FinanciŽle middelen, FinanciŽle verplichtingen, Tijdig, Komen, Bouwen

Eurozone bekijkt schuldherschikking Griekenland - Beleid

Eurozone bekijkt schuldherschikking Griekenland - Beleid

Eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker heeft maandagavond in Brussel gezegd dat de FinanciŽnministers van de eurozone de mogelijkheid van een schuldherschikking voor Griekenland bekijken.  [...] Juncker sloot ook niet uit dat Griekenland nieuwe leningen zal krijgen om aan zijn financiŽle verplichtingen tegemoet te kunnen komen.  [...] Over het zware besparingsplan dat de Grieken opgelegd wordt, zei Juncker dat dit haalbaar is, ondanks de achteruitgang van de Griekse economie. (Belga).   [...]

Eurozone bekijkt schuldherschikking Griekenland - Beleid

Ex-chemiebazen coachen jonge bedrijven - Bedrijven

Ex-chemiebazen coachen jonge bedrijven - Bedrijven

Cornelis wil ongeveer een dozijn voormalige toppers uit de chemiesector verzamelen in een 'innovatiekring'. Het doel is nieuwe bedrijven zoals spin-offs te steunen, niet alleen administratief en commercieel, maar ook in octrooien en organisatiemethoden, legt Cornelis uit.   [...] En als dat vereist is, kan er ook financiŽle steun komen. Er zijn er genoeg onder hen die eventueel bereid zijn financiŽle middelen ter beschikking te stellen van zulke bedrijven. De kring zou regelmatig vergaderen met de decanen van de Belgische universiteiten.  [...] Het initiatief start onder de vleugels van de chemiefederatie essenscia. Yves Verschueren, CEO van essenscia, heeft Cornelis heeft gevraagd er voorzitter van te zijn. Onder de namen die werden aangezocht voor het coachingproject, zijn naar verluidt ook die van Christian Jourquin, de voormalige CEO van Solvay, en Luc Vansteenkiste (Recticel).   [...]

Ex-chemiebazen coachen jonge bedrijven - Bedrijven

Hoeveel kost een student in het hoger onderwijs? - Finance

Hoeveel kost een student in het hoger onderwijs? - Finance

Beursgerechtigde studenten betalen minder inschrijvingsgeld. Studenten die niet in aanmerking komen voor een beurs, maar toch over beperkte financiŽle middelen beschikken, worden bijna-beursstudenten genoemd. Zij komen in aanmerking voor een vermindering van de studiekosten.  [...] De kosten van studiemateriaal _ zoals handboeken, hand-outs, kopieŽn, software of een laboschort _ verschillen sterk van opleiding tot opleiding. Er zijn opleidingen waar de studenten voor praktijkvakken veel extra materiaal moeten aankopen. daarnaast kunnen er _ al dan niet verplichte _ studiereizen zijn die de kosten doen stijgen.  [...] De kaart is ook geldig op de verbindingen van De Lijn, Tec en de MIVB. De Campuskaart is er voor kamerstudenten en andere studenten die slechts enkele keren per week van en naar een vaste bestemming reizen. Een GO-pass 10 kost 51 euro. Daarmee kan een jongere (-26 jaar) tien enkele reizen maken tussen twee Belgische stations naar keuze.   [...]

Hoeveel kost een student in het hoger onderwijs? - Finance

Lening van 10 miljoen euro voor Ethias - Bedrijven

Lening van 10 miljoen euro voor Ethias - Bedrijven

De nv Ethias Finance is het moederbedrijf van onder andere Ethias verzekeringen. De holding heeft 208 euro nodig om de Dexia-aandelen van zijn dochterbedrijven te kopen. Europa vraagt dit in ruil voor de 1,5 miljard overheidssteun die nv Ethias Finance in 2008 kreeg.  [...] De LRM investeert en beheert de restmiddelen van de mijnsluitingen in Limburg. Op vraag van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), een investeringsmaatschappij met de Vlaamse overheid als volle aandeelhouder, tekende de LRM in op de lening. Alle andere potentiŽle kandidaten bedankten wegens veel te risicovol.  [...] Petercam, de financiŽle adviseur van de Vlaamse regering, zegt dat de nv Ethias Finance zijn verplichtingen zal kunnen nakomen, op voorwaarde dat de schuldencrisis niet verergert en de Europese landen niet verder in de problemen komen. (Belga/TE).  [...]

Lening van 10 miljoen euro voor Ethias - Bedrijven

Krediet voor kmo's droogt niet op - Ondernemen

De voorbije twaalf maanden zijn de kmo's niet echt geconfronteerd met een weigerachtige bankier wanneer ze om een nieuw krediet gingen vragen. Het jaarlijkse onderzoek van KeFiK (Kenniscentrum voor financiering van kmo's) naar kmo-financiering leert dat 12,9 procent van de ondervraagde bedrijven een bankkrediet geweigerd zag.  [...] De respondenten werden vorig najaar ondervraagd. Ondanks de recessie die toen al toesloeg, hielden de financiŽle instellingen de portefeuille niet dicht.  [...] De laatste reden is onvoldoende terugbetalingscapaciteit. Die reden is weliswaar de minst belangrijke, maar het betekent wel dat het al te gemakkelijk zou zijn enkel op de banken te schieten, meent Lernoux. De financiŽle gezondheid van het bedrijf zelf en het genereren van de nodige middelen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, blijven uiteraard cruciaal. (AM).  [...]

Krediet voor kmo's droogt niet op - Ondernemen

Franse senatoren twijfelen aan financiŽle inbreng havens in Seine-Nord - Transport

In de Franse senaat twijfelen sommige senatoren aan het feit dat de Franse havens financieel gaan bijdragen aan de realisatie van het kanaal Seine-Nord.  [...] Dat bleek tijdens de voorstelling van het rapport van gedeputeerde Rťmi Pauvros over een hertekende versie van het kanaal in de Senaat. De senatoren merkten op dat de 'grands ports maritimes' (GPM) niet financieel in het project participeren. Maar volgens Pauvros geniet het project wel degelijk de steun van de GPM en meer bepaald Haropa (Le Havre, Rouen, Parijs), die zich voornamelijk aangetrokken voelen door het globale economische project Seine-Schelde.  [...] De senatoren benadrukten echter dat ondanks de financiŽle bijdrage van 40% van Europa en de middelen die van de lokale overheden moeten komen, de Franse staat nog steeds zo'n miljard euro moet vinden om de totale kostprijs van 4,5 miljard euro rond te krijgen.  [...]

Franse senatoren twijfelen aan financiŽle inbreng havens in Seine-Nord - Transport

'Zoveel miljoenen besteed aan jeugdproblematiek, zonder resultaat.' - Finance

'Zoveel miljoenen besteed aan jeugdproblematiek, zonder resultaat.' - Finance

Sihame El Kaouakibi, stichter en directeur bij het grootstedelijk project 'Let's get urban', vertelt in Z-Talk Goossens dat ze erg teleurgesteld is in het diversiteitsbeleid dat we in Vlaanderen achter de rug hebben. Ook het jeugdbeleid is een maat voor niets, als je het resultaat in de steden bekijkt waar steeds meer jongeren uitgesloten geraken.   [...] Met haar initiatief Let's go urban biedt ze naast dans-, muziek- en sportopleidingen ook advies voor jongeren op maat, die het in de maatschappij wat moeilijker hebben. Tegelijkertijd is het een grote vereniging waar alle culturen uit de stad elkaar kunnen ontmoeten en samen de stadscultuur beleven.  [...] Wij willen onze verantwoordelijkheid opnemen. Dat doen we met uiterst beperkte, financiŽle middelen. Wekelijks komen er 800 jongeren over de vloer bij ons, die we opvangen met 40 coaches en 10 vaste medewerkers. Bij de overheid is al miljoenen uitgegeven voor zoveel problematieken, zonder resultaten.  [...]

'Zoveel miljoenen besteed aan jeugdproblematiek, zonder resultaat.' - Finance

Coene wil fiscaal voordeel voor langetermijnsparen - Finance

Coene stelde donderdag in de Commissie FinanciŽn van de Senaat voor om de huidige fiscale voordelen van het spaarboekje te vervangen door het fiscaal bevoordelen van producten op lange termijn. Op die manier zou er meer geld van de gezinnen naar de economie vloeien, en wordt ook de volatiliteit van spaargeld aangepakt.  [...] In plaats van specifieke formules te voorzien, zou men beter het systeem aanpakken, waarbij momenteel spaarboekjes fiscaal interessanter zijn dan bijvoorbeeld beleggingen in OLO's (lineaire obligaties). Op dit moment blijft de rente op spaarboekjes vrij van belasting tot een bedrag van 1.   [...] Volgens Coene zou een nieuwe regeling niet enkel de economie ten goede komen, maar zou ze ook meer zekerheid in het financiŽle landschap brengen. Nu kan men zijn spaargeld van de ene op de andere dag weghalen. Waarom moet men daar publieke middelen voor inzetten (Belga/BO).  [...]

Coene wil fiscaal voordeel voor langetermijnsparen - Finance

Lessen uit een sluiting - Financieel en economisch nieuws

Wat nog meer opviel, was enkele belangrijke lessen uit deze sluiting in al de commotie aan veler aandacht ontsnapten. Ten eerste bewijst deze onprettige ervaring nog maar eens hoe onzinnig het is dat overheden proberen om met lokmiddelen allerhande multinationals naar hun regio te lokken.  [...] Beleidslui moeten zorgen voor een algemeen investerings- en ondernemingsklimaat dat productieve initiatieven moet kunnen aantrekken en tot ontbolstering laten komen. Geen gedoe met speciale premies of unieke fiscale en financiŽle voordelen, om van nog veel meer oneigenlijke aantrekkingsmethodes nog te zwijgen.  [...] De tweede grote les die weinigen trekken uit de sluiting van de Luikse staalfabrieken, is het welvaartscreŽrende effect van de wet van de creatieve vernietiging zoals Joseph Schumpeter dat lang geleden onder onze aandacht bracht. Een markteconomie creŽert steeds meer welvaart, en zodoende ook de middelen om aan welzijnsbeleid te kunnen doen, via de vervanging van oudere, minder rendabele of zelfs verlieslatende activiteiten door meer productieve.  [...]

Lessen uit een sluiting  - Financieel en economisch nieuws

Nooit meer Dexia - Financieel en economisch nieuws

Dat het Basel-comitť bovendien voor grote, systeembelangrijke instellingen extra hoge eisen stelt, is logisch. Dit is de les van de voorbije jaren in de financiŽle sector. groot is gevaarlijk.  [...] 'Groot' wil immers niet zeggen dat er meer eigen middelen of grotere kapitaalbuffers zijn, dat er minder risico's genomen worden of dat de operationele marge beter is. Groot betekent in de financiŽle sector vooral meer schulden en meer risico's. Nu zal bankieren altijd een risicovolle activiteit zijn en blijven, en er zullen nog bankcrisissen komen.  [...] Misschien moeten de kapitaalratio's nog worden opgetrokken (zoals in Zwitserland), en misschien moeten banken verplicht opgesplitst worden als ze te groot worden. Dat zou alvast de concurrentie ten goede komen.  [...]

Nooit meer Dexia  - Financieel en economisch nieuws