Inkomen, Frankrijk

Belgische invoer daalt sneller dan uitvoer  - Finance - Nieuws

Belgische invoer daalt sneller dan uitvoer - Finance - Nieuws

De zogenaamde 'snelle' raming van de Nationale Bank voor de handelsbalans van juni wijst op een overschot van 0,7 miljard euro tegenover een tekort van 0,1 miljard in mei. De uitvoer zou in diezelfde maand uitkomen op 20,5 miljard euro, de invoer op 19,9 miljard euro.   [...] Als nu ook nog de uitvoer naar Duitsland, Frankrijk en Nederland begint te dalen, gaan de Belgskes nogal mogen beginnen consumeren om de boel recht te houden. En dat terwijl het netto inkomen van de niet-staatsgesubsidieerden vakkundig wordt afgeroomd door Don Rupo.  [...] Eerst vertraagd de invoer dan de uitvoer...dat beloofd dus...Met dank aan de niet verkozen Herman Van Rompuy en Barroso...en andere Belgische weldoeners...Ik ben al vast mijn stock aan voedsel in huis tot 2 maand te verhogen. Kwestie van niet te wachten tot de Euro implodeert en de banktransacties stop de voedsel transporten belemmerd.   [...]

Belgische invoer daalt sneller dan uitvoer  - Finance - Nieuws

30.000 Belgen hebben tweede verblijf in Frankrijk - Finance - Nieuws

30.000 Belgen hebben tweede verblijf in Frankrijk - Finance - Nieuws

Trends.be Nieuws Finance 30.000 Belgen hebben tweede verblijf in Frankrijk.  [...] De verklaring voor de stijging ligt bij het feit dat de fiscus van de Franse autoriteiten de gegevens kreeg van alle Belgische vastgoedeigenaars. Al deze mensen werden aangeschreven om hen eraan te herinneren dat ze hun tweede verblijf in het buitenland moesten aangeven.   [...] Het gaat er de fiscus niet om het onroerend inkomen een tweede keer te belasten -dat gebeurt al in Frankrijk- maar wel om de fiscale rechtvaardigheid te respecteren. Het buitenlandse onroerend inkomen komt bovenop de andere belastbare inkomsten op basis waarvan het belastingtarief bepaald wordt.  [...]

30.000 Belgen hebben tweede verblijf in Frankrijk - Finance - Nieuws

Middenklasse is melkkoe van Di Rupo I - Beleid - Nieuws

Frankrijk mag dan voor gefortuneerde mensen een fiscale hel zijn, maar wie vooral leeft van zijn inkomen uit arbeid, betaalt er minder belastingen dan in ons land. Een Belg met een jaarlijks belastbaar inkomen van 25.000 euro wordt al belast tegen het marginale tarief van 45 procent.  [...] Ook op elke extra euro die hij verdient, draagt deze Belg het tarief van 45 procent af. En zodra zijn belastbare inkomen de grens van 37.730 euro (geÔndexeerd bedrag voor het inkomstenjaar 2013) overschrijdt, zit hij al in de hoogste belastingschijf van 50 procent.  [...] Afhankelijk van zijn inkomen kan de extra belasting voor een middenklasser al gauw oplopen tot ettelijke honderden euro's. Een gezin waarvan elke partner een belastbaar inkomen van 45.000 heeft, betaalt bijna 600 euro extra per jaar. Een koppel met een laag belastbaar inkomen _ ieder zo'n 15.  [...]

Middenklasse is melkkoe van Di Rupo I - Beleid - Nieuws

'Belastingdruk nergens zo hoog als in BelgiŽ' (OESO) - Finance - Nieuws

Concreet heeft de OESO de belastingdruk op het looninkomen van een gemiddelde werknemer uit de privťsector gemeten. Op die manier werd berekend hoeveel van wat een werknemer kost aan een werkgever in de vorm van werkgeversbijdragen, werknemersbijdragen en inkomensbelasting terugkeert naar de staat.  [...] De belastingdruk voor een werknemer met een loon dat 167 procent van het gemiddelde loon bedraagt, stemt maar liefst overeen met 60,7 procent. De dichtste achtervolger in dat segment is Frankrijk met 53,5 procent. In geen enkele andere lidstaat van de OESO wordt arbeidsinkomen van alleenstaanden zo zwaar belast.  [...] Voor een gezin met twee kinderen en ťťn inkomen staat ons land op de tweede plaats met een belastingdruk van 40,3 procent, na Frankrijk (42,3 procent).  [...]

'Belastingdruk nergens zo hoog als in BelgiŽ' (OESO)  - Finance - Nieuws

Duizenden boeren manifesteren in Parijs tegen dalende prijzen - Belga Economie

De betoging is een initiatief van de graansector, waar de prijzen het afgelopen jaar met 24 procent zijn gedaald. Eerder was er al protest bij de melkproducenten. Gemiddeld ging het inkomen van de landbouwer in Frankrijk in 2009 met 34 procent achteruit. De tractoren rijden van het platteland aan amper 35 kilometer per uur op de hoofdwegen naar de hoofdstad.  [...] Het autoverkeer is de dupe. De manifestanten hebben spandoeken mee met Sarkozy au boulot. ne solde pas ton agriculture ( Sarkozy aan het werk. Hou geen uitverkoop van de landbouw, nvdr). De boeren eisen onmiddellijke maatregelen, zoals exportsteun en een tegemoetkoming van de overheid voor hun milieu- en sociale lasten.   [...] Volgens een vertegenwoordiger van de sector riskeert anders een derde van de sector te verdwijnen tegen 2011. Binnen de Europese Unie moet de landbouwpolitiek tegen 2013 worden aangepast. Frankrijk is de grootste afnemer van landbouwsteun en de boeren verwachten van de regering dat die hun belangen zal verdedigen. (LEE).  [...]

Duizenden boeren manifesteren in Parijs tegen dalende prijzen - Belga Economie

Wie mag belasting heffen? - Successierechten - Immo tips

Welk land mag successierechten heffen op een woning die is gelegen in het Waals Gewest indien de erflater zijn fiscale woonplaats in Frankrijk had.  [...] Zijn er meerdere onroerende goederen, dan is het gewest bevoegd waarin het onroerend goed met het hoogste kadastraal inkomen gelegen is. BelgiŽ heeft slechts met twee landen - Frankrijk en Zweden - een verdrag afgesloten om de heffing van dubbele successierechten te vermijden.  [...] In het verdrag met Frankrijk staat dat het onroerend goed alleen wordt belast in het land van hun ligging.  [...]

Wie mag belasting heffen? - Successierechten - Immo tips

Frankrijk keurt fiscale hervorming goed, inclusief taks op tweede verblijven - Belga Economie

(Belga) De Assemblťe in het Franse parlement heeft zaterdagochtend een fiscale hervorming goedgekeurd, ťťn van de symbolische dossiers voor president Nicolas Sarkozy. De kwestie verhuist dinsdag naar de Senaat, ter definitieve goedkeuring.   [...] Eťn van de maatregelen is een taks op de tweede verblijven van buitenlanders. Die betalen nu al een onroerende voorheffing en woonbelasting, maar zullen in de toekomst dus nog meer taksen moeten betalen, berekend op basis van het kadastraal inkomen van hun vakantiehuis.  [...] Naar schatting 50.000 Belgen hebben zo een tweede eigendom in Frankrijk. Voor de Fransen zelf wordt het plafond waarbij maximaal 50 procent van hun inkomen direct wordt belast, opgeheven. Die gunstmaatregel bestond sinds 2007. Daartegenover staat een verlichting van de vermogensbelasting.  [...]

Frankrijk keurt fiscale hervorming goed, inclusief taks op tweede verblijven - Belga Economie

Eurocrisis deed inkomensongelijkheid toenemen in Frankrijk en afnemen in Duitsland - Belga Economie

Trends.be Belga Economie Eurocrisis deed inkomensongelijkheid toenemen in Frankrijk en afnemen in Duitsland.  [...] Eurocrisis deed inkomensongelijkheid toenemen in Frankrijk en afnemen in Duitsland.  [...] (Belga) Sinds het begin van de crisis in de eurozone is de inkomensongelijkheid in Duitsland afgenomen. Omgekeerd is in Frankrijk, Ierland en Spanje het onderlinge verschil tussen de lonen en andere inkomsten toegenomen tijdens de crisisjaren. Dat blijkt uit statistieken die de in Brussel gevestigde denktank Bruegel heeft verzameld.  [...]

Eurocrisis deed inkomensongelijkheid toenemen in Frankrijk en afnemen in Duitsland - Belga Economie

'Het kadastraal inkomen is niet langer houdbaar' - Beleid - Nieuws

De regering stelt dat het beste niet uit tot na de verkiezingen. Een van de volgende maanden start het kabinet de procedure op voor het Europees Hof van Justitie. Frankrijk werd in mei 2013 gedagvaard in een soortgelijk dossier.  [...] Dat is deloyale concurrentie. Het kadastraal inkomen is niet langer houdbaar. De Belgische regering kan niet anders dan optreden. Ik ben benieuwd welke partij van de belasting op reŽle huurinkomsten een punt durft te maken. Raken aan het fiscale statuut van de eigen woning, is politieke zelfmoord.  [...] Maus wijst erop dat het Rekenhof die scheeftrekking al twee keer heeft veroordeeld. De advocaat liet daarover al een prejudiciŽle vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof. Dat oordeelde dat de wetgeving die het kadastraal inkomen regelt zelf niet discriminatoir is, en dat het zich over de toepassing ervan niet mag uitspreken.  [...]

'Het kadastraal inkomen is niet langer houdbaar'  - Beleid - Nieuws

Alleenstaande blijft het zwaarst belast in BelgiŽ (Oeso) - Finance - Nieuws

BelgiŽ, Hongarije en Duitsland belasten alleenstaande werknemers met een gemiddelde inkomen het meest in 2009. Respectievelijk 55,2 procent, 53,4 procent en 50,9 procent. De belastingsdruk in BelgiŽ is voor die werknemers wel met 0,5 procentpunt afgenomen.  [...] Jaja, 55%. Maar daar zit niet in. BTW, kadastraal inkomen, gemeente- en provincietaks, huisvuiltaks, accijnzen op brandstof, rijbelasting, inbedrijfsstelling voertuigenbelasting, successierechten, patronale bijdragen op je loon ( 32% ). Als je alles meerekent kom je al gauw aan 70% of meer.  [...] Niet erg eerlijk want alleenstaanden hebben dezelfde kosten voor huishuur en energie rekeningen als gezinnen... Het is trouwens erg dat men meer betaalt aan belastingen dan dat men kan houden... Men werkt eigenlijk voor de helft van een inkomen... En hoe rijker hoe beter natuurlijk.  [...]

Alleenstaande blijft het zwaarst belast in BelgiŽ (Oeso) - Finance - Nieuws