Rijken, Voordelen

Bedrijven bieden gemiddeld 31 aanvullende voordelen aan personeel - Belga Economie

(Belga) Bedrijven in BelgiŽ hebben gemiddeld 31 aanvullende voordelen in hun korf voor het personeel. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-consultant SD Worx. Het aanbod aan aanvullende voordelen stijgt nog elk jaar, de werknemer is steeds meer vragende partij naar een inkomensbeleid op maat, waarbij hij keuzevrijheid krijgt.  [...] SD Worx ondervroeg voor zijn onderzoek 334 bedrijven over hun benefitsbeleid. Alles samen werden maar liefst 82 aanvullende voordelen genoemd. Dat is enorm, het gaat om een niet-exhaustieve lijst, aldus Bruno De Smet, director Reward Consultancy bij SD Worx.  [...] Hij wijst op een historische evolutie, waarbij bedrijven aanvankelijk vooral de belastingdruk wilden verminderen met aanvullende voordelen, terwijl de laatste jaren steeds meer voordelen worden aangeboden voor een goede balans werk-privť. Met het aanbieden van deze benefits, trachten bedrijven in de eerste plaats de motivatie van het personeel te verhogen (31 pct), talentvolle medewerkers aan zich te binden (22 pct) en de kosten onder controle te houden (21 pct).  [...]

Bedrijven bieden gemiddeld 31 aanvullende voordelen aan personeel - Belga Economie

'Rijken werden rijker in 2013 en worden nog rijker in 2014' - Mensen - Nieuws

'Rijken werden rijker in 2013 en worden nog rijker in 2014' - Mensen - Nieuws

Dan bestaat er nog een groep mensen die 'verborgen miljardairs' worden genoemd. Dat zijn min of meer onbekende superrijken die in geen enkele rangschikking of vermogenslijst terug te vinden zijn. Het persagentschap Bloomberg is er onlangs in geslaagd 109 van die verborgen miljardairs te 'ontmaskeren'.  [...] Voor dit jaar ziet het er overigens nog beter uit voor de superrijken. De rijken worden nog rijker in 2014, aldus John Catsimatidis, miljardair en oprichter van het c onglomeraat Red Apple Group in een telefonisch interview vanuit zijn kantoor in New York.  [...] Rijken, super rijken, crisis Ik heb nog nooit in mijn leven zoveel zware luxewagens op straat zien rondrijden, mensen staan in de rij om vastgoed te kopen in Knokke. Zowat alles wat naar luxe ruikt doet gouden zaken dezer dagen. Welke crisis, voor wie.  [...]

'Rijken werden rijker in 2013 en worden nog rijker in 2014' - Mensen - Nieuws

Nummer twee Britse regering stelt extra taks voor rijken voor - Belga Economie

Nummer twee Britse regering stelt extra taks voor rijken voor - Belga Economie

(Belga) De Britse vicepremier Nick Clegg stelt voor dat de rijken in Groot-BrittanniŽ extra zouden worden belast om de economische crisis het hoofd te bieden.  [...] In een interview met de krant The Guardian roept Clegg - aan het hoofd van de coalitiepartij Lib Dems - op tot een in de tijd beperkte extra belasting voor de superrijken, een soort noodbelasting. Clegg argumenteert dat als Groot-BrittanniŽ verenigd en welvarend wil blijven als samenleving, de heel rijken een extra bijdrage zullen moeten leveren.  [...] Groot-BrittanniŽ is immers verwikkeld in een economische oorlog, aldus Clegg, verwijzend naar de recessie in het land. De mensen moeten zien dat de inspanningen die van hen worden gevraagd, zo eerlijk en progressief mogelijk gebeuren, aldus nog Clegg. (DTM).   [...]

Nummer twee Britse regering stelt extra taks voor rijken voor - Belga Economie

Belgische werkloosheidsuitkeringen dalen te traag - Finance - Nieuws

educatie in scholen, hogescholen en universiteiten, door samenwerking van wetenschappers en arbeiders is ons systeem dus verbeterd, deze moet alsook tenvoordele van de totale samenleving worden gezien. Het individu groeit immers naar een steeds omvattender zienswijze waardoor ook z'n medemens wordt gezien als een gelijkwaardig individu en niet als een vijand, slaaf of onderdaan, als deze basiskennis ontbreekt, dan zal de symbiose tussen meerdere individu's niet gezien worden en is het ieder voor zich, het zogenoemde doorgeschoten individualisme, economie is een middel en geen doel op zich.  [...] Uit de crisis, hoge lonen, uitkeringen en andere voordelen moeten matigen. Excessen en uitwassen van het systeem aanpakken. Eigenaars van bedrijven, handelaars, managers, aandeelhouders, staatselite, speculanten en kaderpersoneel zijn te dure kosten die alle verbeelding tarten, exuberante bonussen, absurde aftrekbare voordelen, extreme aandeelhouderuitkeringen (dividenden) enz.  [...] Het geld en de rijkdommen van onze planeet zijn te veel geconcentreerd bij de rijke elite. Het verzuim om te herverdelen kost de gemeenschap jaarlijks honderden miljarden. Deze matiging kan betaalde arbeidsduurverkorting in al zijn vormen voor miljoenen mensen opleveren en daardoor de duurzame consumptie verbeteren en hoogconjunctuur veroorzaken.  [...]

Belgische werkloosheidsuitkeringen dalen te traag  - Finance - Nieuws

Europese industrie trekt aan ondanks Frankrijk - Finance - Nieuws

zien jullie di rupo en onkelinks nog feest vieren in frankrijk bij de verkiezing van h ollande.Frankrijk zou het lichtend voorbeeld worden voor een meer sociaal Europa.hopelijk zijn bij vele de ogen open gegaan en zijn ze gaan inzien dat links geen wissel op de toekomst meer bied.  [...] Het is met hard-line socialisme als met Darwin negationisme. Ondanks alle proefondervindelijk bewijs dat de rijken moeten betalen er alleen voor zorgt dat de rijken weg zijn en wij geen werk meer hebben, blijven ze in dat domme concept geloven. Meer gelijkheid is vooral iedereen armer.  [...] Le declin is in het socialistich paradijs intussen onafwendbaar geworden. Nochtans volgt Hollande de recepten van De Grauwe, Krugman, Keynes en Stiglitz. 'niet besparen', belasten van 'de rijken' en de groei stimuleren door meer staatvoorzieningen. Ook in dit land volgt men nauwgezet deze politiek.  [...]

Europese industrie trekt aan ondanks Frankrijk - Finance - Nieuws

5 voordelen van een goede functiebeschrijving - trends.knack.be

5 voordelen van een goede functiebeschrijving - trends.knack.be

Zeker kleine bedrijven nemen wel eens de kandidaat voor een vacature in dienst die de beste antwoorden geeft en het meest gemotiveerd lijkt tijdens de sollicitatieprocedure. Een paar maand later stellen ze dan vast dat bedrijf en werknemer toch niet goed bij elkaar passen.   [...] De 5 voordelen voor de werkgever van een uitstekende functiebeschrijving.  [...] 2 Je kunt de prestaties van de werknemer makkelijker beoordelen. Het stukje over gevraagde capaciteiten en gedrag' kun je daarbij als leidraad gebruiken om vage zaken als de postitieve instelling' van de werknemer te meten. De werkomstandigheden beschrijven zaken die fysiek belastend zijn zoals het heffen van producten, maar evengoed zakenreizen.   [...]

5 voordelen van een goede functiebeschrijving - trends.knack.be

Arbeiders dreigen voordelen eenheidsstatuut te mislopen - Belga Economie

Arbeiders dreigen voordelen eenheidsstatuut te mislopen - Belga Economie

(Belga) In de huidige teksten over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden staat dat de regeling ingaat voor werknemers die na 1 januari 2014 de aankondiging tot sluiting van hun bedrijf hebben vernomen. In dat geval zouden de arbeiders van Ford Genk en de toeleveranciers niet in aanmerking komen voor de langere opzegtermijnen en hogere vergoedingen die in de nieuwe wetgeving zijn voorzien.   [...] De werknemers van Ford Genk en de toeleveringsbedrijven zijn hier niet over te spreken, aangezien zij in dit scenario uit de boot vallen om van de voordelen te genieten. De aankondiging van hun bedrijfssluiting is namelijk al gebeurd. De afspraken over de ontslagvergoedingen en opzegtermijnen zijn al vastgelegd in de cao's die eerder dit jaar werden ondertekend.  [...] Maar het is nog niet zeker of de Ford-arbeiders daadwerkelijk naast de verlengde opzegtermijnen en hogere vergoedingen zullen grijpen. In de cao's is namelijk vastgelegd dat zij ook zullen kunnen genieten van de voordelen die het eenheidsstatuut met zich zal meebrengen.  [...]

Arbeiders dreigen voordelen eenheidsstatuut te mislopen - Belga Economie

'Werknemers geldtransporteurs zijn arbeiders' - Bedrijven - Nieuws

'Werknemers geldtransporteurs zijn arbeiders' - Bedrijven - Nieuws

Heeft de directie een fout gemaakt door de werknemers van Brink's een bediendestatuut toe te kennen Koen Magerman, senior juridisch expert bij SD Worx benadrukt dat het de bedrijven vrij staat om aan arbeiders de voordelen van het bediendestatuut toe te kennen.  [...] Dat gebeurt al in verschillende bedrijven. Maar juridisch gezien kan een werkgever niet kiezen of zijn medewerkers arbeiders of bedienden zijn. In het geval van Brink's heeft de werkgever de voordelen van het bediendestatuut toegekend aan deze chauffeurs maar volgens de wet blijven het arbeiders.  [...] Kan de werkgever eenzijdig de voordelen die de werknemers van Brink's genieten wijzigen Magerman. Dat hangt dan volledig af van de wijze waarop dit oorspronkelijk toegekend werd. Juristen noemen dat het niveau van de rechtsbron. De werkgever kan die voordelen enkel terug nemen op hetzelfde niveau als hij ze ingevoerd heeft.  [...]

'Werknemers geldtransporteurs zijn arbeiders' - Bedrijven - Nieuws

Veel ondernemingen hebben al een eenheidsstatuut  - Eenheidsstatuut - Dossiers

Veel ondernemingen hebben al een eenheidsstatuut - Eenheidsstatuut - Dossiers

Dat geldt vooral voor de afspraken over ziekte (96 %), de bedrijfsgebonden voordelen (95 %), de groepsverzekering (94 %), de hospitalisatieverzekering (92 %) en de loopbaanbegeleiding (91 %). Ook bij de bedienden is er bereidheid om de discriminaties weg te werken, maar ze is minder groot.  [...] Ook bij hen staan de afspraken over ziekte op kop, maar dan met 76 procent. Dan volgen het drugs- en alcoholbeleid in het bedrijf (75 %), de maaltijdcheques (74 %), de bedrijfsgebonden voordelen (67 %) en de anciŽnniteit (65 %).  [...] De invloed van de persoonlijke ontwikkeling op de motivatie kan nauwelijks onderschat worden. Idem voor de faciliteiten die het personeel geboden worden. De studie van Securex toont aan dat arbeiders, meer dan doorgaans vermoed wordt, gevoelig zijn voor verschillen met bedienden die op het eerste gezicht onschuldig zijn, bijvoorbeeld of ze al dan niet recht hebben op gratis dranken, of ze bij de koffiepauze kunnen gaan zitten, en of ze een vaste parkeerplaats krijgen, meer nog dan voor gelijkwaardige verloning of extralegale voordelen.  [...]

Veel ondernemingen hebben al een eenheidsstatuut  - Eenheidsstatuut - Dossiers