Loonkosten, Werkgever

Drie op vier werknemers kunnen ‘ritme niet volhouden tot pensioen' - Mensen - Nieuws

Drie op vier werknemers kunnen ‘ritme niet volhouden tot pensioen' - Mensen - Nieuws

Dat wil zeggen, dat een werkgever het rendement in het oog moet houden of de firma gaat failliet... en dan is het voor niemand goed. Mijn voorstel, dat eigenlijk het voorstel van N-VA is maar anders verwoord. Laat bij voortschrijdende leeftijd de loonkost aanzienlijk dalen maar laat het nettoloon intact.  [...] Dan is het voor de werkgever geen extra last en voor de werknemer geen verminderd inkomen ( verminderd inkomen zou onrechtvaardig overkomen, want ervaring wordt niet gerespecteerd, verminderd rendement wordt dan opgevangen door de daling van de loonkosten, niet het nettoloon.  [...] ). En schaf aub zoveel mogelijk af. subsidies, tegemoetkomingen... er zijn er honderden. Die creŽren enkel werk in administraties die nul komma nul BNP realiseren en puur kosten zijn, weeral op lonen, weeral te betalen door de werkgever.  [...]

Drie op vier werknemers kunnen ‘ritme niet volhouden tot pensioen' - Mensen - Nieuws

VBO: 'Eenheidsstatuut kost wel degelijk 4 procent extra' - Beleid - Nieuws

Volgens cijfers van het ACV doet het eenheidsstatuut de loonkosten met amper 0,12 procent stijgen en niet met 2 tot 4 procent, zoals werkgevers beweren. Het VBO reageert. Het ACV maakt denkfouten.  [...] In een uitgebreide studie veegt de christelijke vakbond ACV de stelling van de werkgevers van tafel dat de invoering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden, waardoor iedereen recht heeft op een hoge opzeggingsvergoeding, de loonkosten doen stijgen met 2 tot 4 procent.  [...] Zij maken 22 procent van de privťtewerkstelling uit. Samen is dat 67 procent. Er worden ook dingen door elkaar gehaspeld. als je de ontslagkosten afzet tegenover de RSZ-kosten voor arbeiders zonder werkgeversbijdragen, kom je tot andere cijfers dan als je dat vergelijkt met de loonkosten volgens de CRB.  [...]

VBO: 'Eenheidsstatuut kost wel degelijk 4 procent extra' - Beleid - Nieuws

'Belgisch beleid onvoldoende om internationaal concurrentievermogen te vrijwaren' - 10 werven van Di Rupo - Dossiers

'Belgisch beleid onvoldoende om internationaal concurrentievermogen te vrijwaren' - 10 werven van Di Rupo - Dossiers

Hoge loonkosten rijden dus niet enkel het internationaal concurrentievermogen in de wielen, ze dragen ook bij tot een hogere werkloosheid en vandaar tot grotere uitgaven binnen de sociale zekerheid.  [...] Wat men aan het verstand wil brengen is -zie ook grafiek de stijging loonkosten per eenheid product en productiviteit per werknemer- 'werkgevers moeten maar steeds meer en meer betalen (loonkost) voor werknemers die steeds minder hard werken (productiviteit), luier worden, m.  [...] a.w. de werkgever krijgt in ruil voor wat hij betaald voor de werknemer vťťl minder terug van de werknemer. Er is de loonstop maar, de loonkost = PB SZ moet voor de werkgever natuurlijk ook minstens met 15% dalen. Misschien moet de werknemer 28,07% SZ bijdragen en de werkgever (afhankelijk welke sector) +/- 19% PB SZ Het reeds bevroren loon gaat dan met 15% dalen door de verhoging SZ bijdrage maar, hoofdzaak de SZ kas blijft gespekt en men moet misschien niet tot 70 jaar werken.  [...]

'Belgisch beleid onvoldoende om internationaal concurrentievermogen te vrijwaren' - 10 werven van Di Rupo - Dossiers

Fons Peeters (CEO Etex): ‘De Belgische loonkosten zijn gigantisch' - Bedrijven - Nieuws

Fons Peeters (CEO Etex): ‘De Belgische loonkosten zijn gigantisch' - Bedrijven - Nieuws

BelgiŽ heeft een internationale cultuur. Het is een tolerant, multicultureel land, met internationale scholen. We hebben veel collega's van diverse nationaliteiten. Die voelen zich hier goed. Maar de loonkosten zijn gigantisch. Wij kunnen identieke functies, bijvoorbeeld een machinewerker of een vorkliftchauffeur, vergelijken in BelgiŽ en onze buurlanden.  [...] Lykle Schalm, die 13,07% is het precentage die jij, als werknemer, bijdraagt aan de sociale zekerheid, je werkgever draagt ook nog eens 32,38% bovenop je brutoloon af aan de sociale zekerheid. Ook dat is een onderdeel van de loonkost. En dan gaan we het niet hebben over alle andere bijdragen die een werkgever bovenop een brutoloon dient te betalen, zoals de bijdrage fonds voor sluiting van ondernemingen.  [...] dertiende maand, bovenwettelijke voordelen (extra pensioen, overlijden, invaliditeit, ziekenhuisverpleging, ) tegemoetkoming in vervoerskosten, maaltijdcheques, opzeggingsvergoedingen, reŽle last van het risico op arbeidsongeval, werkgeversbijdrage op bedrijfswagens.  [...]

Fons Peeters (CEO Etex): ‘De Belgische loonkosten zijn gigantisch' - Bedrijven - Nieuws

Nederlandse cao-lonen stijgen gelijk met inflatie - Finance - Nieuws

In 2010 waren de loonstijgingen in de collectieve sector duidelijk hoger dan in de particuliere sector. In de gesubsidieerde sector was dat 2 procent en bij de overheid 1,8 procent. In de particuliere bedrijven was dat 1 procent.   [...] Voor de werkgevers stegen de contractuele loonkosten met 1,5 procent. Die stijging overtrof die van de cao-lonen door hogere werkgeverspremies. In de eerste helft van 2010 lag de loonstijging nog boven de inflatie, daarna bleef de loonontwikkeling daarbij achter.  [...] De stijging van de lonen in Nederland is ook van belang voor BelgiŽ. Voor de loonontwikkeling in ons land wordt immers gekeken naar de buurlanden. De wet op de vrijwaring van de concurrentiekracht, die dateert van 1996, stelt dat de Belgische lonen niet sneller mogen stijgen dan in de drie grote buurlanden.   [...]

Nederlandse cao-lonen stijgen gelijk met inflatie - Finance - Nieuws

Unizo: 'Loonlastenverlaging levert 83.000 jobs op' - Beleid - Nieuws

Unizo: 'Loonlastenverlaging levert 83.000 jobs op' - Beleid - Nieuws

Een vermindering van de loonkosten met 7 miljard euro - of 5 procent - levert tegen het einde van volgende legislatuur (in 2019 dus) 83.000 jobs op. Dat heeft werkgeversorganisatie Unizo berekend.  [...] het is goed om uitkering te verlagen in tijd zodat dit mensen stimuleert om te gaan werken. Voor de bedrijven is het de loonkost en de energiekosten wat het echt zwaar maken. het nettoloon moet blijven en de bijdragen die de bedrijven moeten betalen zouden moeten zakken.  [...] De voorstellen van unizo lijken mij haalbaar en realistisch, zij het dat we er alleen daarmee niet zullen komen. Door de problemen allemaal toe te spitsen op de loonkosten, wordt aan andere problemen voorbij gegaan, zoals de overregulering, de verkoop op internet edm.  [...]

Unizo: 'Loonlastenverlaging levert 83.000 jobs op' - Beleid - Nieuws

Belgische loonkosten fors hoger - Finance - Nieuws

De stijging van 2,2 procent op jaarbasis ligt ook ruim boven die van onze buurlanden. Frankrijk en Nederland noteren een toename met respectieveliijk 0,5 procent en 0,3 procent. Het verschil met Duitsland is kleiner. Bij de sterkhouder van de eurozone liepen de loonkosten 1,8 procent hoger op in vergelijking met het tweede kwartaal 2012.  [...] Positief voor BelgiŽ is dat de loonkosten in het tweede kwartaal minder fors gestegen zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar het geval was. Toen werd arbeid 2,7 procent duurder op jaarbasis.  [...] Van alle lidstaten werd in het tweede kwartaal van dit jaar de sterkste toename van de loonkosten genoteerd in Estland (+7,7 procent), Littouwen (+6,5 procent) en RoemeniŽ (+6,0 procent). Een daling werd geregistreerd in SloveniŽ (-5,9 procent), Cyprus (-4,6 procent), KroatiŽ (-0,6 procent) en Spanje (-0,3 procent). (BO).  [...]

Belgische loonkosten fors hoger - Finance - Nieuws

Alternatieve financiering sociale zekerheid: het koekoeksei van de begroting - Beleid - Nieuws

Alternatieve financiering sociale zekerheid: het koekoeksei van de begroting - Beleid - Nieuws

De alternatieve financiering van de sociale zekerheid diende aanvankelijk een nobel doel. om de loonkosten binnen de perken te houden en de werkgelegenheid aan te zwengelen werden sociale bijdragen verlaagd en gecompenseerd door door inkomsten uit andere belastingen.  [...] Wil iemand eens publiceren hoeveel de verschillende dotaties bedragen aan de onverantwoordelijke vakbondenHoeveel wordt er betaald om de werkloosheidsbedragen uit te betalen,een werkje dat via de computer door de administratie kan uitgevoerd worden.Kan iemand eens berekenen hoeveel economische schade de oeverloze stakingen van de rode vakbond ons jaarlijks kostenWil iemand eens berekenen hoeveel het syndicaal verlof en vrijstellingen in de gezamenlijke administratie ons kost.   [...] Wil iemand eens berekenen hoeveel de materiele voordelen zoals lokalen,telefoons,vervoer enz toegekend aan die bonden ons kosten.Men moet geen 13 miljard zoeken die vindt men bij de geldverslindende zuilen genoeg.   [...]

Alternatieve financiering sociale zekerheid: het koekoeksei van de begroting - Beleid - Nieuws

60.000 banen staan op het spel - Eenheidsstatuut - Dossiers

60.000 banen staan op het spel - Eenheidsstatuut - Dossiers

De kans stijgt dat er tegen de deadline van 8 juli geen regeling is voor het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dat zou de Belgische economie tot 60.000 banen kunnen kosten. De bezorgdheid bij de werkgevers neemt toe. Juristen waarschuwen voor een lawine van rechtszaken.  [...] Pieter Timmermans, de gedelegeerd bestuurder van het VBO, waarschuwt dat een nivellering naarboven zou leiden tot een extra loonkostenhandicap van gemiddeld 2 ŗ 4 procent. Berekeningen die de Leuvense economen Joep Konings en Filip Abraham een paar jaar geleden uitvoerden in opdracht van het VBO, leerden dat als de loonkosten van de Belgische privťbedrijven stijgen met 1 procent, de werkgelegenheid daalt met ongeveer 0,5 procent.  [...] In het derde kwartaal van 2012 bedroeg de totale werkgelegenheid in BelgiŽ 4,55 miljoen, waarvan ongeveer 3 miljoen in de marktsector. Een extra loonkostenhandicap van 2 tot 4 procent door het duurdere eenheidsstatuut zou dus tussen 30.000 en 60.000 banen kosten.  [...]

60.000 banen staan op het spel - Eenheidsstatuut - Dossiers

Schoenen Torfs verliest titel van beste werkgever - Bedrijven - Nieuws

Schoenen Torfs verliest titel van beste werkgever - Bedrijven - Nieuws

Schoenwinkelketen Torfs is na vier jaar van de troon gestoten als beste werkgever in BelgiŽ. De plaats wordt ingenomen door fastfoodketen McDonald's Belgium, zo heeft organisator Vlerick Management School meegedeeld. Bij de bedrijven met minder dan 500 werknemers werd de Leuvense IT-dienstverlener AE uitgeroepen tot beste werkgever 2013.  [...] Het is niet dat Schoenen Torfs geen goede werkgever meer is. het bedrijf staat dit jaar op de tweede plaats bij de bedrijven met meer dan 500 medewerkers. De vorige vier edities stond Torfs helemaal bovenaan. Uitzendbureau Accent Jobs for People vervolledigt de top drie voor 2013.  [...] Bij bedrijven met minder dan 500 werknemers werd de Leuvense IT-dienstverlener AE uitgeroepen tot beste werkgever, voor softwareleverancier SAS Institute (winnaar van vorig jaar) en thuiszorg vleminckveld uit Antwerpen.  [...]

Schoenen Torfs verliest titel van beste werkgever - Bedrijven - Nieuws