Weekblad Trends, Haar

Hoofdzetel Vivaqua openbaar verkocht voor 22,25 miljoen euro - Immo - Nieuws

De Brusselse Watermaatschappij Vivaqua heeft maandag via een openbare verkoop haar hoofdzetel in de Wolstraat in Brussel verkocht voor 22,25 miljoen euro.  [...] Het Franstalige weekblad Trends/Tendances maakte op 26 mei al bekend dat de raad van bestuur van Vivaqua, de grootste producent en leverancier van drinkwater in ons land, had beslist haar hoofdkwartier in de Wolstraat in Brussel openbaar te verkopen.  [...] Het gebouw, waarvan de vraagprijs aanvankelijk was ingesteld op 16 miljoen euro, ging op maandag 14 juni onder de hamer. Een consortium van de vastgoedbevak Befimmo (50 procent) en de ontwikkelaars KaÔros en Cavens (50 procent) heeft het gebouw gekocht.   [...]

Hoofdzetel Vivaqua openbaar verkocht voor 22,25 miljoen euro  - Immo - Nieuws

Nouriel Roubini: “De verliezen zijn groter dan de markt verwacht ” - Finance - Nieuws

De kans op een nieuwe recessie en nieuwe bankencrisis blijft onaangenaam hoog in de VS, zegt de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini in het weekblad Trends.  [...] 000 banen, dubbel zoveel als verwacht, nvdr). Maar de bezettingsgraad staat op het laagste peil in 25 jaar, terwijl de werkloosheidsgraad, die officieel op 9,6 procent staat, in feite 17 procent bedraagt als hij in brede zin geÔnterpreteerd wordt.   [...] De gezondheid van de banksector wordt bepaald door drie elementen. economische groei, de werkloosheidsgraad en de eventuele waardedaling van het vastgoed. Welnu, we verwachten een groei in de grootteorde van 1 tot 1,5 procent, een werkloosheidscijfer dat boven de grens van 10 procent uitstijgt en een nieuwe terugval van de prijs van de woningen met 5 tot 10 procent in de komende 12 tot 18 maanden, zeker nu de aankooppremies geen effect meer hebben.   [...]

Nouriel Roubini: “De verliezen zijn groter dan de markt verwacht ”  - Finance - Nieuws

Kredietverzekeraars zijn te ver gegaan - Finance - Nieuws

De kredietverzekeraars geven schoorvoetend toe dat ze er in de crisis misschien niet altijd geweest zijn voor hun klanten. Maar dat was louter een kwestie van zelfbescherming, want het aantal schadegevallen was extreem hoog. Dat meldt het weekblad Trends.  [...] CRiOn, een makelaar in kredietverzekeringen, vond het daarom tijd om alle belangrijke sectorspelers rond de tafel te brengen voor wat zelfreflectie en een debat in haar kantoren in Sint-Denijs-Westrem. Waren aanwezig. de Belgische vertegenwoordigers van de drie grootste wereldspelers EulerHermes, Atradius en Coface.  [...] Gert Lambrecht, sales director bij Coface in BelgiŽ, voegde daaraan toe dat het totale volume aan kredietlimieten intussen weer op hetzelfde niveau zit als in het begin van 2008, en dat er in BelgiŽ en Luxemburg zelfs klanten werden gewonnen. Blijkbaar vinden bedrijven het nog steeds nuttig om zich te laten verzekeren tegen wanbetaling.   [...]

Kredietverzekeraars zijn te ver gegaan - Finance - Nieuws

Daan Killemaes wordt hoofdredacteur ad interim van Trends - Mensen - Nieuws

Daan Killemaes wordt hoofdredacteur ad interim van Trends - Mensen - Nieuws

Daan Killemaes leidt vanaf maandag voorlopig de redactie van het weekblad Trends. Hij werkt sinds 1996 bij het magazine, eerst als redacteur, dan hoofdeconoom en tenslotte als adjunct-hoofdredacteur.  [...] Daan Killemaes is economist (KUleuven) van opleiding. Sinds 2010 leidde Johan Van Overtveldt die naar de politiek overstapt, het weekblad. De directie van Roularta Media Group dankt Johan Van Overtveldt uitdrukkelijk voor zijn inspanningen voor het magazine.  [...] Trends Magazine is een van de weinige gedrukte media dat zowel in losse verkoop als in abonnementen groeide het afgelopen jaar. Ook de reclame-inkomsten van het blad zitten tegen de gangbare trend in in stijgende lijn. Dankzij de website trends.be, de opleidingen die het magazine organiseert en de succesvolle events die op de rails werden gezet (Manager, CFO, HR,  [...]

Daan Killemaes wordt hoofdredacteur ad interim van Trends - Mensen - Nieuws

'ArcelorMittal verraadt 1.300 medewerkers' - Bedrijven - Nieuws

'ArcelorMittal verraadt 1.300 medewerkers' - Bedrijven - Nieuws

Tientallen werknemers verzamelen voor het gebouw in Flťmalle waar de ondernemingsraad plaats vindt. Zij zagen de bui al hangen. Woensdag kondigde de directie van ArcelorMittal een bijzondere ondernemingsraad aan over 'de toekomst van de Luikse site'. De overname van de Luikse site door de overheid is volgens de vakbondslui de enige oplossing.   [...] In oktober 2011 maakte ArcelorMittal al bekend om haar warme lijn in Luik op te doeken. Meer dan 800 banen kwamen daardoor op de helling te staan. Ook in het Franse Florange gaan de hoogovens van het bedrijf van Lakshmi Mittal onherroepelijk dicht.  [...] Volgens de Waalse minister van onderwijs, Marie-Dominique Simonet, eveneens lid van de Luikse cdH -afdeling tikt ArcelorMittal op de vingers. ArcelorMittal moet de engagementen nakomen. Het is vandaag duidelijk geworden dat haar werkgelegenheidschantage de ware bedoelingen van de groep verborg, namelijk haar investeringen wegtrekken uit verschillende installaties in Luik.  [...]

'ArcelorMittal verraadt 1.300 medewerkers' - Bedrijven - Nieuws

Grieks crisisberaad over besparingsplan - Beleid - Nieuws

Grieks crisisberaad over besparingsplan - Beleid - Nieuws

Dat de Grieken weinig haast lijken te hebben bij het doorvoeren van de opgelegde saneringsmaatregelen maakt de andere eurolidstaten nerveus. Maar volgens Karatzaferis kunnen de Grieken eenvoudigweg niet snel handelen, aangezien een volmondig 'ja' niet mogelijk is zolang de afzonderlijke autoriteiten niet kunnen verzekeren of de besparingsmaatregelen grondwettelijk zijn en het land uit de problemen zullen helpen.   [...] Volgens bepaalde media zou de ECB bereid zijn de Griekse staatsobligaties die ze in haar bezit heeft door te verkopen aan het EFSF-noodfonds tegen de prijs die ze er aanvankelijk zelf voor betaalde. Door die operatie zou de Griekse schuldenlast met 11 miljard euro verminderen en de deur openen naar de 130 miljard euro van de trojka waarop de Grieken wachten.  [...] ∑ Een staat is verplicht om doormiddel van wetgeving meer democratie te creŽren. ∑ Een staat moet democratie, mensenrechten en vrije meningsuiting gebruiken als een symbool van recht en plicht. ∑ Een staat mag niet enkel de 1% van haar burgers (elite) laten verrijken en de overige 99% laten verarmen, burgers die buiten moeten slapen of doodvriezen is onbekwaam, het is misdaad tegen de samenleving en moord met voorbedachten rade, deze misdaad moet zwaar bestraft worden.  [...]

Grieks crisisberaad over besparingsplan - Beleid - Nieuws

Gigantische boete voor illegale downloadster - E-Business - Nieuws

Gigantische boete voor illegale downloadster - E-Business - Nieuws

Het eerste slachtoffer van de strijd die de muziekindustrie voert tegen illegaal downloaden van muziek op internet is daarmee gevallen.   [...] De 30-jarige vrouw weigerde eerder een schikking van een paar duizend dollar. Zij bleef haar onschuld volhouden. Haar advocaat bepleitte voor de jury dat het onmogelijk te bewijzen is wie de muziek via Kazaa heeft verspreid.  [...] Na vijf uur beraad kwam de jury tot een unaniem oordeel. De vrouw komt er relatief goed vanaf aangezien er in de gedeelde Kazaa-folder op haar computer 1702 liedjes werden gevonden.  [...]

Gigantische boete voor illegale downloadster - E-Business - Nieuws

Sarens, Carbomat en Carconnex zijn snelste groeiers in Vlaams-Brabant  - Trends Gazellen 2013 - Dossiers

Sarens, Carbomat en Carconnex zijn snelste groeiers in Vlaams-Brabant - Trends Gazellen 2013 - Dossiers

Het kranenbedrijf Sarens, de specialist in hernieuwbare energie Carbomat Group en de internationale autoverdeler Carconnex zijn de kandidaat-ambassadeurs voor Vlaams-Brabant. Zij dingen mee naar de titel Trends Gazellen Ambassadeur, editie 2013.  [...] Elk jaar publiceert Trends de lijsten met de Trends Gazellen, de snelst groeiende bedrijven van de vijf Vlaamse provincies en Brussel. Het bedrijf dat de provinciale of Brusselse lijst aanvoert en operationeel onafhankelijk is, wordt kandidaat-ambassadeur.  [...] De 200 Vlaams-Brabantse Gazellen creŽerden tussen 2007 en 2011 iets meer dan 9000 banen en zagen hun omzet met 4,4 miljard toenemen. Dat is een stuk minder dan bij de vorige editie van de Trends Gazellen, toen we de groei in de periode 2006-10 bekeken. Toen zorgden de Vlaams-Brabantse Gazellen voor 14.  [...]

Sarens, Carbomat en Carconnex zijn snelste groeiers in Vlaams-Brabant  - Trends Gazellen 2013 - Dossiers

Van den Bossche wil vaart zetten achter huursubsidies - Immo - Nieuws

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) heeft er bij haar administratie op aangedrongen dat het systeem voor de uitbetaling van huursubsidies tegen 1 april volledig op poten moet staan.  [...] Het invoeren van huursubsidies voor mensen die reeds vijf jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning, wordt reeds vijf jaar aangekondigd als antwoord op de lange wachtlijsten in de sociale huisvesting, hekelt Groen.-parlementslid Mieke Vogels. Ze snapt niet dat de administratie intussen nog steeds niet klaar is, terwijl steeds meer mensen uit hun huis worden gezet omdat ze hun huur niet meer kunnen betalen.   [...] Dit moet ook maar eens stoppen. wie kan werken,niet gehandicapt of oud is,zou moeten instaan voor zijn/haar eigen woning zonder te bedelen bij de gemeenschap.Het belastingsgeld voor deze subsidies komt ook van mensen die het zelf niet breed hebben of het moeilijk hebben om hun facturen elke maand te betalen.  [...]

Van den Bossche wil vaart zetten achter huursubsidies  - Immo - Nieuws

KBC verloor ruim 36 miljoen euro aan UCB  - Bedrijven - Nieuws

KBC verloor ruim 36 miljoen euro aan UCB - Bedrijven - Nieuws

De familie Janssen vreesde voor een te grote verwatering van haar belang in UCB. Ze zocht en vond de steun van bevriende partijen. Die kochten in februari 2007 13,9 miljoen aandelen tegen de prijs van 48,75 euro per aandeel. Bij die bevriende partijen behoorde dus KBC.  [...] Alexandre Van Damme, AB InBev-bestuurder, en ook bestuurder bij UCB, neemt alvast ontslag uit de raad van bestuur bij de geneesmiddelenproducent. Dat is een jaar vroeger dan zijn voorziene termijn (tot in 2013). Samen met de aankondiging van het vervroegde ontslag, verkocht Pharmahold (de holding waarin de AB InBev-families hun UCB belang groeperen) half maart 743.   [...] 878 aandelen voor 32,87 euro per stuk. Wellicht werd ook op deze verkoop een verlies gerealiseerd. De familie de Spoelberch kocht in 2007 2,9 miljoen van haar drie miljoen aandelen tegen een gemiddelde prijs van 43,4 euro.  [...]

KBC verloor ruim 36 miljoen euro aan UCB  - Bedrijven - Nieuws