Gemiddelde, Inkomen

Tirade Karel Van Eetvelt (Unizo) tegen Milquet over wet rond pesten op het werk - Beleid - Nieuws

Tirade Karel Van Eetvelt (Unizo) tegen Milquet over wet rond pesten op het werk - Beleid - Nieuws

De ongebreidelde dadendrang van JoŽlle Milquet de jongste weken zit Van Eetvelt hoog. In die mate dat de gedelegeerd bestuurder van de ondernemersorganisatie Unizo eerstdaags zijn beklag wil doen bij premier Yves Leterme (CD&V).   [...] Onderhoudsloon. (man + vrouw) arbeider BelgiŽ in 2011. (gemiddelde inkomen, tweede hoogste in Europa) 1. 1.500 Euro netto per maand per werkende persoon. 2. Man en vrouw werken. 3.000 Euro samen per maand. 3. Gezin bestaat uit 4 personen, 2 volwassenen & 2 kinderen.  [...] 4. 4 personen. 3.000 Euro = 750 Euro per persoon per maand. 5. 750 Euro per persoon. 31 dagen (maand) = 24,19 Euro per dag per persoon. Onderhoudsloon. arbeider (ster) BelgiŽ in 2011. (gemiddelde inkomen, tweede hoogste in Europa) Alleenstaande. 1. 1.500 Euro netto per maand per werkende persoon.  [...]

Tirade Karel Van Eetvelt (Unizo) tegen Milquet over wet rond pesten op het werk - Beleid - Nieuws

Boer verdient nog helft van loontrekkende - Beleid - Nieuws

Boer verdient nog helft van loontrekkende - Beleid - Nieuws

Het inkomen van de gemiddelde Vlaamse landbouwer zal dit jaar nog zo'n 50 procent lager liggen dan het gemiddelde inkomen van de Vlaamse loontrekkende. Dat besluit de Boerenbond uit een studie van het Vlaamse landbouwinkomen voor 2012.  [...] In vergelijking met de voorgaande jaren blijft het inkomen verder dalen, met uitzondering van 2011. Toen lag het inkomen nog iets lager dan dit jaar, maar de Boerenbond vindt die vergelijking zinloos omdat dat met de EHEC- en Duitse dioxinecrisis een rampjaar voor de landbouw was.  [...] De gemiddelde landbouwer bestaat natuurlijk niet, geeft FranÁois Huyghe van de Boerenbond toe. Het is wel zo dat de inkomens in de sector grote verschillen kennen. Er zijn land- of tuinbouwers die meer verdienen dan de gemiddelde Vlaming, natuurlijk. Maar er zijn er ook die op de grens van de armoede leven.  [...]

Boer verdient nog helft van loontrekkende - Beleid - Nieuws

Amerikaanse consument laat het afweten - Finance - Nieuws

In juni 2011 vielen de consumentenbestedingen in de grootste economie ter wereld met 0,2 procent terug in vergelijking met mei, toen 0,1 procent groei werd opgetekend. Analisten gepolst door Bloomberg hadden voor juni opnieuw gerekend op een lichte toename van 0,1 procent.   [...] In ieder geval blijven de tanende banengroei en een loonevolutie die de inflatie niet kan volgen, mogelijk ook het derde kwartaal wegen op het consumentengedrag. De Amerikanen gaan overigens meer sparen, wat de hardnekkige ongerustheid over de economie en de werkgelegenheid weerspiegelt.   [...] Het gemiddelde inkomen in de VS steeg in juni met 0,1 procent tegenover een toename met 0,2 procent in mei. Analisten hielden voor juni rekening met +0,2 procent.  [...]

Amerikaanse consument laat het afweten - Finance - Nieuws

BelgiŽ middenmoter in Europa tegen 2018  - Finance - Nieuws

BelgiŽ middenmoter in Europa tegen 2018 - Finance - Nieuws

Het stelde een ranking op uitgaand van de verwachte evolutie van de economie, het gemiddelde inkomen, de werkloosheid, de ongelijkheid in de maatschappij en andere criteria. De maximumscore 100 werd voorbehouden voor het land met de perfecte perspectieven wat natuurlijk niet bestaat.  [...] BelgiŽ eindigt in de ranking in de middenmoot, tussen Malta en Ierland. We scoren behoorlijk onder landen als Zweden, Zwitserland, Finland, Nederland en Denemarken. We doen wel beter dan Duitsland, dat vrij belabberd uit deze oefening komt. Maar wat dan gezegd van Engeland en Frankrijk, waarvan de perspectieven volgens Bloomberg dicht aanleunen bij de zware crisislanden van de afgelopen jaren.   [...] Als BelgiŽ in 2014 voor een Di Rupo II kiest, dan is het de middenmoot niet meer maar het einde van het staartje. We hebben nu al een schuld van 665 bbp wat gaat dat dan worden 1500 van het bbp.   [...]

BelgiŽ middenmoter in Europa tegen 2018  - Finance - Nieuws

Armoede in VS op hoogste niveau in 17 jaar - Belga Economie

Trends.be Belga Economie Armoede in VS op hoogste niveau in 17 jaar.   [...] (Belga) De Amerikaanse armoedegraad is vorig jaar gestegen naar 15,1 procent, het hoogste peil sinds 1993. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Census Bureau. In 2009 leefde 14,3 procent van de Amerikanen in armoede.   [...] In absolute cijfers gaat het om 46,2 miljoen mensen die in 2010 in armoede leefden. Dat is een record sinds de metingen 52 jaar geleden startten. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde inkomen van de Amerikaanse gezinnen vorig jaar met 2,3 procent tegenover 2009. (KAV).  [...]

Armoede in VS op hoogste niveau in 17 jaar - Belga Economie

Jo Cornu: "We kunnen niet blijven vechten voor het status-quo" - Dossier Verkiezingen 2010 - Dossiers

Jo Cornu: "We kunnen niet blijven vechten voor het status-quo" - Dossier Verkiezingen 2010 - Dossiers

Eerst en vooral is er de veroudering van de bevolking. Bij een ongewijzigd tewerkstellingspatroon onder de 50-plussers stijgen de pensioenlasten tot een onhoudbaar niveau of daalt het welvaartsniveau bij de gepensioneerden nog verder. Vandaag heeft al een groot deel van de gepensioneerden onvoldoende pensioeninkomsten om een verblijf in het rusthuis te betalen.  [...] Hoewel er veel over innovatie wordt gesproken zijn de echte subsidies voor onderzoek en ontwikkeling in de industrie zeer beperkt. In Vlaanderen geeft het IWT ongeveer 14 euro per inwoner per jaar. Dat is slechts ongeveer een duizendste van het gemiddelde inkomen.  [...] Een behoud van onze welvaart en ons welzijn vereist om te beginnen een nieuwe kijk op de efficiŽntie van de overheid en op de inefficiŽntie die door de overheid in de rest van de maatschappij wordt veroorzaakt. Na zeven jaar ministerie of staatsecretariaat voor administratieve vereenvoudiging zijn we niet verder gekomen dan enkele symbooldossiers.   [...]

Jo Cornu: "We kunnen niet blijven vechten voor het status-quo" - Dossier Verkiezingen 2010 - Dossiers

Huisartsen verdienen meer  - Finance - Nieuws

Huisartsen verdienen meer - Finance - Nieuws

Gemiddeld zien huisartsen meer dan vijftien patiŽnten per dag. En dat aantal raadplegingen stijgt.  [...] In de jaren negentig stond het inkomen van de huisartsen onder druk. Sinds 2000 is het aantal patiŽnten per huisarts echter opnieuw gestegen van 802 tot 1003 in 2009. De jongste jaren nam de overheid bovendien een aantal maatregelen om het huisartsenberoep financieel opnieuw aantrekkelijker te maken, zoals en een informaticapremie of een premie voor het beheren van het globaal medisch dossier.  [...] Uit de data die het Riziv verzamelde, blijkt nu dat het gemiddelde inkomen tussen 2000 en 2009 is gestegen van 74.600 naar 135.479 euro.  [...]

Huisartsen verdienen meer  - Finance - Nieuws

Nicolas Marchand gaat uitdagingen voor VOO en BeTV niet uit de weg  - Marketeer van het jaar 2012 - Dossiers

Nicolas Marchand gaat uitdagingen voor VOO en BeTV niet uit de weg - Marketeer van het jaar 2012 - Dossiers

Voor elk van onze productlijnen kiezen we iets dat ons differentieert, zegt de vicevoorzitter en chief commercial officer. Voor de televisie is dat het ruime aanbod, voor het internet de downloadsnelheid, voor de telefonie de prijs. We hanteren overigens een vrij agressieve prijzenstrategie.   [...] Die strategie lijkt lonend te zijn. VOO laat in herinnering van de reclame' de concurrentie ver achter zich. Ondanks het feit dat de onderneming nog altijd verlies lijdt, wijst Marchand toch op de uitzonderlijke commerciŽle cijfers. Het gemiddelde inkomen per klant is in 2011 met 20 procent gestegen en op het gebied van net adds (het aantal nieuwe klanten min het aantal verloren klanten) zet VOO op zijn territorium een prestatie neer die vijf keer hoger ligt dan die van Belgacom.  [...] Een indrukwekkend resultaat, zeker als je rekening houdt met de jeugdigheid' van VOO op de kabelmarkt. We hebben weinig marketingervaring en de uitdagingen zijn nog enorm, meer bepaald wat de dienstverlening aan de klanten en de integratie van de verschillende media betreft.   [...]

Nicolas Marchand gaat uitdagingen voor VOO en BeTV niet uit de weg  - Marketeer van het jaar 2012 - Dossiers

Belgische werknemer verdient gemiddeld 2.936 euro bruto - Finance - Nieuws

Bedrijfsleiders kunnen rekenen op het hoogste inkomen met een gemiddeld maandloon van 7.870 euro. Dat bedrag ligt omgerekend 168 procent boven het nationaal gemiddelde. Het laagste inkomen is terug te vinden bij het horecapersoneel met gemiddeld 1.975 euro, of 33 procent onder het gemiddelde.  [...] De bestbetaalde sector is de petrochemie. het inkomen daar ligt gemiddeld 4.530 euro - of omgerekend 54 procent - boven het gemiddelde. Daarna volgen onderzoek en ontwikkeling (O&O) en de chemische nijverheid met respectievelijk gemiddeld 3.871 en 3.811 euro.  [...] In hotels, restaurants en drankgelegenheden verdien je als werknemer het minst. Daar krijg je gemiddeld 2.129 euro per maand, of ligt je inkomen 27,5 procent onder het gemiddelde.  [...]

Belgische werknemer verdient gemiddeld 2.936 euro bruto  - Finance - Nieuws

Vlaming is gemiddeld 17 procent rijker dan Waal - Finance - Nieuws

De Vlaming heeft een gemiddeld inkomen van 1.621 euro per maand. Dat ligt 17 procent hoger dan in WalloniŽ en 11 procent hoger dan in het Brussels Gewest.  [...] Het gemiddelde beschikbare jaarinkomen van de Vlaming in 2009 was 19.456 euro. Het gaat om het inkomen uit zowel arbeid als vermogen, na belastingen, sociale bijdragen en uitkeringen. Dat komt maandelijks neer op 1.621 euro per inwoner.  [...] Vlaanderen is dus veruit de rijkste regio van BelgiŽ. De inkomenskloof is de voorbije tien jaar groter geworden. In 1999 lag het gemiddelde inkomen in Vlaanderen 'slechts' 13,6 procent hoger dan in WalloniŽ en 5,1 procent hoger dan in Brussel.  [...]

Vlaming is gemiddeld 17 procent rijker dan Waal - Finance - Nieuws