Werknemers, Paritair comité

Vakbonden aanvullend paritair comité voor bedienden kondigen acties aan - Financieel en economisch nieuws

Vakbonden aanvullend paritair comité voor bedienden kondigen acties aan.  [...] (Belga) De vakbonden van paritair comité 218, het aanvullend paritair comité voor de bedienden dat verantwoordelijk is voor meer dan 400.000 werknemers, hebben een actie-aanzegging ingediend. Wellicht volgen er vanaf volgende week al acties, waarbij de klemtoon ligt op het informeren van het personeel.  [...] Voorlopig denken de bonden niet aan staken. Wellicht al vanaf volgende week gaan we werknemers informeren over de stand van zaken. De werkgevers komen met een lege doos naar het sectoroverleg. (Belga).  [...]

Vakbonden aanvullend paritair comité voor bedienden kondigen acties aan  - Financieel en economisch nieuws

Stakingspost aan elektriciteitscentrale van Ruien - Financieel en economisch nieuws

(Belga) In de elektriciteitscentrale van Ruien kunnen woensdag geen onderaannemers binnen voor het noodzakelijke onderhoud waarvoor de centrale een week stil ligt. Gazelco (ABVV) blokkeert sinds 4 uur de hoofdingang met een stakingspost, zo werd vernomen bij Peter Vanautrijve van Gazelco.   [...] Normaal moeten woensdag 100 tot 150 onderaannemers de centrale binnen voor onderhoudswerken, waarvoor Ruien een week stil ligt. Die kunnen de bedrijfspoorten niet binnenrijden. De actie duurt 24 uur. Enerzijds kadert dit binnen de Europese actiedag, anderzijds in het kader van het sociaal conflict door de aangekondigde sluiting, verduidelijkt Vanautrijve.   [...] ACV tekende eerder wel een akkoord, maar de leden die voor stemden maken slechts een kleine minderheid uit van de ongeveer 120 getroffen werknemers, merkt Gazelco op. Wij hebben van onze leden nog geen mandaat om onze goedkeurig te geven. Op 29 november is er een verzoeningsbureau voorzien met de voorzitter van het paritair comité. (JDH).  [...]

Stakingspost aan elektriciteitscentrale van Ruien  - Financieel en economisch nieuws

"Spontane acties transportarbeiders niet uitgesloten" - Transport

De arbeidersvakbonden in de sector van transport en logistiek sluiten spontane acties op korte termijn niet uit. Een sectoraal akkoord met de werkgeversorganisaties UPTR, FEBETRA en TLV blijkt volgens de bonden niet mogelijk.   [...] Gisteren donderdag zijn werknemers en werkgevers samengekomen in paritair comité, maar ze zijn niet tot een akkoord kunnen komen.  [...] Meer details over de onenigheid tussen werkgevers en werknemers in het vervor en de logistiek leest u in Flows van 11 december.  [...]

"Spontane acties transportarbeiders niet uitgesloten" - Transport

2.500 jobs op de tocht bij Delhaize: 'Er zijn in ons land te veel supermarkten' - Bedrijven

2.500 jobs op de tocht bij Delhaize: 'Er zijn in ons land te veel supermarkten' - Bedrijven

Het feit dat al die jobs bedreigd zijn, hoeft niet per sé te betekenen dat al die mensen straks op straat staan. Delhaize rekent erop dat het een aantal winkels zal kunnen afstoten naar zelfstandige ondernemers. Dat worden dan AD Delhaizes. In dat scenario wordt het personeel ontslagen en weer in dienst genomen aan minder goede voorwaarden.   [...] Stijn Fockedey. Toch wel. Van de 16.000 werknemers werken er 11.000 rechtstreeks voor Delhaize. Zij hebben een heel goed statuut onder hetzelfde paritair comité als Albert Heijn en Carrefour.  [...] De keten is al 150 jaar actief in België en heeft al een ruime nationale dekking sinds de jaren zeventig. Daardoor heeft Delhaize veel oude werknemers in dienst. Die kosten meer en zijn minder productief. Je mag niet vergeten dat vele jobs in een supermarkt zware fysieke arbeid vergen.  [...]

2.500 jobs op de tocht bij Delhaize: 'Er zijn in ons land te veel supermarkten' - Bedrijven

Paritair comité 218 - VBO betreurt acties vakbonden - Financieel en economisch nieuws

(Belga) Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat de vakbonden in het paritair comité 218, dat verantwoordelijk is voor meer dan 400.000 werknemers, al overgaan tot acties terwijl het overleg nog aan de gang is. De bonden hebben een actie-aanzegging ingediend en dreigen met acties vanaf volgende week.  [...] Het VBO vertegenwoordigt de werkgevers in het paritair comité 218 en stelt in een mededeling dat het steeds bereid geweest is het overleg verder te zetten, en hiertoe ook bereid blijft. Volgens de bonden is tijdens de onderhandelingen met de werkgevers gebleken dat ze op dit moment niet bereid zijn een sectorakkoord mét inhoud te onderhandelen.  [...] De bonden willen vooral kwalitatieve verbeteringen, bijvoorbeeld met opleidingen. en staken denken ze voorlopig niet. Vanaf volgende week zullen werknemers wellicht geïnformeerd worden over de stand van zaken. (Belga).  [...]

Paritair comité 218 - VBO betreurt acties vakbonden  - Financieel en economisch nieuws

Uitspraak Europees hof over uitbestedingen heeft weinig gevolgen voor België - Beleid

Het Europees Hof heeft een uitspraak gedaan in een Nederlandse zaak van uitbesteding van personeel. In 2005 besliste bierbrouwer Heineken de catering in haar Nederlandse vestigingen uit te besteden aan cateraar Albron, die meteen 70 werknemers van de bierbrouwer in dienst nam.  [...] Kerremans benadrukt wel dat in België de regel geldt dat een werknemer bij overdracht van een onderneming zijn loon en arbeidsvoorwaarden behoudt, net als zijn anciënniteit. Dat is bepaald in de nationale cao 32bis. Na de overdracht kunnen de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden, maar niet om het even hoe.  [...] Als een onderneming of een deel ervan wordt overgedragen, moet de overnemer deze cao's eerbiedigen, tot zij ophouden te bestaan. Of deze verplichting ook geldt als de werknemers terechtkomen bij een werkgever die behoort tot een ander paritair comité heeft aanleiding gegeven tot discussie.  [...]

Uitspraak Europees hof over uitbestedingen heeft weinig gevolgen voor België - Beleid

Staking bij Supertransport en sommige vestigingen Carrefour blijven gesloten - Bedrijven

De werknemers van distributiecentrum Logistics Ternat zijn opnieuw aan het werk. Dat zegt vakbondsman Jurgen Geeroms (LBC). De chauffeurs van Supertransport, die de goederen naar de hypermarkten van Carrefour vervoerden, zijn donderdag wel in staking. Verschillende Carrefourvestigingen blijven donderdag ook dicht en waarschijnlijk volgt er zaterdag een algemene staking.  [...] De vakbond wacht de verzoeningspoging maandag in het paritair comité af. Ondertussen zijn wij maximum solidair met de werknemers van Carrefour en Supertransport.  [...] Donderdagvoormiddag vergaderden meer dan 200 afgevaardigden van de BBTK in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel over de herstructurering bij Carrefour. Volgens Myriam Delmée van de BBTK is er een grote woede en zijn veel werknemers bereid om de confrontatie aan te gaan.  [...]

Staking bij Supertransport en sommige vestigingen Carrefour blijven gesloten - Bedrijven

Loonsverhoging 400.000 bedienden in januari bedraagt 3,47 procent - Finance

De lonen van de 400.000 bedienden die deel uitmaken van het envullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden, gaan op 1 januari met 3,47 procent omhoog.  [...] Grootste paritair comité Het ANPCB is een amalgaan van bedienden. Een hele reeks bedienden valt eronder, onder meer wie in de groothandel werkt, in ICT-bedrijven, drukkerijen of de glasnijverheid.  [...] Het is het grootste paritair comité van het land. Zowat een derde van alle bedienden in de privésector valt onder het ANPCB.  [...]

Loonsverhoging 400.000 bedienden in januari bedraagt 3,47 procent - Finance

Nationale staking in federale gezondheidszorg vindt plaats op 8 oktober - Financieel en economisch nieuws

De vakbond heeft een actieplan opgesteld, met in de aanloop naar de staking onder meer sensibiliserings- en mobiliseringsacties in de instellingen en mogelijk ook acties bij werkgeversfederaties, zegt BBTK-secretaris Eric Vandepoele. De acties zijn het gevolg van het vastlopen van de onderhandelingen in het paritair comité.  [...] De werkgevers weigeren cao's te sluiten over de harmonisering van het barema van de zorgkundigen met schaal 1.35 - waardoor zij minstens 150 euro per maand verliezen -, over de verlenging van de brugpensioenmaatregelen, over het tijdskrediet en over het individueel recht op opleiding, aldus de BBTK.   [...] De federale non-profit omvat onder meer ziekenhuizen, rusthuizen, thuisverpleging en revalidatiecentra. Op 14 oktober is er een nieuwe bijeenkomst van het paritair comité. (Belga).  [...]

Nationale staking in federale gezondheidszorg vindt plaats op 8 oktober  - Financieel en economisch nieuws

Sectorale akkoorden bij arbeiders, bediendesectoren 'surplacen' - Beleid

Sectorale akkoorden bij arbeiders, bediendesectoren 'surplacen' - Beleid

In de metaalsector is een vergadering tussen werkgevers en vakbonden gepland voor maandagavond 16 mei. Bedoeling is om tot de finish te gaan. Volgens verscheidene sectorfederaties lopen de onderhandelingen relatief vlot omdat de loonmarge van het interprofessioneel akkoord (IPA) dat de basis vormt van het sectoraal overleg in een wet is gegoten.   [...] In de glas- en petroleumsector zitten de onderhandelingen muurvast. Idem voor het paritair comité van bedienden en kaderleden voor de metaalsector.  [...] In het grootste paritair comité voor bedienden (PC 218) zijn de sectoronderhandelingen gestart op 9 mei. Tussen aanhalingstekens, meldt de BBTK, want het ging veeleer om een valse start. De werkgevers konden of wilden geen antwoord geven op het geheel van onze eisenbundel.  [...]

Sectorale akkoorden bij arbeiders, bediendesectoren 'surplacen' - Beleid