Europese Commissie, Diepgaand, Compensaties, Transfers, Italiaanse, Overeenstemming, Europese regels, Staatssteun

Europese Commissie opent onderzoek naar staatsteun Trenitalia en FS Logistica - Transport - Transport en logistiek

Europese Commissie opent onderzoek naar staatsteun Trenitalia en FS Logistica - Transport - Transport en logistiek

Trends.be Nieuws Transport en logistiek Transport Europese Commissie opent onderzoek naar staatsteun Trenitalia en FS Logistica.  [...] De Europese Commissie opent een diepgaand onderzoek om uit te maken of bepaalde compensaties voor openbare diensten en kosteloze transfers van spoorinfrastructuur in de Italiaanse spoorvervoermarkt in overeenstemming zijn met de Europese regels voor staatssteun.  [...] In het tweede geval gaat het om compensaties die Trenitalia sinds 2000 ontvangen heeft voor openbare dienstverplichtingen in de vrachtspoormarkt van en naar Zuid-ItaliŽ. De Commissie betwijfelt of een openbare dienst nodig is voor vrachtvervoer in een substantieel deel van ItaliŽ, terwijl er in het noorden van het land verschillende routes worden bediend door concurrerende operatoren die daarvoor geen compensatie krijgen.  [...]

Europese Commissie opent onderzoek naar staatsteun Trenitalia en FS Logistica - Transport - Transport en logistiek

Monica De Coninck: “Ik zal zien wat Europa vraagt” - Shipping - Transport en logistiek

Monica De Coninck: “Ik zal zien wat Europa vraagt” - Shipping - Transport en logistiek

Minister van Werk Monica De Coninck wil de formele vragen van de Europese Commissie over de organisatie van de havenarbeid in BelgiŽ afwachten alvorens te reageren. Maar Europa lijkt op het dossier te kunnen wegen.  [...] De Europese Commissie heeft vragen bij het Belgisch stelsel van havenarbeid en gaat daarover tegen ons land een procedure van ingebrekestelling opstarten, zo kon deze morgen vernomen worden. Zolang dat niet officieel gebeurd is, wil De Coninck niet op de feiten vooruitlopen.  [...] De sociale partners en de beleidsverantwoordelijken vragen uitsluitsel omtrent het standpunt van de Europese Commissie en zij engageren zich er toe om toekomstige voorstellen te toetsen aan de aanbevelingen van de Europese Commissie. Indien in de toekomst aanpassingen nodig zijn om de huidige regelgeving in overeenstemming te houden met de Europese regelgeving, dan verbinden de sociale partners zich ertoe om hieraan in onderling overleg tegemoet te komen.  [...]

Monica De Coninck: “Ik zal zien wat Europa vraagt” - Shipping - Transport en logistiek

EU-Commissie opent procedure tegen Gaz de France en E.ON - Beleid - Nieuws

EU-Commissie opent procedure tegen Gaz de France en E.ON - Beleid - Nieuws

E.ON en GdF zouden een akkoord hebben afgesloten waarin beide partijen er zich toe engageren de nationale markt van de andere niet in te nemen, ondanks de liberalisering van de gasmarkt in Europa.  [...] De beslissing van de Europese Commissie komt er na een inspectie in 2006 bij zowel E.ON als Gaz de France. Het openen van een formele onderzoeksprocedure impliceert niet dat er overtuigend bewijs is van een overtreding. Het betekent wel dat er een diepgaand onderzoek komt dat prioriteit krijgt, laat de Europese Commissie nog weten in een mededeling.  [...] Vorige week liet de Europese Commissie ook al weten een procedure te openen tegen [Electrabel en EDF]. Beide elektriciteitsproducenten zouden exclusieve aankoopverplichtingen op lange termijn te hebben geÔntroduceerd in hun leveringscontracten met industriŽle gebruikers.  [...]

EU-Commissie opent procedure tegen Gaz de France en E.ON - Beleid - Nieuws

Bruyninckx: 'Nederland moet alternatief ontpoldering Hedwigepolder zelf betalen' - Bedrijven - Nieuws

Bruyninckx beklemtoont dat de Scheldeverdieping losstaat van de ontpoldering van de Hedwigepolder. Die polder krijgt stilaan mythische proporties. Nederland moet deze maatregel nemen omdat heel het land meer ruimte heeft gewonnen op het water en er compensaties moesten komen volgens de Europese regels.  [...] De Fransen deden het nog onbehouwener. zij kwamen hier plunderen, roofarcheologie bedrijven en vernielen, zoals de kunstschatten van het stadhuis van Brussel en de Grote Markt die op bevel van de Franse koning werden in brand geschoten. Later kwamen de Franse revolutionairen de Nederlanden leegplunderen, zodat de kunstschatten van de Nederlanden thans voor de helft in de Franse musea en in het toenmalige bezette deel van ItaliŽ hangen.   [...] In 1815 dachten de toekomstige Belgen dat zij de geroofde kunstschatten grotendeels gerecupereerd hadden uit Frankrijk. Vergissing echter, de buit hangt in alle grote Franse musea buiten Parijs en in Noord-ItaliŽ. Dat de Vlamingen het nu maar beter proberen te doen in hun steekspelen met de Nederlanders.   [...]

Bruyninckx: 'Nederland moet alternatief ontpoldering Hedwigepolder zelf betalen'  - Bedrijven - Nieuws

BelgiŽ voor Europees Hof wegens openingstijden douanekantoren - Trade - Transport en logistiek

BelgiŽ voor Europees Hof wegens openingstijden douanekantoren - Trade - Transport en logistiek

De Europese Commissie heeft besloten BelgiŽ voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat de Belgische wetgeving over de openingstijden en retributies van de douanekantoren niet in overeenstemming is met de EU-voorschriften.  [...] Volgens de Commissie hanteren de Belgische douanekantoren niet alleen beperkte openingstijden, maar vragen ze bedrijven ook om een extra vergoeding voor prestaties buiten die openingstijden. Bovendien worden zelfs binnen de normale openingstijden extra vergoedingen gevraagd voor het valideren, ongeldig maken en aanzuiveren van aangiften en het afhandelen van verzoeken om terugbetaling.  [...] De Commissie is van mening dat deze Belgische voorschriften in strijd zijn met de Europese douanevoorschriften. Er is in mei 2011 een met redenen omkleed advies naar BelgiŽ gezonden, maar aangezien een bevredigend antwoord uitblijft, heeft de Commissie besloten de zaak bij het Hof van Justitie van de EU aanhangig te maken.  [...]

BelgiŽ voor Europees Hof wegens openingstijden douanekantoren - Trade - Transport en logistiek

Verlies KBC groter dan verwacht - Bedrijven - Nieuws

Verlies KBC groter dan verwacht - Bedrijven - Nieuws

De belangrijkste spelbrekers bij de derdekwartaalresultaten waren de verdere desinvesteringen, de invloed van creditspreads, bijkomende waardevermindering op Grieks schuldpapier, een Hongaarse wetswijziging over hypotheekleningen die een extra last toeschoof naar de banken, een afboeking op Bulgarije, het moeilijke klimaat in Ierland en een waardevermindering op de aandelenportefeuille.   [...] KBC blijft er dan ook naar streven om de 7 miljard euro aan de overheid terug te betalen tegen eind 2013, in overeenstemming met het Europese plan. Tegen het einde van het jaar moet een tranche van 500 miljoen euro staatssteun teruggestort zijn aan de schatkist.  [...] Het ergste wat KBC kan overkomen is een deflatie die ontspoort. Als dat gebeurt kunnen de meeste leningen die de bank heeft uitstaan niet meer terug betaald worden. En dat geldt zowel voor risicovolle leningen als voor vastgoed leningen. Ik hou het nauwlettend in de gaten, bij het minste negatief signaal ben ik klant af bij KBC.   [...]

Verlies KBC groter dan verwacht - Bedrijven - Nieuws

Duitsland bereikt akkoord over Europees begrotingspact - Beleid - Nieuws

Duitsland bereikt akkoord over Europees begrotingspact - Beleid - Nieuws

De Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel heeft met de oppositie een akkoord bereikt over de parlementaire ratificatie van het Europees begrotingspact.  [...] SPD-topman Sigmar Gabriel sprak na afloop van het overleg bij Merkel van een 'goed resultaat'. Er werd tussen de oppositie en Merkel uiteindelijk ook een overeenstemming bereikt over een belasting op financiŽle transacties. Er komt dus een financiŽle transactietaks op basis van het model dat de Europese Commissie heeft voorgesteld.  [...] Merkel heeft de steun van de oppositie nodig om het begrotingspact met een tweederdemeerderheid op vrijdag 29 juni door de twee kamers van het parlement te loodsen. Het begrotingspact heeft tot doel de overheidstekorten van Europese zondaars aan banden te leggen. (Belga/fd/BO).  [...]

Duitsland bereikt akkoord over Europees begrotingspact - Beleid - Nieuws

Modernisering havenarbeid: “Het werk is niet af” - Shipping - Transport en logistiek

Modernisering havenarbeid: “Het werk is niet af” - Shipping - Transport en logistiek

Dit akkoord bevat goede elementen op het vlak van veiligheid en rekrutering. Het is belangrijk dat de inspanning verdergezet wordt, benadrukt Stephan Vanfraechem, directeur van Alfaport. Hij geeft de creatie van een level playing field voor de logistieke activiteiten binnen en buiten de haven en de verdere aanpassing van het laden en lossen van zeeschepen aan de evoluties in de moderne scheepvaart als voorbeeld.   [...] Dat vindt ook het Havenbedrijf, dat net als Alfaport het belang van een up-to-dat arbeidsorganisatie en van een goed sociaal klimaat onderstreept voor de concurrentiepositie van een haven als Antwerpen. Voor het feit dat het bereikte akkoord inhoudelijk een eerder bescheiden vooruitgang vertegenwoordigt, kan het Antwerps havenbestuur begrip opbrengen gezien de soms moeilijke situatie waarin deze debatten verlopen.   [...] Het Havenbedrijf juicht tevens toe dat het akkoord uitdrukkelijk verwijst naar de noodzaak om de arbeidsorganisatie in de Belgische havens in overeenstemming te brengen met de Europese verdrags- en regelgeving.  [...]

Modernisering havenarbeid: “Het werk is niet af” - Shipping - Transport en logistiek

Beurzen reageren tevreden op eurotop - Belga Economie

(Belga) De Europese beurzen hebben tevreden gereageerd op de overeenstemming van de Europese leiders over de aanpak van de schuldencrisis, al werd de euforie van 's ochtends wat getemperd tijdens de dag. De Bel20 sloot de handel af met een winst van 0,69 procent op 2.  [...] Vandaag raakte nog bekend dat Dexia deelneemt aan het nieuwe Europese reddingsplan voor Griekenland. Of KBC en verzekeraar Ageas zullen deelnemen blijft voorlopig onduidelijk. Heel wat details ontbreken nog over de vrijwillige bijdrage van de banken. Dexia was koploper in de Bel20, met een winst van 3,21 procent op 2,13 euro.  [...] en de kant van de verliezen bevonden zich behalve KBC ook Omega Pharma (-0,01 procent, 34,61 euro), GBL (-0,03 procent, 60,39 euro) en de retailers Delhaize (-0,65 procent, 50,71 euro) en Colruyt (-0,70 procent, 34,11 euro). Het resultaat van de eurotop was ook goed nieuws voor de euro, die stevig terrein won op de dollar. (KAV).   [...]

Beurzen reageren tevreden op eurotop - Belga Economie

KBC betaalt federale overheid 500 miljoen euro steun terug - Bedrijven - Nieuws

KBC gaat op 2 januari de Belgische federale overheid 500 miljoen euro staatssteun (plus 15 procent strafrente) terugbetalen.  [...] Niettegenstaande het onzekere macro-economische klimaat en de uitdagende en turbulente marktomstandigheden die de voorbije weken en maanden kenmerkten, blijven onze fundamenten stevig. We beschikken over een zeer solide klantenbasis in onze thuismarkten in BelgiŽ en Centraal-Europa.  [...] KBC blijft er naar streven om de 7 miljard euro aan de overheid terug te betalen tegen eind 2013, in overeenstemming met het Europese plan. (Belga/TE).  [...]

KBC betaalt federale overheid 500 miljoen euro steun terug  - Bedrijven - Nieuws