Loonkosten, Werkgever

"Soms zijn buitengewone maatregelen nodig om crisis te bezweren"  - Financieel en economisch nieuws

"Soms zijn buitengewone maatregelen nodig om crisis te bezweren" - Financieel en economisch nieuws

De ECB zal doen wat nodig is om de prijsstabiliteit te garanderen. De instelling zal onafhankelijk blijven en binnen de grenzen van het mandaat opereren, zegt Draghi in het opiniestuk dat daags voor verschijning al vrijgegeven werd. Maar Draghi wijst er vervolgens op dat de ECB bij het vervullen van haar mandaat soms verder moet gaan dan de geijkte monetaire beleidsinstrumenten, wanneer de markten gefragmenteerd of beÔnvloed zijn door irrationele angsten.   [...] Soms zijn buitengewone maatregelen nodig. Dit is onze verantwoordelijkheid als centrale bank van de gehele eurozone. Vooral uit Duitse hoek komt er een pak kritiek bij Draghi's voornemen om opnieuw staatspapier van zwakkere eurolanden op te kopen om de rentes die die landen moeten ophoesten te doen dalen.   [...] De loonkosten stijgen in bedrijven met minder dan tien werknemers twee keer zo snel als in bedrijven met meer dan 200 personeelsleden. Dat komt onder meer omdat ze minder kunnen genieten van de verlaging van de werkgeversbijdragen. Dat blijkt uit de cijfers van de Top 30.000.  [...]

"Soms zijn buitengewone maatregelen nodig om crisis te bezweren"  - Financieel en economisch nieuws

Taxshift: bedrijven winnen, vermogens verliezen - Beleid

Taxshift: bedrijven winnen, vermogens verliezen - Beleid

De werkgeversbijdragen maken een deel uit van de productiekosten. De btw daarentegen heeft geen directe impact voor de bedrijven, want die is verschuldigd op de eindconsumptie. Zo'n operatie versterkt het concurrentievermogen van de ondernemingen. Wat in BelgiŽ wordt geproduceerd, gebeurt tegen lagere loonkosten.  [...] De competitiviteitswinst dreigt in dit scenario echter snel te verdwijnen. Op lange termijn sijpelen de btw-verhogingen toch door in de productiekosten. Door de automatische loonindexering, uniek voor BelgiŽ, kan dat zelfs behoorlijk snel gebeuren. De btw stijgt, bijgevolg stijgt de index, na verloop van tijd worden de lonen aangepast, waardoor de Belgische loonkosten weer stijgen.  [...] In landen zonder hogere btw vindt die loonkostenstijging niet plaats. Wat de Belgische bedrijven winnen door lagere werkgeversbijdragen, dreigt teniet te worden gedaan door de automatische loonindexering.  [...]

Taxshift: bedrijven winnen, vermogens verliezen - Beleid

Telewerk: wat zijn de spelregels? - Ondernemen

Volgende vermeldingen zijn verplicht. de frequentie van het telewerk, de tijdstippen en de wijze waarop de telewerker bereikbaar moet zijn, de plaats waar de telewerker zal werken, de tijdstippen waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning, het bedrag van de kostenvergoeding en de manier waarop een einde kan worden gemaakt aan het telewerk.   [...] Daarnaast moet de werkgever aan de telewerker ook meedelen welke taken hij in het raam van telewerk moet verrichten, hoe hij eventueel moet rapporteren aan de werkgever en tot wie hij zich kan wenden wanneer hij vragen heeft.  [...] Als de telewerker zijn eigen pc, internetaansluiting of telefoon gebruikt, moet de werkgever een vergoeding betalen. De bijlage bij de arbeidsovereenkomst moet vermelden om welk bedrag het gaat, maar de kostenvergoeding kan maximaal 10 procent van het brutoloon van de telewerker zijn.  [...]

Telewerk: wat zijn de spelregels? - Ondernemen

Peter Demuynck (Montea): 'We missen de boot van de e-commerce' - Immo

Peter Demuynck (Montea): 'We missen de boot van de e-commerce' - Immo

De hoge loonkosten en de mobiliteitsproblemen doen de reputatie van de Belgische logistieke sector geen goed. Daardoor slaagt ons land er nog maar zelden in grote Europese distributiecentra aan te trekken.  [...] Bij beslissingen over grote Europese distributiecentra wegen dan ook andere criteria mee. flexibiliteit, loonkosten, ondersteuning door de overheid.  [...] Dat de huurprijs voor logistieke ruimte een pak lager ligt dan in onze buurlanden, helpt niet. Nochtans is vastgoed een belangrijke kostenpost in de logistieke keten. Maar het komt wel nog altijd ruim na de loonkosten. Die doen ons de das om, stelt Peter Demunck duidelijk.  [...]

Peter Demuynck (Montea): 'We missen de boot van de e-commerce' - Immo

Buitenlandse investeringen creŽren amper nog jobs in BelgiŽ - Finance

Buitenlandse investeringen creŽren amper nog jobs in BelgiŽ - Finance

Vorig jaar leverde een buitenlandse investering 17 jobs op in ons land. Dat is zowat 40 procent onder het gemiddelde van de laatste tien jaar. Onze hoge loonkosten zijn de grote boosdoener.  [...] BelgiŽ heeft de hoogste loonkosten van Europa, volgens Ernst & Young. Dat is de verklaring voor de lage arbeidsintensiteit van de buitenlandse investeringen. Het grootste aantal projecten vorig jaar, of 75 van de 169, waren investeringen in verkoop en marketing.  [...] BelgiŽ moet niet alleen zijn loonkosten drukken, aldus Joosten. Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting in de EU is 23,5 procent. BelgiŽ valt met zijn 34 procent meteen uit de rij van kandidaten voor buitenlandse investeringen. Onze aftrekposten maken het verschil niet meer.  [...]

Buitenlandse investeringen creŽren amper nog jobs in BelgiŽ - Finance

Hoe vertrouwelijk is info tijdens de ondernemingsraad? - Business Tips

Hoe vertrouwelijk is info tijdens de ondernemingsraad? - Business Tips

De werkgever kan naar eigen goeddunken inlichtingen die hij meedeelt aan de ondernemingsraad en waarvan de verspreiding de onderneming nadeel kan berokkenen, als vertrouwelijk bestempelen. In dat geval mogen de personeelsvertegenwoordigers die informatie niet doorgeven aan andere personeelsleden of aan derden.  [...] De personeelsvertegenwoordigers kunnen het vertrouwelijke karakter van die inlichtingen betwisten. Als daarover tijdens de ondernemingsraad onenigheid ontstaat, moet het geschil worden voorgelegd aan de sociale inspectie. Daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd die geldt wanneer de bedrijfsleider inlichtingen weigert mee te delen aan de ondernemingsraad.   [...] Tot de sociale inspectie zich definitief heeft uitgesproken, blijft de informatie vertrouwelijk en mag ze niet buiten de ondernemingsraad worden verspreid. In veel gevallen slaagt de werkgever op die manier in zijn opzet om de informatie nog een tijdlang geheim te houden, zelfs al betwist de sociale inspectie nadien het vertrouwelijke karakter ervan.  [...]

Hoe vertrouwelijk is info tijdens de ondernemingsraad? - Business Tips

'Werknemers moeten kunnen vertrouwen in tweede pensioenpijler' - Beleid

'Werknemers moeten kunnen vertrouwen in tweede pensioenpijler' - Beleid

Woensdag loste Marc RaisiŤre, CEO van Belfius, in de marge van de halfjaarresultaten nog maar eens een schot voor de boeg over de 'enorme kosten' die op de werkgevers afkomen.  [...] Wie van werkgever verandert, kan de reserves voor zijn aanvullend pensioen overdragen. Vandaag gebeurt dat bitter weinig in groepsverzekeringen. De rente in het oude contract ligt veel hoger dan in het nieuwe contract. Het is daarom vaak verstandiger voor werknemers om het geld te laten staan, weet Neyt.  [...] Ten tweede merkt hij op dat de eerste vijf jaar dat een werkgever bij een bedrijf werkt, de rendementen enkel de inflatie moeten dekken. En zodra een werknemer vertrekt naar een ander bedrijf, valt de rendementsgarantie van zijn vorige werknemer volgens de letter van de wet op 0 procent terug.  [...]

'Werknemers moeten kunnen vertrouwen in tweede pensioenpijler' - Beleid

Sterrenchefs voorspellen bloedbad in de horeca door black box - Financieel en economisch nieuws

(Belga) Als op 1 januari 2014 de geregistreerde kassa's verplicht worden in de horeca, zullen er 25.000 jobs verdwijnen. De sector, aangevoerd door de chefs van de sterrenzaken, eisen dringend compenserende, structurele maatregelen om de loonkosten onder controle te houden.  [...] De horecafederatie en de uitbaters zijn niet tegen de black box, maar vrezen voor een bloedbad in de sector als er geen maatregelen komen om iets aan de torenhoge loonkosten te doen. Hoewel zij nog het minst worden getroffen door het systeem, trekken de sterrenchefs mee aan de kar om dit probleem bij de overheid aan te kaarten.  [...] Alex Clevers (Vivendum, 1 Michelinster), Dimitry Lysens (Magis, 1 ster) en Bert Meeuwis (Slagmolen, 2 sterren) zeggen in koor dat het onhaalbaar wordt om kwalitatieve horecazaken te behouden als er niets aan de loonkosten wordt gedaan. Ze stellen een betaalbare regeling voor overuren voor, waardoor zowel de eigenaars, het personeel, de klanten ťn de overheid winnaar zouden zijn. (Belga).  [...]

Sterrenchefs voorspellen bloedbad in de horeca door black box  - Financieel en economisch nieuws

Vakbonden hebben hun visie op hoge fiscale druk niet gewijzigd - Financieel en economisch nieuws

Het was zowaar een verademing. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw die tijdens zijn 1 mei-toespraak een pleidooi hield voor een verlaging van de loonkosten. Een week voordien had het ACV op een congres een vergelijkbaar discours laten horen. Nadat de vakbonden jarenlang het probleem van de hoge loonkost hebben ontkend, blijken ze nu in te zien dat dit een onze concurrentiekracht fundamenteel onder druk zet.  [...] De vakbonden lijken daarmee met ťťn voet de 21ste eeuw ingestapt. Maar volgt de tweede voet Wordt straks effectief werk gemaakt van een verlaging van de loonkosten BelgiŽ torst een historische loonkostenhandicap van 25 procent. In het 'Zakboekje concurrentiekracht 2013' publiceert het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de ranking uit het Global Competitiveness Report van het Wereld Economisch Forum.  [...] Hebben die cijfers de vakbonden ertoe gebracht de fase van de ontkenning achter zich te laten Er is zeker geen reden tot euforie. Een aantal elementen wijst erop dat de syndicale wereld in het loonkostendebat niet met ťťn stem spreekt. Daar komt nog bij dat de PS van premier Elio Di Rupo en voorzitter Paul Magnette, die een rechtstreekse lijn onderhoudt met het ABVV, het loonkostenprobleem blijft negeren.  [...]

Vakbonden hebben hun visie op hoge fiscale druk niet gewijzigd  - Financieel en economisch nieuws

Horecasubsidie: goed idee, fout plan - Financieel en economisch nieuws

Iedereen zou in de horecasector 500 euro per maand belastingvrij moeten kunnen verdienen en de werkgever zou daarop, als enige fiscale punctie, een bevrijdende sociale zekerheidsbijdrage van 125 euro moeten betalen. Zo luidt het in een wetsvoorstel dat Open VLD-senatoren Rik Daems en Nele Lijnen hebben neergelegd en verder toelichten in Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.  [...] Met dit initiatief leggen de twee Open VLD-senatoren de vinger op een pijnlijke en aanslepende wonde binnen ons sociaal-economisch systeem. Bondig samengevat gaat het er om dat werknemers netto te weinig verdienen en tegelijk aan hun (potentiŽle) werkgever te veel kosten.  [...] Het resultaat van deze double whammy is zwartwerk en werkloosheid. Naarmate het om weinig geschoolde mensen gaat stelt dit probleem zich acuter. Men kan er zich dan ook wel iets bij inbeelden dat een voorstel om aan dit euvel te verhelpen net de horecasector centraal stelt.   [...]

Horecasubsidie: goed idee, fout plan  - Financieel en economisch nieuws