Hervorming, Ambtenaren

Ambtenaren FinanciŽn demonstreren in Brussel om overleg te eisen  - Financieel en economisch nieuws

Ambtenaren FinanciŽn demonstreren in Brussel om overleg te eisen - Financieel en economisch nieuws

(Belga) Meer dan duizend ambtenaren van FinanciŽn hebben vanmiddag een halfuurtje actie gevoerd voor de Financietoren in Brussel. Ze willen dat de onderhandelingen over de hervorming van hun dienst hernomen worden. Het gemeenschappelijk vakbondsfront had tot de actie opgeroepen.  [...] Volgens ACV-secretaris Alphonse Vanderhaeghe zal het nieuwe personeelsplan -dat voortvloeit uit de hervorming Coperfin 2.0- waarschijnlijk op 17 mei voorgesteld worden tijdens de ministerraad. Het vakbondsfront verwerpt het gehele voorstel. Dit is een ontkenning van het overleg, stelt de vakbondsman.  [...] De onderhandelingen zitten muurvast, klinkt het. Wij vragen nochtans maar enkele aanpassingen, voornamelijk over de carriŤres en de locaties, die finaal niets zullen kosten. Maar de politiek lijkt onze vraag niet te volgen en stelt het systeem in werking zonder rekening te houden met ons advies.   [...]

Ambtenaren FinanciŽn demonstreren in Brussel om overleg te eisen  - Financieel en economisch nieuws

ACOD zit verveeld met dreigement tegen staatssecretaris - Financieel en economisch nieuws

(Belga) De socialistische overheidsvakbond ACOD zit verveeld met het dreigement dat secretaris Guido Rasschaert vorige week uitte ten aanzien van staatssecretaris Hendrik Bogaert, naar aanleiding van de hervorming van de ambtenarenloopbaan. In een blog van algemeen ACOD-secretaris Chris Reniers verontschuldigt de vakbond zich zelfs.  [...] De voorbije decennia hebben aangetroond dat langetermijndenken niet besteed is aan het beleid rond het federaal ambt. De overheidsvakbond wijst erop dat vaak al een nieuwe hervorming wordt gelanceerd voor de voorgaande is afgerond. Ook de werkdruk wordt aangehaald.  [...] steeds weer moeten nieuwe en meer taken uitgevoerd worden met hetzelfde personeelskader. In combinatie met het strenge besparingsbeleid, zorgt dit ervoor dat vele ambtenaren op hun tandvlees zitten. De vakbond meent dat er in de hervorming van Bogaert teveel aandacht gaat naar de hoeveelheid werk die wordt verricht, in plaats van naar de kwaliteit van het geleverde werk.  [...]

ACOD zit verveeld met dreigement tegen staatssecretaris  - Financieel en economisch nieuws

IMF op de bres voor Griekenland - Beleid

IMF op de bres voor Griekenland - Beleid

Door de aanhoudende economische crisis is het voor Griekenland namelijk zo goed als onmogelijk geworden om zijn begrotingstekort terug te dringen en de zware schuldenlast te verlichten. Dat betekent dat de belastinginkomsten te laag liggen en de uitgaven voor sociale suitkeringen te hoog.   [...] Volgens bepaalde leidinggevende ambtenaren binnen de eurozone moet de Griekse regering aantonen dat ze meer hulp verdient door haar inspanningen voor de beloofde structurele hervormingen op te voeren. Dat betekent onder andere dat er meer belastingen moeten worden geÔnd, de arbeidsmarkt moet worden gestut en er werk moeten worden gemaakt van de privatisering van overheidsbedrijven.  [...] Griekse ambtenaren hebben trouwens zelf al toegegeven dat als er geen vooruitgang wordt geboekt met de structurele hervormingen, de schuldeisers de geldkraan onherroepelijk zullen dichtdraaien. Op dat moment rest Athene niets anders dan uit de eurozone te stappen en de drachme opnieuw in te voeren.  [...]

IMF op de bres voor Griekenland - Beleid

"Duitsland dient als voorbeeld voor BelgiŽ" - Beleid

"Duitsland dient als voorbeeld voor BelgiŽ" - Beleid

De nieuwe - nog te vormen federale regering - moet het vertrouwen opnieuw herstellen door maatregelen te nemen naar Duits model. Dat zegt het VBO donderdag naar aanleiding van zijn halfjaarlijkse conjunctuurenquÍte.   [...] Het komt er voor de nieuwe regering volgens het VBO in de eerste plaats op aan na de verkiezingen van 13 juni zo snel mogelijk te saneren en te hervormen. Topman Rudi Thomaes is daarbij van oordeel dat ons land het Duitse voorbeeld moet volgen. Daar grijpt men in bij de ambtenaren.  [...] Het VBO mikte donderdag eveneens op de loonkostenhandicap, die door de regering moet worden teruggedrongen om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven aan te scherpen. Indien mogelijk in overleg met de sociale partners, maar desnoods dwingend zoals de loonwet van 1996 voorschrijft.   [...]

"Duitsland dient als voorbeeld voor BelgiŽ" - Beleid

Eindelijk progressief - Financieel en economisch nieuws

Als BelgiŽ bijvoorbeeld massaal ambtenaren zou laten afvloeien, zou dat wel eens het perverse resultaat kunnen hebben dat het ons op de lange termijn meer kost dan opbrengt. Want al deze personen vallen dan terug op een werkloosheidsuitkering die onbeperkt in de tijd wordt gegeven.  [...] Een werkloze die hier en daar wat bijklust, verdient gemakkelijk meer dan in het officiŽle circuit en heeft dus vaak weinig zin om weer aan de slag te gaan. Massaal ambtenaren laten afvloeien in eigen land haalt dus weinig uit zonder dat ook de arbeidsmarkt en het socialezekerheidsstelsel worden hervormd.  [...] Het is daarom ook hilarisch dat ABVV-topman Rudi De Leeuw opriep een progressief front te bouwen tegen de volgens hem conservatieve politici. Al jaren is het ABVV een beweging die niet wil weten van welke hervorming dan ook. Waardoor ze het Belgische welvaartsmodel ernstig in gevaar brengt.  [...]

Eindelijk progressief  - Financieel en economisch nieuws

Overheidsambtenaren betogen in Brussel tegen plannen van Bogaert - Financieel en economisch nieuws

(Belga) Enkele duizenden overheidsambtenaren betogen deze voormiddag op de kleine ring in Brussel. Ze komen op straat tegen de hervorminsplanngen van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Die wil onder andere de ambtenaren verlonen volgens een evaluatie van hun prestaties door hun chefs, in plaats van op basis van hun anciŽnniteit.  [...] We nemen het ook niet dat de staatssecretaris eerst naar de pers trekt met zijn plannen voor de hervorming van onze loopbaan en niet met ons aan tafel wil zitten, zegt Guido Rasschaert van de socialistische vakbond. Deze betoging is een signaal van onvrede bij de federale overheidsambtenaren.  [...] Een signaal dat Bogaert moet praten met ons in plaats van ons beslissingen op te dringen, zegt Chris Reniers (ACOD). De betogers trekken van de Financietoren via de kleine ring en het Madouplein naar het staatssecretariaat van Ambtenarenzaken in de Koningsstraat.  [...]

Overheidsambtenaren betogen in Brussel tegen plannen van Bogaert  - Financieel en economisch nieuws

Lonen ambtenaren stijgen viermaal in 2,5 jaar - Finance

Lonen ambtenaren stijgen viermaal in 2,5 jaar - Finance

De ambtenaren danken een hoger loon aan de spilindex die van augustus 2010 tot januari 2013 viermaal overschreden wordt.  [...] De vorige keren dat de spilindex overschreden werd, dateert van augustus 2010 en april 2011. Dat betekent dat de ambtenarenlonen viermaal stijgen in twee en een half jaar tijd. Voor augustus 2010 werd de spilindex twee jaar lang niet overschreden.  [...] Uitspraken Bourgeois over Vlaamse ambtenaren zetten kwaad bloed.  [...]

Lonen ambtenaren stijgen viermaal in 2,5 jaar - Finance

'Ambtenaren krijgen 5 procent extra pensioen' - Finance

Voor de gepensioneerden uit het Vlaams onderwijs is de pensioenaanpassing beperkt tot 0,36 procent, voor federale ambtenaren tot 0,28 procent en voor de gepensioneerden uit de lokale besturen tot 0,1 procent. Alle pensioenverhogingen komen bovenop de 'normale' indexering.  [...] Het Federaal Planbureau verwacht in augustus 2011 een nieuwe indexering, na die van september 2010. De optelsom van die dubbele indexering en de perequatie maakt dat de Vlaamse ambtenaren hun pensioen in minder dan twaalf maanden met 5,3 procent zien stijgen.  [...] De forse pensioenverhoging is slecht nieuws voor het federale overheidsbudget. Dat komt doordat de oplopende kosten van de ambtenarenpensioenen van de gewesten en gemeenschappen op rekening komen van de federale begroting, aldus De Standaard.  [...]

'Ambtenaren krijgen 5 procent extra pensioen' - Finance

Actiegroep strijdt tegen hervorming renovatiepremie - Immo

Eind 2009 werd de succesvolle renovatiepremie door de Vlaamse regering plots gehalveerd. 8000 gedupeerden bepleiten de vernietiging van die hervorming en kijken uit naar de opstelling van het Vlaamse Parlement.  [...] Wat precies het argument is waarmee een actiegroep van gedupeerden bij de Raad van State de vernietiging van de hervorming bepleit.  [...] De actiegroep van Lismont wordt ondersteund door een in administratief recht gespecialiseerde advocate, Inke Dedecker. 'Als de Raad van State in juni aanvaardt dat minstens ťťn cliŽnt van ons door de premiehervorming een 'moeilijk te herstellen schade' oploopt, kan er al vrij snel een schorsing komen.  [...]

Actiegroep strijdt tegen hervorming renovatiepremie - Immo

Pensioenlawine bedelft lokale besturen - Beleid

Pensioenlawine bedelft lokale besturen - Beleid

Voor gemeenten en OCMW's tikt de pensioenbom niet langer, hij is vol in hun gezicht ontploft. De vergrijzingskosten voor de gepensioneerde lokale ambtenaren wegen nu al zwaar op de gemeentefinanciŽn.  [...] Gelukkig hebben veel lokale overheden de voorbije jaren reserves aangelegd. Nemen we die in rekening, dan klokken de steden en de gemeenten af op een overschot van 126 euro per inwoner. Wat betekent dat ze in principe nog een buffer voor 2,5 jaar hebben. Maar die reserves zullen de komende jaren smelten als sneeuw voor de zon.   [...] De hoofdoorzaak is het groeiende legioen gepensioneerde statutaire ambtenaren. De kern van het probleem is dat de lokale besturen zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van die vastbenoemde ambtenaren. Dat gebeurt via een eigen omslag- of repartitiestelsel, waarbij werkende statutaire ambtenaren via de pensioenkas Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) bijdragen betalen voor de gepensioneerde ambtenaren.  [...]

Pensioenlawine bedelft lokale besturen - Beleid