Voordelen, Bedrijfswagen

Extra fiscale last op bedrijfswagens is ongepast - Financieel en economisch nieuws

Een nieuwe richtlijn van de btw-administratie maakt de bedrijfs-wagens duurder voor de werkgever. De btw-aftrek voor een bedrijfswagen wordt nu nog berekend op basis van een forfaitaire 5000 of 7500 privékilometers per jaar. De administratie wil die aftrek voortaan berekenen op basis van de werkelijk gereden privékilometers.  [...] Naar goede Belgische gewoonte werden de voorbije jaren dus compromissen uitgedokterd. Geen lineaire loonkostenverlaging, maar wel allerlei extralegale voordelen die de totale loonkosten niet te veel bijkomend bezwaren. Denken we maar aan maaltijdcheques, onkostenvergoedingen of een bedrijfspensioenplan.  [...] Bedrijfswagens vallen ook onder die categorie. België telt 82 alternatieve vormen van fiscaal interessante of belastingvrije verloning. Daarmee zijn we wereld-recordhouder. Als een of meerdere van die loonvoordelen wordt afgeschaft of aangetast, dan is een compensatie via een klassieke lineaire loonkostenverlaging een must.  [...]

Extra fiscale last op bedrijfswagens is ongepast  - Financieel en economisch nieuws

Loon Belgacom-ceo - Voorzitter De Clerck bereidt contract Leroy achter gesloten deuren te bespreken - Financieel en eco...

(Belga) Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur van telecombedrijf Belgacom, is bereid om in de Kamercommissie Infrastructuur en Overheidsbedrijven het contract van CEO Dominique Leroy te bespreken. Dat moet dan wel achter gesloten deuren gebeuren, gezien het vertrouwelijke karakter van het arbeidscontract.   [...] Er is een hoorzitting gepland met de voorzitter en de CEO van Belgacom in de Kamercommissie op 21 maart. Als de vraag komt, dan zou de Belgacom-voorzitter bij die gelegenheid commentaar kunnen geven bij het contract van mevrouw Leroy, klinkt het bij het bedrijf, dat benadrukt transparant te willen zijn.   [...] 000 euro. Extralegale voordelen waarover mevrouw Leroy al beschikte (bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering) zijn behouden gebleven, in een logica van continuïteit. Behalve de aandelenopties, die werden op vraag van de regering geschrapt, stelt Belgacom. (Belga).  [...]

Loon Belgacom-ceo - Voorzitter De Clerck bereidt contract Leroy achter gesloten deuren te bespreken  - Financieel en eco...

CEO John Porter verdiende 1,34 miljoen bruto bij Telenet - Mensen

CEO John Porter van Telenet kreeg vorig jaar een vergoeding van 1.338.204 euro bruto. Daarin zit een vaste vergoeding en een variabele vergoeding van telkens 472.500 euro en voordelen in natura voor 393.204. De voordelen in natura zijn verzekeringen voor medische kosten, leven en invaliditeit, een bedrijfswagen, schoolgelden voor de kinderen, reiskostenvergoedingen en kostenvergoedingen voor zijn verblijf tot bepaalde maxima op jaarbasis.  [...] Onder het CEO aandelenoptieplan 2013 kreeg John Porter 200.000 opties. Hij kan ze in aandelen omzetten tegen 34,33 euro. Afhankelijk van prestaties, worden de opties definitief verworven in drie schijven tussen juli 2014 en juli 2016. De normen zijn de geconsolideerde bedrijfskasstroom (ebitda), de klantentevredenheid of -loyauteit en de productvernieuwing.  [...] In november kreeg John Porter bovenop nog eens 185.000 opties onder het CEO aandelenoptieplan 2014. Die opties worden verworven in twee schijven, tegen eind juni 2016 en begin maart 2017, opnieuw afhankelijk van prestaties. Porter kan ze in aandelen omzetten voor 38,88 euro per aandeel.   [...]

CEO John Porter verdiende 1,34 miljoen bruto bij Telenet - Mensen

ING schrapt 115 jobs extra - Financieel en economisch nieuws

(Belga) De Belgische grootbank ING gaat in drie jaar tijd geen 1.000 maar 1.115 banen schrappen. Andere besparingen bij de instelling worden dan weer bemoeilijkt door het verzet van de bonden. ING moet op zoek gaan naar alternatieve ingrepen, schrijft De Tijd vandaag.   [...] Het besparingsgepuzzel van vakbonden en directie leidde uiteindelijk tot een voorstel van nieuwe cao. Dat omvat onder meer regelingen voor vervroegd vertrek en een zogenaamd cafetariaplan, een mogelijkheid om voordelen zoals een bedrijfswagen te kiezen ter compensatie van loonmatiging.  [...] Maar die nieuwe cao komt er voorlopig niet. Alle bonden schoten de voorstellen af. Enkel LBC kon ermee leven, maar wou pas tekenen als een andere bond dat ook zou doen. Het gevolg is dat ING nu op zoek moet gaan naar alternatieve maatregelen om de vereiste besparingen te realiseren, zodat we een sterke en gezonde bank blijven, schrijft de nieuwe CEO, Rik Vandenberghe, in een interne mededeling.   [...]

ING schrapt 115 jobs extra  - Financieel en economisch nieuws

Jonge werknemers zijn slecht voorbereid op arbeidsmarkt - Beleid

Jonge werknemers zijn slecht voorbereid op arbeidsmarkt - Beleid

73 procent van de werkgevers vindt dat pas afgestudeerden extra opleiding nodig hebben voor ze kunnen worden ingezet in het bedrijf.   [...] Van de jonge werknemers zelf is slechts 37 procent van oordeel dat hun opleiding een goede voorbereiding was op hun job. Dat blijkt uit een onderzoek dat het uitzendbedrijf Tempo-Team uitvoerde bij meer dan 200 humanresourcesmanagers en 400 werknemers.   [...] Van de werknemers jonger dan 35 is slechts de helft tevreden met zijn loon. Hetzelfde geldt voor extra voordelen als een ziekteverzekering en een aanvullend pensioen. Andere extra voordelen zoals een gsm, laptop of bedrijfswagen worden minder vaak standaard voorzien, maar worden wel verwacht.  [...]

Jonge werknemers zijn slecht voorbereid op arbeidsmarkt - Beleid

'Gelukkige werknemers? Neen, dank u!' - Ondernemen

'Gelukkige werknemers? Neen, dank u!' - Ondernemen

Allereerst wat cijfers die eerder duizelingwekkend zijn, maar toch geen fictie. Ze komen voort uit onderzoek verricht door zeer gedegen instituten en zijn sprekend als het gaat over het impact van gelukkige werknemers op de bedrijfsresultaten. Zo zouden bedrijven waar de werknemers gelukkig zijn o.  [...] Daarom ging ik op zoek naar de onderliggende reden. Wat maakt dat een bedrijfsleider een methode van bedrijfsvoering die leidt tot veel betere resultaten, links laat liggen en blijft opteren voor de klassieke manier van werken Antwoord. een gebrek aan moed.  [...] Als je eenmaal de titel van CEO draagt, dan ben je écht iemand in de ogen van de andere. Tenminste, dat denk je dan. Je beschikt dan over een netwerk van mensen die je allemaal 'graag hebben', je hebt een mooi loon, een pak extra legale voordelen, een bedrijfswagen, sommigen met chauffeur, kortom je krijgt een heleboel leuke compensaties voor je noeste arbeid.  [...]

'Gelukkige werknemers? Neen, dank u!' - Ondernemen

Management- vennootschap blijft interessant - Ondernemen

Management- vennootschap blijft interessant - Ondernemen

Een ervan is de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden van 15 naar 25 procent. Ook het privégebruik van bedrijfswagens en gezinswoningen die in de vennootschap zitten, wordt zwaarder belast. De ontslagnemende regering besliste ook de uitkering van de opgebouwde winsten na een stopzetting van de vennootschap - de zogenoemde liquidatiebonus - vanaf 1 oktober 2014 te belasten tegen 25 procent in plaats van tegen 10 procent.  [...] Heel wat bedrijfsleiders en kaderleden met een managementvennootschap keren elk jaar hun winsten, na afhouding van de belastingen, uit als een dividend. De verhoging van de roerende voorheffing van 15 naar 25 procent is voor hen een aderlating. Toch hoeft dat volgens Frederik De Roo niet te betekenen dat werken zonder managementvennootschap of via een eenmanszaak voordeliger is geworden.  [...] Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die de bedrijfsleider krijgt - zoals de sociale bijdragen die de vennootschap voor hem stort, of de voordelen van een bedrijfswagen, verwarming of elektriciteit of een woning die de vennootschap betaalt.  [...]

Management- vennootschap blijft interessant - Ondernemen

Studenten onrealistisch over extra voordelen op arbeidsmarkt - Finance

Studenten onrealistisch over extra voordelen op arbeidsmarkt - Finance

Bijna één op de vijf Belgische laatstejaarsstudenten wil verder studeren. Studenten die zich wel op de arbeidsmarkt wagen, hebben soms onrealistische verwachtingen over het salaris en de extralegale voordelen. Dat blijkt uit de zesde GO-enquête van Roularta bij 798 Nederlandstalige en Franstalige studenten.  [...] Studenten zijn onrealistisch wat betreft extralegale voordelen. Ze denken recht te hebben op een gsm (31 pct), een laptop (27 pct) of een bedrijfswagen (27 pct). In realiteit beschikt slechts 20 pct, 24 pct en 13 pct van de starters over die extra voordelen.  [...] Een aangename werksfeer en een aantrekkelijk salaris zijn de twee belangrijkste factoren voor Vlaamse starters bij het zoeken naar werk. De meest aantrekkelijke sectoren zijn de overheid, de non-profitsector en het onderwijs. Jan De Nul blijft de meest aantrekkelijke werkgever.   [...]

Studenten onrealistisch over extra voordelen op arbeidsmarkt - Finance

Roemenen haken af door Belgisch nettoloon - Management

Roemenen haken af door Belgisch nettoloon - Management

Het sollicitatieproces liep evenwel telkens stuk op het loonvoorstel. Vooral de simulatie van het nettoloon voldeed blijkbaar niet aan de verwachtingen. De kandidaten wilden hier zo veel mogelijk geld verdienen om later mee terug te keren naar Roemenië. Extralegale voordelen als een bedrijfswagen of een hospitalisatieverzekering kon hen dan ook niet overtuigen.  [...] Het bedrijf gooide het over een andere boeg en besloot een Roemeense vestiging te openen. Met een lage inkomstenbelasting en technologiehotspots als Timisoara en Cluj beschikt de EU-lidstaat over belangrijke troeven om IT-bedrijven te lokken. Maar opnieuw liep het voor Amplexor niet van een leien dakje.   [...] Ook daar bleek het moeilijk mensen aan te trekken. Multinationals zwaaien er met hoge lonen en stellen in het oog springende voordelen als een fitnesszaal ter beschikking van hun personeel. Als je daar een kmo in een gewoon huis tegenoverstelt, hebben jongeren hun keuze snel gemaakt.  [...]

Roemenen haken af door Belgisch nettoloon - Management

5 tips om (perfect legaal) minder belastingen te betalen - Finance

5 tips om (perfect legaal) minder belastingen te betalen - Finance

Pensioensparen kan gebeuren door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden partners en is te combineren met de fiscale voordelen van een woonkrediet.  [...] Eenvoudig gezegd betekent dit dat het met de premies gevormde extra-legaal pensioen - uitgedrukt in een jaarlijkse rente - verhoogd met het wettelijke pensioen van de bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80% van zijn laatste normale brutoloon. Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die u als bedrijfsleider geniet.  [...] Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van een bedrijfswagen, van verwarming of elektriciteit of van een woonst die de vennootschap voor u betaalt en aan de sociale bijdragen die de vennootschap voor u betaalt.  [...]

5 tips om (perfect legaal) minder belastingen te betalen - Finance