.  [...]

Wifi beperkt kosten data-explosie voor operatoren  - E-Business - Nieuws

Federale regering en gewesten zoeken overeenstemming over Dexia - Bedrijven - Nieuws

De vraag hoe Dexia gered moet worden, plaatst de federale regering lijnrecht tegenover de gewesten. Terwijl de federale regering voor een nationalisering lijkt te gaan, eisen de gewesten dat Dexia opgedeeld wordt in drie aparte banken. Beide partijen zoeken vandaag naar overeenstemming over de toekomst van Dexia en Dexia Bank BelgiŽ.  [...] De ministers-presidenten van de drie gewesten drongen gisterenavond aan op nieuw overleg met Leterme. We zijn absoluut overtuigd dat die splitsing in het belang van alle stakeholders is, zei Kris Peeters (CD&V) aan de krant. Vlaanderen en WalloniŽ hebben een bank nodig die gespecialiseerd is in kredietverlening aan de lokale besturen.   [...] Geef die politiekers de Woestijn in beheer en binnen de 5 jaar ligt er geen zand meer. Hoog tijd dat het die slijmers en leugenaars VERBODEN wordt om nog aan de prive sector te raken en hoog tijd dat de Openbare sector geminimaliseerd wordt. Doet het volk dit niet, dan zal Europa terug in de 100 duistere jaren vallen (na de val van het Romeinse Rijk).  [...]

Federale regering en gewesten zoeken overeenstemming over Dexia - Bedrijven - Nieuws

Ook vakbond klaagt ZEB aan - Bedrijven - Nieuws

Unizo en NSZ zetten vorige week al juridische stappen tegen winkelketen ZEB wegens overtreding van de wettelijke bepalingen rond de koopjesperiode. Volgens de vakbond BBTK neemt de keten het bovendien niet zo nauw met de regels die verband houden met de zondagsregeling en de arbeidsvoorwaarden.  [...] Nog volgens de vakbond kiest de keten onterecht voor een goedkoper paritair comitť. De bediendebond, die naar de bevoegde inspectiediensten stapt om de overtredingen te laten vaststellen, noemt het schrijnend dat ZEB argumenten hanteert ten voordele van de consumenten, maar daarbij het welzijn van de eigen werknemers uit het oog verliest.   [...] In een reactie op de aantijgingen van de vakbond verklaart de directie van ZEB te handelen in overeenstemming met de regelgeving in de sector.  [...]

Ook vakbond klaagt ZEB aan - Bedrijven - Nieuws

"Huisarrest" voor zieke werknemer - Belga Economie

Het gaat om werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten. Wie daar geen toestemming voor krijgt, moet sowieso thuisblijven. Het principe werd door veel rechters al aanvaard, hoewel er geen wettelijke basis voor was. In het wetsontwerp over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, dat de ministerraad vorige week goedkeurde, is die wettelijke basis wel opgenomen.   [...] De werkgevers zullen via het arbeidsreglement of via een cao kunnen vastleggen op welke uren de werknemer zich ter beschikking moet houden. Voorwaarde is dat het om een periode tussen zeven uur 's ochtends en acht uur 's avonds gaat. De regeling is een van de compensaties die de werkgevers krijgen voor het afschaffen van de carenzdag, de eerste ziektedag die veel arbeiders niet uitbetaald krijgen.  [...] Wie de controle mist, verliest zijn gewaarborgd loon bij ziekte voor de dag zelf en de dagen ervoor. De vakbonden reageren furieus en vergelijken het systeem met huisarrest en de whereabouts die wielrenners moeten doorgeven aan de antidopingautoriteiten. Werknemers krijgen een medische enkelband om, klinkt het. (Belga).   [...]

"Huisarrest" voor zieke werknemer - Belga Economie