Uren, Gemiddelde

'Belgische werknemers noteren kleinste loonsverhoging in vier jaar tijd' - Finance

'Belgische werknemers noteren kleinste loonsverhoging in vier jaar tijd' - Finance

De dalende cijfers voor 2014 worden verklaard door de lage inflatie en dito loonindexering, luidt het in een persbericht van Hay Group. Met 1 procent indexering en een anciŽnniteitsverhoging van ongeveer 0,5 procent is meteen het grootste deel van de gemiddelde verhoging verklaard.  [...] Opvallend is dat de gemiddelde loonsverhoging voor lagere bedienden (1,6 procent) lager lag dan die voor kaderleden (2,1 procent). In 2013 was dat nog omgekeerd. Dat de bedienden in 2014 minder kregen, wordt vooral verklaard door het uitblijven van collectieve salarisverhogingen boven de index, die in de jaren voorheen vaak binnen cao's werden afgesproken.  [...] Voor 2015 wordt rekening gehouden met een gemiddelde loonstijging van 2 procent. Hay Group wijst erop dat de indexverhoging lager zal liggen omdat de inflatie laag is. Bovendien kunnen maatregelen die vandaag op de onderhandelingstafel liggen, zoals een indexsprong, nog voor verdere loonmatiging zorgen, klinkt het nog.  [...]

'Belgische werknemers noteren kleinste loonsverhoging in vier jaar tijd' - Finance

Buitenlandse investeringen creŽren amper nog jobs in BelgiŽ - Finance

Buitenlandse investeringen creŽren amper nog jobs in BelgiŽ - Finance

Het gaat niet om een eenmalige tegenvaller. De jobcreatie kalft al jaren af, en zit nu op een tienjarig dieptepunt. In 2003 waren 77 buitenlandse investeringen nog goed voor gemiddeld 47 jobs, met een totale jobcreatie van 3608 als resultaat. Het jobgemiddelde per investering voor de laatste tien jaar is 28.  [...] We doen ook veel slechter dan Europa. Vorig jaar zorgde een buitenlandse investering in Europa voor gemiddeld 45 jobs. Het Belgische gemiddelde ligt ruim 60 procent lager.  [...] BelgiŽ moet niet alleen zijn loonkosten drukken, aldus Joosten. Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting in de EU is 23,5 procent. BelgiŽ valt met zijn 34 procent meteen uit de rij van kandidaten voor buitenlandse investeringen. Onze aftrekposten maken het verschil niet meer.  [...]

Buitenlandse investeringen creŽren amper nog jobs in BelgiŽ - Finance

Telewerk: wat zijn de spelregels? - Ondernemen

De cao nr. 85 die op 9 november 2005 in de Nationale Arbeidsraad werd gesloten, regelt het statuut van de telewerker. De wet op de arbeidsovereenkomsten blijft evenwel gelden voor alles wat niet door deze cao wordt geregeld (ontslag bijvoorbeeld). De arbeidsovereenkomst voor een telewerker is een gewone arbeidsovereenkomst die een aantal specifieke vermeldingen moet bevatten.   [...] Volgende vermeldingen zijn verplicht. de frequentie van het telewerk, de tijdstippen en de wijze waarop de telewerker bereikbaar moet zijn, de plaats waar de telewerker zal werken, de tijdstippen waarop de telewerker een beroep kan doen op technische ondersteuning, het bedrag van de kostenvergoeding en de manier waarop een einde kan worden gemaakt aan het telewerk.   [...] Er is wel uitdrukkelijk bepaald dat de telewerker zijn werk moet organiseren binnen de arbeidsduur zoals die geldt in de onderneming. De wekelijkse contractuele arbeidsduur van de telewerker mag de wekelijkse arbeidsduur van de andere werknemers dus niet overschrijden.   [...]

Telewerk: wat zijn de spelregels? - Ondernemen

De vastgoedmarkt sputterde in maart - Immo

De vastgoedmarkt sputterde in maart - Immo

De nieuwste Notarisbarometer van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat geeft een diffuus beeld van de Belgische residentiŽle vastgoedmarkt. Op de woningmarkt lijkt er weinig aan de hand. de prijzen van woningen stegen nog met 3,1 procent op jaarbasis tot een gemiddelde prijs van 229.  [...] Bekeken per gewest, daalde de activiteit vooral in WalloniŽ (-7,9 %) en in Brussel (- 9%). In Vlaanderen bleef de terugval beperkt tot 2,9 procent. Limburg is de Vlaamse provincie met de grootste daling van het aantal transacties (-5,1%).   [...] 000 euro). In WalloniŽ klommen de appartementsprijzen nog 6,7 procent hoger, tot een gemiddelde van 156.643 euro. In Brussel bedroeg de prijsklim van de appartementen zelfs 8,6 procent op jaarbasis. De gemiddelde prijs van een appartement in het hoofdstedelijk gewest bedraagt nu 223.631 euro.  [...]

De vastgoedmarkt sputterde in maart - Immo

Een beurscrash dreigt. Of niet? - Finance

Een beurscrash dreigt. Of niet? - Finance

De Yale-professor Robert Shiller, een grote naam in de financiŽle wereld, is van oordeel dat de Amerikaanse beurs ronduit duur is. Hij steunt zijn beoordeling op dezelfde K/W-verhouding, maar hij houdt geen rekening met de winst van het lopende of het volgende jaar, maar met het gemiddelde van de voorbije tien jaar en noemt dat dan K/W10 of CAPE, wat staat voor cyclically adjusted price earning.  [...] Resultaat. zijn K/W10 staat op dit ogenblik op 23, tegenover een historisch gemiddelde van 16. Met andere woorden, de Amerikaanse beurs is duur. Dat het er volgens de klassieke K/W niet zo uitziet, is toe te schrijven aan de opmerkelijke verbetering van de winstcijfers in de voorbije jaren.  [...] Toch blijkt uit de grafiek dat het dure leven op Wall Street niet van gisteren dateert. Het gaat zelfs terug tot het midden van de jaren negentig. Toen in 2000 en 2001 de dotcombubbel uiteenspatte stond de K/W10 in de buurt van 40. Het huidig niveau zet in elk geval aan tot voorzichtigheid, zeker als de Fed de geldkraan wat dichtdraait.   [...]

Een beurscrash dreigt. Of niet? - Finance

Melexis stabiel in vierde kwartaal - Bedrijven

Melexis stabiel in vierde kwartaal - Bedrijven

De Vlaamse halfgeleiderontwikkelaar Melexis verwacht voor 2012 een groei in de midden tot hoge enkele cijfers. De diversificatie buiten de automobielsector versnelt.   [...] In 2011 lanceerde Melexis een recordaantal van 26 nieuwe producten. Dat verklaart wat financieel directeur Karen van Griensven de hoger dan gemiddelde niet-recurrente ontwikkelingsinkomsten noemt.  [...] Melexis kocht vorig jaar 923.019 eigen aandelen in tegen een gemiddelde prijs van 10.92 euro. 6,93 procent van de aandelen zit nu bij het bedrijf zelf. (B.L.).  [...]

Melexis stabiel in vierde kwartaal - Bedrijven

Bonden blokkeren hele dag hoofdzetel Belfius - Financieel en economisch nieuws

Eerder deze maand werd er al bij een, onaangekondigde, actie de toegang tot de hoofdzetel enkele uren geblokkeerd. Met de aangekondigde actie van donderdag houden de bonden twee Brusselse hoofdzetels, de Dexia-toren en het gebouw aan de Pachecolaan, gesloten.  [...] Er is ook een ludieke actie, waarbij twee levensgrote kakkerlakken Bel en Fius geld uit de zakken van het personeel halen. De actie is een succes. Er heeft zich maximaal een 50-tal werkwilligen aangeboden. De rest wil staken of is thuisgebleven, zegt BBTK-secretaris Miranda Ulens.   [...] De bedoeling is om de hele dag de zetel te blokkeren. Zeer veel mensen hebben verlof genomen, aldus Belfius-woordvoerster Ulrike Pommee. Zij maken de brug met het paasweekend, klinkt het. Anderen doen aan telewerk. Er gaan niet veel mensen komen opdagen.   [...]

Bonden blokkeren hele dag hoofdzetel Belfius  - Financieel en economisch nieuws

Bouw die Oosterweelverbinding en stuur Eurostat wandelen - Beleid

Bouw die Oosterweelverbinding en stuur Eurostat wandelen - Beleid

Zulke investeringen zijn de voorbije decennia stiefmoederlijk behandeld, ook in BelgiŽ, waardoor een afbrokkelende infrastructuur het groeipotentieel ondermijnt. In BelgiŽ volstaan de publieke investeringen al jaren niet meer om de natuurlijke aftakeling te compenseren.   [...] Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat publieke investeringen een vrij grote return opleveren, zeker in tijden van zwakke conjunctuur en slappe private investeringen. Nu is dus een heel goed moment om overheidsgeld in bakstenen en beton te gieten.   [...] De overheid moet ook dringend overschakelen op een dubbele boekhouding. De huidige werkwijze, waarbij gewoon alle inkomsten en kosten bij elkaar worden geteld, leidt tot verkeerde beslissingen of manipulatie van de rekeningen. Een triest voorbeeld is hoe de paarse regering het pensioenfonds van Belgacom kraakte en dit geld schaamteloos als inkomsten in de begroting opnam.   [...]

Bouw die Oosterweelverbinding en stuur Eurostat wandelen - Beleid

Vakbonden wijzen afschaffing belasting op overuren af - Financieel en economisch nieuws

(Belga) De vakbonden reageren afwijzend op het voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) om de belasting op overuren af te schaffen.  [...] Overuren betekenen minder tewerkstelling en zetten de bedrijven niet aan om meer personeel aan te werven, legt Didier Seghin, persverantwoordelijke van de liberale ACLVB, uit. Het is een idee dat werknemers zal aanspreken die meer uren willen presteren, maar dat niet bijdraagt aan het collectieve belang.  [...] Woorden die worden onderschreven door Angelo Basile, adjunct algemeen secretaris van het ABVV. Indien men de overuren zou omzetten in gewone arbeidstijd, zou dat duizenden banen betekenen, zegt hij in een reactie. Het belastingvrij maken van die overuren, zal de mensen zeker aanspreken maar lost sociaal gezien niets op.  [...]

Vakbonden wijzen afschaffing belasting op overuren af  - Financieel en economisch nieuws

Investeerders zien BelgiŽ steeds minder zitten - Finance

Investeerders zien BelgiŽ steeds minder zitten - Finance

Zelfs Frankrijk, onder het socialistisch bewind van president FranÁois Hollande, maakt een betere beurt bij de buitenlandse investeerders. Daar ziet 36 procent het investeringsklimaat verbeteren de komende drie jaar. Het Europese gemiddelde ligt op 39 procent.  [...] De achteruitgang van het investeerdersvertrouwen in BelgiŽ is niet eenmalig. In 2008 zag nog 40 procent het Belgisch investeringsklimaat verbeteren. Sedertdien ging het stelselmatig achteruit. De Barometer telt tal van andere rode knipperlichten. Van de reeds in BelgiŽ aanwezige bedrijven deed 45 procent een nieuwe investering de voorbije drie jaar.   [...] Ook de toekomst oogt niet goed. Het aantal bedrijven met investeringsplannen in 2013 is gezakt tot 20 procent. In 2010 was dat nog 30 procent. Daarmee zit ons land flink onder het Europees gemiddelde van 38 procent. Het aantal productiebedrijven met een uitgesproken wil om in BelgiŽ te blijven, ging van 50 procent in 2012 naar 36 procent in 2013.  [...]

Investeerders zien BelgiŽ steeds minder zitten - Finance