Frankrijk, Belasting

Chris Van Doorslaer - Cartamundi - Finance

Chris Van Doorslaer - Cartamundi - Finance

Chris Van Doorslaer - Cartamundi.   [...] Met 99 procent staatschuld zijn besparingen hoe dan ook nodig. Een staatshervorming moet er dan ook voor zorgen dat er gesnoeid wordt in de overheidskosten. Belastingen op arbeid en de arbeidskost zijn nu al te hoog.  [...] Anderzijds hebben we in BelgiŽ geen belasting op meerwaarden bij verkoop van aandelen Wat dan weer een (uit)verkoop van bedrijven bevordert. Nederland, Frankrijk, UK, etc. hebben deze belasting reeds lang.  [...]

Chris Van Doorslaer - Cartamundi - Finance

Luc Vansteenkiste - Recticel - Finance

Luc Vansteenkiste - Recticel - Finance

Ik denk dat de overheid heel voorzichtig dient om te springen hiermee. Ik heb twee bezwaren. Ten eerste is dit het excuus om als overheid de kostenstructuur niet aan te pakken om te komen tot een efficiŽnte staatsstructuur. En ten tweede, ik vind dit gewoon niet fair.   [...] In Frankrijk leert een dergelijke belasting dat de kosten van de operatie hoger liggen dan de opbrengst. Ofwel mik je op de hele hoge vermogens, en die zijn dan weg, waardoor je niks binnen krijgt.  [...] Ofwel mik je op de bevolkingsklasse daar net onder, en dan tref je een groot deel van de bevolking die al zwaarder dan gemiddeld belast wordt en telkens opnieuw getroffen wordt. Ik heb geen probleem met belastingen, en dat rijke mensen meer betalen is voor mij ook geen probleem.  [...]

Luc Vansteenkiste - Recticel - Finance

Franse financiŽnminister: 'Wie wil vluchten denkt best twee keer na' - Finance

Franse financiŽnminister: 'Wie wil vluchten denkt best twee keer na' - Finance

Pierre Moscovici ziet geen aanwijzingen van een massale fiscale vlucht uit Frankrijk na de invoering van een belasting van 75 procent op hoge inkomens.  [...] In een gesprek met de krant le Parisien meent de socialistische minister, die ook bevoegd is voor Economie, dat het debat rond de belasting is afgesloten, en dat de betrokkenen begrepen hebben dat ze de belasting zullen moeten en kunnen betalen.  [...] Moscovici wees er ook op dat diegenen die toch verleid zouden worden een fiscale vlucht naar het buitenland, er goed aan doen om twee keer na te denken na wat er is gebeurd met de Franse zakenman Bernard Arnault. Door de Belgische nationaliteit aan te vragen leed die volgens de minister enorme imagoschade. (AFP/KVDA).   [...]

Franse financiŽnminister: 'Wie wil vluchten denkt best twee keer na' - Finance

Rijkentaks jaagt Fransen niet weg, zegt minister - Financieel en economisch nieuws

(Belga) De Franse minister van Economie en FinanciŽn, Pierre Moscovici, ziet geen aanwijzingen dat er vandaag een massale fiscale vlucht plaatsvindt uit Frankrijk als gevolg van de instelling van een belasting van 75 pct op hoge inkomens.  [...] In een gesprek met le Parisien meent Moscovici dat het debat rond de belasting is afgesloten, en dat de betrokkenen begrepen hebben dat ze de belasting zullen moeten en kunnen betalen. Hij herhaalt dat het om een tijdelijke heffing gaat, en dat die eind 2014 eindigt.  [...] De minister wees er ook op dat diegenen die toch aan een fiscale vlucht naar het buitenland denken, best twee keer nadenken na wat er is gebeurd met de Franse zakenman Bernard Arnault. Door de Belgische nationaliteit aan te vragen leed die enorme imagoschade, aldus Moscovici. (JDH).   [...]

Rijkentaks jaagt Fransen niet weg, zegt minister  - Financieel en economisch nieuws

Loonlasten opnieuw nergens hoger dan in BelgiŽ (OESO) - Finance

Loonlasten opnieuw nergens hoger dan in BelgiŽ (OESO) - Finance

In zo goed als alle door de OESO onderzochte scenario's staat BelgiŽ bovenaan. Enkel voor een gezin met twee kinderen, van wie ťťn ouder werkt - belastingdruk van 41 procent - en een eenoudergezin met twee kinderen - belastingdruk van 36,4 procent - moet ons land Frankrijk en Griekenland voor laten gaan.  [...] De cijferaars van de OESO geven ook nog wat vergelijkende percentages over de verschillende jaren mee. Voor een eenverdiener met een gemiddeld loon daalde de belastingdruk in BelgiŽ met 1,3 procentpunt van 57,1 procent tot 55,8 procent tussen 2000 en 2013.  [...] BelgiŽ staat op de derde plaats wat betreft het verschil tussen de belasting van eenverdieners en gezinnen met twee kinderen. Met 41 procent scoort BelgiŽ enkel lager dan Griekenland (44,5 procent en Frankrijk (41,6 procent). Het OESO-gemiddelde ligt op 26,4 procent. (Belga/Reuters/BO).  [...]

Loonlasten opnieuw nergens hoger dan in BelgiŽ (OESO) - Finance

Belgische loonbelasting op twee na hoogste van Europa - Finance

De opbrengsten van de eigendomsbelasting brengen in BelgiŽ 3,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) op. Enkel in het Verenigd Koninkrijk (4,2 procent) en Frankrijk (3,4 procent) is de relatieve opbrengst nog iets hoger.  [...] De inkomsten via eenmalige aan- en verkoopsbelasting maakten in 2010 1,8 procent van het bbp uit, het hoogste percentage van de EU-lidstaten. De jaarlijkse eigendomsbelasting is goed voor 1,3 procent. Drie andere Europese landen gaan BelgiŽ daarmee voor.  [...] De belasting voor bedrijven is in 2012 zo goed als stabiel gebleven, van 23,4 naar 23,5 procent. Voor de bedrijfsbelasting staat BelgiŽ eveneens op de derde plaats, met 34 procent. Enkel in Frankrijk en Malta worden bedrijven zwaarder belast. Het hoogste btw-tarief is in BelgiŽ gelijk aan het Europese gemiddelde. 21 procent.  [...]

Belgische loonbelasting op twee na hoogste van Europa - Finance

BelgiŽ wel degelijk fiscale hel - Beleid

BelgiŽ wel degelijk fiscale hel - Beleid

Toch ziet het ernaar uit dat de begrotingsopmaak voor 2013 een combinatie van minder uitgaven en extra belastingen. Een analyse van ons belastingstelsel maakt nochtans duidelijk hoe zwaar de tol is die de overheid heft.  [...] Eurostat plaatst BelgiŽ dan ook op de zesde plaats voor belastingen op kapitaal. De impliciete belasting op kapitaal bedraagt 29,5 procent, dat is wel een ruime achterstand op leider Frankrijk (37,2%).  [...] Kunnen de lasten niet verschoven worden naar consumptiebelastingen Dat aandeel bedraagt in BelgiŽ 24,7 procent van het totaal, samen met Frankrijk en ItaliŽ het laagste van Europa. Wel is het zo dat de standaard btw-voet van 21 procent al hoog is in vergelijking met de buurlanden.  [...]

BelgiŽ wel degelijk fiscale hel - Beleid

Pierre Gattaz (Medef): de Franse schaduwpresident - Mensen

Pierre Gattaz (Medef): de Franse schaduwpresident - Mensen

Het raakte vorige week bekend dat Frankrijk een recordaantal werklozen telt. 3,3 miljoen. Dat was een nieuwe klap voor de weinig populaire socialistische president FranÁois Hollande.  [...] Het militantisme van de Franse CEO's werkt. BelgiŽ heeft een veel sterkere traditie van sociaal overleg dan Frankrijk. Dat betekent dat de vakbonden bijvoorbeeld sneller op straat komen. Maar dat geldt ook voor het Franse patronaat. In 1999 kwamen 25.000 Franse CEO's en ondernemers op straat tegen de 35-urenweek.  [...] Vorig jaar bevonden de relaties tussen het Franse patronaat en Hollande zich onder het vriespunt. Gattaz noemde Frankrijk het land van 75/35. 75 verwees naar de ondertussen bijgestuurde belasting van 75 procent op inkomens boven de 1 miljoen euro. 35 heeft betrekking op de door ondernemers gehate 35-urenweek.  [...]

Pierre Gattaz (Medef): de Franse schaduwpresident - Mensen

De vermogensbelasting is er al - Finance

De vermogensbelasting is er al - Finance

Het Europese gemiddelde bedraagt 8 procent. Vergeleken met onze buurlanden haalt enkel Frankrijk (10,2%) meer inkomsten uit kapitaal, terwijl Nederland (5,4%) en Duitsland (5,9%) ver onder het Belgische percentage zitten. BelgiŽ heeft zelfs een voorsprong op Denemarken (8,5%), Zweden (5,9%) en Finland (6,7%), landen waarvan vaak wordt gezegd dat ze een hoge belastingdruk hebben.  [...] De Europese Commissie hield in haar rapport ook rekening met alle belastingen op vastgoed. In BelgiŽ lopen die op tot 3,2 procent van het bbp. Dat is evenveel als in Frankrijk en beduidend hoger dan in Nederland (1,1%) en Duitsland (0,9%).  [...] Beide indicatoren - de belastingopbrengst uit kapitaal in verhouding tot het bbp en de IBK - tonen aan dat de bewering dat BelgiŽ een belastingparadijs voor grote vermogens is, geen hout snijdt. Waar komt die perceptie dan vandaan Een mogelijke verklaring is dat BelgiŽ - in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland - geen expliciete vermogensbelasting heft.  [...]

De vermogensbelasting is er al - Finance

BelgiŽ kampt met tweede hoogste belastingdruk (OESO) - Finance

BelgiŽ kampt met tweede hoogste belastingdruk (OESO) - Finance

Uit voorlopige cijfers van de OESO blijkt dat BelgiŽ samen met Frankrijk de tweede plaats deelt wat de belastingdruk betreft. In 2011 moest ons land nog Zweden laten voorgaan.  [...] Na een afname op het hoogtepunt van de economische crisis in 2008 en 2009, is de belastingdruk in de meeste rijke landen, die de OESO groepeert, sindsdien opnieuw toegenomen. De gemiddelde belastingdruk nam toe met 0,5 procentpunt tot 34,6 procent in 2012, na een stijging met 0,2 en 0,3 procentpunt in 2010 en 2011.  [...] De meest opmerkelijke toename van de belastingdruk in 2012 werd geregistreerd in Hongarije (+1,8 procentpunt), Griekenland (+1,6 procentpunt), ItaliŽ (+1,4 procentpunt), Nieuw-Zeeland (+1,4 procentpunt), BelgiŽ (+1,2 procentpunt), Frankrijk (+1,2 procentpunt) en IJsland (+1,2 procentpunt).  [...]

BelgiŽ kampt met tweede hoogste belastingdruk (OESO) - Finance