Loonkosten, Werkgever

Pak minder vakantiejobs door crisis en slecht weer  - Beleid - Nieuws

Pak minder vakantiejobs door crisis en slecht weer - Beleid - Nieuws

De bedrijven houden de vinger op de knip, zegt woordvoerder Marc Vandeleene. Zij draaien elke euro eerst om voor ze hem uitgeven, en dat merken we ook bij de aanwervingen van jobstudenten. Ze zijn daar veel later mee gestart dan andere jaren en zijn ook veel selectiever.   [...] @johannesvd......... De vrije markt is geen eigendom van werknemers. Het inkomens verschil tussen werknemers en werkgevers is onverklaarbaar vanuit pure economische redenen, economie is in de eerste plaats een middel en geen doel op zich. De vrije markt is voorlopig geen eigendom van werknemers, ze krijgen slechts een zeer kleine vergoeding in ruil voor hun dagelijkse arbeid in dit systeem, de geprivilegieerde elite zal dus haar eigen concurrentiepositie zelf moeten veilig stellen en hun verantwoordelijkheid daarvoor moeten opnemen, ze zijn niet persoonlijk verantwoordelijk zoals vennootschappen aangeven, maar wel maatschappelijk verantwoordelijk.  [...] ..' En met onze loonkosten die zo exorbitant hoog zijn, is elke niet aangeworven werknemer een mooie cent in de zak van de werkgever.  [...]

Pak minder vakantiejobs door crisis en slecht weer  - Beleid - Nieuws

Uitweg uit de crisis volgens Geert Janssens - Beleid - Nieuws

Uitweg uit de crisis volgens Geert Janssens - Beleid - Nieuws

Het is niet dat mensen te veel verdienen, het is de kost voor de werkgever die vreet aan onze concurrentiekracht. We zouden kunnen beginnen met het invoeren van een relatieve loonstop waarbij de loonkosten bij ons niet sneller mogen stijgen dan in onze buurlanden.  [...] De liberale werkgevers syndicaten. De liberale werkgevers syndicaten (Unizo, Voka, sdz, NSZ, VBO) zijn de oorzaak van de grote uittocht van bedrijven naar de nieuwe en grotere markten, ze lieten dit gebeuren. De werkgevers syndicaten (Unizo, Voka, sdz, NSZ, VBO) zijn er verantwoordelijk voor dat handelaars producten in lageloonlanden kochten en hier op de markt dumpten tegen spotprijzen waardoor onze eigen prachtige KMO bedrijven bankroet gingen door deze oneerlijke concurrentie en daardoor hun werknemers werkloos werden, deze liberale werkgevers syndicaten lieten dit gebeuren.  [...] Banken werden door de werkgevers syndicaten (Unizo, Voka, sdz, NSZ, VBO) aangeraden om niet te investeren in burgers en KMO bedrijven maar enkel te speculeren met het geld van de brave burger, de liberale gedachtegang, deze liberale werkgevers syndicaten lieten dit gebeuren.  [...]

Uitweg uit de crisis volgens Geert Janssens - Beleid - Nieuws

Lage lonen zwaarst belast in BelgiŽ - Beleid - Nieuws

Lage lonen zwaarst belast in BelgiŽ - Beleid - Nieuws

De Europese Commissie ging via een testcase voor elk land na wat de fiscale druk is op een laag loon. Daaruit blijkt dat de loonwig, het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer overhoudt na sociale lasten en belastingen, oploopt tot 49,2 procent van de loonkosten.  [...] Dat is het hoogste percentage van alle 24 landen die de Europese Commissie onder de loep nam. In Nederland is de vergelijkbare loonwig maar 40,6 procent en in Luxemburg slechts 30,6 procent. Frankrijk (44,5 procent) en Duitsland (47,4 procent) blijven nog in onze buurt.   [...] Hoe zwaarder de belastingdruk op de laagste lonen, hoe kleiner de prikkel voor laaggeschoolde werklozen om een job te zoeken. Werken is voor hen immers pas aantrekkelijk als het verschil tussen het nettoloon en een uitkering voldoende groot is.   [...]

Lage lonen zwaarst belast in BelgiŽ - Beleid - Nieuws

Bert De Graeve (CEO Bekaert) weet het niet meer - Mensen - Nieuws

Een bijzonder open CEO stond de media te woord tijdens de voorstelling van de halfjaarresultaten. Toch kon ook hij geen richtsnoer geven voor de volgende maanden. De ťne dag is men optimistisch, de andere dag pessimistisch. Dat maakt het zo moeilijk. De ene week zegt de Chinese premier dat de groei er zal verminderen, maar een week later gaan de rentevoeten omlaag.   [...] @mijgedacht. Er is maar een iemand die aan de situatie iets kan veranderen, en dat is het VOLK...als jij op de regering blijft rekenen, zal je (in het beste geval) uitgehongerd worden. In het slechtste geval zal de Regering je naar een werkkamp sturen.   [...] @Vithus. en weet dat de hoge belgische loonkosten er vooral zijn omdat net de Overheid zo gulzig is en niet alleen de sociale lasten in Belgie moordend hoog zijn (deze worden door de werkgever betaald), maar tevens de afroming van het bruto loon die de arbeider en bediende ontvangt eveneens moordend hoog is.  [...]

Bert De Graeve (CEO Bekaert) weet het niet meer  - Mensen - Nieuws

Belgische loonlasten blijven zwaarste van Europa - Finance - Nieuws

Werkgevers betalen in ons land 39,30 euro per uur arbeid, terwijl het gemiddelde in de Europese Unie (EU) 23,10 euro bedraagt.  [...] De arbeidskosten zijn samengesteld uit de loonkosten plus niet loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen van de werkgever.  [...] Wat de loonkosten betreft, in dit soort media heb ik nog nooit gelezen dat de superbonussen en de privť en zelfs bij Belgacom sterk overdreven zijn, maar het loon van de gewone werknemers die 1200 Ä per maand verdient is dan wel te hoog. ook dat vergeet je te schrijven.  [...]

Belgische loonlasten blijven zwaarste van Europa - Finance - Nieuws

BelgiŽ is Europees kampioen arbeidskosten - Belga Economie

(Belga) Nergens in de Europese Unie lagen de loonkosten vorig jaar hoger dan in BelgiŽ. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Werkgevers betalen in ons land 39,30 euro per uur arbeid, terwijl het gemiddelde in de EU op 23,10 euro lag.  [...] De arbeidskost is samengesteld uit de loonkosten plus niet-loongerelateerde kosten zoals de sociale bijdragen van de werkgever. In 2010 lag de arbeidskost in ons land nog op 38,2 euro per uur en ook toen voerden we de rangschikking aan. BelgiŽ spant de kroon, maar ook onze buurlanden zitten boven het gemiddelde.  [...] In Duitsland liggen de arbeidskosten op 30,10 euro, in Nederland op 31,1 euro, in Luxemburg op 33,7 euro en in Frankrijk op 34,2 euro. Helemaal onderaan de rangschikking staat Bulgarije, met een arbeidskost van amper 3,5 euro. (KME).   [...]

BelgiŽ is Europees kampioen arbeidskosten - Belga Economie

Lasten op lage lonen blijven beperkt - Finance - Nieuws

BelgiŽ is een van de landen met de hoogste loonkosten, maar voor bepaalde inkomenscategorieŽn liggen de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen zeer laag. Vooral de midden- en hogere inkomens worden zowel parafiscaal als fiscaal zwaar belast.  [...] Uit recente cijfers van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) blijkt dat iemand die een minimumloon heeft van 1472,40 euro bruto per maand daar afhankelijk van de gezinssituatie netto tussen 1200 en 1400 netto van overhoudt. De totale kostprijs voor de werkgever schommelt rond 1650 euro bruto per maand (brutoloon + werkgeversbijdrage).  [...] Voor lage en middenlonen liggen de Belgische loonkosten onder het Europese gemiddelde, maar vanaf het gemiddelde loon - zo'n 2900 euro bruto - liggen de kosten veel hoger. Eindelijk eens een duidelijk eerlijk en correkt artikel... Men vergeet echter te vermelden hoeveel de CEO zelf kost aan het bedrijf.  [...]

Lasten op lage lonen blijven beperkt - Finance - Nieuws

Ondernemers met een handicap vragen aangepaste steun - Ondernemen

Ondernemers met een handicap vragen aangepaste steun - Ondernemen

Een ondernemer met een beperking geniet een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Die bedraagt de eerste vijftien maanden ongeveer 600 euro per kwartaal en daarna 400 euro. Een werkgever die een gehandicapte in dienst neemt, is veel beter af. Hij recupereert via de VOP elk kwartaal 40 procent van de totale loonkosten.  [...] Dat kan na een jaar zelfs tot 60 procent oplopen bij een zware handicap, als de werkgever die verhoging aanvraagt en een goedkeuring krijgt.  [...] De VOP ontstond als stimulans voor werkgevers om gehandicapten aan te werven. De VOP voor zelfstandigen is daaruit afgeleid, maar is niet aangepast aan de situatie van ondernemers met een beperking, zegt Demarez. De premie kan bijvoorbeeld alleen verkregen worden in hoofdberoep en niet in bijberoep, terwijl onze leden juist vaak fysiek niet in staat zijn om voltijds te werken.  [...]

Ondernemers met een handicap vragen aangepaste steun - Ondernemen

Planbureau: "Structurele hervormingen noodzakelijk" - Belga Economie

(Belga) De vooruitzichten van het Planbureau voor de periode 2011-2016 leggen zowel wat loonkosten als wat werkgelegenheid betreft ernstige mankementen voor de toekomst bloot, die enkel met structurele oplossingen weg te werken zijn. Dat meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) donderdag in een reactie op die vooruitzichten.  [...] Voor de vierde keer op rij zal op onze arbeidsmarkt een loonkostenontsporing worden opgetekend, wat in een tijdspanne van  [...] de indexering van de lonen ligt volgens het VBO aan de basis van het probleem, maar wel het mechanisme van automatische loonindexering, zeker wanneer ons land af te rekenen krijgt met een oliecrisis, zoals de jongste maanden het geval is.  [...] De regering zou zo spoedig mogelijk werk moeten maken van het punt dat in januari in het IPA-ontwerp en in het jaarverslag van de NBB stond, namelijk dat er in BelgiŽ een objectieve studie moet komen over de wijze waarop de lonen worden geÔndexeerd. Niet om het systeem af te schaffen, maar om het beter te wapenen tegen de perverse en asociale gevolgen die onder andere maken dat een werkgever nooit weet met hoeveel zijn loonkosten exact zullen stijgen op het ogenblik dat hij een loon-cao afsluit, aldus Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO. (VIM).  [...]

Planbureau: "Structurele hervormingen noodzakelijk" - Belga Economie

Zwarte economie rukt weer op door crisis  - Finance - Nieuws

Zwarte economie rukt weer op door crisis - Finance - Nieuws

Maar het verschijnsel heeft diepere wortels. De schaduweconomie borduurt in crisistijden voort op de structurele oorzaak van die praktijk. de zware fiscale druk, en vooral de hoge loonkosten. Dat verklaart ook waarom vooral arbeidsintensieve sectoren zoals de horeca, de bouw, het transport en de land- en tuinbouw worden geconfronteerd met zwartwerk, al willen ze dat zelf niet graag horen.  [...] Hoe groter het verschil tussen de totale loonkosten en het nettoloon oploopt, hoe groter de verleiding kan zijn om het officiŽle arbeidscircuit te verlaten en daaraan te ontsnappen. In BelgiŽ is de loonwig uitzonderlijk hoog. Zo moet een alleenstaande Belg tot 55 procent afdragen van wat zijn werkgever voor hem betaalt.  [...] In 2000 werden in ons land belastingverlagingen doorgevoerd die de loonwig deden verkleinen. De zwarte economie begon in die periode te krimpen. Maar BelgiŽ behoort nog altijd tot de kampioenen van de hoge loonkosten, wat de zwarte economie blijft voeden. Dat leidt tot de paradoxale situatie dat de officiŽle economie fiscaal nog meer moet worden uitgeperst. (A.M.).  [...]

Zwarte economie rukt weer op door crisis  - Finance - Nieuws