Kleine zelfstandige, Zelfstandige activiteit

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Maak ťťn systeem waar zwartwerken niet bestaat. Voor de zelfstandige. Werknemers hebben recht op pensioen van de staat. Zelfstandige niet. Zelfstandige nemen risico bij inkomen voor meer loon. Dus ze moeten maar opdraaien voor eigenlijk pensioen. Als werknemer verdien je weiniger.  [...] VBert, moet ik onmiddellijk in tranen uitbarsten om het lot van een kleine zelfstandige of kan ik dit nog even uitstellen Die kleine zelfstandige wordt door die verd. loontrekkende gedwongen om zwart te werken, ocharme. Nog een geluk dat ook voor hem (de kleine zelfstandige uiteraard) hier een klein voordeeltje schuilt hť.  [...] @VBert, dan kunnen ook de lasten op arbeid omlaag en kunnen de zelfstandigen en vennootschappen goedkoop arbeiders en bedienden in dienst nemen, van een echte WINWIN-situatie gesproken. Daar wil u toch ook uw schouders onder zetten nietwaar.  [...]

'Zwart geld droogt stilaan op in BelgiŽ' - Finance - Nieuws

Li Shufu (Geely) beslist over de toekomst van Volvo Cars Gent - Mensen - Nieuws

De Zweedse CEO Hakan Samuelsson liet zijn ongenoegen blijken over de hoge lonen in de Gentse vestiging, die met een verwachte productie van een kwart miljoen wagens dit jaar de grootste fabriek van de autogroep is. De directie in Gent trok begin oktober zelf aan de alarmbel.   [...] In het Chinese Chengdu wordt de productie van de eerste fabriek in China opgestart. De modellen zijn de S60 en vanaf 2015 de nieuwe XC60. Zes op de tien wagens van de huidige versies worden in Gent gebouwd. De capaciteit in Chengdu wordt de volgende jaren opgetrokken naar 120.   [...] Peeters (ex-Unizo...) heeft miljoenen ter beschikking voor opleiding bij Volvo net zoals indertijd de zgn investeringssteun bij Ford Genk(= loonsubsidie) De Kleine Zelfstandige betaalt zich blauw uit zijn eigen zak tijdens zijn eigen werkuren voor opleiding, zoals steeds blijft de ECHTE Zelfstandige in de kou staan de zgn motor van de economie wordt nog altijd gesmeerd met vuile olie.  [...]

Li Shufu (Geely) beslist over de toekomst van Volvo Cars Gent - Mensen - Nieuws

2 onverkwikkelijke valkuilen volgens CEO Paul Dingens  - trends.knack.be

2 onverkwikkelijke valkuilen volgens CEO Paul Dingens - trends.knack.be

Subsidiering werkt niet voor KMO. De kosten voor een dossier zijn extreem hoog voor een nieuwkomer. De ambtenaren die beslissen zijn daarenboven risico avers. Daarom gaan steeds dezelfde (grote) bedrijven lopen met alle subsidies. KMO's zijn alleen gebaat met eenvoudige algemeen geldende lastenverlagingen zonder administratie.   [...] Eens temeer een bewijs dat de overheid en Europa in't bijzonder wereldvreemd is met de KMO's zware loonsubsidie onder het mom van investeringssteun en ga zo maar verder. Vakbonden die systematisch kappen op de Zelfstandige terwijl hun leden massaal op vervroegd pensioen of brugpensioen gaan weeral met overheidssteun om daarna massaal in't zwart te gaan werken.  [...] De Kleine Zelfstandige moet tot z'n 65ste knokken om te overleven. De overheid laat massaal buitenlanders toe onder het mom van knelpuntberoep om de Echte Zelfstandige te nekken.  [...]

2 onverkwikkelijke valkuilen volgens CEO Paul Dingens  - trends.knack.be

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak  - Mensen - Nieuws

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak - Mensen - Nieuws

Het aantal 50-plussers dat zelfstandige wordt, ligt in Vlaanderen opvallend laag. Het aandeel startende zelfstandigen in de leeftijdcategorie 50 tot 64 bedroeg in 2008 amper 0,38 procent.  [...] Positief is wel dat het aantal startende zelfstandigen toenam tussen 2002 en 2007, al is die positieve trends in het crisisjaar 2008 omgebogen. Het onderzoek focust op Vlamingen die vanuit de inactiviteit of werkloosheid maar ook vanuit het statuut van loontrekkende naar een zelfstandige activiteit overstappen.  [...] Ook een zelfstandige activiteit kan de werkzaamheid bij 50- en 55-plussers ten goede komen. Het kan zelfs een uitweg zijn wanneer de zoektocht naar een job in loonarbeid zonder resultaat blijft, stelt een WSE-rapport dat onder leiding van de Leuvense professor Luc Sels werd samengesteld.  [...]

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak  - Mensen - Nieuws

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job  - Mensen - Nieuws

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job - Mensen - Nieuws

De Vlaamse overheid kreeg miljoenen euro's van Europa voor de hertewerkstelling van de ontslagen werknemers. Dat werd gebruikt om de arbeiders op te leiden, om te scholen of te begeleiden naar een zelfstandige activiteit.  [...] De CD&V'er Bothuyne vindt... Haha. Juist, wie zoekt die vindt Robrecht. Probleem is dat veel van die gasten zonder werk zitten of zelfs liggen en helemmal niet zoeken en zelfs weigeren voor allerhande misplaatste redenen.. 271 zijn omwille van hun leeftijd niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt Zijn die dan al allemaal 65.   [...] Laat al die werklozen eens elke dag met borstel en blik de straten vegen dan zijn deze misschien eens terug proper en hebben zij ten minste nuttig werk verricht en kunnen ze niet in het donker wit( zwart) gaan bijverdienen. Ik ben zelf 50+er en heb het geluk nog werk te hebben en stel mij zelf dan ook zeer flexibel op tegenover mijn werkgever.   [...]

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job  - Mensen - Nieuws

Fiscus betaalde minder terug in 2013 - Finance - Nieuws

Fiscus betaalde minder terug in 2013 - Finance - Nieuws

Het gaat wel om voorlopige statistieken, want de staat heeft tot 30 juni de tijd om aanslagbiljetten te sturen. De cijfers zijn niettemin representatief, want ze slaan op 87 procent van alle aangiftes. Eind februari had de staat 5,2 miljard euro uitgekeerd.   [...] Als kleine beginnende zelfstandige technieker betaalde ik steeds vooraf onbezonnen een stukske teveel zodat ik niks schuldig was en gerust sliep. Natuurlijk kon ik einde jaar steeds een flinke terugbetaling vragen. Hoho. Dan kreeg ik ernstige problemen. mijn kleine boekhouding werd doorgelicht alsof ik een crimineel was en normale posten werden door hen geschrapt om de teruggave te ontlopen.  [...] Voor onze beleidsmensen, hoe ingewikkelder hoe beter. Wie geraakt er nog aan uit Ipv gewoon een max bedrag te gebruiken. Onze politici zijn gewoon een bende prutsers die moeilijke wetten vervaardigen om zichzelf en hun administratie te beschermen.   [...]

Fiscus betaalde minder terug in 2013 - Finance - Nieuws

Notionele-intrestaftrek is illegaal - Beleid - Nieuws

Notionele-intrestaftrek is illegaal - Beleid - Nieuws

Een dergelijke regeling kan een vennootschap er namelijk van weerhouden haar activiteiten uit te oefenen via een vaste inrichting in een andere EU-lidstaat, aangezien dit een fiscaal nadelige behandeling tot.  [...] Voor de vaststelling van de berekeningsbasis voor de notionele- interestaftrek mag geen onderscheid worden gemaakt tussen de nettowaarde van de activa in BelgiŽ en die van een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting, besluit het Hof.   [...] De Belgen gaan stempelen of op de fles. Nog 5 jaar en Belgie zit aan de grond met een massa illegalen en allochtonen die dezelfde rechten opeisen. De Kleine Zelfstandige heeft geen rechten.  [...]

Notionele-intrestaftrek is illegaal - Beleid - Nieuws

ABVV kritisch voor formatienota Leterme - Beleid - Nieuws

ABVV kritisch voor formatienota Leterme - Beleid - Nieuws

Het ABVV staat ook ongunstig tegenover de vervanging van het systeem van welvaartsaanpassingen voor alle vervangingsuitkeringen, inclusief de werklozen, door een gefaseerde welvaartsaanpassing van pensioenen en kinderbijslag. Voor langdurig werklozen zou de uitkering sneller afgebouwd worden en ze zullen nog strikter opgevolgd worden, stelt de vakbond in een persbericht.   [...] Zelfstandigen zullen kunnen genieten van dezelfde gezondheidszorg en kinderbijslag als de werknemers, maar niet van dezelfde sociale bijdragen, luidt het voorts. Ze zullen het minimumpensioen verhoogd zien met meer dan 15 procent en ze krijgen gedurende twaalf maanden een uitkering wanneer ze een zelfstandige activiteit starten.  [...] Het ABVV herhaalt ook de eisen van het gemeenschappelijk memorandum met de christelijke vakbond ACV. De vakbonden vragen onder meer respect voor het sociaal overleg en het bestaande overlegmechanisme voor de welvaartsvastheid. Ze pleiten ook voor een herfinanciering van de federale overheid die 93 procent van de vergrijzingskost zal moeten dragen, in plaats van de overdracht van sociale zekerheidsmiddelen aan de gewesten.   [...]

ABVV kritisch voor formatienota Leterme - Beleid - Nieuws

Sluiting Europese Ford-fabrieken kost 1,2 miljard dollar - Belga Economie

Sluiting Europese Ford-fabrieken kost 1,2 miljard dollar - Belga Economie

Voor het hele jaar 2013 zou dit kostenplaatje oplopen tot 800 miljoen dollar (605 miljoen euro), om tegen einde 2014 uit te komen op 1,2 miljard dollar (900 miljoen euro). Vier maanden geleden had Ford de kosten geraamd op 750 miljoen dollar. Een schatting van 1,1 miljard dollar, die een beursanalist bij de aankondiging van de sluiting in oktober 2012 had gedaan, werd in maart nog door Ford als onvolledig en onjuist beschouwd, aangezien toen het sociaal plan voor alle medewerkers nog niet rond was.   [...] mijn vorige commentaar op de dictatuur van de vakbonden op het artikel Europese Fordfabrieken etc heeft het welgeteld 20 seconden volgehouden. Blijkbaar mag niet gezegd worden dat de ontslagvergoeding van het Fordpersoneel in min moet gebracht worden in hun uitkering zoals elke rechtgeaarde Belg, welke zijn KMO ter ziele ziet gaan en - Goed voor 5 seconden publicatieNIKS krigt.   [...] Als Ford zoveel geld over heeft om in Belgie weg te geraken, dan zien we een zwarte toekomst tegemoet. Alleen voor zwartwerkers is het luxe paradijs. Naast (brug)pensioen massaal in't zwart werken en de Kleine Zelfstandige nekken. Doch ik hoor hier geen enkele politieker over kraaien.  [...]

Sluiting Europese Ford-fabrieken kost 1,2 miljard dollar - Belga Economie

Ford Genk 1 jaar later: 1 op de 4 vrijwillige vertrekkers nog werkloos - Bedrijven - Nieuws

Van de 226 werknemers van Ford Genk die zelf opgestapt zijn, hebben er 149 (of 66 procent) intussen al een nieuwe job gevonden, of zijn ze met een zelfstandige activiteit gestart. 21 voormalige werknemers volgen een opleiding, enkele staan geregistreerd als 'langdurig ziek' en 53 onder hen zijn officieel op zoek naar werk.  [...] Toen in de kamer van volksvertegenwoordigers werd gedebatteerd over het nakend ontslag van 6.012 werknemers bij het Limburgse Ford Genk zat Di Rupo onverschillig in zijn papieren te rommelen. Vol aandacht en zichtbaar medeleven was zijn houding toen het ontslag van een duizendtal werknemers in het Luikse Arcelor Mital werd besproken.   [...] Het zou journalistiek een fijner artikel zijn als er bij zou staan hoeveel vacatures er in Limburg zijn en voor welk soort jobs. Dat zou het geheel in perspectief zetten en duidelijk maken dat er misschien iets anders aan de hand is dan geen job vinden. Ook een interview met de VDAB waarom deze mensen niet verplicht een opleiding moeten volgen na 3 maanden werkloosheid, zou een terechte journalistieke toevoeging zijn.   [...]

Ford Genk 1 jaar later: 1 op de 4 vrijwillige vertrekkers nog werkloos - Bedrijven - Nieuws