Kleine zelfstandige, Zelfstandige activiteit

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Maak ťťn systeem waar zwartwerken niet bestaat. Voor de zelfstandige. Werknemers hebben recht op pensioen van de staat. Zelfstandige niet. Zelfstandige nemen risico bij inkomen voor meer loon. Dus ze moeten maar opdraaien voor eigenlijk pensioen. Als werknemer verdien je weiniger.  [...] VBert, moet ik onmiddellijk in tranen uitbarsten om het lot van een kleine zelfstandige of kan ik dit nog even uitstellen Die kleine zelfstandige wordt door die verd. loontrekkende gedwongen om zwart te werken, ocharme. Nog een geluk dat ook voor hem (de kleine zelfstandige uiteraard) hier een klein voordeeltje schuilt hť.  [...] @VBert, dan kunnen ook de lasten op arbeid omlaag en kunnen de zelfstandigen en vennootschappen goedkoop arbeiders en bedienden in dienst nemen, van een echte WINWIN-situatie gesproken. Daar wil u toch ook uw schouders onder zetten nietwaar.  [...]

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Li Shufu (Geely) beslist over de toekomst van Volvo Cars Gent - Mensen - Nieuws

De Zweedse CEO Hakan Samuelsson liet zijn ongenoegen blijken over de hoge lonen in de Gentse vestiging, die met een verwachte productie van een kwart miljoen wagens dit jaar de grootste fabriek van de autogroep is. De directie in Gent trok begin oktober zelf aan de alarmbel.   [...] In het Chinese Chengdu wordt de productie van de eerste fabriek in China opgestart. De modellen zijn de S60 en vanaf 2015 de nieuwe XC60. Zes op de tien wagens van de huidige versies worden in Gent gebouwd. De capaciteit in Chengdu wordt de volgende jaren opgetrokken naar 120.   [...] Peeters (ex-Unizo...) heeft miljoenen ter beschikking voor opleiding bij Volvo net zoals indertijd de zgn investeringssteun bij Ford Genk(= loonsubsidie) De Kleine Zelfstandige betaalt zich blauw uit zijn eigen zak tijdens zijn eigen werkuren voor opleiding, zoals steeds blijft de ECHTE Zelfstandige in de kou staan de zgn motor van de economie wordt nog altijd gesmeerd met vuile olie.  [...]

Li Shufu (Geely) beslist over de toekomst van Volvo Cars Gent - Mensen - Nieuws

2 onverkwikkelijke valkuilen volgens CEO Paul Dingens  - trends.knack.be

2 onverkwikkelijke valkuilen volgens CEO Paul Dingens - trends.knack.be

Subsidiering werkt niet voor KMO. De kosten voor een dossier zijn extreem hoog voor een nieuwkomer. De ambtenaren die beslissen zijn daarenboven risico avers. Daarom gaan steeds dezelfde (grote) bedrijven lopen met alle subsidies. KMO's zijn alleen gebaat met eenvoudige algemeen geldende lastenverlagingen zonder administratie.   [...] Eens temeer een bewijs dat de overheid en Europa in't bijzonder wereldvreemd is met de KMO's zware loonsubsidie onder het mom van investeringssteun en ga zo maar verder. Vakbonden die systematisch kappen op de Zelfstandige terwijl hun leden massaal op vervroegd pensioen of brugpensioen gaan weeral met overheidssteun om daarna massaal in't zwart te gaan werken.  [...] De Kleine Zelfstandige moet tot z'n 65ste knokken om te overleven. De overheid laat massaal buitenlanders toe onder het mom van knelpuntberoep om de Echte Zelfstandige te nekken.  [...]

2 onverkwikkelijke valkuilen volgens CEO Paul Dingens  - trends.knack.be

Ontslag Bellens hoeft niet extreem duur te zijn - Beleid - Nieuws

Volgens bronnen bij Belgacom kan het ontslag van Bellens minder duur zijn dan de 2 miljoen die in de pers circuleert. Het kan wel de eerste stap zijn naar volledige privatisering.   [...] Waarom heeft geen enkele journalist ooit de vraag gesteld hoe het kan dat Bellens als 'kleine zelfstandige', dus nep-zelfstandige aan de slag kon bij Belgacom John Crombez werk aan de winkel. Wat zijn ontslagpremie betreft... niet de schuld van Bellens maar wel van de idioten die hun handtekening gezet hebben onder zijn contract, waarschijnlijk met in het achterhoofd, 'ooit krijg ik nog wel eens een postje bij Bcom'.  [...] Onder Paars heeft de politiek de rijke pensioenkas van Belgacom gecasht (herinner opstart Zilverfonds) met als overeenkomst dat de overheid die uitkeringen uit het collectief zou ophoesten/betalen. Dat er in het Zilverfonds enkel schuldbrieven van de overheid zitten die men zelfs niet kan verzilveren wordt zelfs niet langer ontkend.   [...]

Ontslag Bellens hoeft niet extreem duur te zijn  - Beleid - Nieuws

Nooit eerder zoveel Belgen op zwarte lijst verzekeraars - Finance - Nieuws

Nooit eerder zoveel Belgen op zwarte lijst verzekeraars - Finance - Nieuws

Een recordaantal van 77.000 Belgen werd in 2012 toegevoegd aan de zwarte lijst van de verzekeraars. Tegenover een jaar eerder is dat een stijging met ruim een vijfde, blijkt uit cijfers van de verzekeraars. Dat melden De Standaard en Het Nieuwsblad.   [...] Sinds het begin van de crisis in 2008 is het aantal nieuwe 'speciale risico's', zoals de zwarte lijst officieel omschreven wordt, met de helft gestegen. Het merendeel van hen, 72.700, staat op de lijst omdat ze hun verzekeringspremie niet betaald hebben.   [...] Kunt U zich voorstellen welke problemen een Kleine Zelfstandige dan heeft. Schaf buitenlandse reizen (vakantie) voor wanbetalers af, het snobisme wordt met de dag groter.  [...]

Nooit eerder zoveel Belgen op zwarte lijst verzekeraars - Finance - Nieuws

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak  - Mensen - Nieuws

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak - Mensen - Nieuws

Het aantal 50-plussers dat zelfstandige wordt, ligt in Vlaanderen opvallend laag. Het aandeel startende zelfstandigen in de leeftijdcategorie 50 tot 64 bedroeg in 2008 amper 0,38 procent.  [...] Positief is wel dat het aantal startende zelfstandigen toenam tussen 2002 en 2007, al is die positieve trends in het crisisjaar 2008 omgebogen. Het onderzoek focust op Vlamingen die vanuit de inactiviteit of werkloosheid maar ook vanuit het statuut van loontrekkende naar een zelfstandige activiteit overstappen.  [...] Ook een zelfstandige activiteit kan de werkzaamheid bij 50- en 55-plussers ten goede komen. Het kan zelfs een uitweg zijn wanneer de zoektocht naar een job in loonarbeid zonder resultaat blijft, stelt een WSE-rapport dat onder leiding van de Leuvense professor Luc Sels werd samengesteld.  [...]

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak  - Mensen - Nieuws

Steeds meer zelfstandigen in bijberoep - KMO-dossier - Dossiers

Steeds meer mensen verdienen na hun werkuren een extraatje bij en kiezen daarvoor het officiŽle statuut van zelfstandige in bijberoep.  [...] Vijf jaar geleden waren er 190.000 Belgische zelfstandigen in bijberoep, in 2011 waren dat er bijna 220.000, of een stijging van iets meer dan 15 %. Een zelfstandige in bijberoep oefent een beroepsactiviteit uit in aanvulling van zijn normale baan als bediende of arbeider.  [...] Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt dat te weinig zelfstandigen in bijberoep doorgroeien naar het statuut van voltijds zelfstandige. Het NSZ wijst er ook op dat steeds minder mensen een zelfstandige activiteit in hoofdberoep aanvatten. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er slechts 18.  [...]

Steeds meer zelfstandigen in bijberoep - KMO-dossier - Dossiers

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job  - Mensen - Nieuws

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job - Mensen - Nieuws

De Vlaamse overheid kreeg miljoenen euro's van Europa voor de hertewerkstelling van de ontslagen werknemers. Dat werd gebruikt om de arbeiders op te leiden, om te scholen of te begeleiden naar een zelfstandige activiteit.  [...] De CD&V'er Bothuyne vindt... Haha. Juist, wie zoekt die vindt Robrecht. Probleem is dat veel van die gasten zonder werk zitten of zelfs liggen en helemmal niet zoeken en zelfs weigeren voor allerhande misplaatste redenen.. 271 zijn omwille van hun leeftijd niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt Zijn die dan al allemaal 65.   [...] Laat al die werklozen eens elke dag met borstel en blik de straten vegen dan zijn deze misschien eens terug proper en hebben zij ten minste nuttig werk verricht en kunnen ze niet in het donker wit( zwart) gaan bijverdienen. Ik ben zelf 50+er en heb het geluk nog werk te hebben en stel mij zelf dan ook zeer flexibel op tegenover mijn werkgever.   [...]

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job  - Mensen - Nieuws

Ahold wil minstens 50 Albert Heijns openen in BelgiŽ tegen 2016 - Bedrijven - Nieuws

Ahold wil minstens 50 Albert Heijns openen in BelgiŽ tegen 2016 - Bedrijven - Nieuws

@ vivanter. Ze creŽren gewoon banen die bij, anderen verdwijnen door hun concurrentie, uiteindelijk komt er netto geen job bij, integendeel als het ten koste gaat van de kleinhandel verdwijnen er zelfs jobs vermits die een lagere omzet hebben per personeelslid.  [...] Zij creeren gewoon banen die bij anderen verdwijnen door hun concurentie Uiteindelijk komt er netto geen job bij Integendeel,als het te koste gaat van de kleinhandel verdwijnen er zelfs jobs vermits die een lagere omzet hebben per personeelslid.  [...] Wel spijtig dat berichten van het niveau 2500 banen gecreŽerd tegen 2016 gewoon gebakken lucht zijn. Graag stel ik de vraag hoeveel banen er bij kleine zelfstandige voedingswinkels en andere supermarkten dan wel zullen sneuvelen.  [...]

Ahold wil minstens 50 Albert Heijns openen in BelgiŽ tegen 2016 - Bedrijven - Nieuws

Notionele-intrestaftrek is illegaal - Beleid - Nieuws

Notionele-intrestaftrek is illegaal - Beleid - Nieuws

Een dergelijke regeling kan een vennootschap er namelijk van weerhouden haar activiteiten uit te oefenen via een vaste inrichting in een andere EU-lidstaat, aangezien dit een fiscaal nadelige behandeling tot.  [...] Voor de vaststelling van de berekeningsbasis voor de notionele- interestaftrek mag geen onderscheid worden gemaakt tussen de nettowaarde van de activa in BelgiŽ en die van een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting, besluit het Hof.   [...] De Belgen gaan stempelen of op de fles. Nog 5 jaar en Belgie zit aan de grond met een massa illegalen en allochtonen die dezelfde rechten opeisen. De Kleine Zelfstandige heeft geen rechten.  [...]

Notionele-intrestaftrek is illegaal - Beleid - Nieuws