Loonkosten, Werkgever

In 2010 ging recordaantal van 9.953 bedrijven over de kop in BelgiŽ - Belga Economie

In 2010 zag een op de 90 ondernemers zich verplicht de boeken neer te leggen. In 2009 was dat een op de 92, in 2008 was dat een op de 102, en in 2007 was dat slechts een per 108. De hausse van de faillissementen is duidelijk vaststelbaar in de drie gewesten, met de belangrijkste toename in het Brusselse Gewest.   [...] Toch blijft de regionale discrepantie volgens Graydon enorm. in Vlaanderen moest een bedrijf op de 101 actieve ondernemingen de boeken sluiten, in WalloniŽ was dat een op de 88, in Brussel een op de 65. In vergelijking met 2009 werden minder grotere bedrijven failliet verklaard, de faillissementengolf blijft ook in volle crisis en meer dan ooit een zaak van kleinere en middelgrote ondernemingen.   [...] Toch kwamen 24.122 jobs op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever. In vergelijking met 2009 stijgt het jobverlies (23.820) met 1,26 procent. Voor 2011 houdt Graydon ernstig rekening met een status quo, zelfs een lichte stijging van het aantal faillissementen.  [...]

In 2010 ging recordaantal van 9.953 bedrijven over de kop in BelgiŽ - Belga Economie

'Belgische werknemer rendeert niet genoeg'  - Finance - Nieuws

'Belgische werknemer rendeert niet genoeg' - Finance - Nieuws

Voor elke euro die in een Belgische werknemer wordt geÔnvesteerd, verdient de werkgever 1,06 euro terug. Dat is het laagste bedrag van alle achttien landen, aldus De Bley.  [...] PwC merkt op dat er weinig factoren zijn waar ons land nog kan ingrijpen om het rendement te verbeteren, behalve dan in de loonkosten. Voor alle duidelijkheid. het gaat om de kosten, niet om het nettobedrag dat de werknemer ontvangt. Om daadwerkelijk in te grijpen moet er volgens PwC worden gesnoeid in de fiscale en RSZ-lasten die deel uitmaken van het loon van een Belgische werknemer. (Belga/BO).  [...] De vrije markt is geen eigendom van werknemers. Het inkomens verschil tussen werknemers en werkgevers is onverklaarbaar vanuit pure economische redenen, economie is in de eerste plaats een middel en geen doel op zich. De vrije markt is voorlopig geen eigendom van werknemers, ze krijgen slechts een zeer kleine vergoeding in ruil voor hun dagelijkse arbeid in dit systeem, de geprivilegieerde elite zal dus haar eigen concurrentiepositie zelf moeten veilig stellen en hun verantwoordelijkheid daarvoor moeten opnemen, ze zijn niet persoonlijk verantwoordelijk zoals vennootschappen aangeven, maar wel maatschappelijk verantwoordelijk.  [...]

'Belgische werknemer rendeert niet genoeg'  - Finance - Nieuws

Een op de vijf zoekt online informatie over sollicitanten - E-Business - Nieuws

Een op de vijf zoekt online informatie over sollicitanten - E-Business - Nieuws

Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de personeelsverantwoordelijken kandidaten afwijst na het vinden van bepaalde informatie op het internet. Slechts in dertien procent valt een online onderzoek door de toekomstige werkgever gunstig uit. Daarnaast blijkt dat veel mensen zich niet bewust zijn van de negatieve invloed die onlike persoonlijke informatie op hun carriŤre kan hebben, aldus Viadeo.  [...] Zo kwam een werkgever er achter dat een kandidaat werd gezocht door de politie, andere bedrijven ontdekten drankmisbruik en andere onethische zaken.  [...] De ICO ondervroeg tweeduizend jongeren tussen de 14 en 21 jaar over de informatie die zijn achterlaten op internet. Van hen gaf 71 procent aan dat zij niet willen dat toekomstige werkgevers hun persoonlijke webpagina zouden bekijken voordat ze deze hebben 'bijgewerkt'.  [...]

Een op de vijf zoekt online informatie over sollicitanten - E-Business - Nieuws

"Wij zijn geen bandieten" (Brink's) - Bedrijven - Nieuws

"Wij zijn geen bandieten" (Brink's) - Bedrijven - Nieuws

Maar Brink's heeft in BelgiŽ een onoverkomelijk probleem. de personeelskosten. Die zijn, net als bij de grote concurrent G4S Cash Services Belgium, goed voor bijna twee derde van de bedrijfskosten. Alleen. de gemiddelde prijs per werknemer is bij de marktleider 13,6 procent lager.   [...] Per werknemer gaapt een kloof van bijna 6000 euro. Dat komt door het bediendestatuut bij Brink's, terwijl G4S met mensen in een arbeidersstatuut werkt. Die berekening geeft een wat vertekend beeld. Maar de loonkosten zijn inderdaad de kern van het probleem, bevestigt Willem-Jan Candel.  [...] Slecht beleid allicht, statuut loonkost, deze laatste is gemakkelijkheidshalve altijd de grote boosdoener in Belgie. Onder welk statuut werkt trouwens de Nederlandse afdeling...ah juist...er is er maar ťťn...zoals in de rest vd wereld trouwens.  [...]

"Wij zijn geen bandieten" (Brink's) - Bedrijven - Nieuws

Ex-topman HP in dienst bij concurrent Oracle - Mensen - Nieuws

Larry Ellison, de CEO van Oracle, spreekt zich lovend uit over Hurd. Mark heeft briljant werk afgeleverd bij HP en ik verwacht nog meer van hem bij ons bedrijf. Volgens Ellison is er in de wereldwijde informaticasector niemand die over dezelfde ervaring beschikt als Hurd.   [...] Hurd van zijn kant is alvast enthousiast over zijn nieuwe baan en werkgever. Hij is ervan overtuigd dat de strategie van Oracle om de productie van hardware met die van software te combineren het bedrijf op termijn groter dan IBM zal maken op de servermarkt.  [...] Begin augustus 2010 zag Hurd zich genoodzaakt een minnelijke schikking te treffen met de voormalige medewerkster van HP die hem van seksuele intimidatie beschuldigde. De medewerkster verklaarde in een reactie dat het niet de bedoeling was dat Hurd door de aantijgingen zijn baan zou verliezen.   [...]

Ex-topman HP in dienst bij concurrent Oracle  - Mensen - Nieuws

Sarens, Carbomat en Carconnex zijn snelste groeiers in Vlaams-Brabant  - Trends Gazellen 2013 - Dossiers

Sarens, Carbomat en Carconnex zijn snelste groeiers in Vlaams-Brabant - Trends Gazellen 2013 - Dossiers

De grootste werkgever van de Vlaams-Brabantse Gazellen is het rekruteringsbedrijf  [...] 2377 werknemers, gevolgd door IKEA Belgium met 1926 werknemers. Beide bedrijven zijn in buitenlandse handen. Van de 175 grote en middelgrote Gazellen van Vlaams-Brabant wordt slechts 41 procent gecontroleerd door landgenoten.  [...] In een 40-jarige industrieloopbaan...tot 1996, kon ik voor grote en soms extreme opdrachten rekenen op de diensten van het kranenbedrijf Sarens. Vanaf 1962-63 leerden wij de broers Sarens van 'het fameus bedrijf uit Steenhuffel' kennen, zij werden in een nieuwbouw van ammoniakfabrieken van Willebroek voor montage van chemiereactoren op alle uren in actie geroepen, Als ik in 1981 voor Sidmar in Zelzate voor een groot energierecuperatieproject twee speciaal ontworpen stoomdrukvaten (23 meter lang, 3,80 meter diameter, wanddikte 10 cm ) met dringend transport van bij V÷EST in Linz in Oostenrijk naar Zelzate moest halen was het Sarens die de twee drukvaten met een rivierboot aan wal bracht en naast de staalfabriek zou monteren in de gevraagde recordtijd.   [...] Afspraken van man tot man, die feilloos gehouden werden. Als ik daarbij ook hoorde dat Hendrik ook voor de veelbelovende jeugdmuziekgroep uit zijn Steenhuffel een optreden in Chicago organiseerde en coachte, enkele jaren gelden heb ik gedacht... nog eens chapeau, Sarens.   [...]

Sarens, Carbomat en Carconnex zijn snelste groeiers in Vlaams-Brabant  - Trends Gazellen 2013 - Dossiers