Verwachting, Olieprijzen

Planbureau voorspelt 2 procent inflatie in 2012 - Finance

Planbureau voorspelt 2 procent inflatie in 2012 - Finance

Het Planbureau verwacht dat de inflatie, die in april 2011 3,41 procent bedroeg, de rest van het jaar boven de 3 procent blijft. In juni wordt een piek van 3,87 procent verwacht.  [...] De oorzaak van de lage inflatie ligt volgens het Planbureau bij de olieprijzen. Die staan nu op een hoog peil en stuwen de inflatie onverminderd opwaarts, maar verwacht wordt dat de olieprijzen gaan dalen. Daardoor zou de opwaartse druk op de inflatie in de loop van 2012 verdwijnen.  [...] Over het hele jaar 2012 zou de inflatie uitkomen op 2 procent.   [...]

Planbureau voorspelt 2 procent inflatie in 2012 - Finance

Ryanair verwacht meer winst - Bedrijven

Ryanair, de grootste lagekosten-luchtvaartmaatschappij van Europa, heeft zijn winstverwachting voor het volledige boekjaar opwaarts bijgesteld.  [...] Ryanair tekent In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar 2009-2010 een resultaat op dat beter is dan verwacht. Dat betere resultaat was te danken aan het feit dat de ticketprijzen minder zijn gedaald dan werd gevreesd.  [...] In het derde kwartaal, dat eind december 2009 afliep, kon Ryanair meer passagiers vervoeren tegen een hogere prijs dan verwacht. Ook de factuur van de olieprijzen viel mee.  [...]

Ryanair verwacht meer winst - Bedrijven

HSBC verdubbelt winst - Bedrijven

HSBC heeft de forse winsttoename naar eigen zeggen vooral te danken aan de daling van voorzieningen op risicovolle kredieten, de zogenaamde slechte leningen. Die voorzieningen op risicovolle kredieten zijn gedaald met 47 procent tot 14 miljard dollar. Dat is het laagste peil sinds 2006.   [...] De totale opbrengsten van de bank zijn met 3,1 procent gestegen tot 68,3 miljard dollar. De bankresultaten zelf bleven onder de verwachtingen van de analisten, wat het aandeel maandag doet kelderen.  [...] CEO Stuart Gulliver verwacht dat 2011 een gunstig jaar wordt voor de bank. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de stijgende olieprijzen die kunnen wegen op de wereldwijde economische groei. De Tier 1-ratio, die de financiŽle kracht van de bank weergeeft, steeg van 9,4 tot 10,5 procent.  [...]

HSBC verdubbelt winst - Bedrijven

Aardbeving Japan en onrust Midden-Oosten schaven tijdelijk 0,5 procent af van groei VS - Finance

De economische heropleving in de Verenigde Staten zal dit jaar bevestigd worden, ondanks een vertraging van de groei tijdens het eerste kwartaal. Dat verwachten 56 economen die bevraagd werden door The Wall Street Journal.  [...] Twee maanden geleden spraken ze nog van een groei van 3,6 procent tijdens het eerste kwartaal, maar die voorspelling is negatief beÔnvloed door onder meer de aanhoudende zwakte op de vastgoedmarkt, de slechte weersomstandigheden, de aardbeving in Japan en zeker ook de stijging van de olieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten.  [...] De economen verwachten dat de problemen van voorbijgaande aard zijn. Tegen het vierde kwartaal zou de groei opnieuw opgelopen zijn tot 3,6 procent. De olieprijzen zouden ook opnieuw onder 100 dollar per vat dalen.  [...]

Aardbeving Japan en onrust Midden-Oosten schaven tijdelijk 0,5 procent af van groei VS - Finance

Olieprijzen zakken door Iran-akkoord - Finance

Olieprijzen zakken door Iran-akkoord - Finance

De olieprijzen op de Aziatische markten zijn gedaald als gevolg van het voorlopige akkoord over het kernprogramma van Iran. Toch zal de invloed van het akkoord op de olieprijs volgens analisten beperkt blijven.  [...] De olieprijzen op de Aziatische markten zijn gedaald als gevolg van het voorlopige akkoord over het kernprogramma van Iran, een van de grootste olieproducenten. Toch zal de invloed van het akkoord op de olieprijs volgens analisten beperkt blijven.  [...] Toch zal de invloed van het akkoord op de olieprijs op korte termijn beperkt zijn, zeggen verschillende analisten. Iran krijgt immers niet de mogelijkheid om zijn uitvoer van olie op te voeren. Ook zal naar verwachting de prijs die het land krijgt voor zijn olie, voorlopig niet stijgen, zo voorspellen marktvorsers van verscheidene grote banken.  [...]

Olieprijzen zakken door Iran-akkoord - Finance

Planbureau verwacht nulgroei in 2013 - Finance

In de loop van 2013 zou de groei geleidelijk aantrekken in het zog van een voorzichtige internationale conjunctuuropleving, maar door een ongunstig startpunt wordt er over het gehele jaar een stabilisering van de economische activiteit opgetekend, luidt het.   [...] Wat de binnenlandse werkgelegenheid betreft, blijven de vooruitzichten voor ons land dit en volgend jaar somber. Het Planbureau ziet de werkloosheidsgraad stijgen van 7,6 procent in 2012 tot 8,5 procent in 2014. Dat komt doordat de beroepsbevolking sterker groeit dan het aantal nieuwe banen.   [...] Verwacht wordt dat de inflatie daalt van 2,6 procent in 2012 tot respectievelijk 1,3 procent en 1,2 procen t in 2013 en 2014. Volgens het Planbureau is de lagere inflatie grotendeels toe te schrijven aan een daling van de energieprijzen. Die daling zou dan weer een gevolg zijn van lagere olieprijzen, en prijsverlagingen die enkele gas- en elektriciteitsleveranciers begin dit jaar hebben doorgevoerd. (BO).  [...]

Planbureau verwacht nulgroei in 2013 - Finance

We hebben geen energiebeleid - Financieel en economisch nieuws

Sinds de eerste olieschok van 1973 maakt de olieprijs geregeld bokkensprongen. Het is dan ook verbazend te moeten vaststellen hoe amateuristisch de beleidsmakers reageerden op de jongste stijging van de olieprijzen naar aanleiding van de Libische revolutie.  [...] We hadden mogen verwachten dat de overheid, nu men toch bijna veertig jaar weet dat de olieprijzen structureel opwaarts gaan, een doordacht beleid klaar zou hebben om daarmee om te gaan. Toegegeven, er is een beleid voor prijsdalingen. het zogenaamde kliksysteem verhinderde dat de prijzen voor de consument in even grote mate daalden als de wereldprijzen.  [...] De commotie over de recente prijsverhoging van olieproducten illustreert dat er vooral nood is aan een beleid voor het doorrekenen van schokken in de internationale olieprijzen. Als de gevolgen van het nucleaire incident in Japan beperkt blijven, kan de conjunctuur voort aantrekken en valt het niet uit te sluiten dat de prijs van een vat olie boven 150 dollar uitstijgt.  [...]

We hebben geen energiebeleid  - Financieel en economisch nieuws

Luchtvaartsector vreest dure olie - Bedrijven

In 2010 nam het passagiersverkeer van de internationale luchtvaartsector toe met 8,2 procent in vergelijking met 2009. Voor 2011 vreest IATA, de internationale vereniging voor het luchtverkeer, een negatieve impact van de olieprijzen op de winstmarge.  [...] Ondanks de toename van de volumes laat de winstgevendheid nog te wensen over, met een gemiddelde marge van 2,7 procent. IATA maakt zich wel zorgen over de toestand in 2011. De hoge olieprijzen dreigen de winstmarge verder aan te tasten. Terwijl in 2009 gezamenlijk 15 miljard dollar winst werd gemaakt, wordt voor 2011 een winstcijfer van 9,1 miljard dollar verwacht.  [...] Het luchtvaartverkeer in 2010 groeide vooral in het Midden-Oosten (+17,3 procent), terwijl het herstel in Europa beperkt bleef tot + 5,1 procent. Wat het vrachtverkeer betreft, komt de sterkste groei op rekening van Latijns-Amerika (+29 procent). Europa bengelt achteraan met een toename van 10,8 procent.   [...]

Luchtvaartsector vreest dure olie - Bedrijven

Nederlanders tanken massaal in Belgische grensstreek - Financieel en economisch nieuws

(Belga) De laagste olieprijs in BelgiŽ sinds 2011 lokt de Nederlanders massaal de grens over naar de Belgische tankstations, omdat de daling van de prijs van ruwe olie minder effect heeft in Nederland. Johan Mattart, algemeen directeur van de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars (BRAFCO), nuanceert de stormloop.  [...] Feit is dat als de olieprijs omlaag gaat, de benzineprijzen overal dalen. Maar in Nederland is dit effect minder groot door het dempende effect van de enorme hoge accijnzen, vertelt Paul Van Sels van de Nederlandse consumentenorganisatie UnitedConsumers. In BelgiŽ wordt de prijs van een liter euro 95 donderdag naar verwachting verlaagd met 3,6 cent tot 1,606 euro.  [...] Het is zo dat er veel Nederlanders bij ons komen tanken, maar aan de Franse grens zien we het omgekeerde effect aangezien tanken bij de Franse supermarkten veel goedkoper is, zegt Mattart. Bovendien is BelgiŽ een transitland. Veel automobilisten die ons land passeren, wachten tot in Frankrijk of Luxemburg om te tanken. (Belga).   [...]

Nederlanders tanken massaal in Belgische grensstreek  - Financieel en economisch nieuws

'Tijdperk van goedkope olie komt niet terug' - Finance

Daan Killemaes. Niet de geopolitieke spanning, maar de ijzeren wet van vraag en aanbod heerst op de oliemarkt. Dit jaar kan het aanbod de vraag naar olie gemakkelijk volgen. Het Internationaal Energie Agentschap heeft zijn prognoses over de vraag neerwaarts herzien, vooral omdat het wereldwijde economisch herstel licht onder de verwachtingen blijft.  [...] Zes jaar geleden bereikten de olieprijzen in de VS nochtans een piek door onrust in Iran in combinatie met een stevige economische groei. Wat is er sindsdien veranderd waardoor vandaag precies het omgekeerde gebeurt en de olieprijzen dalen.  [...] Daan Killemaes. In 2008 was de wereld in de ban van de peak-oil -theorie, die voorspelde dat de wereldwijde olieproductie dicht bij zijn piek zat, en dat een stagnerende aanbod de stijgende vraag niet meer zou kunnen volgen. Vrees voor schaarste joeg de olieprijs naar recordniveaus, maar ook jaren van veel te soepel monetair beleid hadden toen een hand in de hoge olieprijzen.  [...]

'Tijdperk van goedkope olie komt niet terug' - Finance