Kleine zelfstandige, Zelfstandige activiteit

Een land zonder mensen die nog willen werken of ondernemen, is ten dode opgeschreven - Financieel en economisch nieuws

Ondernemers en zelfstandigen zijn rijke elitaire nestbevuilers in BelgiŽ en lopen constant te verkondigen dat ze het allemaal beu en moe zijn en dat ze dringend meer moeten gewaardeerd worden. En telkens zijn blijkbaar alle ondernemers N-VA'ers of Open VLD'ers en zijn deze mensen bij uitstek geen warme of sociale mensen.  [...] Ik ben op het eind van 2011 met mijn zelfstandige activiteit gestart en ben samen met mijn broer een BVBA gestart. Samen baten we een klein hotel uit. Tevens hebben we sedert 1 jaar ook 2 mensen vast in dienst.  [...] Ik stel mij vaak de vraag of het echt nodig is om perfect capabele mensen eindeloos in een uitkering te voorzien of te blijven vasthouden aan de dure maatregelen om buitenlandse bedrijven extra te motiveren om in BelgiŽ te blijven. Zou dat geld niet beter gebruikt zou worden om bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg extra te financieren en de kleine zelfstandigen extra te ontlasten Wie wil er anders morgen nog met de noodzakelijke bedrijven beginnen zoals een krantenwinkel, kapsalon, kinderopvang of thuisverpleegzorg Dit zijn de fundamenten van onze maatschappij.  [...]

Een land zonder mensen die nog willen werken of ondernemen, is ten dode opgeschreven  - Financieel en economisch nieuws

Is een vennootschap nog interessant? - Finance

Is een vennootschap nog interessant? - Finance

U denkt eraan uw zelfstandige activiteit in een vennootschap uit te oefenen Maar is dat nog interessant, gezien de door Di Rupo doorgevoerde belastingverhogingen.  [...] Dat kunt u zich terecht afvragen. Zo is de liquidatiebonus onlangs verhoogd van 10 naar 25 procent. Voor veel zelfstandigen die hun vennootschap zagen als spaarpot voor hun pensioen, was dat een ontnuchtering.  [...] Als u een vennootschap hebt, kunt u ook zelf bepalen hoeveel loon u zich laat uitbetalen. Het is nog altijd interessant andere inkomsten dan een loon door een vennootschap te laten uitkeren, zoals een onkostenvergoeding, een dividend of een huurinkomen. Bovendien kunt u de vennootschap privť-uitgaven laten betalen, zoals de kosten van een wagen en een woning.   [...]

Is een vennootschap nog interessant? - Finance

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak - Mensen

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak - Mensen

Het aantal 50-plussers dat zelfstandige wordt, ligt in Vlaanderen opvallend laag. Het aandeel startende zelfstandigen in de leeftijdcategorie 50 tot 64 bedroeg in 2008 amper 0,38 procent.  [...] Positief is wel dat het aantal startende zelfstandigen toenam tussen 2002 en 2007, al is die positieve trends in het crisisjaar 2008 omgebogen. Het onderzoek focust op Vlamingen die vanuit de inactiviteit of werkloosheid maar ook vanuit het statuut van loontrekkende naar een zelfstandige activiteit overstappen.  [...] Ook een zelfstandige activiteit kan de werkzaamheid bij 50- en 55-plussers ten goede komen. Het kan zelfs een uitweg zijn wanneer de zoektocht naar een job in loonarbeid zonder resultaat blijft, stelt een WSE-rapport dat onder leiding van de Leuvense professor Luc Sels werd samengesteld.  [...]

50-plussers beginnen nauwelijks met een eigen zaak - Mensen

Steeds meer zelfstandigen in bijberoep - Ondernemen

Steeds meer mensen verdienen na hun werkuren een extraatje bij en kiezen daarvoor het officiŽle statuut van zelfstandige in bijberoep.  [...] Vijf jaar geleden waren er 190.000 Belgische zelfstandigen in bijberoep, in 2011 waren dat er bijna 220.000, of een stijging van iets meer dan 15 %. Een zelfstandige in bijberoep oefent een beroepsactiviteit uit in aanvulling van zijn normale baan als bediende of arbeider.  [...] Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt dat te weinig zelfstandigen in bijberoep doorgroeien naar het statuut van voltijds zelfstandige. Het NSZ wijst er ook op dat steeds minder mensen een zelfstandige activiteit in hoofdberoep aanvatten. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er slechts 18.  [...]

Steeds meer zelfstandigen in bijberoep - Ondernemen

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job - Mensen

De Vlaamse overheid kreeg miljoenen euro's van Europa voor de hertewerkstelling van de ontslagen werknemers. Dat werd gebruikt om de arbeiders op te leiden, om te scholen of te begeleiden naar een zelfstandige activiteit.  [...] Uit de cijfers blijkt dat 2.571 personen een beroep deden op de tewerkstellingscellen van de VDAB. Voor 1.525 personen leverde dat resultaat op. Zij werken intussen bij 608 andere bedrijven. Het gaat onder meer om de NMBS, Belgacom, Atlas Copco of andere autoconstructeurs, zoals Audi of Volvo.   [...] Maar 1.046 gewezen Opel-werknemers, of vier op de tien, vond nog altijd geen ander werk. Onder hen zijn er 774 nog altijd op zoek, 271 zijn omwille van hun leeftijd niet meer beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Opvallend is dat vooral oudere werknemers uit de boot vallen.   [...]

Vier op tien Opel-werknemers zit nog steeds zonder job - Mensen

828 werkzoekenden weigerden in 2009 opleiding Nederlands - Beleid

Van de 88 weigeringen met een ongeldige reden werden er 33 overgemaakt aan de RVA voor een eventuele sanctie. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van werk Philippe Muyters op een schriftelijke vraag van Linda Vissers (Vlaams Belang).   [...] De VDAB beschouwt als geldige reden om niet in te gaan op het verzoek om een opleiding Nederlands te volgen. het feit dat men aan het werk is, een zelfstandige activiteit gestart is of medisch ongeschikt is.  [...] Naast de beslissing van de VDAB om een dossier over te maken aan de RVA kan deze instantie ook zelf actie ondernemen. Het volgen of weigeren van een opleiding - al dan niet met een geldige reden - is immers opgenomen in de automatische gegevensuitwisseling met de RVA.   [...]

828 werkzoekenden weigerden in 2009 opleiding Nederlands - Beleid

Zeventigtal internetverkopers halen 3,8 miljoen euro uit "occasionele" verkoop - Financieel en economisch nieuws

(Belga) Tijdens een gericht onderzoek door de economische inspectie zijn 69 internetverkopers betrapt op sluikwerk. Zij verkochten zo veel goederen en haalden daar dermate veel inkomsten uit, dat zij eigenlijk een zelfstandige activiteit uitoefenen. Ze waren echter niet ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.  [...] De economische inspectie controleerde 589 verkopers die op regelmatige basis goederen te koop aanbieden via veilingsites en zoekertjessites. Negenenzestig mensen (11,5 procent) werden betrapt op sluikwerk. Gezien de continuÔteit en het permanente karakter over verschillende jaren en het hoge aantal te koop aangeboden en verkochte goederen voor een ruim publiek, is er immers geen sprake van een occasionele verkoop van eigen goederen, legt de FOD Economie uit.   [...] Bovendien bleek uit de hoge bedragen dat deze verkopers een inkomen verwierven uit hun activiteiten op de veiling- en zoekertjessites. Zo vertegenwoordigen de 69 pv's, die werden overgemaakt aan het parket, een totaal bedrag van 3.801.823 euro aan sluikverkoop, of gemiddeld ruim 55.  [...]

Zeventigtal internetverkopers halen 3,8 miljoen euro uit "occasionele" verkoop  - Financieel en economisch nieuws

Kleine handelaars met Facebook in het offensief tegen webshops en retailparken - Ondernemen

Kleine handelaars met Facebook in het offensief tegen webshops en retailparken - Ondernemen

Kleine handelaars zien klanten uit het stadscentrum trekken door de lokroep van retailparken en webshops. Softwareontwikkelaar David Peirs bedacht met winkeleninronse.be een tegenoffensief. 'De zwaktes van webshops zijn net de sterkte van kleine handelaars.'.  [...] 'Je kan bij hen betalen zoals je wil. En je weet wat je koopt, in een zaak die je kent en vertrouwt. Kleine handelaars moeten afstappen van het oude businessmodel. hun product aanbieden en dan maar wachten op de klanten. Ze moeten communiceren over hun producten, want die zijn vaak specialer dan wat ketens aanbieden.'.  [...] Peirs benadrukt nog dat handelaars in het offensief moeten tegen de uitdagingen en concurrentie van webshops en retailparken. De softwareontwikkelaar bewijst dan ook zijn hart voor de kleine zelfstandige. hij biedt de technologie - de handige koppeling met Facebook - gratis aan.  [...]

Kleine handelaars met Facebook in het offensief tegen webshops en retailparken - Ondernemen

Ford Genk 1 jaar later: 1 op de 4 vrijwillige vertrekkers nog werkloos - Bedrijven

Van de 226 werknemers van Ford Genk die zelf opgestapt zijn, hebben er 149 (of 66 procent) intussen al een nieuwe job gevonden, of zijn ze met een zelfstandige activiteit gestart. 21 voormalige werknemers volgen een opleiding, enkele staan geregistreerd als 'langdurig ziek' en 53 onder hen zijn officieel op zoek naar werk.  [...] Bij de vier grote toeleveringsbedrijven valt de balans nog negatiever uit. Daar hebben 238 werknemers hun ontslag gevraagd en gekregen, van wie er amper 70 ( 29 procent ) opnieuw aan het werk zijn. 25 ex-werknemers volgen een langdurige opleiding, en niet minder dan 137 van de ontslagen werknemers (57 procent) heeft officieel niets om handen.   [...] Naast Ford Genk, de vier toeleveringsbedrijven aan de zogenaamde conveyor (de transportband die hen met Ford verbindt), en Belplas Industries (vlak bij de Ford-fabriek gelegen), zijn er nog een vijftal bedrijven die door de sluiting van Ford bij de VDAB zijn gaan aankloppen om de mensen na collectief ontslag te begeleiden.   [...]

Ford Genk 1 jaar later: 1 op de 4 vrijwillige vertrekkers nog werkloos - Bedrijven

Kamer keurt nieuwe berekeningswijze sociale bijdrage zelfstandigen goed - Financieel en economisch nieuws

Sinds de jaren zestig int de overheid de sociale zekerheidsbijdragen van zelfstandigen op het inkomen van drie jaar geleden. Het belangrijkste nadeel van dat systeem is dat de inning vaak niet overeenstemt met de economische activiteit van de zelfstandige.  [...] Zo kan het dat iemand een hoge bijdrage moet betalen omdat hij drie jaar voordien goed heeft geboerd, terwijl de zaken tijdens het lopende jaar minder draaien. In de wettekst van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) worden de sociale bijdragen bepaald in functie van het jaar zelf.  [...] Concreet zal het sociaal verzekeringsfonds de zelfstandige een bedrag voorstellen dat hij elk kwartaal moet betalen en dat zal worden berekend op de geÔndexeerde inkomsten van het op twee na laatste jaar. Maar wanneer een zelfstandige een verhoging van de inkomsten verwacht, zal hij meer kunnen betalen.  [...]

Kamer keurt nieuwe berekeningswijze sociale bijdrage zelfstandigen goed  - Financieel en economisch nieuws